Provincie zorgt voor meer groen in de kinderopvang.

Meer Groen in de kinderopvang

Een mals stukje gras, een kleurrijke muurtekening, een wilgenhut, een klimheuveltje, een tunneltje onder de bomen. Met het project VitamineG(roen) zette de provincie Vlaams-Brabant kinderdagverblijven aan om hun buitenruimte om te toveren tot een avontuurlijke speelplek. Ruim 34 kinderopvangdiensten zetten de tips om in de praktijk en tonen nu trots het resultaat in het Praktijkboek Vitamine G(roen).

In 2011 startte de provincie Vlaams-Brabant met het project Vitamine G(roen), in samenwerking met de vzw Good planet.

We merkten dat kinderdagverblijven hunkerden naar een groenere en avontuurlijke buitenruimte. Maar terwijl ze overliepen van enthousiasme, ontbrak het hen aan know-how of financiële armslag. Met ons Vitamine G(roen) project hielpen we ze op weg.

Eerst met de publicatie van het Vitamine G(roen) boek, waarin praktische ideeën en tips aangereikt worden om de buitenruimte te vergroenen. Daarna organiseerde de provincie Vlaams-Brabant op verschillende locaties in Vlaams-Brabant workshops voor kinderdagverblijven en onthaalouders om hen de principes van Vitamine Groen toe te lichten.

Tenslotte gingen de kinderopvangdiensten zelf aan de slag. Ruim 34 kinderopvangdiensten, onthaalouders en kinderdagverblijven verspreid over Vlaams-Brabant, zetten de suggesties uit het boek om in de praktijk. De provincie ondersteunde ze hiervoor met een subsidie tot 1000 euro en inhoudelijke ondersteuning op maat.

We voeren al jaren een impulsbeleid om extra aanbod en vernieuwing te stimuleren in de welzijnssector. Hiervoor spelen we zoveel mogelijk in op wat van onderuit ‘leeft’. Als provincie vangen we vaak als eerste signalen, noden en tendensen uit het werkveld op. Het volstaat dan dikwijls om organisaties bijeen te brengen, of ze een inhoudelijk of financieel duwtje te geven om een golf van vernieuwing in gang te zetten.