Wetenschappelijk coordinator witloofonderzoek voor de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw

 

De Nationale Proeftuin voor Witloof vzw (NPW vzw) is het onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor de witloofteelt. Er wordt kennis verzameld en ontwikkeld via praktijkgericht onderzoek en dit wordt vertaald en gecommuniceerd naar de witloofsector. De Nationale Proeftuin voor Witloof vzw is gehuisvest in het Proefcentrum Herent. De wetenschappelijk coördinator staat in voor de coördinatie van de proefveldwerking van de vzw Nationale Proeftuin voor Witloof met een team van 5 medewerkers. Meer info: www.proeftuinherent.be

 

Inhoud van de job

Je voert teelttechnisch proefveldonderzoek en projecten rond gewasbescherming en rendabiliteit uit.

Je communiceert de resultaten via de vakpers, nieuwsbrieven en infomomenten. Je bereidt onderzoeksvoorstellen voor op basis van vraag gestuurde input door het technisch comité witloof, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke evoluties in de landbouwsector.

Je bent verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, coördineren, controleren, rapporteren en budgetteren van de algemene proefveldwerking en de projecten rond de witloofteelt. Je motiveert de medewerkers en de stakeholders om de vastgelegde doelstellingen te realiseren en je begeleidt de werking van het CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting ) in Vlaams-Brabant.

 

Profiel

Opleidingsniveau: master Iandbouwkundig ingenieur, master bio-ingenieur, industrieel ingenieur land- en tuinbouw of gelijkwaardig door ervaring.

Minimum 5 jaar aantoonbare ervaring in de landbouwsector in het algemeen en het praktijkgericht onderzoek in het bijzonder (kennis van de witloofteelt is een pluspunt). Kennis van landbouwonderzoek, meer bepaald proefaanleg, rassenproeven, gewasbescherming, bodem en bemesting, teelttechnieken, statistische verwerking en rapportering van resultaten. Kennis en/of affiniteit met financieel beheer en personeelsmanagement.

 

Aanbod

Een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving Een competitief verloningspakket met extra-legale voordelen Voltijds contract van onbepaalde duur -    Locatie: Blauwe Stap 25, 3020 Herent

 

Selectieprocedure

Screening van de kandidaten op basis van de kandidatuurstelling en het curriculum vitae Uiterlijke kandidaatstelling op 14 december 2016

Eerste mondelinge proef begin januari, kandidaten die hiervoor slagen leggen daaropvolgend een capaciteitentest af via een assessment

Finale gesprekken met de eindkandidaten gaan eind januari 2017 door

 

Als deze functie je aanspreekt en je voldoet aan het profiel, bezorg dan je CV en motivatie via e-mail aan ine.vervaeke(5)vlaamsbrabant.be en dit ten laatste op 14 december 2016. Bij vragen omtrent deze vacature kan je Ine Vervaeke contacteren op bovenstaand e-mail adres of via gsm (0497-30 73 45).

Tags: