Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Leuven cultuurstad, Dirk Bouts en de Sint-Pieterskerk PRACHTIG!

Posted on wo, 03/04/2020 - 11:22 by Monique Swinnen

Bleef Bouts in de Sint-Pieterskerk in Leuven.

Na meer dan 30 jaar restauratie is de Sint-Pieterskerk in zijn gehele glorie terug zichtbaar als en plaats waar kunst, bezinning, liturgie, de Leuvense identiteit en allerlei evenementen elkaar kunnen ontmoeten. Met de blijvende tentoonstelling van Bouts krijgt de kerk nog meer aanzien. Een prachtige collectie wordt er op een unieke manier tentoon gespreid. Je bekijkt niet alleen het laatste avondmaal van Bouts maar beleeft het ook echt! Deze samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, de stad Leuven, Museum M en Toerisme Vlaanderen zorgt voor een prachtige resultaat. Kom zeker eens een kijkje nemen op het openingsweekend https://www.mleuven.be/nl/openingsweekend

‘Toeristische promotie is een werk van lange adem en als je een duurzaam product hebt, dan loont zo’n investering. We hebben geen Noordzee kust, maar gelukkig hebben wij in onze provincie Vlaams Brabant, de kunststad Leuven! Deze plek met het stadhuis en de Sint Pieterskerk heeft eeuwigheidswaarde, hiervoor wil je als toerist een omweg maken en vanuit deze ankerplaats laten wij graag de Groen Gordel en het Hageland ontdekken.

De beleving in de kerk is hierrond opgebouwd. Via Ipad’s en de bijhorende koptelefoons krijg je informatie over het kunstwerk, maar er gebeurt ook iets. Bij het prachtige beeld ‘hoofd van de Kromme Christus’, krijg je niet alleen uitleg maar wanneer je de Ipad richt, zie je tijdens het verhaal plots heel de kerk in vuur en vlam gaan, zoals dat gegaan is in de eerste wereldoorlog. Je wordt echt meegezogen in het verhaal! Van hieruit maken we de link naar belevingscentrum in Tildonk, zo sturen we de toerist doorheen heel Vlaams Brabant. Bij de Fiere Margriet, zie je de Dijle zo binnenstromen in de Sint Pieterskerk. We leggen daar ook meteen de link naar het wandelnetwerk rond Demer en Dijle. Zo nemen we heel de regio mee. Deze verschillende doorkijkjes vind je ook terug in de gids in op het kaartje.

Ja wij willen een slimme provincie zijn, daarom investeren wij ook hier in digitale producten. Nu zijn er reeds 50 Ipads voorhanden. Tegen de zomer gaan we nog een stap verder. Digitaal is belangrijk, dit zorgt voor een grotere beleving. Tegen de zomer zullen er dan ook hololenzen bijkomen voor nog meer geïntegreerde beleving.’

Tags: 

posticon Provincie steunt activiteiten met Brabantse trekpaarden

Posted on wo, 03/04/2020 - 11:14 by Monique Swinnen

Boomsleepdag

De provincie Vlaams-Brabant zet zich in voor het behoud van het Brabantse trekpaard. Zo krijgen activiteiten met deze paarden een provinciale premie. Eén van deze activiteiten was de boomsleepdag van de vzw De Voermannen van Nu in Wezemaal op 1 maart.

De provincie Vlaams-Brabant is de streekmotor voor het behoud en de herwaardering van het Brabants trekpaard. Ze wil dit ras een nieuwe toekomst geven.

Hiervoor maken we werk van een stevig draagvlak bij het grote publiek. Met de activiteitenpremie moedigen we, met succes, de organisatie van activiteiten met Brabantse trekpaarden aan. Op deze manier kan het brede publiek in contact komen met onze Brabantse trots op stoeten, vormingen, jaarmarkten en andere activiteiten.

De ‘activiteitenpremie Brabantse trekpaarden’ kent een groeiend succes.
In 2019 ondersteunde de provincie Vlaams-Brabant 23 activiteiten, in 2020 zijn er dat al 30.
 

De lijst van activiteiten in 2020 die een provinciale premie krijgen:

Tags: 

posticon Werken aan Groenhoef in Scherpenheuvel

Posted on wo, 03/04/2020 - 11:10 by Monique Swinnen

Provincie en stad bestrijden erosie

De stad Scherpenheuvel-Zichem en de provincie Vlaams-Brabant voerden erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van Groenhoef.

Bij hevige regenval kampen woningen en tuinen in de Oude Tiensebaan en Groenhoef regelmatig met water- en modderoverlast.

Deze problemen zijn te wijten aan afstromend water en modder van hoger gelegen, hellende akkerpercelen.

Om de overlast aan Groenhoef te beperken, werden er twee houthakseldammen  aangelegd: een dam van 91 meter en een van  89 meter. Aansluitend werd een geleidende aarden dam aangebracht.

We investeren 17.852,41 euro in deze werken om de water- en modderlast aan de Groenhoef in Scherpenheuvel-Zichem te bestrijden. Door de houthakseldammen en de geleidende dam, wordt het afstromend water vertraagd en bezinkt het sediment voor de houthakseldammen.

In het voorjaar komen er ook nog brede grasstroken, die een bijkomende buffer vormen voor het water en de modderstromen.

Onze provinciale erosiecoördinatoren staan de lokale besturen bij in het aanpakken van water- en modderoverlast, maar uiteraard is er voor water een totaalaanpak vereist. Ook de landbouwer moet hiermee rekening houden bij het bewerken van zijn of haar percelen.

De totale kostprijs van de werken bedroeg 19.836,01 euro.
 

Het is voor de stad Scherpenheuvel-Zichem niet het eerste erosiebestrijdingsproject.
Eerder plaatste de stad al een houthakseldam langs de Reynersveldweg en een strobalendam langs de Kwalijkstraat.
En binnenkort  starten de werken voor de aanleg van een erosiepoel langs de Kwalijkstraat.

Ook hier ondersteunt de provinciale erosiecoördinator de stad en financiert de provincie Vlaams-Brabant een deel van de werken.

 

Tags: 

posticon Inclusieve kinderopvang in Koesterburcht

Posted on do, 02/20/2020 - 21:13 by Monique Swinnen
Landelijke Kinderopvang en Centrum Ganspoel starten samen een inclusieve groepsopvang bij onthaalouders. Deze is gevestigd op de mooie site van Engelenburcht in Tildonk.

Koesterburcht biedt dagelijks opvang aan 18 kinderen van 0 tot 6 jaar.
6 plaatsen zijn voorbehouden aan kinderen met een specifieke zorgbehoefte.

Onthaalouders van Landelijke Kinderopvang en begeleiders van Centrum Ganspoel werken in Koesterburcht samen vanuit een gedreven houding en gezamenlijke visie. Zij bieden samen ondersteuning aan kinderen en ouders en wisselen hun expertise uit.

Met een stimulerend aanbod op maat, in een rijke pedagogische omgeving zorgen ze voor een optimaal welbevinden en betrokkenheid van élk kind.

Tags: 

posticon Eventpromotie en inspiratie

Posted on wo, 02/19/2020 - 10:57 by Monique Swinnen

Hoe zet ik mijn opendeurdag of hoevepicknick in de kijker op Facebook? Hoe kunnen sociale media me helpen om een groter publiek te bereiken? Samen met de provincie Vlaams-Brabant organiseert het Steunpunt Korte Keten op dinsdag 3 maart een vormingsnamiddag en – avond rond eventpromotie. Houd deze dag vrij!

 

Afspraak van 13 tot 17 uur in het Hof ter Vrijlegem (Boven Vrijlegem 41) in 1730 Mollem. Van 19 tot 22 uur vindt dezelfde vorming plaats in 3018 Wijgmaal (Remylaan 4b). Breng zeker een laptop mee!

 

De vormingen zijn gratis. Vooraf inschrijven is wel verplicht via: steunpuntkorteketen@ons.be of 016 24 39 54.

Tags: 

posticon Provincie investeert in fietspaden in Oud-Heverlee, Leuven en Zaventem

Posted on wo, 02/19/2020 - 10:51 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant investeert zo’n 1.345.487 euro in de aanleg van nieuwe fietspaden in Oud-Heverlee, Leuven en Zaventem.

Fietspaden langs de Waversebaan in Oud-Heverlee (en Leuven)

De provincie Vlaams-Brabant heeft  249.873,42  euro uitbetaald na de afronding van de werken aan de fietspaden op de Waversebaan, tussen de Boslaan en Blokkenstraat, in Oud-Heverlee.
Bij de start van de werken in 2018 betaalde de provincie al 315.247,01  euro uit. Dit brengt het totale subsidiebedrag op 565.120,43 euro.

De Waversebaan te Oud-Heverlee is de hoofdverbindingsweg tussen Heverlee via Oud-Heverlee naar Sint-Joris-Weert .

Het huidige aangelegde pad gaat over een lengte van 750 meter, namelijk vanaf het kruispunt met de Blokkenstraat langsheen het kruispunt met de Dorpstraat tot juist voorbij de Bosstraat.
De aanliggend verhoogd fietspaden in rode betonverhardinq van 1.75 m vervangen de oude fietspaden die bestonden uit een fiets- voetpad in verzakte betonstraatstenen van 1,20 m.

Buurgemeente Leuven start binnenkort ook met de aanleg van fietspaden op de Waversebaan, tussen de Herendreef en de grens met Oud-Heverlee. Daarvoor werd een subsidie van 572.450,59 euro toegekend en een eerste schijf van 286.225,29 euro uitbetaald. Ook hier komen aan beide zijden enkelrichtingsfietspaden van 1m75.

Fietspaden langs de Zaventemsebaan in Sint-Stevens-Woluwe

De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van 207.917,46 gegeven voor de aanleg van fietspaden in de Zaventemsebaan in Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem).

Het huidige project start waar de reeds aangelegde fietsweg in de Zaventemsebaan nu doodliep op het bos en loopt via een gedeeltelijk verplaatste buurtweg. Het fietspad wordt nu doorgetrokken tot aan het kruispunt met de Eversestraat.

In totaal werd 350 m nieuw fietspad aangelegd bestaande uit een tweesporen betonverharding van 1,25m breed per spoor en daar tussenin een overfietsbare tussenstrook van 0,5m in platte kasseien met een groenvoeg.

Ter hoogte van het kruispunt met de Eversestraat werd aan de zuidkant een oversteek gemaakt door middel van een 3 m brede rode slemlaag om daarna door te lopen in een 3 m breed dubbelrichtingsfietspad in beton dat aansluit op de reeds bestaande betonverharding richting Evere.

De aanleg van deze fietsinfrastructuur zorgt voor een verbetering van de fietsrelaties in en rond het Woluweveld op het plateau van Moorsel.

We zijn zeer blij met de steun van de provincie voor dit prachtige fietspad waarmee we beschikken over een veilige verbinding door dit prachtig stukje open ruimte in Woluwe.

Investeren in fietsen

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat  woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt”.
 

Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Tags: 

posticon Jongeren ontdekken Europa

Posted on ma, 02/17/2020 - 12:15 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant organiseert tussen 17 februari en 6 maart Europalessen voor leerlingen van de derde graad middelbaar onderwijs. Tijdens 24 workshops nemen er in het totaal 618 leerlingen van scholen uit Aarschot, Asse, Diest, Haacht, Leuven, Tienen, Sint-Genesius-Rode en Vilvoorde deel. De thema’s gaan over vluchtelingen, fake news en het ontstaan en de werking van de Europese Unie.

Leerlingen denken vaak ten onrechte dat Europa 'niet voor hen' is. Tijdens de interactieve workshops ontdekken ze waarom de Europese Unie is ontstaan en wat Europa concreet in hun leven betekent.

In de workshop over vluchtelingen bijvoorbeeld kijken de leerlingen door de bril van de vluchtelingen, de EU-landen en hun eigen bril. Ze komen te weten hoeveel mensen wereldwijd op de vlucht zijn, waar ze naartoe gaan, vanwaar ze komen. Ze leren welke maatregelen de EU-lidstaten namen en nemen en eindigen met een debat.
Tijdens de workshop over fake news gaan de leerlingen als echte mythbusters zelf aan de slag. Ze proberen fake news te onderscheiden van 'echt' nieuws en leren om desinformatietechnieken te herkennen. 

 
Jongeren ontdekken Europa
Tags: 

posticon Gezocht: nieuw uithangbord voor korte keten-landbouw

Posted on di, 02/11/2020 - 00:00 by Monique Swinnen

Wie treedt er in de voetsporen van het ambachtelijk zuivelbedrijf Melkerhei uit Linter en mag zich de Korte Keten Kop 2020 van de provincie Vlaams-Brabant noemen? Na de verkiezing van vorig jaar, gaat de provincie opnieuw op zoek naar een uithangbord voor duurzame landbouw. Bij het begin van de Week van de Korte Keten, van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni, stelt ze de winnaar voor.

Tags: 

posticon Unieke kinderopvang ook voor kinderen met speciale zorgnoden

Posted on ma, 02/10/2020 - 15:13 by Monique Swinnen

De Engelenburcht in Tildonk breidt haar Sociale campus uit. Koesterburcht gaat er officieel van start op woensdag 5 februari. Deze inclusieve kinderopvang in Tildonk is een unieke samenwerking tussen Ferm Kinderopvang vzw en Centrum Ganspoel vzw. “Kinderen met én kinderen zonder speciale zorgnoden zijn er hartelijk welkom”, zegt voorzitter Monique Swinnen van Ferm Kinderopvang.

Ferm Kinderopvang biedt in de gemeente Haacht 58 opvangplaatsen aan in Kinderdagverblijf Wespelaar en 131 plaatsen buitenschoolse kinderopvang in Tildonk, Wespelaar, Wakkerzeel, Haacht-Station. Koesterburcht is nieuw. In deze inclusieve kinderopvang krijgt elk kind zorg op maat.  Onthaalouders van Ferm Kinderopvang vangen er, samen met een begeleider van Centrum Ganspoel, dagelijks 18 kinderen op, waarvan 6 kinderen met extra zorgnoden. 

Centrum Ganspoel heeft jarenlange ervaring in zorg en onderwijs voor (jonge) kinderen met een visuele of meervoudige beperking. Vanuit de campus in Huldenberg bestrijkt Centrum Ganspoel het grootste deel van Vlaanderen. Koesterburcht  is het eerste project waarbij het actief inzet op inclusieve kinderopvang.

Afbeelding met persoon, groep, vloer, staandAutomatisch gegenereerde beschrijving

Zorg op maat 

De opvangruimtes van Koesterburcht zijn met zorg ingericht, zodat alle kinderen er zich thuis voelen. De vroegere klaslokalen heeft Ferm Kinderopvang grondig verbouwd i.s.m. architect A33 en aannemer Beneens. De begeleiders werken er met aangepast materiaal, afgestemd op de ontwikkeling van elk individueel kind. Kinderen met extra zorgen krijgen specifieke ondersteuning bij hun spel, taalontwikkeling en motorische vaardigheden. Er is ook therapieruimte voor externe hulpverleners, zoals kinesisten.

Inclusief 

Koesterburcht komt tegemoet aan de hoge nood van ouders op zoek naar aangepaste, inclusieve en kwaliteitsvolle opvang voor hun kind. Koesterburcht bouwt mee aan een inclusieve samenleving waar ‘bijzonder‘ ook heel gewoon mag zijn.  Kinderen groeien er samen op en leren dat verschil geen verschil maakt. Onthaalouder Valerie: “Elk kind vindt hier huiselijke en warme opvang, of het nu wel of geen speciale zorgnoden heeft.”

Mama van Alexander (2): “ Alexander heeft nood aan extra zorg omwille van ASS. Met de begeleiding van Centrum Ganspoel is er bij Koesterburcht voldoende expertise met ASS in huis en dat stelt me gerust. Dit is de ideale plek voor onze zoon. Ook omdat hij hier mag opgroeien samen met kinderen zonder extra zorgnoden..”

Acteur Joren Seldeslachts draagt  Koesterburcht een warm hart toe. Hij luisterde de lancering op met een toneelstuk, samen met Pieter Meynen (bekend van Down the road). 

Joren is peter en Pieter is pluspeter van deze unieke inclusieve kinderopvang.

Tags: 

Pagina's