De provincie Vlaams-Brabant geeft dit jaar in totaal  942.000 euro subsidies aan de sector van de bijzondere jeugdbijstand in Vlaams-Brabant. Zo krijgt Monte Rosa in Kessel-Lo 189.685 euro voor de renovatie van de begeleidingstehuizen in Herent en Kessel-Lo.

De bijzondere jeugdbijstand kampt nog steeds met een achterstand in Vlaams-Brabant. Ze heeft een tekort aan capaciteit,  een gebrekkige infrastructuur, maar ook te weinig diensten die de jeugdhulpverlening kunnen opnemen. 
De overheid zet de volgende jaren vooral in op de uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.  Zo zijn in de Bijzondere Jeugdbijstand de dagcentra en een deel van de diensten die thuisbegeleiding aanbieden rechtstreeks toegankelijk geworden. 

 

De sector van de jeugdhulpverlening is in beweging, maar dat is ook broodnodig, zeker in Vlaams-Brabant. We wijzen al jaren op een tekort aan welzijnsvoorzieningen in Vlaams-Brabant en ijveren voor een dringende inhaalbeweging.

 

Door financiële steun te bieden aan deze sector wil de provincie Vlaams-Brabant de hulpverlening voor jongeren en gezinnen die in een complexe leefsituatie zitten verder helpen uitbouwen. Daarom geeft ze dit jaar 942.000 euro subsidies aan 13 projecten uit Leuven, Ternat, Linter, Kortenberg, Herent, Anderlecht en Buizingen.

Zulke initiatieven zijn broodnodig om kwetsbare jongeren te helpen groeien in een veilige omgeving en hen een kans te geven in onze samenleving.

 

682.075,76 euro voor de bouw of renovatie van voorzieningen uit de bijzondere jeugdbijstand. 

Om het probleem van de gebrekkige infrastructuur aan te pakken, geeft de provincie 682.075,76 euro voor de bouw of renovatie van voorzieningen uit de bijzondere jeugdbijstand. 

De volgende voorzieningen kregen subsidies:

 • Sporen in Heverlee: 243.750,00 euro voor de nieuwbouw op de site Ten Trappen te Hoeilaart
 • De Wissel in Leuven: 75.605,00 euro voor de aankoop van gebouw ‘Klein Vlasselaar’ in Wezemaal
 • Radar in Ternat: 23.530,00 euro voor renovatie van haar pand in Ternat
 • Huize Levenslust in Linter: 106.722,50 euro voor renovatie van het hoofdgebouw
 • Monte Rosa in Kessel-Lo: 189.685,00 euro voor renovatie van 3 panden
 • Jongerencentrum Cidar in Kortenberg: 42.783,26 euro voor renovatie van het hoofdgebouw

 

150.000 euro voor time-out projecten

 

De provincie Vlaams-Brabant geeft aan 4 voorzieningen uit de bijzondere jeugdbijstand in totaal 150.000 euro voor 5 time-outprojecten. Het gaat om De Wissel uit Leuven, Alba uit Herent, Sporen uit Heverlee  en Tonuso uit Anderlecht. Een time-out is aangewezen als het gedrag van een jongere in een leefgroep te moeilijk wordt of als het tijdelijk te moeilijk is om school te lopen. 

 

Een time-out biedt de jongere, zijn leefgenoten en de begeleiders, een afkoelingsperiode. Daarna kan de jongere terug met een schone lei starten. De begeleiders engageren zich om de begeleiding van deze jongeren verder te zetten. 

 

De volgende voorzieningen krijgen elk 30.000 euro: 

 • De Wissel vzw, Leuven voor Rizsas, dagbesteding bij een time-out in Holsbeek 
 • Alba vzw, Herent voor TOOL, een uitwisselingstime-out en voor crisisontheming, een externe time-out 
 • Sporen vzw uit Heverlee voor Reisburo/De Roulot, een externe time-out  
 • Tonuso Anderlecht voor Try out

 

110.000 euro voor intersectorale samenwerking
 

Deze subsidies zijn bedoeld als ondersteuning voor de intersectorale samenwerking rond problematieken in de jeugdhulpverlening. Hiervan wordt verwacht dat minstens 3 voorzieningen uit 3 sectoren, zoals geestelijke gezondheidszorg, algemeen welzijnswerk en bijzondere jeugdbijstand, samenwerken om een problematiek gezamenlijk aan te pakken. Tegelijk is dit een stimulans om over de sectoren heen netwerken te vormen. 

De volgende voorzieningen kregen subsidies:

 • De Wissel, Leuven krijgt 20.000,00 euro voor het Project LINK
 • Groep INTRO, Buizingen, krijgt 45.000,00 euro voor het project Netwerk Leerrecht in Asse-Halle-Vilvoorde. 
  Het project Leerrecht wil voor al deze jongeren het leerrecht garanderen door een tijdelijk schoolvervangende leerplek te zoeken dat hen aanspreekt en terug in beweging of tot inzet brengt. Van daaruit gaat het project met hen op zoek naar een zinvolle heraansluiting op onderwijs, opleiding of werk
 • Jongerencentrum Cidar, Kortenberg, krijgt 45.000,00 euro voor het project Netwerk Leerrecht in het arrondissement Leuven
Tags: