Honderste verjaardag van 'Aarschot Bebloemd'

Op zondag 26 juni 2016 vierde ‘Aarschot Bebloemd’ haar honderdste verjaardag. Aarschot Bebloemd is een vereniging die zich focust op tuinen en tuinbouw. Het lijdt geen twijfel dat zij in hun honderdjarig bestaan een rijke geschiedenis hebben opgebouwd. 

We vinden het bewonderenswaardig dat een vereniging die in oorlogstijd noodzakelijk was, haar plaats in de huidige maatschappij heeft kunnen vinden en blijft waarmaken. Ik zou dan ook alle leden en vrijwilligers van harte willen feliciteren met deze verjaardag.

Opstart in volle oorlogstijd 

In 1916 startten twee Aarschottenaren met een afdeling van ’t Werk van den Akker in Aarschot. ‘t Werk van den Akker en den Haard was de koepelorganisatie achter de meeste volkstuinen in België. De Eerste Wereldoorlog woedde hevig, de mensen leden honger. De bedoeling was om de kleine man een stukje grond te bieden waarop hij kon voorzien in zijn eigen levensbehoeften. De Commissie van Openbare Onderstand stelde gronden en plantgoed ter beschikking tegen spotprijzen. De bewerkers van de grond kregen de opbrengsten en oogsten. 

Aarschot Bebloemd 

In 1949 werd de vereniging omgedoopt tot ‘Aarschot Bebloemd’. De interesse voor de vereniging nam snel toe: het ledenaantal steeg van 40 naar 150 leden. De vereniging houdt zich vandaag vooral bezig met tuinen en tuinbouw. Maandelijks richt de vereniging een bijeenkomst in over allerlei tuingerelateerde onderwerpen. Ook organiseert de vereniging voordrachten en workshops die steevast veel volk lokken. Aarschot Bebloemd trekt er jaarlijks op uit voor bezoeken aan tentoonstellingen en prachtige tuinen in België, Nederland en Duitsland.

Tags: