Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Veilig en duurzaam schoolverkeer?

Posted on do, 09/10/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

Veilig en duurzaam schoolverkeer? De provincie werkt eraan.

De scholen zijn net opgestart. Tijdens de Week van Mobiliteit, van 16 tot 22 september, besteden ze extra aandacht aan de manier waarop hun leerlingen vlot en veilig naar school komen. De provincie Vlaams-Brabant helpt hen hierbij alvast meer dan een handje. Ze gaf de afgelopen vijf jaar in totaal zo’n 838.160 euro aan 134 Vlaams-Brabantse scholen voor duurzame verplaatsingen.

posticon tragewegenplan van Londerzeel

Posted on vr, 08/28/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

6.000 euro voor tragewegenplan van Londerzeel. Eerste provinciale subsidie voor zo’n plan
 

De provincie Vlaams-Brabant geeft 6.000 euro subsidies aan de gemeente Londerzeel  voor hun tragewegenplan. Londerzeel is de eerste gemeente die deze provinciale subsidie voor de opmaak van tragewegenplannen krijgt.

Elke gemeente heeft wel kilometers buurt- en voetwegen, vaak in slechte staat. 
Nochtans zijn trage wegen belangrijk en creëren ze voor het milieu, erfgoed, publieke ruimte en de verplaatsingen een duidelijke meerwaarde. Zo zorgen trage wegen voor een veilige en aangename route naar scholen, stations en dorpskernen.

Om ervoor te zorgen dat de trage wegen bewaard en geherwaardeerd worden, moedigt de provincie Vlaams-Brabant gemeenten aan om een tragewegennetwerk en actieplan op te maken. 
Een tragewegennetwerk opstellen is een intensief werk. 
Na de inventarisatie van de trage wegen organiseerde Londerzeel eind 2012 een evaluatie voor alle verenigingen. Daarna konden de deelnemers tijdens twee info-avonden aangeven welke trage wegen voor hen van belang zijn en welke verbindingen wenselijk zijn. 

Deze inspanningen worden nu beloond met een subsidie van 6.000 euro

posticon Aanleg fietspad Steenokkerzeel

Posted on do, 05/28/2015 - 10:43 by Monique Swinnen

Provincie subsidieert aanleg fietspad Kampenhoutsesteenweg in Steenokkerzeel
 
De provincie Vlaams-Brabant  geeft een subsidie van maar liefst 875.498 euro aan de gemeente Steenokkerzeel voor de aanleg van fietspaden op de Kampenhoutsesteenweg.

De fietspaden zullen over een lengte van 2 kilometer worden aangelegd op de Kampenhoutsesteenweg tussen de Tervuursesteenweg (N227) in Perk en de gemeentegrens met Kampenhout. Ze worden vrijliggend, aan beide zijden van de weg, in grijze beton (met rode accenten ter hoogte van de kruispunten) aangelegd en hebben een breedte van 1,75 meter. De rijbaan wordt versmald om de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te remmen.
 
Fietsfonds helpt gemeenten
 
De eerste helft van deze subsidie werd al uitbetaald. Het resterende subsidiebedrag volgt na de realisatie van de fietsinfrastructuur.
 
We blijven investeren in veilige fietspaden omdat we ervan overtuigd zijn dat we dan meer mensen op de fiets krijgen. We hebben de ambitie om een echte fietsprovincie te worden’. Fietsinfrastructuur op het zogenaamde bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal comfortnormen, breedte en inrichting kan daardoor tot 80% gesubsidieerd worden, waarvan 40% door het Vlaams Gewest en 40% door de provincie.

Tags: 

posticon Leerlingen leren behendig fietsen.

Posted on di, 04/21/2015 - 10:37 by Monique Swinnen

Leerlingen leren behendig fietsen. Nieuwe leskoffers fietsbehendigheid

 
Hagelandse scholen kunnen voortaan twee nieuwe leskoffers fietsbehendigheid in de provinciale uitleenpost in Bekkevoort uitlenen. Met deze koffers kunnen ze gemakkelijker hun leerlingen behendig leren fietsen.

De Sint-Jorisschool uit Tielt-Winge is de eerste school die van het nieuwe aanbod gebruik maakt.

‘Ze leren behendig manoeuvreren door een smalle doorgang en de slalomopstelling. Ook het behendig ontwijken van een geparkeerde wagen door eerst over de schouder te kijken maakt deel uit van de test’, zegt directeur Marc Alaerts..

Tags: 

posticon Klaar voor fietssnelwegen

Posted on zo, 05/04/2014 - 13:45 by Monique Swinnen

PROVINCIE KLAAR VOOR FIETSSNELWEG TUSSEN ZAVENTEM EN MACHELEN

De provincie Vlaams-Brabant zet een belangrijke stap op weg naar meer fietssnelwegen in de regio. Ze ondertekende, samen met het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een akkoord voor de realisatie van 15 fietssnelwegen. Eén van de eerste concrete realisaties wordt de HST-fietsroute tussen Zaventem en Machelen. Blikvanger op dit traject wordt de fietsbrug over de ‘Ring om Brussel’ in Zaventem.

Door de goedkeuring van de projectnota voor de HST-fietsroute tussen Machelen en Zaventem is de studiefase voorbij. Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer neemt nu onze trekkersrol over om het fietstraject ook daadwerkelijk te realiseren. De kosten voor deze fietssnelweg worden verdeeld tussen de provincie en het Vlaams Gewest.

Het ‘fietsbrug-project’ wordt geraamd op 13,3 miljoen euro. De eerste stap in de vastlegging van de middelen is gebeurd. De start van de werken is voorzien voor eind 2015.

Ook ondertekende de provincie het interbestuurlijk akkoord met het Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een samenwerking met Infrabel voor de realisatie van 15 fietssnelwegen in Vlaams-Brabant.

Hiermee is de komst van de fietssnelwegen verzekerd. De HST-route naar Brussel, één van de drie prioritaire fietssnelwegen, is de eerste grote realisatie en moet uitgroeien tot het voorbeeldproject van deze samenwerking. Fietssnelwegen zijn een alternatief om de files op onze snelwegen te verminderen en zo de verkeersknoop in Vlaams-Brabant op te lossen.

Het aantal fietssnelwegen in Vlaanderen groeit. De voorbije jaren is er ruim 21,6 miljoen euro geïnvesteerd in de fietssnelwegen in Vlaanderen. Fietssnelwegen helpen om het verplaatsingsgedrag mee te veranderen. De HST-fietsroute tussen Zaventem en Machelen en de fietsbrug over de Ring in Zaventem zullen vast en zeker het fietsgebruik aanmoedigen.

 

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/fietssnelwegen en www.vlotvlaanderen.be

Tags: 

Pagina's