NIEUWE MELDINGSPERIODE VOOR WATERSCHADE VOOR DE PERIODE VAN 20 TOT EN MET 26 JUNI 2016 

De stad Aarschot dient een aanvraag in om ook de hevige regenval in de periode van 20 tot en met 26 juni 2016 als algemene ramp te erkennen. Opnieuw moeten mensen hun schadegevallen uit deze periode aangeven aan de milieudienst van de stad. Ze hebben hiervoor de tijd tot maandag 8 augustus 2016. Om deze waterschade aan te geven, volg je dezelfde procedure als bij de vorige wateroverlast. 

Stap 1: Geef je waterschade aan aan je brandverzekeraar 

Sinds 1 maart 2007 moeten alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico’s) een dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen omvatten. Je brandverzekering moet dus natuurrampen dekken. Het is dan ook van groot belang dat je de opgelopen waterschade aangeeft aan je brandverzekeraar. De brandverzekeraar zal je mogelijks vergoeden voor de schade die werd aangericht. 

Stap 2: Meld je waterschade aan de stad Aarschot 

Naar aanleiding van de vele schadegevallen in Groot-Aarschot ten gevolge van de wateroverlast, wil de stad Aarschot een aanvraag indienen om de overvloedige regenval van 20 tot en met 26 juni 2016 als algemene ramp te laten erkennen. De stad Aarschot wil alle schadegevallen verzamelen om op basis van deze gegevens de erkenning tot ramp te kunnen indienen bij het Vlaams Rampenfonds. 

Heb je een schadegeval en heb je dit aangegeven bij je brandverzekeraar? Meld dit dan ook vóór maandag 8 augustus 2016 aan de milieudienst van de stad Aarschot. Stuur een mailtje naar milieudienst@aarschot.be met als onderwerp ‘Waterschade’ of meld je aan het loket van de milieudienst aan (derde verdieping van het stadhuis, Ten Drossaarde 1 – 3200 Aarschot). 

In deze melding neem je de volgende gegevens op: 

1. Het schadefenomeen (hevige regenval, overstroming, hagel, ...), 

2. De soort schade (schade aan gewassen, gebouwen, voertuigen, infrastructuur, ...), 

3. Een raming van de kostprijs van de totale geleden schade, 

4. Jouw contactgegevens. 

 

Op basis van de door de inwoners ingediende meldingen maakt de stad Aarschot een globale raming van de schade die werd geleden op het grondgebied Aarschot. De stad dient deze globale raming in bij het Vlaams Rampenfonds samen met de aanvraag tot erkenning van algemene ramp. 

Licht ook vrienden, familie, buren… in die geen toegang hebben tot internet zodat ook zij de nodige stappen kunnen ondernemen! 

Opgelet: momenteel verzamelt de stad Aarschot alleen meldingen over de waterschade. Pas nadat het Vlaams Rampenfonds de ramp heeft erkend, kan je een definitief schadedossier indienen.

 

 

Tags: