Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Parking voor kampeerwagens

Posted on ma, 09/26/2016 - 16:01 by Monique Swinnen

Het ontbreken van een plaats voor campers in Leuven werd al een aantal keren aangehaald door verschillende politieke partijen.

Schepen Dirk Vansina: “Ik werd ook al herhaaldelijk aangesproken door eigenaars van mobilhomes die aangaven dat toerisme met mobilhomes erg populair is en dat er een reële nood is aan enkele camperplaatsen in Leuven.”

Die behoefte blijkt ook uit het feit dat de parking aan de abdij Vlierbeek vaak gebruikt wordt door mobilhomes, hoewel deze parking hier niet voor bedoeld of uitgerust is. Maar bij gebrek aan een vergunde parkeerplaats voor campers in Leuven geven eigenaars die locatie aan elkaar door via gespecialiseerde websites.

Toerisme Leuven heeft herhaaldelijk gezocht naar een geschikte plaats voor zo’n parkeerplaatsen, wat geen evidentie was. Een camperparking moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Ze moet gesitueerd zijn in een rustige en veilige omgeving en best in de nabijheid van openbaar vervoer. De plaatsen moeten ook uitgerust zijn met voorzieningen zoals water, elektriciteit en een loospunt voor afvalwater.

In het budget van Toerisme Leuven is dan ook een investeringsbedrag ingeschreven indien zich een opportuniteit zou voordoen.

Dirk Vansina is optimistisch: “Ik kan goede vooruitzichten aankondigen. Momenteel zijn er onderhandelingen bezig met de provincie Vlaams-Brabant om in het provinciedomein Kessel-Lo op de parking aan de Eénmeilaan een aantal camperplaatsen in te richten. Het domein plant een heraanleg van de parking en in dat project zouden op vraag van stad Leuven acht kampeerautoplaatsen opgenomen worden. De stad zou mee investeren in de aanleg, de provincie Vlaams-Brabant zou de uitbating voor zich nemen.”

Ook gedeputeerde Monique Swinnen, bevoegd voor Toerisme Vlaams-Brabant, onderkent de behoefte aan dergelijke staanplaatsen. In Vlaams-Brabant zijn er slechts drie vergunde locaties: in Rotselaar, Aarschot en aan de Halve Maan in Diest. Leuven als vierde vergunde plaats voor campers zou een mooie aanvulling zijn voor het  toeristisch aanbod en eindelijk een antwoord bieden op een vraag die al lang leeft.

Tags: 

posticon Provincie start onderzoek warmtenet voor bedrijventerrein in Aarschot.

Posted on ma, 09/26/2016 - 15:44 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant start een onderzoek naar het nut van de aanleg van een warmtenet op het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven in Aarschot.

Sommige bedrijven of andere grootschalige functies genereren, bijvoorbeeld uit het productieproces, een grote hoeveelheid warmte die niet gebruikt wordt en dus verloren gaat. Een warmtenet is een netwerk van leidingen dat andere bedrijven of mogelijk zelfs huishoudens kan verbinden met deze potentiële aanbieders van restwarmte en zo op een duurzame manier voor verwarming en energie-uitwisseling zorgen. Bij deze oriënterende screening willen we via een snelle scan onderzoeken of er op dit moment veel restwarmte verloren gaat en of zo’n warmtenet dus rendabel zou zijn om deze warmte te recupereren.

Nieuwland had nood aan modernisering
In 2012 startten de provincie Vlaams-Brabant, stad Aarschot, Interleuven, POM Vlaams-Brabant en VOKA een optimalisatietraject voor het verouderde bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven op. Dit resulteerde in een gedragen visie op de modernisering, verduurzaming en intensivering ervan. Op 7 juni keurde de provincieraad het ruimtelijke uitvoeringsplan voor het bedrijventerrein goed.

Nieuwland blijft niet bij de pakken zitten
Sindsdien werden verscheidene projecten, die het uitvoeringsplan moeten concretiseren, opgestart.

In de loop van de komende maanden moet een bedrijventerreinvereniging opgericht worden en vanaf 2017 start een eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein. Ook wordt verder gewerkt aan de realisatie van de ‘Kop van Nieuwland’ en wordt een inrichtingsproject voor het naastgelegen Elzenhof, met steun van het Europese INTERREG-programma, uitgevoerd.

 

posticon Nieuwe werken om Merchtem te beschermen tegen wateroverlast

Posted on ma, 09/26/2016 - 14:29 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant trekt 260.000 euro uit om Merchtem beter te beschermen tegen wateroverlast. Er komt een nieuw overstromingsgebied langs de Puttenbeek in Opwijk en het bestaand overstromingsgebied op de Grote Molenbeek aan de Smidsestraat in Mollem wordt dubbel zo groot. De werken starten op 26 september.

De Stambeek en de Grote Molenbeek zorgen in Merchtem regelmatig voor problemen. Vooral de Maurits Sacrestraat en de wijk Gasthuis hebben te maken met wateroverlast. 
Al enkele jaren investeert de provincie Vlaams-Brabant in de aanleg van buffergebieden. Die houden bij hevige regenval het overschot aan water tegen. 

'Tot nu toe konden we 46.000 m3 water opvangen in vier aangelegde overstromingsgebieden', zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. 'De afgelopen paar jaar werd die capaciteit al een paar keer volledig aangesproken. Daarom breiden we die capaciteit nu uit met 28.000 m3. De kans dat straten en huizen in Merchtem nog onder water komen wordt daarmee

een heel stuk kleiner’.

Het bestaand overstromingsgebied Smidsestraat op de Grote Molenbeek in Mollem wordt uitgebreid door het afgraven van een langsliggend perceel. Met een deel van de uitgegraven grond legt de provincie een langs- en dwarsdijk aan in de vallei van de Puttenbeek in Mansteen. Op die manier ontstaat er een nieuw buffergebied langs de Puttenbeek, een zijloop van de Stambeek.

Tags: 

posticon Ons zet medewerkers aan tot meer duurzame verplaatsingen!

Posted on do, 09/22/2016 - 11:14 by Monique Swinnen

Samen sterk! Fiets naar het werk! 

Ons en Landelijke Thuiszorg, onder impuls van het Pendelfonds, moedigden de afgelopen 4 jaar hun medewerkers aan om zich duurzamer naar het werk te verplaatsen. 

Het project werd door Landelijke Thuiszorg (maakt deel uit van Ons) ingediend en getrokken.  Het Pendelfonds financierde voor 50% mee (subsidiebedrag: € 235 628,00).   

Tags: 

posticon Inclusieve kinderopvang "De Bal" voor kindjes met en zonder handicap

Posted on wo, 09/21/2016 - 22:47 by Monique Swinnen

Balanske, het Activiteitencentrum voor kinderen met een handicap in Sint-Joris-Winge, is een nieuwe afdeling geopend. Het kinderdagverblijf De Bal streeft naar een mix van gezonde kinderen en kinderen met een extra zorg.


 

Over de kinderopvang van kinderen met extra zorg werd door de directie van Het Balanske heel lang nagedacht. Nu kan, na een proefperiode van enkele maanden, gestart worden met de opvang van 22 kinderen in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte in het centrum. Er is plaats voor twee derde gezonde kinderen en een derde kinderen die bijzondere zorg en opvang nodig hebben.

“De weg naar deze opening was lang. We zochten naar een professionele omkadering om de opvang zoveel mogelijk gesubsidieerd te krijgen”, zegt Bert Van der Stappen, directeur van het centrum.

De provincie Vlaams-Brabant heeft hiervoor een cofinanciering van 30.000 euro voorzien.

Tags: 

posticon Dag van de Landbouw

Posted on di, 09/20/2016 - 13:59 by Monique Swinnen

Zondag 18 september organiseerde Boerenbond en Landelijke Gilden weer de Dag van de Landbouw. 45 bedrijfsleiders gunnen je dan, samen met hun familie, graag een blik op hun werk, producten en het leven op deze land- en tuinbouwbedrijven. Het thema dit jaar is "Het begint bij ons".

Tags: 

posticon 40.000 euro voor dagopvang ouderen in Orleanshof in Aarschot

Posted on ma, 09/19/2016 - 12:39 by Monique Swinnen

Op 17 september opent de residentie en het lokaal dienstencentrum Orleanshof in Aarschot haar deuren. De provincie Vlaams-Brabant trok 40.000 euro uit voor de inrichting van dit lokaal dienstencentrum.    

Door de vergrijzing van de bevolking wordt de groep 75-plus steeds groter. De meeste 80-plussers hebben een sociaal netwerk en trekken zich goed uit de slag. Maar de groep die zorg nodig heeft groeit. Het risico op vereenzaming stijgt met de leeftijd, en het zorgaanbod groeit trager. Daarom stimuleren we initiatieven die dagbesteding voor  ouderen organiseren met investeringssubsidies.

Tags: 

posticon Thuis in taal

Posted on zo, 09/18/2016 - 14:24 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant lanceert het project ‘Thuis in taal’. Hiermee gaat de provincie het voorlezen in de thuistaal bevorderen. Een taalrijke omgeving is, ook voor jonge kinderen, erg belangrijk voor het leren van het Nederlands.

De provincie Vlaams-Brabant liet koffers met voorleesmateriaal in andere talen samenstellen. 

Samen met meertalige voorleesmomenten en voorleesworkshops in de bibliotheken van Diest, Halle, Leuven, Tienen en Vilvoorde, zijn het de concrete acties van het project ‘Thuis in taal’.
‘Thuis in taal’ wil anderstalige ouders de kans bieden om in hun eigen taal voor te lezen aan hun kinderen én ook de Nederlandse taalverwerving stimuleren.

 

Tags: 

posticon Nieuwe jeugdlokalen voor de Toekan, Scouts FOS Lovenjoel

Posted on ma, 09/12/2016 - 11:52 by Monique Swinnen

De Toekan, scouts FOS Lovenjoel namen hun intrek in nieuwe lokalen, die ze zelf met heel veel vrijwilligersinzet opgebouwd en knap ingericht hebben. De Scouts kregen hiervoor steun van het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa, Vlaanderen en de provincie gaven 128.000 euro cofinanciering voor dit project.

Tags: 

posticon Peters en meters wandel- en fietsroutes gaan digitaal

Posted on ma, 09/12/2016 - 11:32 by Monique Swinnen

Toerisme Vlaams-Brabant bedankte op zondag 11 september haar Peters en Meters.

Deze peters en meters zijn vrijwilligers die drie keer per jaar de fiets- , ruiter- en wandelroutes in onze provincie inspecteren. Momenteel zijn er 695 actief, 169 voor de fietsroutes, 545 voor de wandelingen en 19 voor de ruiterpaden.

Onze peters en meters bezorgen hun opmerkingen en suggesties aan een medewerker van de provincie, die alles bundelt en doorgeeft aan de onderhoudsploegen van IGO-W voor het arrondissement Leuven en 3Wplus voor het arrondissement Halle-Vilvoorde.  Deze voeren dan de nodige werkzaamheden uit om de routes en hun bewegwijzering en infrastructuur in optimale toestand te houden.
Vanaf nu kunnen ze hun opmerkingen rechtstreeks in het digitale GIS-systeem inbrengen.

Tags: 

Pagina's