Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Overvloedige regenval mei & juni erkend als ramp.

Posted on do, 12/01/2016 - 15:08 by Monique Swinnen

Op vrijdag 7 oktober 2016 erkende de Vlaamse Regering de overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016 in Vlaanderen als algemene ramp. Alle 308 gemeenten  uit Vlaanderen komen  daardoor in aanmerking  voor een financiële tussenkomst. De erkenningsbesluiten werden op 31 oktober 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Getroffenen kunnen tot 31 januari 2017 een individueel dossier indienen.

Schadedossier landbouwers

Landbouwers (Boerenbond-leden) kunnen terrecht op zitdagen voor het opmaken van hun schadedossier. Meer info over de zitdagen kunnen ze verkrijgen bij de provinviale kantoren.

Dien je dossier per aangetekend schrijven in: Vlaams Rampenfonds - Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus 48

Tags: 

posticon Streekproducten in de lift. Opening stokerij in Pepingen

Posted on wo, 11/30/2016 - 11:22 by Monique Swinnen

 

Streekproducten zitten in de lift. De vzw Streekproducten Vlaams-Brabant mocht onlangs haar 306de lid verwelkomen. Met Herent zijn nu 55 van de 65 gemeenten ook Straffe Streek Gemeente. De communicatie staat niet stil met een opgefriste huisstijl, een eindejaarsactie en de kalender voor 2017. In Pepingen opent OPEN UP Farm Distillery een nieuwe stokerij met ontvangstzaal.

Het doet ons plezier om te zien dat streekproducten steeds meer populair worden. Met 178 producenten, 93 streekhoekjes, 30 horecazaken, 13 logies en 55 straffe streek gemeenten telt onze vereniging nu 306 leden. We staken onze huisstijl dan ook in een nieuw fris kleedje. Die zal je kunnen bewonderen via de vitrinekasten in de gemeentehuizen en de straffe streek verpakkingen.

Om onze streekproducten op een straffe manier in de kijker te zetten geven we voor 2017 een nieuwe streekproductenkalender uit. De foto’s doen alvast goesting krijgen. Bovendien organiseren we een eindejaarsactie ‘Ontdek een doos vol straffe streek’ waarbij men een pakket streekproducten aan een flink verminderde prijs kan kopen, om als cadeau te geven tijdens de eindejaarsfeesten.

Drie jaar geleden bliezen we een oeroude traditie uit onze streek terug nieuw leven in: een echte warme stokerij bouwen, met echte Holstein koperen ketels, om vanaf echte grondstoffen, door echte mensen, (h)eerlijke distillaten als (Ground Control) gin, jenever, vodka en whiskey te maken. Na drie jaar werd het tijd voor een volgende stap en verwelkomen we iedereen van harte in onze nieuwe stokerij.

posticon 525.000 euro voor personen met een handicap

Posted on wo, 11/30/2016 - 11:14 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant investeert dit jaar 525.005,39 euro in infrastructuurwerken en uitrustingskosten van voorzieningen en diensten voor opvang en ondersteuning van personen met een handicap. Zo kregen 19 projecten uit Aarschot, Asse, Diest, Halle, Herent, Heverlee, Lennik, Leuven, Meise, Rotselaar, Tielt-Winge en Tienen deze steun.

Om personen met een handicap toegang te geven tot kwaliteitsvolle zorg- en woonondersteuning is het belangrijk dat het aanbod voldoende gespreid is en dat het aanbod voldoet aan de noden. Maar de bouw of verbouwing van een voorziening zorgt voor heel wat.

 

Dit jaar investeerde de provincie 525.005.39 euro in de sector voor personen met een handicap. 

Overzicht gesubsidieerde projecten: >>>

Tags: 

posticon Hageland inspireert Polen

Posted on wo, 11/30/2016 - 09:47 by Monique Swinnen

Een Poolse delegatie van de regio Wielkopolska bracht een bezoek in het Hageland.  Zij zochten inspirerende projecten die het sociaal kapitaal van hun regio kunnen versterken.

Een Poolse delegatie van de regio Wielkopolska, de Local Action Group „Trakt Piastów” and representatives of The Department of Rural Development and Wielkopolska Region Brussels Office from Marshal Office of Wielkopolska Region, bracht een bezoek aan het Hageland.

Ze werden ontvangen door LEADER-Hageland, de organisatie voor plattelandsontwikkeling LEADER-Hageland. 
De Polen zochten inspiratie voor projecten die het sociaal kapitaal van een regio kunnen versterken. 

Ze bezochten enkele toonaangevende Hagelandse sociale economieprojecten, zoals het Hof van Vlaanderen in Langdorp met herberg, dorpswinkel en bakkerij, de Abdij van Averbode met belevingscentrum Het Moment, De Schommel met woonwagenvakanties en crisisopvang in Averbode en het sociale tewerkstellingsinitiatief De Vlaspit met kaarsenatelier in Scherpenheuvel.

Het Hageland kent heel wat sociale economieorganisaties en  ondernemers, die een ruime groep medeburgers aan zinvol en duurzaam werk helpen. Hun initiatieven zijn al jaren een inspiratie bron voor organisaties in binnen en buitenland

posticon Vacature, De Nationale Proeftuin voor Witloof vzw

Posted on wo, 11/30/2016 - 08:00 by Monique Swinnen

Wetenschappelijk coordinator witloofonderzoek voor de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw

 

De Nationale Proeftuin voor Witloof vzw (NPW vzw) is het onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor de witloofteelt. Er wordt kennis verzameld en ontwikkeld via praktijkgericht onderzoek en dit wordt vertaald en gecommuniceerd naar de witloofsector. De Nationale Proeftuin voor Witloof vzw is gehuisvest in het Proefcentrum Herent. De wetenschappelijk coördinator staat in voor de coördinatie van de proefveldwerking van de vzw Nationale Proeftuin voor Witloof met een team van 5 medewerkers. Meer info: www.proeftuinherent.be

 

Inhoud van de job

Je voert teelttechnisch proefveldonderzoek en projecten rond gewasbescherming en rendabiliteit uit.

Je communiceert de resultaten via de vakpers, nieuwsbrieven en infomomenten. Je bereidt onderzoeksvoorstellen voor op basis van vraag gestuurde input door het technisch comité witloof, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke evoluties in de landbouwsector.

Je bent verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, coördineren, controleren, rapporteren en budgetteren van de algemene proefveldwerking en de projecten rond de witloofteelt. Je motiveert de medewerkers en de stakeholders om de vastgelegde doelstellingen te realiseren en je begeleidt de werking van het CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting ) in Vlaams-Brabant.

 

Profiel

Opleidingsniveau: master Iandbouwkundig ingenieur, master bio-ingenieur, industrieel ingenieur land- en tuinbouw of gelijkwaardig door ervaring.

Minimum 5 jaar aantoonbare ervaring in de landbouwsector in het algemeen en het praktijkgericht onderzoek in het bijzonder (kennis van de witloofteelt is een pluspunt). Kennis van landbouwonderzoek, meer bepaald proefaanleg, rassenproeven, gewasbescherming, bodem en bemesting, teelttechnieken, statistische verwerking en rapportering van resultaten. Kennis en/of affiniteit met financieel beheer en personeelsmanagement.

 

Aanbod

Tags: 

posticon De vernieuwde en uitgebreide parking in de Kouterstraat te Tildonk geopend

Posted on di, 11/29/2016 - 12:30 by Monique Swinnen

Eerst was er het probleem van de putten op de met steenslag verharde parking die zeer regelmatig dienden gevuld te worden. Vervolgens was er het probleem van de beperkte capaciteit, zeker na de opening van Engelenburcht.
De school en Engelenburcht zijn grote gebruikers van de beperkte parkeerplaatsen in en rond de school. Provincie Vlaams-Brabant, via Toerisme Vlaams-Brabant en de school hebben een substantiële bijdrage geleverd in een investering van uiteindelijk meer dan 350.000 €.

117 parkeerplaatsen zijn een meer dan verdubbeling tov de oude situatie. 7 parkeerplaatsen zijn voorzien voor mensen met een beperking. Tenslotte werd een kiss&ride-zone is voorzien voor de ouders. Verkeersveiligheid in de schoolomgeving staat voorop.

Tags: 

posticon Sociaal restaurant Het Beverbeekhuis, het vroegere zaal Poelske, in Diest opent haar deuren.

Posted on di, 11/29/2016 - 11:34 by Monique Swinnen

Zaal Poelske in de wijk van de parochie Sint-Jan te Diest stond al een tijd leeg. Vzw De Vlaspit bouwde de verlaten parochiezaal om tot een sociaal project.

Sociale initiatieven, zoals een sociaal restaurant zijn vitaal om het platteland leefbaar te houden.

Via het buurtrestaurant willen ze gezonde en betaalbare maaltijden aanbieden voor personen in armoede en mensen die omwille van leeftijd, fysieke of mentale problemen moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij. Door het bieden van ontmoetingskansen streven we naar een uitbreiding en versterking van hun sociale relaties. Door informatieverstrekking en samenwerking met vrijwilligers en andere verenigingen trachten ze hulp en dienstverlening toegankelijk te maken. Dit in combinatie met sociale tewerkstelling. De accommodatie zal ook ter beschikking gesteld worden aan diverse verenigingen en de buurt om eigen activiteiten in te organiseren. Aldus hopen ze de buurt nieuw leven in te blazen en kansarmoede tegen te gaan.  

Dit plattelandsproject van vzw De Vlaspit krijgt een cofinanciering van 30.000 euro uit het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER Hageland Plus.

posticon Provincie geeft 29.700 euro aan Watering van de Acht Beken

Posted on vr, 11/25/2016 - 12:05 by Monique Swinnen

Provincie geeft 29.700 euro aan Watering van de Acht Beken voor onderhoud beken

De provincie Vlaams-Brabant geeft een dotatie van 29.700 euro aan de Watering van de Acht Beken. De Watering van de Acht Beken is een lokaal bestuur dat beken en sloten beheert in een regio met daarin de Vlaams-Brabantse gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.

Goed waterbeheer is essentieel om er voor te zorgen dat het water in beken en sloten niet te hoog en niet te laag komt te staan. Dat is geen eenvoudige klus, des te meer omdat de bevoegdheid versnipperd zit bij meerdere besturen. Om het waterlopenbeheer verder te professionaliseren willen we de lokale actoren, zoals gemeenten en wateringen, ondersteunen. In 2012 zijn we gestart  met een proefproject waarbij we een werkingsdotatie geven aan een watering, zodat deze geen belastingen meer hoeft te innen.

Een watering is een openbaar bestuur in Vlaanderen met als opdracht haar ambtsgebied te beveiligen tegen wateroverlast en een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen voor de landbouw en de algemene volksgezondheid. Naast de landbouw zijn ook natuurbehoud, visserij, toerisme, drinkwatervoorziening belangrijke onderdelen van het beleid van wateringen. Wateringen zijn dus belangrijke actoren in het Integraal Waterbeheer.
In Vlaanderen zijn er zo’n 104 wateringen en polders die samen een gebied van 307.063 ha beheren.

De Watering van de Acht Beken ontstond in 2014 als een samenvoeging van de Watering der Middelbeek, de Watering der Twee Leyen en de Watering van Zichem.

Deze Watering is onder meer actief in de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.

De totale lengte van de waterlopen waarvoor de provincie Vlaams-Brabant een dotatie geeft, bedraagt 54 kilometer.

Tags: 

posticon Dringende herstellingswerken aan beken in Bever

Posted on wo, 11/23/2016 - 15:04 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant geeft.40.000 euro uit voor het herstel van de oeverbescherming van de Beverbeek (Plasbeek) en de Poreelbeek in Bever.

Op 7 juni kreeg de gemeente Bever te kampen met zware wateroverlast als gevolg van zeer intense regenval die de streek toen trof. Hierbij werd een deel van de oeverbescherming van de Beverbeek ter hoogte van Plaats nr. 9 B weggeslagen.

Omdat de stabiliteit van een woning hierdoor in het gedrang kwam, beslisten we onmiddellijk tot een herstelling over te gaan. Over een lengte van 47 meter werd nieuwe oeverversteviging geplaatst zodat de betrokken bewoners weer gerust kunnen zijn.

Ook de oevers van de Poreelbeek, net afwaarts de lange overwelving onder het centrum van Bever, werden zwaar getroffen.
Over een lengte van 50 meter wordt hier nieuwe oeverbescherming voorzien. Door deze werken wordt de stabiliteit van de oevers en de bestaande tuinafsluitingen weer gegarandeerd. Tegelijkertijd wordt er ook een nieuw vuilrooster geplaatst dat minder gevoelig is voor verstoppingen. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast sterk af.

Beide waterlopen werden in december 2014 in kader van de herklassering van de onbevaarbare waterlopen overgedragen aan de provincie Vlaams-Brabant. 

Met deze herstellingswerken wordt weer een stap gezet in het uniform en regelmatig onderhoud van de onbevaarbare waterlopen in onze provincie. ‘We overleggen met de gemeente om te kijken welke maatregelen nog verder kunnen genomen worden aan de beken en voor de bestrijding van erosie.

posticon Opvang zorgbehoevende ouderen in Londerzeel

Posted on di, 11/22/2016 - 10:06 by Monique Swinnen

CADO Londerzeel is geopend, met provinciale steun, een opvang voor zorgbehoevende ouderen.

Meer plaats voor ouderenzorg in Vlaams-Brabant


De provincie Vlaams-Brabant stimuleert dagopvanginitiatieven voor ouderen. Zo steunt ze nieuwe lokale dienstencentra, en  dagopvang met investeringssubsidies. Kleinschalige buurtgerichte dagbestedingsinitiatieven of projecten die dagbesteding bevorderen krijgen projectsubsidies. 

Met de investeringssubsidies creëren we bijkomende plaatsen zodat elke oudere in Vlaams-Brabant toegang heeft tot kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning in zijn of haar buurt.

Hulp voor thuiswonende ouderen in Londerzeel

Eén van de initiatieven die provinciale steun krijgt is de Collectieve Autonome Dagopvang voor Ouderen (CADO), een organisatie van Landelijke Thuiszorg Londerzeel. In de CADO kunnen thuiswonende hulpbehoevende ouderen terecht voor een babbel en begeleiding bij activiteiten van het dagelijkse leven. 

Dagopvang is een verzamelnaam voor  de diensten van een dagverzorgingscentrum (DVC) of de CADO (Collectieve Autonome Dagopvang voor Ouderen).

  • In een DVC kan men een halve dag of een volledige dag verblijven en betaalt men een dagprijs.  Deze centra zijn altijd verbonden aan een woonzorgcentrum.
  • Een CADO wordt  uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en staat open voor het thuiszorgcliënteel. Hier betaalt men een prijs per uur.

Dagopvang biedt opvang en verzorging overdag en neemt dus tijdelijk de opvang en zorg over van de mantelzorgers of thuiszorgpersoneel.  Het personeel helpt bij de verzorging en verpleging en staat klaar voor een babbel en activiteiten. 

Omdat CADO een leemte invult in de ouderenzorg en vernieuwend is in deze sector, steunen we dit project met een subsidie van 50.000 euro. In Vlaams-Brabant zijn er nu 44 dagopvangcentra  voor ouderen in Vlaams-Brabant, terwijl er in 2010, bij de start van het provinciaal subsidiereglement slechts 12 waren.  Met deze campagne willen we mantelzorgers beter informeren, sensibiliseren, over de drempel helpen zodat men gebruik maakt van dagopvang  als dat nodig is.

Tags: 

Pagina's