Woonzorgnet Dijleland, KU Leuven en UZ Leuven voerden, op vraag van de provincie Vlaams-Brabant, een studie uit naar jongdementie, in relatie met mantelzorg.

Jongdementie onder de loep
 
De aandacht voor dementie stijgt. In de media, in gesprekken onder vrienden en collega’s, iedereen kent wel iemand die ermee te maken heeft. Dat dementie ook mensen kan treffen onder 65 jaar is minder geweten.
 
Het gaat vaak om mensen die werken en thuiswonende kinderen hebben. Hun gezinsleven wordt zwaar op de proef gesteld. Hoe vaak komt dit voor? Hoe komt men tot de diagnose? Wat zijn de specifieke noden van deze mensen en hun familie?

Om op deze en andere vragen een antwoord te vinden, klopte Woonzorgnet Dijleland aan bij Lucas KU Leuven, UPC KU Leuven en UZ Leuven. Met steun van de provincie Vlaams-Brabant werd een onderzoek gestart waarbij onderzocht werd om hoeveel mensen het gaat en gekeken werd naar de beleving van de betrokkenen en hun mantelzorgers. 

De belangrijkste resultaten van de studie:

Jongdementie komt per definitie voor bij mensen jonger dan 65 jaar. In Vlaams-Brabant komt dit voor bij 80 tot 200 mensen. De eerste symptomen doen zich voor op een gemiddelde leeftijd van 53 jaar. Twee derde zijn vrouwen. Bij twee derde doen zich gedrags- en stemmingsstoornissen voor zoals agressie en depressie. Eén derde heeft geen partner of kinderen. Deze hebben weinig of geen directe steunfiguren en doen vaker een beroep op een woonzorgcentrum of de thuiszorg.
 
Ongeveer de helft woont nog thuis. Dat legt een behoorlijke druk op de families op een leeftijd dat mensen nog beroepsactief zijn en vaak opgroeiende kinderen hebben. Ondanks het groeiend aantal initiatieven voor deze doelgroep,

laat het onderzoek zien dat de mantelzorgers erg kwetsbaar zijn voor een hoge belasting, verminderd welbevinden, depressiviteit en eenzaamheid.
 
Er is nood aan een aanpak op maat van de cliënt, een goed getimed zorgtraject en sensibilisering voor de problematiek. Mensen met jongdementie en hun familie stoten nog op veel onbegrip. Verder is er nood aan duidelijke informatie, aan administratieve begeleiding en aan betekenisvolle dagactiviteiten.
 
Om jongdementie aan te pakken, steunen we twee projecten die hieraan tegemoet komen: de Zorgcirkels Dementie van Expertisecentrum Dementie Memo en de buddywerking van Dagverzorgingscentrum Nieuwenhuizen in Zemst.

De onderzoeksresultaten worden opgenomen  in een gratis brochure.
De brochure kan men raadplegen of downloaden via www.vlaamsbrabant.be/brochurejongdementie
 
 
Samen sterk voor mantelzorg
 
Zo’n 18% van de Vlaams-Brabanders tussen 18 en 85 jaar doet aan mantelzorg. 
Mantelzorgers zijn mensen die voor hun chronisch zieke partner, hun bejaarde (schoon)moeder/vader, hun kind met een handicap of hulpbehoevende vriend(in). Dankzij mantelzorgers kunnen duizenden mensen langer in hun vertrouwde omgeving blijven.
 
De meerderheid van de mantelzorgers zorgt graag, en zou het opnieuw doen als dat nodig blijkt. Mantelzorgers zijn dan ook betrouwbare partners naast professionele zorgkrachten. Maar het enorme maatschappelijk kapitaal dat dagelijks in de weer is voor zorgbehoevenden moet meer erkend worden. 
Daarom organiseert de provincie Vlaams-Brabant op vrijdag 14 oktober de studiedag ‘Samen sterk voor mantelzorg’.
Het programma vindt u via: www.vlaamsbrabant.be/studiedagmantelzorg
 
We zetten al vele jaren in op dementie. Zo hebben we reeds meer dan 40.000 exemplaren van de brochure ‘Dementie, u staat er niet alleen voor’ verspreid. Mantelzorgprojecten en dagopvanginitiatieven voor ouderen kunnen rekenen op onze financiële steun.
 
Ook 53 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten hebben een mantelzorgpremie.
 
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/mantelzorg

Tags: