De provincie Vlaams-Brabant investeert zo’n 1.345.487 euro in de aanleg van nieuwe fietspaden in Oud-Heverlee, Leuven en Zaventem.

Fietspaden langs de Waversebaan in Oud-Heverlee (en Leuven)

De provincie Vlaams-Brabant heeft  249.873,42  euro uitbetaald na de afronding van de werken aan de fietspaden op de Waversebaan, tussen de Boslaan en Blokkenstraat, in Oud-Heverlee.
Bij de start van de werken in 2018 betaalde de provincie al 315.247,01  euro uit. Dit brengt het totale subsidiebedrag op 565.120,43 euro.

De Waversebaan te Oud-Heverlee is de hoofdverbindingsweg tussen Heverlee via Oud-Heverlee naar Sint-Joris-Weert .

Het huidige aangelegde pad gaat over een lengte van 750 meter, namelijk vanaf het kruispunt met de Blokkenstraat langsheen het kruispunt met de Dorpstraat tot juist voorbij de Bosstraat.
De aanliggend verhoogd fietspaden in rode betonverhardinq van 1.75 m vervangen de oude fietspaden die bestonden uit een fiets- voetpad in verzakte betonstraatstenen van 1,20 m.

Buurgemeente Leuven start binnenkort ook met de aanleg van fietspaden op de Waversebaan, tussen de Herendreef en de grens met Oud-Heverlee. Daarvoor werd een subsidie van 572.450,59 euro toegekend en een eerste schijf van 286.225,29 euro uitbetaald. Ook hier komen aan beide zijden enkelrichtingsfietspaden van 1m75.

Fietspaden langs de Zaventemsebaan in Sint-Stevens-Woluwe

De provincie Vlaams-Brabant heeft een subsidie van 207.917,46 gegeven voor de aanleg van fietspaden in de Zaventemsebaan in Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem).

Het huidige project start waar de reeds aangelegde fietsweg in de Zaventemsebaan nu doodliep op het bos en loopt via een gedeeltelijk verplaatste buurtweg. Het fietspad wordt nu doorgetrokken tot aan het kruispunt met de Eversestraat.

In totaal werd 350 m nieuw fietspad aangelegd bestaande uit een tweesporen betonverharding van 1,25m breed per spoor en daar tussenin een overfietsbare tussenstrook van 0,5m in platte kasseien met een groenvoeg.

Ter hoogte van het kruispunt met de Eversestraat werd aan de zuidkant een oversteek gemaakt door middel van een 3 m brede rode slemlaag om daarna door te lopen in een 3 m breed dubbelrichtingsfietspad in beton dat aansluit op de reeds bestaande betonverharding richting Evere.

De aanleg van deze fietsinfrastructuur zorgt voor een verbetering van de fietsrelaties in en rond het Woluweveld op het plateau van Moorsel.

We zijn zeer blij met de steun van de provincie voor dit prachtige fietspad waarmee we beschikken over een veilige verbinding door dit prachtig stukje open ruimte in Woluwe.

Investeren in fietsen

“Fietsen is één van de manieren om het fileprobleem in onze regio aan te pakken, is gezond en goed voor het milieu’, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. ‘We willen daarom zoveel mogelijk Vlaams-Brabanders de fiets op en moedigen gemeenten financieel aan om nieuwe fietsinfrastructuur aan te leggen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Dat is een gemeente-overschrijdend netwerk dat  woonkernen, scholen, winkelcentra en bedrijventerreinen met elkaar verbindt”.
 

Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 90% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest.

Tags: