De provincieraad  keurde de herinrichting en verbetering van het vismigratiepunt van de Molenbeek in Huizingen en een investering van 380.000 euro goed om in Merchtem een bestaand overstromingsgebied uit te breiden en een bijkomend overstromingsgebied aan te leggen goed.

Provincie en Provinciale Ontwikkelings­maatschappij gaan samen de Molenbeek op de Manchestersite in Huizingen herinrichten
 
Toen de Provinciale Ontwikkelings­maatschappij Vlaams-Brabant (POM) ons enkele jaren geleden liet weten dat ze de verlaten papierfabriek Catala in Huizingen wilde omvormen naar  een duurzame bedrijven­zone voor KMO's, zagen we daar kansen in om ook de Molenbeek, die langs de site stroomt, te herwaarderen. De hele omgeving is immers zeer overstromingsgevoelig. De restanten van de watercaptatie van het vroegere papierbedrijf vormen bovendien een hindernis voor de vissen in de beek.
 
De bestaande overwelvingen en bodemvallen worden uit de bedding van de beek verwijderd. Tegelijk krijgt de Molenbeek een bredere bedding met een grotere buffercapaciteit. In de meanders van de nieuwe bedding komen vistrappen.

 
Zowel het bedrijventerrein als de waterloop varen wel bij deze werken. Daarom gaan de provincie en de POM de werken samen uitvoeren en de kosten delen. De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op 531.200 euro.
 
Provincie beschermt Merchtem nog beter tegen wateroverlast
 
De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde een investering van 380.000 euro goed om in Merchtem een bestaand overstromingsgebied uit te breiden en een bijkomend overstromingsgebied aan te leggen.
Enkele jaren geleden heeft de provincie drie overstromingsgebieden ingericht langs de Grote Molenbeek, op de grens van Asse en Merchtem.
Dankzij de goede werking daarvan hebben we sindsdien overstromingen ter hoogte van het knelpunt van de Maurits Sacréstraat in Merchtem kunnen voorkomen. Bij de felle regenbuien van 8 januari van dit jaar hebben we echter gezien dat de drie overstromingsgebieden, met een totale buffercapaciteit van 40.000 kubieke meter, volledig gevuld waren. Daarom gaan we nu de capaciteit verhogen.
 
Het overstromingsgebied langs de Smidsestraat in Mollem, waar nu zo'n 12.000 kubieke meter gebufferd kan worden, wordt dubbel zo groot.
Tegelijk gaat de provincie een nieuw overstromingsgebied van 16.000 kubieke meter inrichten langs de Puttenbeek in Opwijk, waarmee de kans op wateroverlast ter hoogte van Klei in Opwijk en de wijk Gasthuis in Merchtem sterk verminderd wordt.
 
Door deze twee projecten samen uit te voeren, houden we de kostprijs beperkt. Voor de uitbreiding van het overstromingsgebied Smidsestraat moet immers vooral grond uitgegraven en afgevoerd worden. En voor de inrichting van het nieuwe overstromingsgebied in Opwijk, op een afstand van ongeveer 6 kilometer, moet grond aangevoerd worden. We creëren zo 28.000 kubieke meter bijkomende buffering voor 380.000 euro, of nauwelijks 13,5 euro per kubieke meter.

Tags: