Herent heeft als eerste Vlaams-Brabantse gemeente een hemelwaterplan.

De gemeente Herent heeft het eerste afgewerkte hemelwaterplan van de provincie Vlaams-Brabant. Hiervoor krijgt ze van de provincie een financiële steun van 19.638 euro.

Onze provincie kreeg de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast. De provincie Vlaams-Brabant hecht veel belang aan de bestrijding van wateroverlast en overstromingen.

Hemelwaterplan voor strijd tegen wateroverlast

De aanleg van overstromingsgebieden en bufferbekkens is hierbij niet voldoende. Er zijn meer maatregelen nodig. Zo gaan we gemeenten aanmoedigen om via de opmaak van een hemelwaterplan een integrale visie uit te werken om het water maximaal ter plaatse te houden en niet versneld af te voeren.

Bij de opmaak van het hemelwaterplan onderzoekt de gemeente hoe het water, afkomstig van bestaande en geplande wegen, woningen en (on)verharde oppervlakten, kan ter plaatse gehouden worden, infiltreren en vertraagd afgevoerd worden.

Herent heeft eerste hemelwaterplan

Herent heeft als eerste Vlaams-Brabantse gemeente een afgewerkt plan. Zij ontvangen daarvoor een tussenkomt van 19.638 euro.

Het hemelwaterplan van Herent omvat een beknopte omschrijving van de waterhuishouding in de gemeente. Verschillende aspecten zoals de situering van de waterlopen, de afstromingskaart, reliëf en erosie met verwijzing naar het gemeentelijke erosiebestrijdingsplan, en infiltratiepotentieel komen hierbij aan bod.
Daarnaast duidt het hemelwaterplan een aantal deelzones aan waarvoor de waterhuishouding verder wordt toegelicht en een aantal maatregelen ter remediëring van de bestaande knelpunten in Herent-centrum, Diependaal, Winksele, Veltem-Beisem en Winksele-Delle worden voorgesteld. Het gaat hierbij onder andere om het plaatselijk bufferen van afstromend water om instroom in het rioleringsstelsel te verminderen, inrichten van overstromingszones, aanpassingen aan het rioleringsstelsel, aanleg van gescheiden rioleringsstelsels en aanpassingen aan grachtenstelsels en waterlopen om het waterbufferend vermogen te verhogen.

Ook Diest, Leuven, Sint-Pieters-Leeuw, Aarschot, Kortenaken en Zemst zijn bezig met de uitwerking van zo’n hemelwaterplan.

 
Tags: