Een werknemersstatuut voor 36 onthaalouders van Landelijke Kinderopvang 

Proefproject  voor 2 jaar

Werknemersstatuut voor 36 onthaalouders van Landelijke Kinderopvang​Vlaanderen kent bijna 7.000 aangesloten onthaalouders, hiervan zijn 2200 onthaalouders aangesloten bij Landelijke Kinderopvang.

Deze onthaalouders genieten sinds 2003 van een eigen statuut, enig in zijn soort. Het verleent hen beperkte toegang tot bepaalde sociale rechten, zoals de terugbetaling van gezondheidszorg, uitkeringen in geval van ziekte of invaliditeit, pensioen, kinderbijslag en een opvanguitkering wanneer een kind afwezig is door ziekte.

Gedurende 2 jaar zullen enkele organisatoren van gezinsopvang in Vlaanderen deelnemen aan een proefproject van de Vlaamse Regering. Zo zullen zij een aantal van hun onthaalouders laten werken in een statuut van werknemer in de thuisarbeid.

Sinds midden januari neemt Landelijke Kinderopvang hieraan deel.   36 onthaalouders gaan  bij Landelijke Kinderopvang aan de slag in een bediendenstatuut. Ze blijven de opvang aanbieden in de eigen gezinswoning maar nu als werknemer in thuisarbeid.

In de private sector mogen 112 voltijdse onthaalouders deelnemen, in de publieke sector zijn er dat  12 voltijdse onthaalouders.

Het proefproject onderzoekt  de mogelijkheden en knelpunten  van een werknemersstatuut voor onthaalouders  en vergelijkt dit met het bestaande statuut. Niet alleen de tevredenheid van de onthaalouder als werknemer wordt bekeken, maar natuurlijk wordt ook geëvalueerd of de opvang van de kindjes even kwaliteitsvol kan gebeuren.

Er bestaat nog geen engagement van de Vlaamse Regering voor een verderzetting na 2016 van dit werknemersstatuut. Wat er dan wordt beslist hangt af van de eindevaluatie van dit project, maar natuurlijk ook van het budget dat de overheid hiervoor wilt voorzien.