Er zijn 7 zorgcirkels jongedementie, die samen inspelen op de ondersteuningsnood van gezinnen die getroffen worden door jongdementie. Het ontmoetingshuis is er één van. De andere zijn: sterke eerstelijnszorg, zorgbegeleider, dagcentrum, woonunit, buddy-werking, vorming en een ontmoetingsgroep.  Bij dit initiatief zijn 13 partners betrokken.

Het ontmoetingshuis vormt "de lijm" tussen deze zorgcirkels en wordt de centrale en gemakkelijk toegankelijke plaats waar de zorgbegeleider aan huis, de buddywerking, de casusbesprekingen met familie en professionals, de lotgenotencontacten, de mantelzorggroepen, de activiteiten voor en door personen met jongdementie en alle vormingsinitiatieven een plaats vinden. Voor families met dementie wordt het ontmoetingshuis dé plaats waar ze terecht kunnen voor activiteiten, informatie, ondersteuning, begeleiding en ontmoeting. Door de deelnameprijs voor een dag vol zinvolle activiteiten zeer laag te houden, verlagen we de drempel en beogen we dat personen met jongdementie veel sneller toegang vinden tot het zorgaanbod.
Provincie Vlaams-Brabant heeft voor dit project een subsidiebedrag van 24.750 € gegeven.

Meer info kan je vinden in de brochure Dementie, u staat er niet alleen voor
De uitgebreide adressen en info over de diagnosestelling en hulpverlening konden we niet in een brochure opnemen, maar bevinden zich wel in de sociale kaart. Als aanvulling op de brochure is er een webapplicatie ontwikkeld die alle sociale kaart fiches bundelt en op een overzichtelijke manier presenteert: www.vlaamsbrabant.be/wegwijsdementie