We blikken terug op de realisaties op vlak van o.a. ruimtelijke ordening, erfgoed en toerisme, maar kijken ook naar de toekomstige veranderingen in de vallei. Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel en ikzelf behorden tot de sprekers. 

Tags: