Wij willen de hopteelt en de hopcultuur in de regio terug sterker op de kaart te zetten door in te zetten op het stimuleren van de hopteelt, ondersteunen van hopfeesten en het ontwikkelen en promoten van hop als streekproduct.

Tijdens het hop netwerkcafé werden de partners die een toeristische ambassadeursrol willen opnemen via een interactieve methodiek van creatief denken aan het werk gezet.

De eerste ideeën die uit deze denkoefening kwamen, zijn vernieuwend en zeer attractief. Dat gaat van gastronomie tot welness of wandelen langs hopvelden op het in opbouw zijnde wandelnetwerk Brabantse Kouters. We hopen de leukste en interessantste engagementen om te zetten in kant-en-klare toeristische arrangementen binnen de (H)Op Smaak campagne die ook dit jaar in september zal plaatsvinden.

Tags: