Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Werknemersstatuut voor 36 onthaalouders

Posted on do, 01/29/2015 - 13:21 by Monique Swinnen

Een werknemersstatuut voor 36 onthaalouders van Landelijke Kinderopvang 

Proefproject  voor 2 jaar

Werknemersstatuut voor 36 onthaalouders van Landelijke Kinderopvang​Vlaanderen kent bijna 7.000 aangesloten onthaalouders, hiervan zijn 2200 onthaalouders aangesloten bij Landelijke Kinderopvang.

Deze onthaalouders genieten sinds 2003 van een eigen statuut, enig in zijn soort. Het verleent hen beperkte toegang tot bepaalde sociale rechten, zoals de terugbetaling van gezondheidszorg, uitkeringen in geval van ziekte of invaliditeit, pensioen, kinderbijslag en een opvanguitkering wanneer een kind afwezig is door ziekte.

Gedurende 2 jaar zullen enkele organisatoren van gezinsopvang in Vlaanderen deelnemen aan een proefproject van de Vlaamse Regering. Zo zullen zij een aantal van hun onthaalouders laten werken in een statuut van werknemer in de thuisarbeid.

Sinds midden januari neemt Landelijke Kinderopvang hieraan deel.   36 onthaalouders gaan  bij Landelijke Kinderopvang aan de slag in een bediendenstatuut. Ze blijven de opvang aanbieden in de eigen gezinswoning maar nu als werknemer in thuisarbeid.

In de private sector mogen 112 voltijdse onthaalouders deelnemen, in de publieke sector zijn er dat  12 voltijdse onthaalouders.

Het proefproject onderzoekt  de mogelijkheden en knelpunten  van een werknemersstatuut voor onthaalouders  en vergelijkt dit met het bestaande statuut. Niet alleen de tevredenheid van de onthaalouder als werknemer wordt bekeken, maar natuurlijk wordt ook geëvalueerd of de opvang van de kindjes even kwaliteitsvol kan gebeuren.

Er bestaat nog geen engagement van de Vlaamse Regering voor een verderzetting na 2016 van dit werknemersstatuut. Wat er dan wordt beslist hangt af van de eindevaluatie van dit project, maar natuurlijk ook van het budget dat de overheid hiervoor wilt voorzien. 

posticon KVLV-Agra overhandigt...

Posted on do, 01/22/2015 - 10:32 by Monique Swinnen

KVLV-Agra overhandigt een cheque van 15.000 euro aan Boeren op een kruispunt.

Op de stand van KVLV ( hall 1 , 1302   Boerenbond,  Agriflanders ) werd zondag vanaf 9 uur ’s morgens  een  solidariteitsfiets geparkeerd. Enkele Agravrouwen namen de uitdaging aan om heel de dag te fietsen en met hulp van sympathisanten zijn ze in hun opdracht geslaagd.  
Om 15u werd de actie definitief afgesloten en overhandigde voorzitster van KVLV-Agra, mevrouw Nik Van Gool een cheque van meer dan 15.000 euro ( het uiteindelijk ingezamelde bedrag)   aan Boeren op een Kruispunt vzw*.

KVLV-Agra overhandigt een cheque van 15.000 euro

posticon 10 jaar Stekelbees Huldenberg

Posted on do, 10/16/2014 - 16:16 by Monique Swinnen

Landelijke Kinderopvang Stekelbees viert 10 jaar.

10 jaar geleden  startte Stekelbees in samenwerking met de gemeente Huldenberg een Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO). Op 2 augustus 2004 werden de eerst kindjes opgevangen. 
Landelijke Kinderopvang en de gemeente Huldenberg bouwden samen aan kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang uit verschillende locaties  dichtbij of in scholen. 10 jaar later heet Stekelbees officieel 'Landelijke Kinderopvang'. Er zijn nu al 1.100 gezinnen ingeschreven in IBO Huldenberg.  

Tags: 

posticon Meer groen in de kinderopvang

Posted on di, 10/07/2014 - 16:01 by Monique Swinnen
Provincie zorgt voor meer groen in de kinderopvang.

Meer Groen in de kinderopvang

Een mals stukje gras, een kleurrijke muurtekening, een wilgenhut, een klimheuveltje, een tunneltje onder de bomen. Met het project VitamineG(roen) zette de provincie Vlaams-Brabant kinderdagverblijven aan om hun buitenruimte om te toveren tot een avontuurlijke speelplek. Ruim 34 kinderopvangdiensten zetten de tips om in de praktijk en tonen nu trots het resultaat in het Praktijkboek Vitamine G(roen).

In 2011 startte de provincie Vlaams-Brabant met het project Vitamine G(roen), in samenwerking met de vzw Good planet.

We merkten dat kinderdagverblijven hunkerden naar een groenere en avontuurlijke buitenruimte. Maar terwijl ze overliepen van enthousiasme, ontbrak het hen aan know-how of financiële armslag. Met ons Vitamine G(roen) project hielpen we ze op weg.

Eerst met de publicatie van het Vitamine G(roen) boek, waarin praktische ideeën en tips aangereikt worden om de buitenruimte te vergroenen. Daarna organiseerde de provincie Vlaams-Brabant op verschillende locaties in Vlaams-Brabant workshops voor kinderdagverblijven en onthaalouders om hen de principes van Vitamine Groen toe te lichten.

Tenslotte gingen de kinderopvangdiensten zelf aan de slag. Ruim 34 kinderopvangdiensten, onthaalouders en kinderdagverblijven verspreid over Vlaams-Brabant, zetten de suggesties uit het boek om in de praktijk. De provincie ondersteunde ze hiervoor met een subsidie tot 1000 euro en inhoudelijke ondersteuning op maat.

We voeren al jaren een impulsbeleid om extra aanbod en vernieuwing te stimuleren in de welzijnssector. Hiervoor spelen we zoveel mogelijk in op wat van onderuit ‘leeft’. Als provincie vangen we vaak als eerste signalen, noden en tendensen uit het werkveld op. Het volstaat dan dikwijls om organisaties bijeen te brengen, of ze een inhoudelijk of financieel duwtje te geven om een golf van vernieuwing in gang te zetten.

posticon Solidariteitsactie KVLV-agra

Posted on di, 08/26/2014 - 13:38 by Monique Swinnen

 

KVLV-Agra staat op de trappers voor meer solidariteit. (bron:Vilt)

Iets voor het middaguur arriveerde een peloton fietsende boerinnen en tuiniersters op het fruitbedrijf Vanhellemont in Meensel-Kiezegem. Bij een kom heerlijk dampende perensoep werden krachten opgedaan voor een fietstocht die de dames van KVLV-Agra op twee dagen tijd meer dan 200 kilometer ver brengt, van het Limburgse Kuringen tot het West-Vlaamse Leffinge. Het draait daarbij niet alleen om hard op de trappers ‘stoempen’, maar bovenal om solidariteit en problemen in de sector bespreekbaar maken. Voor dat doel wordt geld ingezameld waarmee de hulporganisatie Boeren op een Kruispunt land- en tuinbouwers in moeilijkheden weer een perspectief kan bieden.

Een vereniging als KVLV-Agra heeft een meerwaarde als sociaal vangnet: boerinnen en tuiniersters ontmoeten er elkaar en vinden steun bij elkaar. De Agra-afdeling van vrouwenvereniging KVLV ondervindt dat haar leden alarmsignalen uitzenden. De opeenvolging van crisissen en de steeds grotere druk die opgelegd wordt aan de sector maken dat de stress toeneemt en mensen uit de boot (dreigen te) vallen. Door tegenslagen kan dat iedereen overkomen, ook land- en tuinbouwers die hun zaakjes altijd piekfijn op orde hadden. Daarom is het belangrijk dat een organisatie als Boeren op een Kruispunt klaarstaat voor iedereen uit de sector die het moeilijk heeft.

Om de boodschap van solidariteit extra in de verf te zetten, kropen een een vijftiental boerinnen en tuiniersters op de fiets. Ook nationaal KVLV-voorzitster Nik Van Gool en enkele consulenten laten zich niet kennen en fietsen 250 kilometer mee. Maandag sloot ook Dina Tersago, de presentatrice van Boer zoekt vrouw, aan en dinsdag is het de beurt aan Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege. De minister pikt aan op een melkveebedrijf in Zaffelare. In elke provincie wordt halt gehouden op een land- of tuinbouwbedrijf. Daar wordt telkens een grote solidariteitsactiviteit gehouden, van een barbecue op een vleesveebedrijf in Herent, een aardbeienontbijt in Sint-Niklaas tot een kampvuur en zangavond in Leffinge. Telkens wachten daar heel wat sympathisanten. Van op een afstand supporteren kan ook, door een bedrag naar keuze over te schrijven ten voordele van Boeren op een Kruispunt. Meer informatie over de actie vind je op de website vanKVLV-Agra.

Het enthousiasme van de deelneemsters, niet geremd door de slechte weervoorspellingen, werkt aanstekelijk. Els Morlion nam vanuit Hollebeke-Ieper de trein om in Limburg aan de start te verschijnen. Het melkvee- en akkerbouwbedrijf twee dagen met een gerust hart kunnen achterlaten, vergde de nodige organisatie. “En in plaats van uit te blazen, wippen we woensdagochtend weer om vijf uur uit ons bed om de koeien te melken”, neemt een collega-melkveehoudster haar de woorden uit de mond.

In tussentijd hebben ze op de fiets andere katten te geselen, en dragen ze hun steentje bij aan meer solidariteit. Morlion haalt persoonlijk veel voldoening uit de gesprekken met collega’s en de kennismaking met andere land- en tuinbouwbedrijven. Zij wil de boodschap uitdragen dat landbouwers die op hun bedrijf vicieuze cirkeltjes draaien zonder dat er geld in het laatje komt, ondersteuning verdienen. En dat belangenverdediging in het algemeen en een vereniging als KVLV-Agra in het bijzonder van grote betekenis zijn. KVLV-Agra wil er als organisatie zijn voor alle boerinnen en tuiniersters en tonen dat zij elkaar steunen, ook in minder goede tijden.

Die minder goede tijden zijn de landbouwsector niet vreemd zodat Boeren op een Kruispunt jaarlijks meer dan 1.500 hulpvragen krijgt. “Los van het feit of je een goede of slechte ondernemer bent, kan je in problemen komen”, benadrukt KVLV-voorzitster Nik Van Gool. “Dat kan door een veelheid aan factoren, denk maar aan de pukkelpop- en pinksterstorm, de gevolgen van de Russische handelsboycot en het varkensvlees dat al langer niet meer naar Rusland kan.” Als een landbouwbedrijf in de problemen dreigt te verzeilen, dan is het vaak de vrouw des huize die dat het eerst aanvoelt. “Zij doet in veel gevallen de boekhouding en is ook de eerste om problemen ter sprake te brengen”, aldus Van Gool.

posticon Ell@ Landelijke Thuiszorg

Posted on wo, 05/21/2014 - 15:52 by Monique Swinnen
In 2013 ging Landelijke Thuiszorg aan de slag met een nieuw toestel: Ell@ (eersteLijns Assistente), een drager van digitale informatie die het eerstelijnspersoneel ondersteunt bij het uitvoeren van hun zorgtaak. Het is een mobiel elektronisch toestel waarop onder andere de planning van de verzorgende staat en de cliënt de geleverde prestaties elektronisch kan aftekenen. Op die manier maakt het thuiszorgpersoneel op laagdrempelige wijze kennis met de voordelen van een digitale informatiedrager, die verbinding maakt met het internet, en die gegevens op eenvoudige wijze beschikbaar stelt.
 
Ell@ Landelijke ThuiszorgHet thuiszorgpersoneel werkte tot voor kort uitsluitend  op basis van mondelinge of handgeschreven communicatie. Dit project betekent daarom een belangrijke stap in de richting van digitalisering met als functioneel doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De digitale kloof binnen het zorgpersoneel is erg groot. Deze discrepantie in digitale competenties wordt in het project echter als meerwaarde ingezet: wie minder vertrouwd is met het digitale, kijkt naar en leert van collega’s die wel reeds vlot op weg zijn. Bovendien is het uitgangspunt binnen de omschakeling naar het digitale werken: ‘op ieders tempo en op maat’.
 
Ell@ creëert niet alleen kansen bij het thuiszorgpersoneel, maar ook bij de 8000 cliënten die zij jaarlijks thuis bezoeken, en waar Ell@ letterlijk nieuwe digitale tools in de huiskamer brengt. De thuiszorgsector staat als werkgever en als zorgverstrekker in direct contact met kansengroepen die dreigen buiten de digitale samenleving te vallen (ouderen, kansarmen, laaggeschoolden, anderstaligen, ...) en heeft op die manier een krachtig middel in handen om deze kritieke doelgroep toegang te laten vinden tot de digitale wereld.
In 2013 werd Ell@ met succes getest bij 32 verzorgenden uit regio Leuven en wordt in de komende periode uitgerold naar de hele zorgorganisatie (meer dan 1500 werknemers).

posticon Prijs voor vrouwelijk talent op het paltteland

Posted on wo, 04/02/2014 - 11:30 by Monique Swinnen

43 kandidaten dingen mee naar de 'prijs voor Vrouwelijk talent op het platteland'

Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen, Cera en Ons zetten vrouwelijk talent in de kijker!

Duizenden vrouwen drukten generaties lang hun stempel op het dagelijkse leven in Vlaanderen.  Hun inzet en talent was en is onmiskenbaar een belangrijke hefboom voor heel wat innovatie en ontwikkeling in onze samenleving. 

Te lang bleef de inbreng van deze vrouwen onzichtbaar. Daar wil Ons, samen met de projectpartners verandering in brengen! Daarom riepen we deze prijs in het leven. 

Gepassioneerde vrouwen die op een innovatieve manier bijdragen aan de leefbaarheid van ons platteland, geven we hiermee een duwtje in de rug. 

genomineerde prijs voor vrouwelijk talent op het platteland

Tags: 

Pagina's