STILTE IS NIET DOODS 
ZOLANG IK DE VOGELS HOOR: 
ZE ZINGEN MIJ STIL.

De kloostertuin van de Engelenburcht in Tildonk is een ideale plek om stil te staan bij oorlog en vrede. 100 jaar geleden werd het klooster ingenomen door de Duitse bezetter. De start van een woelige periode van 4 jaar voor zowel de kloosterzusters als de plaatselijke bevolking. Enkele jaren geleden werd de kloostertuin terug in ere hersteld en werd dit een stiltetuin. 
 
Met de Haikuboom is de kloostertuin niet enkel een plek voor rust, maar ook een plek die aanzet tot reflectie en actie. In de treurwilg -midden in de erfgoedtuin- worden, naar de sfeer van een Japanse tuin, haiku’s opgehangen rond het thema vrede & hoop. Niemand minder dan Herman Van Rompuy neemt het peterschap van de Haikuboom op zich.
 
Wat is een Haiku? Haiku (俳句; meervoud: haiku of haiku's) is een vorm van Japanse dichtkunst, geschreven in drie regels waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen telt.
 
 
 
Tags: