De provincie Vlaams-Brabant geeft dit jaar 860.000 euro subsidies voor bijzondere jeugdbijstand. Zo krijgt Huize Levenslust in Linter 24.535 euro voor de renovatie van het begeleidingstehuis. 11 andere organisaties kregen steun voor hun projecten in Aarschot, Halle, Herent, Holsbeek, Kortenberg, Leuven en Vilvoorde.

Uit het provinciaal rapport over welzijn blijkt dat er in Vlaanderen 437 plaatsen en begeleidingen  in de bijzondere jeugdbijstand bijgekomen zijn. Slechts 8 daarvan zijn gelegen in Vlaams-Brabant.

We wijzen al jaren op een tekort aan welzijnsvoorzieningen in Vlaams-Brabant en werken aan een dringende inhaalbeweging. De sector van de bijzondere jeugdbijstand kent de grootste achterstand en kampt met plaats tekort, een gebrekkige infrastructuur, maar ook met te weinig diensten die de jeugdhulpverlening kunnen opnemen. Door financiële steun te bieden aan deze sector willen we de alternatieven, voor jongeren die zich in een complexe leefsituatie zitten, verder helpen uitbouwen. Zulke initiatieven zijn broodnodig om kwetsbare jongeren te helpen groeien in een veilige omgeving en hen een kans te geven in onze samenleving.

Daarom geeft de provincie Vlaams-Brabant dit jaar 860.000 euro subsidies aan 13 projecten: >>>

575.000 euro voor bouw of renovatie van voorzieningen 

Om het probleem van de gebrekkige infrastructuur aan te pakken, geeft de provincie 353.350 euro voor de bouw of renovatie van voorzieningen uit de bijzondere jeugdbijstand.
Volgende voorzieningen kregen subsidies:

 

 • MFC Combo uit Leuven krijgt 165.355 euro om 3 deelvestigingen brandveilig te maken: De Dam, De Trommel en Malpertuus in Buken 
 • Huize Levenslust uit Linter krijgt 24.535 euro voor de renovatie van een gedeelte van het begeleidingstehuis 
 • Huize Sint-Vincentius uit Aarschot krijgt 22.459,48 euro voor de renovatie van 3 badkamers in leefgroep Jonathan in Diest
 • Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel krijgt 111.715 euro voor de aankoop en renovatie van een pand tot kantoor voor afdeling Leuven
 • Ambulante Begeleidingsdienst Regio Leuven krijgt 19.286 euro voor de renovatie van een pand van Amber

 

175.000 euro voor time-out projecten

De provincie Vlaams-Brabant geeft aan 4 voorzieningen 150.000 euro voor 5 time-outprojecten.

‘Soms is het moeilijk voor een jongere om aansluiting te vinden bij onderwijs omwille van heel uiteenlopende redenen zoals een moeilijke thuissituatie of als de jongere schoolmoe is. Een time-out kan dan een uitweg bieden’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen. ‘Vroeger werden jongeren die schoolmoe waren of storend werken in een leefgroep  als straf een tijdje naar huis gestuurd. Gelukkig is daar verandering in gekomen, niet in het minst omdat we verschillende projecten ondersteunen’.
Via deze projecten wordt samen met de jongere gezocht naar een vervangende dagactiviteit:. 

 

 • De Wissel uit Leuven krijgt 30.000 euro voor Rizsas, een dagbestedingsproject van De Wissel vzw 
 • Alba uit Herent krijgt 60.000 euro voor de projecten TOOL en Crisisontheming 
 • Sporen uit Heverlee krijgt 30.000,00 euro voor de projecten Reisburo en De Roulot
 • Tonuso uit Anderlecht krijgt 30.000,00 euro voor het project Try-out in Vilvoorde
 • Stad Halle krijgt 25.000 euro voor haar time-out project

 

110.000 euro voor intersectorale samenwerking

Deze subsidies zijn bedoeld als ondersteuning voor de intersectorale samenwerking voor problematieken in de jeugdhulpverlening. Hiervan wordt verwacht dat minstens 3 voorzieningen uit 3 sectoren, zoals de geestelijke gezondheidszorg, algemeen welzijnswerk en bijzondere jeugdbijstand, samenwerken om een problematiek gezamenlijk aan te pakken. Tegelijk is dit een stimulans om over de sectoren heen netwerken te vormen.
Het gaat om de projecten:

 

 • De Wissel uit Leuven krijgt 20.000,00 euro voor het Project LINK. Via LiNK werkt de geestelijke gezondheidszorg samen met de bijzondere jeugdbijstand en de gehandicaptenzorg voor de begeleiding van jongeren met psychiatrische en drugsgerelateerde problemen. 
 • Groep INTRO uit Buizingen krijgt 45.000,00 euro voor het project Netwerk Leerrecht in Asse-Halle-Vilvoorde, dat verschillende time-out  initiatieven op mekaar wil afstemmen en toegankelijk maken voor elke leerling die geconfronteerd wordt met schooluitval terwijl ze nog leerplichtig zijn
 • Jongerencentrum Cidar uit Kortenberg krijgt 45.000,00 euro voor het project Netwerk Leerrecht in het arrondissement Leuven

 

Tags: