De provincie Vlaams-Brabant en de POM maken van de Molenbeek aan de Manchestersite in Huizingen een natuurlijke beek zonder hindernissen voor de vissen.

Toen de Provinciale Ontwikkelings­maatschappij Vlaams-Brabant (POM) ons enkele jaren geleden liet weten dat ze de verlaten papierfabriek Catala in Huizingen wilde omvormen naar een duurzame bedrijven­zone voor KMO's, zagen we daar kansen in om ook de Molenbeek, die langs de site stroomt, te herwaarderen.

De hele omgeving is immers zeer overstromingsgevoelig. De restanten van de watercaptatie van het vroegere papierbedrijf vormen bovendien een hindernis voor de vissen in de beek.

Op vraag van de provincie Vlaams-Brabant heeft de POM een ontwerp bureau aangesteld om de nieuwe inrichting van de waterloop uit te tekenen.
De bestaande overwelvingen en bodemvallen worden uit de bedding van de beek verwijderd. Tegelijk krijgt de Molenbeek een bredere bedding met een grotere buffercapaciteit. In de meanders van de nieuwe bedding komen vistrappen.

Het creëren van bijkomende berging in de verbrede bedding heeft een gunstig effect voor het bedrijventerrein. Het verwijderen van de oude overwelvingen en het herinrichten van de beek in open bedding verbeteren de structuurkenmerken van de waterloop.

 De werken zullen uitgevoerd worden door aannemer Van Raak L. bvba uit Weelde.

Zowel het bedrijventerrein als de waterloop varen wel bij deze werken. Daarom voeren de provincie en de POM de werken samen uit. De totale kostprijs van de werken bedraagt 430.000 euro, waarvan we elk de helft zullen betalen.

Tags: