Op vrijdag 7 oktober 2016 erkende de Vlaamse Regering de overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016 in Vlaanderen als algemene ramp. Alle 308 gemeenten  uit Vlaanderen komen  daardoor in aanmerking  voor een financiële tussenkomst. De erkenningsbesluiten werden op 31 oktober 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Getroffenen kunnen tot 31 januari 2017 een individueel dossier indienen.

Schadedossier landbouwers

Landbouwers (Boerenbond-leden) kunnen terrecht op zitdagen voor het opmaken van hun schadedossier. Meer info over de zitdagen kunnen ze verkrijgen bij de provinviale kantoren.

Dien je dossier per aangetekend schrijven in: Vlaams Rampenfonds - Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus 48

 

Tags: