Wil jij het platteland versterken? Zoek je hiervoor subsidies? De Provincie Vlaams-Brabant zorgt samen met Europa en Vlaanderen voor dat extra financiële duwtje in de rug. 

Subsidies voor plattelandsontwikkeling

De nieuwe projectoproep focust op:

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland door investeringen of samenwerking

o.a. proefprojecten, plattelandstoerisme, voedsel/korte keten, klimaat/milieu, diversificatie landbouwactiviteiten, erfgoed en armoede

Voor wie?

 • VZW’s, gemeenten, diensten, instellingen en hun samenwerkingsverbanden

Voorwaarden en werkingskader

 • De ingediende projecten tonen duidelijk hun link aan met landbouw en/of platteland.
 • Investeringsprojecten die de omgevingskwaliteit versterken, kunnen enkel door rurale gemeenten (donkergroen op de kaart, kijk hiervoor op de website: www.vlaamsbrabant.be/plattelandsoproep) ingediend worden. 
 • Investeringen en steunverlening bij privépersonen worden niet gesubsidieerd.
 • Studies zonder concrete projectrealisaties komen niet in aanmerking.
 • Projecten die zich afspelen in de provincie Vlaams-Brabant, uitgezonderd Leuven, en die het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland vooropstellen, kunnen max. 65% van de projectkost terugbetaald krijgen. 
 • Eens het project is goedgekeurd, kan het starten voorjaar 2020.

Project indienen

 • Meld uw projectidee bij voorkeur aan vóór vrijdag 18 oktober 2019.
 • Uiterste indiendatum: maandag 18 november 2019 om 16 uur.
 • Dien je project volledig  digitaal in via het e-loket

Workshop ‘Hoe werk ik vlot in het e-loket?

Wens je uitgenodigd te worden voor onze workshop ‘Hoe werk ik vlot in het e-loket ?’ maandagvoormiddag 7 oktober 2019 in het Provinciehuis? Geef ons dan een seintje via platteland@vlaamsbrabant.be  

Kom naar onze plattelandstoer

Wil je graag inspiratie opdoen en de ervaringen horen van andere projecten? Kom dan naar onze  plattelandstoer op dinsdag 22 oktober in de Brabantse Kouters (ganse dag, vooraf inschrijven verplicht). Meer info en programma: www.vlaamsbrabant.be/plattelandstoer

Nieuws?

Wil je op de hoogte blijven van subsidies, vormingen, activiteiten van en voor het platteland? Schrijf je dan hier in op de nieuwsbrief Platteland.

Tags: