Provincie geeft 29.700 euro aan Watering van de Acht Beken voor onderhoud beken

De provincie Vlaams-Brabant geeft een dotatie van 29.700 euro aan de Watering van de Acht Beken. De Watering van de Acht Beken is een lokaal bestuur dat beken en sloten beheert in een regio met daarin de Vlaams-Brabantse gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.

Goed waterbeheer is essentieel om er voor te zorgen dat het water in beken en sloten niet te hoog en niet te laag komt te staan. Dat is geen eenvoudige klus, des te meer omdat de bevoegdheid versnipperd zit bij meerdere besturen. Om het waterlopenbeheer verder te professionaliseren willen we de lokale actoren, zoals gemeenten en wateringen, ondersteunen. In 2012 zijn we gestart  met een proefproject waarbij we een werkingsdotatie geven aan een watering, zodat deze geen belastingen meer hoeft te innen.

Een watering is een openbaar bestuur in Vlaanderen met als opdracht haar ambtsgebied te beveiligen tegen wateroverlast en een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen voor de landbouw en de algemene volksgezondheid. Naast de landbouw zijn ook natuurbehoud, visserij, toerisme, drinkwatervoorziening belangrijke onderdelen van het beleid van wateringen. Wateringen zijn dus belangrijke actoren in het Integraal Waterbeheer.
In Vlaanderen zijn er zo’n 104 wateringen en polders die samen een gebied van 307.063 ha beheren.

De Watering van de Acht Beken ontstond in 2014 als een samenvoeging van de Watering der Middelbeek, de Watering der Twee Leyen en de Watering van Zichem.

Deze Watering is onder meer actief in de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.

De totale lengte van de waterlopen waarvoor de provincie Vlaams-Brabant een dotatie geeft, bedraagt 54 kilometer.

Tags: