Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Investeren in personen met een handicap

Posted on wo, 05/28/2014 - 11:38 by Monique Swinnen

PROVINCIE INVESTEERT IN PERSONEN MET EEN HANDICAP

De provincie Vlaams-Brabant investeert in infrastructuurwerken en/of uitrustingskosten van voorzieningen en diensten voor opvang en ondersteuning van personen met een handicap. Dit jaar werd in totaal voor 324.722,73 euro aan subsidies gegeven aan voorzieningen in Scherpenheuvel, Roosdaal, Liedekerke en Lennik, Vollezele, Tienen, Tremelo en Diest

Tags: 

posticon Week van de opvoeding 2014

Posted on vr, 05/23/2014 - 13:28 by Monique Swinnen

Week van de opvoeding in provinciaal domein Kessel-LoWeek van de opvoeding in het provinciaaldomein van Kessel-Lo

Ouders willen graag superhelden zijn. Ze combineren werk en gezin, willen vrolijke kinderen, een opgeruimd huis. Maar soms loopt het anders. En dan twijfelen ze. ‘Doe ik het goed...? Had ik niet beter..?’ Maar twijfelen hoort bij opvoeden. Vraag maar aan andere ouders.

De provincie Vlaams-Brabant wil informele contacten tussen ouders stimuleren. Een babbel met een andere ouder brengt namelijk vaak raad op ‘gewone’ opvoedingsvragen. De provincie geeft samen met stad Leuven de aanzet tijdens deze week van de opvoeding met een ontspannende namiddag voor ouders en kinderen.

De provincie stimuleerde Vlaams-Brabantse gemeenten om iets te organiseren voor deze groep tijdens de week van de opvoeding. Liefst 53 gemeenten gingen op dit aanbod in!

Tags: 

posticon Opening Centrum Molenmoes

Posted on vr, 05/23/2014 - 12:56 by Monique Swinnen

Opening centrum MolenmoesVier jaar geleden streek het project Rizsas neer in Wezemaal, in het mooie Hageland, en wat nu Centrum Molenmoes heet. In een oud boerderijtje, vervallen schuur, bakhuis met wat ooit een oven was, te baggeren vijver en stallen. Inmiddels werd de schuur verbouwd, de bakoven gerestaureerd, het dak vervangen en ruimte gecreëerd. De vijver oogt klaar, de tuin is aangelegd. Naast Rizsas vestigden zich andere projecten. In het bos hangt een touwenparcous en rondom de plek werden weides gepacht waarop onze paarden grazen. 

Een plek met een missie: Centrum Molenmoes is een wisselwerking van activiteit, mens en omgeving, waarin samenleven, beleven en de wereld centraal staan.

De provincie Vlaams-Brabant laat haar jongeren niet los, zeker niet als ze in de problemen geraken. 
Proficiat aan deze organisatie die risico durft te nemen, iets mooi neerzet, er haar hart inlegt en daarvoor letterlijk en figuurlijk ruimte maakt voor jongeren en de samenleving van morgen. Via welzijn maar ook de plattelandswerking van Europa ondersteund de provincie Vlaams-Brabant Centrum Molenmoes als een partner.

posticon Sociale campus Dilbeek

Posted on vr, 05/23/2014 - 12:23 by Monique Swinnen

EERSTE SPADESTEEK SOCIALE CAMPUS DILBEEK

eerste spade steek sociale campus Dilbeek

De bouw van de sociale campus in Dilbeek gaat van start. Met deze campus wil de provincie Vlaams-Brabant de welzijnsachterstand in Halle-Vilvoorde wegwerken en de welzijnsinitiatieven aanzwengelen.

Op het gebied van zorg en welzijn is de provincie Vlaams-Brabant altijd een buitenbeentje geweest. Onze provincie heeft een historische achterstand in te halen. Vlaams-Brabant heeft daarom een dubbele uitdaging. Enerzijds moeten we meer zorg- en welzijnsvoorzieningen uitbouwen om de achterstand in het aanbod in te halen. Anderzijds moeten we ook zorgen dat er genoeg mensen zijn om in die organisaties te werken, en moeten ze ook kwaliteit

svolle zorg bieden. In de streek rond Leuven zien we het zorg- en welzijnsaanbod sterk toenemen. In de regio Halle-Vilvoorde is er ook groei, maar de prijs van de grond en de immobiliën swingt de pan uit, wat het niet eenvoudig maakt om hier zorgvoorzieningen te bouwen en uit te baten. De krimpende arbeidsmarkt is ook erg voelbaar in Halle-Vilvoorde. We zijn ervan overtuigd dat de sociale campus Dilbeek de welzijnssector in deze regio een impuls kan geven.

Achterstand in welzijn in Halle-Vilvoorde

In Halle-Vilvoorde is er een schrijnend en structureel tekort aan welzijnsvoorzieningen. Deze achterstand is historisch ontstaan en heeft meerdere oorzaken. Zo is er geen centrumstad in Halle-Vilvoorde, zijn de woning- en grondprijzen hoog en krijgen enkel bestaande initiatieven subsidies. Alhoewel er de laatste jaren in onze provincie een inhaalbeweging is, zijn er nog ernstige achterstanden in bepaalde sectoren zoals de bijzondere jeugdbijstand.

Sociale campussen nemen drempel weg

Het gebrek aan geschikte en betaalbare huisvesting is één van de oorzaken van de structurele tekorten aan voorzieningen. Om deze drempel weg te nemen, richten we sociale campussen op. Hierbij delen welzijnsvoorzieningen samen één gebouw of locatie. Door het schaaleffect worden vaste kosten verminderd en wordt de ruimte betaalbaar. Bovendien stimuleert het de samenwerking tussen voorzieningen en sectoren.

Begin 2010 lanceerde de provincie een oproep naar partners uit de verschillende welzijnssectoren. Meer dan 59 organisaties uit 4 regio's reageerden op de oproep. Daarop besliste de provincie om campussen uit te bouwen in Vilvoorde, Dilbeek/Asse, Haacht/Tildonk, en Halle.

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) betoelaagde elke campus met 275.000 euro. De provincie co-financierde met een bedrag van 759.000 euro het OCMW van Dilbeek voor de bouw van de sociale campus.

De volgende partners zullen gebruik maken van de sociale campus:

Dagelijks gebruik:

posticon Steun diensten gezinszorg

Posted on ma, 05/19/2014 - 16:14 by Monique Swinnen

Provincie ondersteunt kwaliteit van diensten gezinszorg.

PROVINCIE ONDERSTEUNT KWALITEIT VAN DIENSTEN GEZINSZORG

De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een draaiboek voor diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg dat hen toelaat om de kwaliteit van de zorg te bewaken en bevorderen.

Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg moeten sinds 1 januari 2010 minstens tweejaarlijks een tevredenheidsmeting uitvoeren bij hun cliënteel om de kwaliteit van hun hulp en zorg te bewaken en te verbeteren. De provincie Vlaams-Brabant ontwikkelde een methodiek  om cliënten te bevragen. De vragenlijst werd voor de eerste keer uitgetest bij het cliënteel van de dienst voor gezinszorg van het OCMW van Scherpenheuvel-Zichem. Op basis van deze ervaringen werkte de provincie een draaiboek uit dat kan gebruikt worden door andere diensten om een gelijkaardige bevraging uit te voeren.

Met het draaiboek willen we diensten voor gezinszorg ondersteunen om de verplichte tevredenheidsmeting uit te voeren. Het helpt diensten op weg om de cliënt een stem te geven bij de evaluatie en verbetering van de dienstverlening.

Tags: 

posticon 2000ste vrijwilligersverzekering

Posted on ma, 05/19/2014 - 16:04 by Monique Swinnen

2000ste provinciale vrijwilligersverzekering voor buurtcomité Bakenbos uit Hoeilaart.

Het buurtcomité Bakenbos uit Hoeilaart krijgt de 2.000ste vrijwilligersverzekering van de provincie Vlaams-Brabant. Zij organiseren op 4 juni een eetfestijn met dansgelegenheid en een rommelmarkt met animatie voor de inwoners van de wijk Bakenbos in Hoeilaart, Overijse en Terhulpen.

We bieden een gratis vrijwilligersverzekering aan waarmee organisaties hun vrijwilligers kunnen verzekeren. Deze verzekering heeft zijn doel niet gemist en groeide de voorbije jaren in verhouding tot de bevolkingsdichtheid het sterkst in Vlaams-Brabant. Met de aanvraag van het buurtcomité Bakenbos staat de teller nu op 2000 verzekeringen.

Organisatoren van activiteiten zijn verplicht om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hun vrijwilligers te verzekeren. Maar voor velen is dit niet zo evident. Het vergt immers enig administratief werk en kost geld. Om hier op in te spelen, biedt de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met de Nationale Loterij, een gratis vrijwilligersverzekering aan waarmee organisaties hun vrijwilligers kunnen verzekeren. 

We bieden elke organisatie honderd gratis vrijwilligersdagen aan. De verzekering biedt dekking voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. 

posticon Nieuwbouw Huize Levensruimte is klaar

Posted on di, 05/13/2014 - 11:13 by Monique Swinnen

Het team van Huize Levensruimte voor de nieuwbouw. - Foto GMA

De oude lokalen van Huize Levensruimte in Averbode zijn platgewalst en hebben plaats geruimd voor een nieuwbouw. Die werd gisteren officieel geopend. Er kunen voortaan 45 kinderen opgevangen worden. In een tweede fase wordt er werk gemaakt van een nieuw administratief gebouw met twee studio's voor de opvang van gezinnen met kinderen.

Het opvangcentrum is tevreden met de nieuwbouw. "Dit betekent een enorme verbetering voor de werking", zegt algemeen directeur Luc Raymaekers. "De architecten hebben rekening gehouden met het verhaal van de medewerkers. De personeelsleden kunnen bijvoorbeeld tussen de groepen pendelen. Vroeger moesten ze steeds naar een ander gebouw wandelen, waardoor in een crisissituatie kostbare tijd verloren ging."

In totaal kunnen er nu 45 kinderen opgevangen worden, iets meer dan voordien.

In Huize Levensruimte kunnen kinderen tot 18 jaar terecht die kampen met een problematische gezinssituatie. "We hebben bijvoorbeeld een aanvraag om een tienermoeder in een van de nieuwe studio's op te vangen", zegt Frederik, één van de leidinggevenden. Daarnaast doet Levensruimte ook aan thuisbegeleiding. "In totaal mogen we zestien gezinnen begeleiden, al zitten we hier vaak aan 110 procent van onze werking."

Het nieuwe gebouw is heel ruim. Jongeren hebben er hun eigen specifieke leefgroep én kamer. "Alleen op de gang hangen er camera's", zegt Raymaekers. "Die beelden kunnen via een speciaal inlogsysteem opgevraagd worden. Waar men ook is in het complex, men kan altijd de gang in het oog houden. De oude gebouwen zijn meteen met de grond gelijk gemaakt. Op deze plaats willen we nog voor de zomer speelruimte aanleggen. Binnenkort start ook de bouw van een nieuw administratief gebouw. Daarnaast worden er ook twee studio's voorzien voor de opvang van gezinnen met kinderen." Aan de nieuwbouw hangt een prijskaartje van 4,5 miljoen euro. (GMA)
(bron: HLN)

posticon Een warme thuis voor ouderen

Posted on do, 04/03/2014 - 00:00 by Monique Swinnen

PROVINCIE GEEFT HULPBEHOEVENDE OUDEREN EEN WARME THUIS

De provincie Vlaams-Brabant investeert 130.900 euro in vier organisaties die zorgen voor dagbesteding van ouderen. Het gaat om organisaties in Halle, Kampenhout, Overijse en Tienen.

De groeiende groep ouderen is divers. De meesten hebben een sociaal netwerk en trekken zich goed uit de slag, maar de groep die zorg nodig heeft groeit. En het zorgaanbod groeit trager. Daarom stimuleren we initiatieven om de dagopvang van ouderen te stimuleren. De grote meerderheid van de ouderen woont thuis. Het risico op vereenzaming stijgt met de leeftijd. Dagverzorgingscentra, lokale dienstencentra en buurtgebonden projecten kunnen de dagbestedingsmogelijkheden vergroten en de levenskwaliteit van deze groep verhogen.

Een symbolische cheque van 40.000 euro werd aan Frans Theys, directeur ouderenzorg van Huize Nazareth overhandigd voor de inrichting van een nieuw lokaal dienstencentrum.

Tags: 

posticon Woonzorgcentrum Rillaar 125 jaar

Posted on ma, 03/24/2014 - 17:08 by Monique Swinnen

In de vroegere kostschool van Rillaar werd in 1889 door de Aarschotse Grauwzusters een Godshuis ingericht. Het vroegere gebouw werd te klein en er werden , door de jaren heen, verschillende nieuwe gebouwen opgetrokken. Op dit moment zijn er nog steeds zes zusters actief. In totaal wonen er 134 bewoners. Tegen de Diestsesteenweg plannen ze nog een nieuwbouw. Men hoop hiermee zo snel mogelijk  van start te kunnen gaan. Alles hangt af  van de toekennig van subsidies. In de toekomst zullen we in totaal 150 bewoners kunnen opvangen. 

Tags: 

Pagina's