Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Proefcentrum Pamel zoekt partners voor plattelandscentrum

Posted on di, 10/18/2016 - 12:00 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant zoekt partners voor de verdere uitbouw van het Proefcentrum in Pamel. Proefcentrum Pamel is gespecialiseerd in het praktijkgericht onderzoek naar de biologische  teelt van aardbeien en kleinfruit.  De provincie wil het Proefcentrum verder ontwikkelen tot een volwaardig plattelandscentrum.

De provincie Vlaams Brabant is eigenaar en initiatiefnemer  van het Proefcentrum Pamel (Roosdaal). Het Proefcentrum bestaat uit  een aantal dienstgebouwen, ruim 12 ha proefvelden en 5.000 m² serres. Momenteel zijn er een aantal opportuniteiten voor het  gedeeltelijk  medegebruik en de exploitatie van deze gebouwen, (biologische) landbouwgronden en serres.

We blijven graag verder investeren in het praktijkgericht onderzoek, maar wensen tegelijk de werking van het Proefcentrum Pamel te verbreden in samenwerking met een aantal partners die een passie hebben voor landbouw en/of platteland.

Wie ideeën heeft om Proefcentrum Pamel mee te ontwikkelen naar een plattelandscentrum of interesse heeft, mag hiervoor tot en met 30 november contact opnemen met transitiemanager Johan Bellen.

Dit is een eerste brede oproep naar toekomstige partners, maar houdt nog geen concrete engagementen in. Wel zullen we deze voorstellen intern bespreken en kunnen ze zo de toekomstige invulling van de site mee vorm geven. We zoeken in eerste instantie naar voorstellen die bijdragen aan de doelstellingen van Proefcentrum Pamel en deze van de huidige medegebruikers.

Het voorlopige concept van het plattelandscentrum heeft als rode draad het vestigen en faciliteren van landbouwbedrijven en expertise rond biologische en duurzame landbouw, natuur- en landschapsonderhoud.

Op de site kunnen ook praktijkvoorbeelden worden getoond rond biologische tuinbouw, landschaps- en groenonderhoud en inrichting van de publieke ruimte.

Naast demonstratie en praktijkopleiding zouden ook particulieren hier terecht kunnen voor een volkstuin in openlucht of in een serre.

De expertise van het Proefcentrum kan gevaloriseerd worden door startende bedrijven, openbare besturen en particulieren. Bovendien liggen er kansen om Pamel op termijn als energieneutralesite te exploiteren.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/proefcentrumpamel

 
Tags: 

posticon Overvloedige regenval erkend als algemene ramp

Posted on do, 10/13/2016 - 13:18 by Monique Swinnen

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister-president Geert Bourgeois de overvloedige regenval van 27 mei tot 26 juni in heel Vlaanderen erkend als algemene ramp. Ook de windhoos van 29 en 30 augustus 2015 krijgt die erkenning waardoor de slachtoffers snel in aanmerking kunnen komen voor financiële vergoeding. In totaal werd voor bijna 250 miljoen euro schade gemeld. Na de erkenning hebben slachtoffers, waaronder heel wat landbouwers, drie maanden de tijd om hun dossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.

De Vlaamse regering heeft de wateroverlast van 27 mei tot 26 juni erkend als algemene ramp. Dat is goed nieuws voor alle getroffen landbouwers, die de geleden schade via het Rampenfonds gedeeltelijk gecompenseerd zien. Intussen hebben ook de gemeentelijke schadecommissies hun huiswerk achter de rug. Elke landbouwer kent het verliespercentage op perceelsniveau dat in aanmerking komt voor een compensatie. Zij hebben nu drie maanden de tijd om hun dossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Behalve de erkenning van de wateroverlast dit jaar en de windhoos vorig jaar, wordt ook de geografische afbakening van de ramp van 5 juni 2015 uitgebreid. Ingelmunster wordt toegevoegd aan de lijst van zwaar getroffen gemeenten, waardoor de inwoners en bedrijven daar een beroep kunnen doen op het Rampenfonds. “Door de erkenning van deze rampen, en de geografische afbakening ervan, zorgt de Vlaamse regering ervoor dat diegenen die getroffen werden snel in aanmerking kunnen komen voor een financiële tegemoetkoming”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois op VRT.“Voor de wateroverlast van mei-juni 2016, die nu als algemene ramp is erkend, komen alle 308 gemeenten in aanmerking.”

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de erkenning van rampen en de financiële tegemoetkoming ervan. De erkenning gebeurt op basis van adviezen van het KMI, dat in dit geval bevestigde dat de neerslag uitzonderlijk was. Momenteel zijn nog twee andere erkenningsdossiers in voorbereiding: de schade door hagel, windhoos en rukwinden op 23 juni 2016 en de overvloedige regenval op 23 juli 2016.

Tags: 

posticon Officiële opening grondwitloofseizoen

Posted on do, 10/06/2016 - 11:18 by Monique Swinnen

 

 

De VZW Brussels Grondwitloof trapte het nieuwe grondwitloofseizoen af bij de familie Gille uit Tildonk die op hun beurt haar deuren open zette tijdens de jaarlijkse Open Bedrijvendag.

In samenwerking met de VZW Brussels Grondwitloof, gemeente Haacht en VOKA Open Bedrijvendag verwelkomde de familie Gille iedereen die iets meer wou te weten komen over het telen van Brussels grondwitloof. Het telen van grondwitloof behoort immers tot ons Vlaams immaterieel erfgoed en is herkenbaar in de winkelrekken aan het Europees label of streeklabel. Het is een lekkernij van september tot mei, die als het ware op diverse manieren bereid kan worden. Wist je trouwens dat er zelfs al witloofbier, witloofijs en witloofjenever op de markt is?

Tags: 

posticon Dag van de Landbouw

Posted on di, 09/20/2016 - 13:59 by Monique Swinnen

Zondag 18 september organiseerde Boerenbond en Landelijke Gilden weer de Dag van de Landbouw. 45 bedrijfsleiders gunnen je dan, samen met hun familie, graag een blik op hun werk, producten en het leven op deze land- en tuinbouwbedrijven. Het thema dit jaar is "Het begint bij ons".

Tags: 

posticon Openvelddag PAC te Herent

Posted on ma, 09/12/2016 - 10:22 by Monique Swinnen

Het proefcentrum Herent stelt tijdens deze openvelddag zijn proefwerking non en new food voor. Ze tonden hun proefvelden met hennep, zoete aardappel, miscanthus, quinoa en goudsbloem. Samen met de partners verduidelijken ze welke vragen ze proberen te beantwoorden met onze proefveldwerking. De focus van deze openvelddag lag op de goudsbloem als beloftevolle nieuwe teelt. Ze zoomen in op de toepassingsmogelijkheden van de bloemolie in cosmetica en farmacie en de zaadolie als innovatieve, bio-gebasseerde grondstof in de verfindustrie. 

Tags: 

posticon Vlaams-Brabantse trekpaarden blazen Leuvense Jaarmarkt extra leven in

Posted on di, 08/30/2016 - 11:07 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven slaan de handen in elkaar om het Brabants trekpaard terug tot een zeer belangrijke trekpleister van de Jaarmarkt te maken.

Op 5 september wisselen keuringen, shows en demonstraties met Brabantse trekpaarden op het Sint-Jacobsplein elkaar af. Alle vragen van het publiek worden beantwoord door een trekpaardengids. Daarnaast zal een speciaal ontdekkingsparcours kinderen laten kennismaken met deze grote vriendelijke reuzen.

Al enkele jaren zet de provincie Vlaams-Brabant zich in voor de herwaardering van het Brabants trekpaard. 

Het is een icoon van onze regio dat jammer genoeg in zijn voortbestaan bedreigd is. Met veulenpremies, ondersteuning van de sector en toeristisch/recreatieve projecten proberen we het tij te keren. We zijn ook bezig met de erkenning van het Brabants trekpaard en alle gebruiken errond als immaterieel erfgoed.

Naast de keuring van de paarden, worden in een tweede ring op het Sint-Jacobsplein de hele voormiddag lang shows gegeven door stal De Brabander. Voltige (turnen te paard), stijlrijden en spelen zullen elkaar afwisselen. 

Een echte trekpaardengids staat klaar om alle vragen van het publiek te beantwoorden. Waarop worden paarden gekeurd? Welk kleurenpallet bestaat er bij Brabanders? Hoe oud worden ze? Waar worden ze nog ingezet? 
Speciale aandacht gaat er ook naar de kinderen. Een ontdekkingsparcours leidt hen doorheen de wereld van deze grote vriendelijke reuzen. Een ritje zit er ook zeker in. De klas met de meeste juiste antwoorden krijgt in het najaar ook een trekpaard op bezoek in de school. 

posticon Begonia's kleuren de zomer

Posted on wo, 08/24/2016 - 09:38 by Monique Swinnen

In augustus en september legt AVBS, dé sierteelt- en groenfederatie, begoniatapijten uit in Brussel, Lochristi, Leuven en Sint-Truiden. Het is een prachtige promotiestunt van de Vlaamse begoniatelers die instaan voor 55% van de wereldproductie van knolbegonia’s. 

De stad Leuven kiest voor haar bloementapijt de fascinerende wereld van Utopia. In 2016 is het 500 jaar geleden dat de Engelse staatsman en humanist Thomas Moore er zijn boek ‘Utopia’ publiceerde. Het 575 m² grote tapijt is te bewonderen op de Grote Markt van 3 tot en met 5 september.

De begoniateelt is geconcentreerd in de streek rond Gent. Vandaag zijn er ongeveer 20 bedrijven, doorgaans familiebedrijven, die op een oppervlakte van ongeveer 80 ha samen jaarlijks ongeveer 25 miljoen knollen produceren. Dit is 55% van de wereldproductie. Ongeveer 95% van alle Belgische begoniaknollen wordt geëxporteerd, waarvan 20% naar het Verenigd Koninkrijk en 10% naar de USA. De export naar Centraal- en Oost-Europa groeit. Opvallend is de uitvoer naar Japan waar men gek is op de begonia. De begoniabloemen zijn uitermate geschikt voor het realiseren van bloementapijten: de grote bloemen zijn beschikbaar in vele kleuren en blijven lang vers door hun grote waterinhoud. Wie thuis wil genieten van hun bloemenpracht kan begonia’s zeker toepassen op het terras, op het balkon of in de tuin. Begonia’s zijn er in heel veel vormen, prachtige kleuren en sinds kort ook in geurende variëteiten. Het zijn echte Vlaamse sierteelttoppers!

Tags: 

posticon 10.000 euro voor restauratie van serre Hoeilaart

Posted on wo, 07/06/2016 - 09:55 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant investeert 10.140 euro in de restauratie van een serre nr. 9 op Kelleveld  in Hoeilaart. Dit is één van de vijf 360° erfgoedprojecten die deze subsidie krijgt.

In de Ijsevallei teelt men al 150 jaar druiven.  Overijse en Hoeilaart hadden samen meer dan 30.000 serres. Momenteel zijn er nog slechts een 3.000 bewaard. De meeste, in ongebruik geraakte serres, verdwijnen zienderogen. 

Serre nr. 9 op het Kelleveld in Hoeilaart wil men om cultuurhistorische redenen absoluut bewaren.

posticon Boeren op een Kruispunt. Hulp voor boeren in nood

Posted on vr, 07/01/2016 - 20:22 by Monique Swinnen

Landbouwers met financiële, administratieve en psychosociale problemen kunnen voor advies terecht bij Boeren op een Kruispunt vzw. 2.800 Vlaams-Brabantse landbouwers deden een beroep op deze hulp.

Steeds meer landbouwers komen door de groeiende internationale concurrentie, de afbouw van de Europese subsidies en de snel wijzigende en toenemende reglementering in nood.

Bedrijven kunnen deze trends om diverse redenen vaak niet volgen. Bovendien hebben bedrijven met ernstige problemen soms niet de kracht om zelf een oplossing te zoeken voor hun probleem. Toch is het belangrijk om boeren in deze context te helpen.

Daarom heeft de Vlaamse overheid het project’ Boeren op een Kruispunt vzw’ opgezet. Boeren op een Kruispunt werd opgericht door de landbouworganisaties Boerenbond, KVLV-Agra en het ABS, met de steun van Cera Coöperatie. 

Bedrijven die 'niet meer mee kunnen' en bedrijfstechnisch of psychosociaal in de put geraken, kunnen beroep doen op de vertrouwenspersonen van Boeren op een Kruispunt. Deze vertrouwenspersonen hebben ervaring én omkadering om deze landbouwers te helpen. De medewerkers van Boeren op een Kruispunt luisteren en proberen te begrijpen om zo de juiste hulp en ondersteuning te bieden.

Als provincie ondersteunen we de werking van Boeren op een Kruispunt met een subsidie van 10.000 euro. Met deze steun kan de vzw boeren in nood psychosociale hulp geven, de vrijwilligers die boeren bijstaan ondersteunen en opleidingen organiseren.

In totaal kreeg Boeren op een Kruispunt (in 2014) vragen van 23.859 landbouwers, waaronder 2.800 uit Vlaams-Brabant. Deze vragen kwamen uit bijna alle gemeenten van de provincie. 

De vrijwilligers van Boeren op een Kruispunt bieden een luisterend oor aan de landbouwers in nood, kunnen bemiddelen in conflicten, orde brengen in de administratie van een landbouwbedrijf, een kasplanning maken, sociale rechten activeren, vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen en bedelen uit de voedselbank.

Meer info: www.boerenopeenkruispunt.be

Tags: 

posticon Aarschot Bebloemd 100 jaar

Posted on di, 06/28/2016 - 00:00 by Monique Swinnen

Honderste verjaardag van 'Aarschot Bebloemd'

Op zondag 26 juni 2016 vierde ‘Aarschot Bebloemd’ haar honderdste verjaardag. Aarschot Bebloemd is een vereniging die zich focust op tuinen en tuinbouw. Het lijdt geen twijfel dat zij in hun honderdjarig bestaan een rijke geschiedenis hebben opgebouwd. 

We vinden het bewonderenswaardig dat een vereniging die in oorlogstijd noodzakelijk was, haar plaats in de huidige maatschappij heeft kunnen vinden en blijft waarmaken. Ik zou dan ook alle leden en vrijwilligers van harte willen feliciteren met deze verjaardag.

Opstart in volle oorlogstijd 

In 1916 startten twee Aarschottenaren met een afdeling van ’t Werk van den Akker in Aarschot. ‘t Werk van den Akker en den Haard was de koepelorganisatie achter de meeste volkstuinen in België. De Eerste Wereldoorlog woedde hevig, de mensen leden honger. De bedoeling was om de kleine man een stukje grond te bieden waarop hij kon voorzien in zijn eigen levensbehoeften. De Commissie van Openbare Onderstand stelde gronden en plantgoed ter beschikking tegen spotprijzen. De bewerkers van de grond kregen de opbrengsten en oogsten. 

Aarschot Bebloemd 

In 1949 werd de vereniging omgedoopt tot ‘Aarschot Bebloemd’. De interesse voor de vereniging nam snel toe: het ledenaantal steeg van 40 naar 150 leden. De vereniging houdt zich vandaag vooral bezig met tuinen en tuinbouw. Maandelijks richt de vereniging een bijeenkomst in over allerlei tuingerelateerde onderwerpen. Ook organiseert de vereniging voordrachten en workshops die steevast veel volk lokken. Aarschot Bebloemd trekt er jaarlijks op uit voor bezoeken aan tentoonstellingen en prachtige tuinen in België, Nederland en Duitsland.

Tags: 

Pagina's