De 3 partijen maakten hierover een bestuursakkoord uitgaande van een aantal basisprincipes:

  • Het Vlaamse, groene en ondernemende karakter van de provincie wordt verder versterkt.
  • Bovenlokale problematieken zoals mobiliteit, waterhuishouding, behoud van open ruimte en de digitale transformatie naar een “Smart Region”  zullen bijzondere aandacht krijgen.
  • Het nieuwe bestuur wil de provinciale bevoegdheden efficiënt inzetten ten dienste van de gemeenten, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van de inwoners.

Bart Nevens (N-VA)                      

Tom Dehaene (CD&V)                  

Ann Schevenels (VLD)                  

Monique Swinnen (CD&V) eerste 2 jaar en Gunther Coppens (NVA) 4 jaar     

Tags: