Strijd tegen wateroverlast. Subsidies voor hemelwaterplannen

De raad van de provincie Vlaams-Brabant heeft een nieuw reglement goedgekeurd waarbij gemeenten subsidies kunnen krijgen voor de opmaak van een hemelwaterplan. Hiermee wil de provincie de strijd tegen wateroverlast versnellen.

Verschillende gemeenten kregen de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast. De provincie Vlaams-Brabant hecht veel belang aan de bestrijding van wateroverlast en overstromingen.

De aanleg van overstromingsgebieden en bufferbekkens is hierbij niet voldoende. Er zijn meer maatregelen nodig. Zo gaan we gemeenten steunen die via de opmaak van een hemelwaterplan een integrale visie uitwerken om het water maximaal ter plaatse te houden en niet versneld verder stroomafwaarts af te voeren. 

Bij de opmaak van het hemelwaterplan onderzoekt de gemeente hoe het water, afkomstig van bestaande en geplande wegen, woningen en (on)verharde oppervlakten, kan ter plaatse gehouden worden, infiltreren en vertraagd afgevoerd worden.

Op dit ogenblik hebben nog maar weinig gemeenten een hemelwaterplan, onder andere omdat de kosten volledig ten laste van de gemeenten zijn.

Daarom willen we de opmaak van hemelwaterplannen versnellen de opmaak van hemelwaterplannen te subsidiëren. Een gemeente die een hemelwaterplan opstelt kan nu 6 euro per hectare plangebied subsidie ontvangen, met een maximum van 90% van de totale studiekost voor de opmaak van het plan.

Tags: