De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt landelijke kerken die op korte termijn een herbestemming willen realiseren. Met een budget van 250.000 wil ze 10 kerken op het spoor zetten voor een nieuwe bestemming.

In heel wat gemeenten in Vlaams-Brabant worden plannen gemaakt voor nieuwe invullingen van kerkgebouwen. Tot concrete realisatie komen is echter niet eenvoudig.

De provincie Vlaams-Brabant steunt landelijke kerken die op korte termijn tot een herbestemming willen komen. Ze zorgt niet alleen voor een startbudget maar zal deze projecten ook begeleiden.
Er is een budget van 250.000 euro om in 10 landelijke kerken een pop-up te realiseren. Vanaf 2020 worden 5 kerken in arrondissement Leuven geselecteerd en begeleidt door CRKC-PARCUM. Vanaf 2021 komen 5 kerken in arrondissement Halle-Vilvoorde aan de beurt.

Een dorp zonder kerk is als een café zonder bier. Toch moeten we in onze landelijke kernen een toekomst voorbereiden waarin we geen van beide nog hebben. Tenzij we meerdere functies die dreigen verloren te gaan oppakken en er een win-win van maken.

Tot en met 31 januari kunnen kerken uit het arrondissement Leuven een aanvraag indienen. PARCUM begeleidt de geselecteerde kerken met het opzetten van een participatietraject met de lokale gemeenschap én het concreet maken van de ideeën via tijdelijke invulling.
Een investeringsbudget van maximum 25.000 euro per kerk is voorzien. 
Voor kerken in het arrondissement Halle-Vilvoorde komt er in de loop van 2020 een oproep.

2

Tags: