Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Fietsen in het spoor van Sven Nys

Posted on ma, 03/13/2017 - 12:23 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde, speciaal voor wielertoeristen, de Sven Nys Cycling Tour, een fietsroute van 93 km met als vertrekpunt het Sven Nys Cycling Center.

De gloednieuwe fietslus van 93 km neemt de geoefende fietser mee langs het favoriete trainingsparcours van Sven Nys. Het traject volgt ook grotendeels de route van de Sven Nys Classic, de tourtocht voor wielerliefhebbers die jaarlijks in september doorgaat.

Het vertrekpunt ligt op de Balenberg, waar elk jaar de Grote Prijs Sven Nys gereden wordt en waar vorig jaar het Sven Nys Cycling Center zijn deuren opende.
Men rijdt van daaruit doorheen de mooiste landschappen van het Hageland, doorkruist sympathieke  dorpen en ontdekt de Hagelandse wijngaarden.

We zijn bijzonder blij met deze nieuwe fietsroute in het Hageland. Het traject werd door Sven Nys zelf uitgetekend en heeft enkel flinke kuitenbuiters in petto. Het vormt een prachtige aanvulling op het reeds bestaande fietsaanbod in de regio en natuurlijk op het belevingscentrum Sven Nys Cycling Center rond offroad cycling.

We zijn fier dat we met deze Sven Nys-fietsroute één van de grootste sportfiguren uit Vlaams-Brabant de nodige eer kunnen bewijzen. We hebben de volledige bewegwijzering van deze nieuwe fietslus voor de wielertoerist en de recreatieve fietser uitgewerkt en gefinancierd. Op deze manier blijven we werken aan onze hoofdmissie: zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders aan het bewegen krijgen.

De nieuwe route werd volledig bewegwijzerd. De folder met het kaartoverzicht is beschikbaar in de toeristische kantoren in de regio Hageland en staat ook online op www.toerismevlaamsbrabant.be

 
Tags: 

posticon Steeds meer en betere logies in Vlaams-Brabant

Posted on ma, 02/13/2017 - 12:23 by Monique Swinnen

Het logiesaanbod in Vlaams-Brabant is de voorbije jaren fors gestegen. Ook de kwaliteit ervan is opmerkelijk verhoogd. Enkele logies ontvingen zelfs toeristische prijzen. 

Steeds meer verblijfstoeristen komen naar het Hageland of de Groene Gordel voor de rust en het landschap, om er te wandelen of te fietsen. Het is dan ook belangrijk dat ze goed onthaald worden en op een kwaliteitsvolle manier kunnen overnachten. Gelukkig is dat het geval in Vlaams-Brabant.

Kwalitatief logiesaanbod

Vlaams-Brabant telt momenteel 470 logiesuitbatingen. Het logiesaanbod kent hiermee een toename van bijna 52% sinds 2010. Opvallend hierbij is de verdubbeling van het aantal gastenkamers en een forse toename van 65% bij de vakantiewoningen in de Groene Gordel tussen 2010 en 2015. Ook voor het Hageland zien we een gelijkaardige stijging in het segment van vakantiewoningen.

Beide regio’s kennen bovendien eenzelfde stijging in het aantal logies voor doelgroepen (jeugd- en volwassenenverblijven). Een goede zaak, want zowel in de Groene Gordel als in het Hageland was op dat vlak een inhaalbeweging nodig.

Ook de kwaliteit en diversiteit nam met de jaren toe. Tot de nieuwe logies behoren bijvoorbeeld een B&B in een gerenoveerd koetshuis van een kasteeldomein, een oud bakhuis omgevormd tot een charmant vakantiehuis of een luxe vakantiewoning in een voormalige familieboerderij.
Een aantal logies vielen recent zelfs in de prijzen. Kasteelhoeve Wange in Landen ontving in 2016 de International Green Key Award en de Trofee ‘Vlaams-Brabantse Klimaatambassadeur 2016’ en wordt door Toerisme Vlaanderen beschouwd als ‘het meest duurzame toeristisch bedrijf ter wereld’. En Station Racour behoort met z’n treinvakantiewoningen tot de top 3 van ‘beste familievriendelijk toeristisch product’ in Vlaanderen.

 

Toename aantal overnachtingen

Ook het aantal overnachtingen in Vlaams-Brabant kent een significante stijging, van 1,5 miljoen in 2010 naar 2 miljoen in 2015. Deze toename van in totaal 35% is zowel merkbaar in de Groene Gordel, het Hageland als in Leuven. De voorlopige cijfers van 2016 geven een daling aan van +/- 10% als gevolg van de aanslagen in Brussel en de opgelopen imagoschade. Optimistisch is het merkbare herstel vanaf  november. De bezettingsgraad van de Vlaams-Brabantse hotels in december evenaarde het niveau van december 2015.  

 

Promotie en begeleiding van logies

De logies vormen een vast thema binnen de provinciale toeristische werking. In de promotie van Vlaams-Brabant als kortbij bestemming komen steevast logeeradresjes aan bod. Daarnaast biedt de provincie ook advies op maat aan logiesuitbaters inzake logiesregelgeving en promotiemogelijkheden. Vooral startende en kleinschalige logies gaan graag in op deze dienstverlening. 

 

Toekomstige initiatieven

Mobilhometoerisme zit in de lift. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag aan overnachtingsplaatsen voor kampeerauto’s investeert de provincie samen met stad Leuven in een kampeerautoterrein aan het Provinciedomein van Kessel-Lo en zullen gemeenten, landbouwers en wijnboeren gefaciliteerd worden om mee in te spelen op deze trend.

De provincie zet ook in de toekomst in op een verdere groei en verbreding van het logiesaanbod. 

Door samenwerking met onder andere het Agentschap voor Natuur & Bos zetten we in op een aaneenschakeling van bivakplaatsen van Werchter stroomopwaarts langs de Demer tot achter Diest, waardoor meerdaagse trektochten met bivak mogelijk worden. Zo krijgen bezoekers een kans om deze vallei op een unieke manier te beleven. Combineer dit met bijvoorbeeld fietstochten, kanovaarten, en je zet een aanbod op de markt dat voordien niet beschikbaar was.

Tags: 

posticon In de bres voor het Brabants trekpaard…

Posted on ma, 12/12/2016 - 09:46 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant voert een geïntegreerd beleid voor het behoud en de promotie van het Brabants trekpaard.

Het Brabants trekpaard is de trots van Vlaams-Brabant.  De provincie Vlaams-Brabant trekt sinds enkele jaren aan de kar om dit prachtig en krachtig stukje levend erfgoed in ere te herstellen en te vrijwaren voor toekomstige generaties.
Een geïntegreerd beleid  zet in op het continueren van lopende initiatieven en het opzetten van nieuwe projecten met als doel het behoud en de promotie van het Brabants trekpaard.
De acties van de betrokken beleidsdomeinen - toerisme, erfgoed en provinciedomein Huizingen - zijn de volgende: >>>

 

Tags: 

posticon 380.904,05 euro voor nieuwe fietspaden in Herne

Posted on di, 12/06/2016 - 09:36 by Monique Swinnen

Provincie investeert 380.904,05 euro voor nieuwe fietspaden in Herne.

De nieuwe vrijliggende fietsinfrastructuur is 2 kilometer lang en 1,75 meter breed en werd aangelegd in grijze beton.  De Van Cauwenberghelaan en de Lindestraat maken deel uit van de functionele fietsroute tussen het centrum van Herne en het gehucht Kokejane.
Tot voor kort waren er op deze route geen fietspaden. Het gedeelte waar er fietspaden zijn aangelegd ligt buiten de bebouwde kom.

Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 80% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40 % tegenover.

posticon De vernieuwde en uitgebreide parking in de Kouterstraat te Tildonk geopend

Posted on di, 11/29/2016 - 12:30 by Monique Swinnen

Eerst was er het probleem van de putten op de met steenslag verharde parking die zeer regelmatig dienden gevuld te worden. Vervolgens was er het probleem van de beperkte capaciteit, zeker na de opening van Engelenburcht.
De school en Engelenburcht zijn grote gebruikers van de beperkte parkeerplaatsen in en rond de school. Provincie Vlaams-Brabant, via Toerisme Vlaams-Brabant en de school hebben een substantiële bijdrage geleverd in een investering van uiteindelijk meer dan 350.000 €.

117 parkeerplaatsen zijn een meer dan verdubbeling tov de oude situatie. 7 parkeerplaatsen zijn voorzien voor mensen met een beperking. Tenslotte werd een kiss&ride-zone is voorzien voor de ouders. Verkeersveiligheid in de schoolomgeving staat voorop.

Tags: 

posticon 20.000ste bezoeker voor Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk

Posted on ma, 11/21/2016 - 15:21 by Monique Swinnen

Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog bouwde de provincie Vlaams-Brabant een Belevingscentrum uit in het Ursulinenklooster van Tildonk. 

Sinds de opening in juni 2014 vinden groepen en individuele bezoekers vlot de weg naar het Belevingscentrum over het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. In het centrum ligt de aandacht dan ook op mensen, emoties en het leven tijdens de bezetting, naast de oorlogsfeiten. Er wordt gebruik gemaakt van interactie en veel geluids- en beeldmateriaal. De tentoonstelling wordt hoog gewaardeerd.

Een leerling van de Sint-Pietersschool van Korbeek-Lo was de 20.000ste bezoeker van het Belevingscentrum en werd in de bloemetjes gezet.

Tags: 

posticon Houwaartse wijnfeesten

Posted on wo, 11/16/2016 - 11:32 by Monique Swinnen

Houwaart viert wijnfeesten

Op zaterdag 12 november organiseerde de Houwaartse Wijngaard vzw, met medewerking van de provincie Vlaams-Brabant, haar vierde wijnfeesten. Tijdens de Houwaartse wijnfeesten kunnen de deelnemers Hagelandse wijnen proeven en kennismaken met  de wijnbouwers.

De Hagelandse wijn is één van de grote toeristische troeven van het Hageland. De streek beschikt over een mooi aanbod van toeristisch ontsloten wijndomeinen.Daarom gaat Toerisme Vlaams-Brabant de Hagelandse wijndomeinen meer promoten.
Dit jaar werden voor het eerst een reeks van 6 wijnweekends georganiseerd en werd een nieuwe wijnbrochure uitgegeven. 

We ondersteunen de Houwaartse wijnfeesten organisatorisch en financieel met een subsidie van 1.000 euro. Bovendien is er nu een overeenkomst goedgekeurd waarbij we ook de volgende jaren gaan samenwerken.
Deze samenwerking geldt ook voor de vzw Stenen Muur die de wijnfeesten in Wezemaal organiseert.

Meer info: www.houwaartsewijngaard.be

posticon Visietekst van het (Sigma)project Demervallei

Posted on di, 11/08/2016 - 12:16 by Monique Swinnen

 

Werken aan een veilige, natuurlijke en mooie  toekomst voor Demer en Laak

De provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw werken, samen met het Bekkenbestuur, de Vlaamse overheid en gemeentebesturen, aan een veilige, natuurlijke en recreatieve herinrichting van de Demer- en Laakvallei. Vandaag ondertekenen ze symbolisch de visietekst van het (Sigma)project Demervallei.

Met het (Sigma)project Demervallei werken de Demerpartners samen aan een veilige, natuurlijke en recreatief aantrekkelijke Demer en Laak tussen Diest en Werchter. Het project, één van de belangrijkste integrale projecten binnen het Demerbekken, maakt deel uit van het Sigmaplan.
Het Sigmaplan, een actieprogramma van Waterwegen en Zeeknaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos, moet ervoor zorgen dat de Schelde en haar zijrivieren, waaronder de Demer, meer ruimte krijgen om wateroverlast in kwetsbare gebieden te voorkomen en dat zeldzame natuur terug alle kansen krijgt.

De Demervallei kampt met twee hardnekkige problemen: wateroverlast en verdroging. Bovendien gaat de ecologische waarde van de vallei erop achteruit. De voornaamste oorzaken zijn de rechttrekking, indijking en verdieping van de Demer en de verregaande verharding van de oppervlakte door gebouwen en wegen.

De bedoeling van het integraal project Demervallei is om de natuurlijke relatie tussen Demer en Laak en hun valleien te herstellen. Dat kan doordat in het Sigmaproject de 30 oude bochten van de Demer opnieuw aangesloten worden op de rivier. Door de stroom als vanouds te laten kronkelen, zullen hoge waterpeilen op een natuurlijke manier gebufferd worden en zal er in droge periodes minder verdroging optreden. Deze semi-natuurlijke en gecontroleerde overstromingen worden gecombineerd met nieuwe veiligheidsdijken. We hebben deze visie met alle demerpartners via een strategisch project vorm gegeven waardoor er veel enthousiasme is om met de uitvoering te beginnen.

Uiteindelijk zullen we ervoor zorgen dat er een overstroombare oppervlakte komt die 11,5 miljoen m³ water, dat zijn 4.400 Olympische zwembaden, kan bufferen. We gaan de biodiversiteit van de regio herstellen en versterken door kansen te creëren voor de dier- en plantensoorten. De meanders worden terug broed- en leefgebieden voor waterdieren en vogels. En we zetten in op nieuwe toeristisch-recreatieve mogelijkheden voor de regio. We denken dan onder meer aan bivakzones voor kampeerders en kanovaren op de Demer.

 

Tags: 

posticon Dag van het Brabants Trekpaard

Posted on di, 10/18/2016 - 10:21 by Monique Swinnen

Toerisme Vlaams-Brabant en het Comité Vollezele Leeft organiseerde op zondag 16 oktober op het Oudstrijdersplein in Vollezele de zesde editie van de Dag van het Brabants Trekpaard.

 

Vanaf 10 uur stond de dorpskern van Vollezele volledig in het teken van het Brabants Trekpaard. 

 

De bezoekers maakten via doorlopende demonstraties en activiteiten kennis met de talrijke mogelijkheden en het zachte karakter van onze Brabantse trots.
Meer infowww.vollezeleleeft.eu

Pagina's