Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Speciale editie rond zorgberoepen.

Posted on zo, 04/26/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

WEL19 Special Zorgbroepen

 

 

Wel. is het driemaandelijks welzijnsmagazine van de provincie Vlaams-Brabant.
Deze speciale editie rond zorgberoepen richt zich uitzonderlijk niet enkel tot de welzijnssector, maar ook tot leerlingen 2e en 3e graad van het ASO, TSO en BSO. Inhoud: Waarom zou je als leerling in de tweede of derde graad ASO, TSO en BSO kiezen voor een zorgberoep? Sprekende getuigenissen van enthousiaste jonge zorgberoepers: verpleegkundigen, verzorgenden, een ergotherapeute, een begeleider naschoolse opvang, een technoloog medische beeldvorming, ... De voordelen van een zorgberoep. Win een inleefmoment voor je klas!

Tags: 

posticon Leerlingen leggen tuin aan voor jong dementerenden

Posted on di, 03/31/2015 - 15:40 by Monique Swinnen

Leerlingen Wijnpers leggen tuin aan voor jong dementerenden.

Leerlingen Wijnpers leggen tuin aan voor jong dementerendenWZC De Wingerd uit Leuven is gestart met een uniek zorgprogramma voor jonge mensen met dementie. Het is een vernieuwend welzijnsproject dat hiervoor subsidies krijgt van de provincie Vlaams-Brabant. Via activiteiten, zoals werken in de tuin, kunnen de jong-dementerenden elkaar ontmoeten. De leerlingen van de provinciale school De Wijnpers leggen deze tuin aan en installeren er een kippenren.

Vernieuwend project voor jongeren met dementie 

Het dagverzorgingscentrum van het WZC De Wingerd uit Leuven is gestart met de ontwikkeling van een uniek zorgprogramma jongdementie. 

Gespecialiseerde opvangmogelijkheden voor personen met jongdementie zijn in België  schaars. Deze groeiende groep voelt zich door hun jonge leeftijd niet op hun plaats binnen de voorzieningen in de reguliere ouderenzorg. Zij zijn immers actiever, mobieler en energieker dan hun medebezoekers van vaak een à twee generaties ouder. Zij hebben meer nood aan bewegingsactiviteiten, uitstappen en handen- en denkarbeid in relatie tot hun interesses en mogelijkheden. De nood aan een specifiek zorgprogramma jongdementie drong zich dan ook op. Dit project is het eerste in de provincie dat tegemoet komt aan de nood van deze mensen. Het heeft een voorbeeldfunctie in de sector. Daarom gaven we het project in 2013 een subsidie van 20.000 euro en vorig jaar nog eens 18.000 euro.

Dankzij het zorgprogramma van WZC De Wingerd kunnen jongeren met dementie elkaar ontmoeten en aan activiteiten deelnemen. De activiteiten bestaan uit bewegen via een kickertafel, pingpongtafel, een duofiets, het volgen van de actualiteit via multimedia, muziektherapie en werken in een tuin. 

Leerlingen Wijnpers leggen zorgtuin aan

De tuin voor jongdementerenden in WZC De Wingerd werd aangelegd door de leerlingen van de provinciale school De Wijnpers. 

We gaven hen advies over de aankoop van een serre,  een goede inplanting van de tuin op het domein en de aanleg van een snoeptuintje. Onze leerlingen konden zo de  theorie omzetten in praktijk. Als provinciale school willen wij onze leerlingen immers laten uitgroeien tot professionele vakmensen. Daarom is het onontbeerlijk dat ze tijdens hun opleiding de nodige ervaring kunnen opdoen. Zo vergemakkelijken we voor onze leerlingen de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. 

Onze jonge mensen met dementie en hun familie reageren erg enthousiast op onze plannen met de tuin. De mogelijkheid om in de tuin en de serre te werken met jongere mensen vinden ze fantastisch.

posticon Dag van de Zorg

Posted on ma, 03/16/2015 - 11:28 by Monique Swinnen

Op zondag 15 maart vond de Dag van de Zorg plaats. Op die dag zette 27 Vlaams-Brabantse zorginitiatieven hun deuren open voor het grote publiek. Ook een aantal kleinschalige dagopvanginitiatieven voor ouderen, een sector die de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt, heten iedereen welkom, onder meer in Hoegaarden, Kortenberg en Tildonk.

Tags: 

posticon Provincie steunt zorgboerderijen

Posted on vr, 03/13/2015 - 13:14 by Monique Swinnen

Groene zorg voor mensen uit kwetsbare groepen. Provincie steunt zorgboerderijen. 
 
Vlaams-Brabant steunt Zorgboerderijen/Vlaams-Brabant telt 93 zorgboerderijen. Zorgboerderijen zijn een unieke samenwerkingsvorm tussen landbouwers en welzijnsorganisaties. Het zijn plaatsen waar mensen uit kwetsbare groepen in een groene werkomgeving begeleid worden. Daarom geeft de provincie Vlaams-Brabant een subsidie van 33.000 euro aan het Steunpunt Groene Zorg voor de ondersteuning van zorgboerderijen in de regio.

Meer vraag naar zorgboerderijen
 
Zorgboerderijen zijn initiatieven om kwetsbare groepen in een groene werkomgeving te begeleiden. De helft van de groep bestaat uit jongeren met problemen thuis, op school of in de instelling. Verder zijn het mensen met een fysieke of geestelijke beperking, mensen met een psychiatrisch probleem, mensen in kansarmoede of ouderen die via mantelzorg worden doorverwezen. 
Het merendeel van de zorgboerderijen zijn bedrijven met veeteelt.
De zorggasten helpen de zorgboer met zijn dagelijkse klusjes en draaien soms zelfs mee in het gezinsleven. 
Het Steunpunt Groene Zorg staat in voor de doorstroming en opvolging tussen de welzijnsvoorzieningen en landbouwbedrijven om de werking van zorgboerderijen mogelijk te maken.
 
Vorig jaar kreeg het Steunpunt Groene Zorg 103 vragen voor opvang in een zorgboerderij in Vlaams-Brabant. Voor 13% van deze aanmeldingen kon geen zorgboerderij gevonden worden.  Er is vooral een grote nood aan schoolvervangende dagbesteding in de regio Halle-Vilvoorde. Het Steunpunt Groene Zorg kan de vraag niet altijd volgen door een gebrek aan zorgboerderijen in deze regio. En daarom ondersteunen we hen met een subsidie van 33.000 euro. 
 
Zorgboerderij instrument in strijd tegen schooluitval ...

posticon Provincie zoekt hartverwarmende vrijwilligers

Posted on di, 03/03/2015 - 17:02 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant lanceert haar nieuwe vrijwilligerscampagne ‘Van harte vrijwilliger!’.  De 10 beste vrijwilligersorganisaties ontvangen elk 300 euro voor hun project om hun vrijwilligers in de bloemetjes te zetten.

De provincie Vlaams-Brabant gaat voor haar nieuwe vrijwilligerscampagne ‘Van harte vrijwilliger!’ op zoek naar vrijwilligersorganisaties die zich met passie inzetten voor mensen, dieren, erfgoed. Vrijwilligersorganisaties kunnen een foto sturen van hun hartverwarmende
vrijwilligers(werking) en maken op 300 euro voor hun organisatie.
 
Vrijwilligerswerk is onschatbaar en onbetaalbaar. Mensen die zich belangeloos inzetten zorgen voor een warmere samenleving. Wij willen zulke mensen van harte steunen. Met deze campagne willen we organisaties helpen om hun ‘onzichtbare’ vrijwilligers in de bloemetjes te zetten.
 
De provincie Vlaams-Brabant stimuleert en ondersteunt het vrijwilligerswerk op verschillende manieren.
 
Vrijwilligerswerk neemt een belangrijke plaats in de maatschappij. Vrijwilligers zijn er in alle maten en soorten, met een groot en klein engagement, met verschillende interesses. Hun engagement verdient onze steun. Vrijwilligers werven is dikwijls een heet hangijzer. Daarom willen we organisaties hierin maximaal helpen.

Tags: 

posticon Thuis in de samenleving. Provincie beloont innovatieve welzijnsprojecten

Posted on vr, 02/27/2015 - 11:39 by Monique Swinnen

welzijnsprojecten provincie Vlaams-BrabantDe provincie Vlaams-Brabant geeft  280.250 euro aan 16 vernieuwende projecten in de welzijnssector uit Asse, Galmaarden, Landen, Lennik, Leuven, Tienen, Vilvoorde en Zemst.

‘We ondersteunen welzijnsorganisaties die vernieuwende projecten uitwerken. Dit zijn kleinschalige, experimentele projecten die met onze duw in de rug kunnen doorgroeien naar een grotere schaal of uitbreiden naar de hele sector. Deze projecten moeten ofwel uniek zijn voor hun sector ofwel elders verworven inzichten toepassen in Vlaams-Brabant’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.
 
Thuis in de samenleving 

Iedereen wil  deelnemen aan het maatschappelijk leven en zo weinig mogelijk afzonderlijk en uitzonderlijk behandeld worden. Om dit te bereiken kan extra ondersteuning  nodig zijn. 
Soms gaat het over zorg, andere keren gaat het over ondersteuning bij vrijetijdsinvulling, wonen, werken, relaties, enz. Daarom gingen we voor 2015 op zoek naar zorg- en welzijnsprojecten die ervoor ijveren dat de samenleving een thuis is voor iedereen.
Concreet gaat het dan om projecten die de deelname van personen en/of zorgvragers aan het maatschappelijke leven op een duurzame manier verhogen zodat ze zich thuis voelen in hun leefomgeving. Of die nieuwe woon-, leef- of opvangvormen voor doelgroepen willen uitproberen. Ook projecten die het netwerk rond de zorgvrager, zoals vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers, buren en familie, activeren komen in aanmerking.
 
14 van de 16 projecten deden mee met het jaarthema van 2015, Thuis in de samenleving:

posticon De Stad HALLE heeft nu een eigen afdeling voor Pleegzorg

Posted on vr, 02/27/2015 - 09:25 by Monique Swinnen

Sinds kort heeft de regio Halle een eigen afdeling voor Pleegzorg. “Door het oprichten van een antennepunt in Halle, komen we heel wat dichter bij de mensen met hulpvragen te staan en kunnen we nog gerichter de aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in onze regio,“ zegt Dominique Vervaet, afdelingsverantwoordelijke van Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel.

Er zijn momenteel al 4000 pleeggezinnen in Vlaanderen. Er bestaan veel verschillende vormen van pleegzorg, zoals weekendopvang, vakantieopvang, crisisopvang, pleegzorg voor korte of lange termijn. Spontaan denken we bij pleegzorg meestal aan de opvang van kinderen, maar ook volwassenen met een handicap of een psychiatrische problematiek kunnen bij Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel ondersteuning aanvragen.

posticon Voorstelling Huis van het Kind

Posted on ma, 02/23/2015 - 14:34 by Monique Swinnen

Elke dag zetten verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. Met de Huizen van het Kind willen we de krachten bundelen zodat meer gezinnen beter ondersteund worden. Onderstaande foto's zijn van de voorstelling van het Huis van het Kind en het project kinderarmoedebestrijding in Asse.

 

posticon Veel interesse voor 'Tatertaal'

Posted on do, 02/12/2015 - 10:25 by Monique Swinnen

 25-tal ouders, grootouders, leerkrachten en studenten verzamelde in Kinderdagverblijf 't Zonnetje om er te luisteren naar een interactieve lezing over 'Tatertaal'. Aan de hand van filmpjes en cartoons kregen de aanwezigen concrete tips om baby's en peuters al van de eerste weken na de geboorte te prikkelen met taal. Dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant kan je vanaf 13 februari gratis een goedgevuld 'Tatertaal-rugzakje' ontlenen in de bib van Ternat. Het pakket bevat een DVD, een boekje met liedjes en rijmpjes, een knuffel met fotoboek, een waaier aan voorlees- en doeboekjes

Pagina's