Zorgboerderijen bieden al 15 jaar een stevig aanbod in zorglandschap

Steunpunt Groene Zorg vzw, de organisatie die de werking van zorgboerderijen ondersteunt, bestaat dit jaar 15 jaar. De provincie Vlaams-Brabant was mede trekker van dit aanbod.

Alle 114 Vlaams-Brabantse zorgboerderijen worden gewaardeerd met een kleine attentie. 15 jaar lang leveren zorgboerderijen een welkome aanvulling op het zorgaanbod van de welzijns- en zorgvoorzieningen. Momenteel bieden ze plaats aan 375 zorggasten voor hun dagbesteding.

We dragen de zorgboerderijen een warm hart toe. We doen dat door werkingsmiddelen te geven aan Steunpunt Groene Zorg vzw. Hiermee kan het steunpunt zijn dienstverlening naar zorgboerderijen en zorg- en welzijnsvoorzieningen uitbouwen.

 

Tags: