Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon 10.000 euro voor Gasthoven Invites

Posted on di, 06/23/2015 - 12:43 by Monique Swinnen

'Gasthoven Invites' kan rekenen op een subsidie van 10.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant. Met het initiatief, de naam is gevormd door een samenvoeging van Gasthuis en Speelhoven, wil het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) jonge kunstenaars aanzetten tot creativiteit. Onderwerp was dit jaar de Eerste Wereldoorlog. Via een doe-expo worden de leerlingen van de secundaire scholen uit de provincie aangezet om op zoek te gaan naar verhalen uit de eigen streek. (HLN: GMA)

posticon Provincie steunt erfgoedprojecten

Posted on wo, 06/17/2015 - 14:07 by Monique Swinnen

 De provincie Vlaams-Brabant geeft 50.700 euro subsidies aan 9 erfgoedprojecten uit Aarschot, Grimbergen, Kortenberg, Leuven, Tervuren, Tienen en Tremelo.

Erfgoedprojecten kunnen voor  onderzoek, registratie en ontsluiting van hun erfgoed, op zowel historisch als archeologisch vlak, een steuntje in de rug krijgen van de provincie Vlaams-Brabant.
Met deze subsidies willen wij Vlaams-Brabantse erfgoedprojecten ondersteunen en stimuleren. Zij zijn een tastbaar bewijs dat erfgoed leeft in onze provincie.
 
Ontsluiting van erfgoed
 
De provincie Vlaams-Brabant geeft de volgende waardevolle erfgoedprojecten steun: >>>

posticon Provincie blijft tegen verbrandingsoven Kampenhout-Sas

Posted on wo, 06/10/2015 - 11:29 by Monique Swinnen

Naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over de afvalverbrandingsoven op de het bedrijventerrein van Kampenhout-Sas, herneemt de provincie Vlaams-Brabant haar standpunt: een verbrandingsoven op die locatie is strijdig met een goede ruimtelijke ordening.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft onlangs een uitspraak gedaan over het voornemen voor een afvalverbrandingsoven op het bedrijventerrein in Kampenhout-Sas. Volgens het rechtscollege kon de weigering van de stedenbouwkundige vergunning niet standhouden omdat het ruimtelijk plan van de provincie Vlaams-Brabant niet langer van kracht was. De stedenbouwkundig ambtenaar van Vlaanderen moet nu een nieuwe beslissing nemen.
 
We hebben in een brief aan de Vlaamse overheid nogmaals gewezen op de onwenselijkheid van afvalverbranding in Kampenhout-Sas. We benadrukken hierin de strijdigheid met de goede ruimtelijke ordening, zoals ook in het eerder ingediende bezwaarschrift tegen het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning.
 
Daarnaast maakt de provincie duidelijk dat in februari van dit jaar een nieuw ruimtelijk plan voorlopig vastgesteld is.

posticon Steun waardevol erfgoed

Posted on ma, 07/07/2014 - 16:24 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant geeft in totaal 54.287 euro steun aan 9 erfgoedprojecten uit Aarschot, Grimbergen, Halle, Leuven, Tervuren en Tienen.

In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Vlaams-Brabant worden volgende projecten gesubsidieerd:

- De Werkgroep voor Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie (Wagdi vzw) krijgt 4.000 euro voor de eerste uitgave in de driedelige reeks over 'Aarschot tijdens de woelige oorlogsjaren 1914-1918’. De gebeurtenissen in Aarschot bij het begin van de oorlog, van augustus 1914 tot januari 1915 komen aan bod: de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog, de doortocht van de Duitsers in ons land, de Slag van Aarschot, de bezetting van de stad met brandstichting en moordpartijen en de ontgraving van de slachtoffers. 
- Voor het boek over ‘De burgerslachtoffers en hun families van Aarschot in de Eerste Wereldoorlog’ ontvangt deHertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde vzw een bedrag van 4.000 euro. 

Op 9 augustus worden beide boeken in Aarschot voorgesteld.

posticon Gemeenten kiezen voor klimaatneutraal

Posted on vr, 06/27/2014 - 11:58 by Monique Swinnen

57 VLAAMS-BRABANTSE GEMEENTEN KIEZEN VOOR KLIMAATNEUTRALITEIT.

gemeenten kiezen voor klimaatneutraal.

EERSTE KEER IN EUROPA DAT ZO’N GROTE GROEP GEMEENTEN BURGEMEESTERSCONVENANT TEKENT.

De burgemeesters van 57 Vlaams-Brabantse gemeenten ondertekenden gisteren het Europese Burgemeestersconvenant. Met het Burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich mee voor de Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot van hun gemeenten met minstens 20% te verminderen tegen 2020.

Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft aldus een belangrijke Europese uitstraling. Het is een mooie vlag om het hele lokale energiebeleid focus en systematiek te geven en zichtbaar te maken voor de bevolking. Sedert de aftrap begin 2009 hebben 5753 Europese gemeenten getekend. In die gemeenten wonen samen meer dan 180 miljoen inwoners.

Voor een overzicht van alle ondersteuning en meer info over klimaatneutraliteit kan u surfen naar:www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal

posticon Nieuw speelterrein in Herent

Posted on vr, 04/04/2014 - 00:00 by Monique Swinnen

NIEUW SPEELTERREIN IN VELTEM-BEISEM MET INSPRAAK VAN JONGEREN. VOORBEELD VAN PROVINCIAAL BEGELEIDINGSTRAJECT

De gemeente Herent legde in het Binnenhof in Veltem-Beisem een nieuw speelterrein aan. Het project wordt uitgevoerd met de inhoudelijke en financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant omdat ze ruimte voor jeugd belangrijk vindt. Daarom ontwikkelde de provincie specifieke begeleidingstrajecten voor gemeentelijke jeugdprojecten.

Het speelterrein Binnenhof ligt in het centrum van Veltem-Beisem, naast de speelplaats van de gemeenteschool en vlakbij een kinderdagverblijf en een afdeling van de buitenschoolse kinderopvang die tijdens de zomervakantie door de gemeentelijke vakantiewerking ingenomen wordt.

De gemeente Herent liet door Kind & Samenleving een beleidsplan Jeugdinfrastructuur opmaken. Hierin werd een ruimtelijke visie voor het speelruimtebeleid opgenomen. De gemeente Herent streeft naar een gedragen speelruimtebeleid en wil kinderen, ouders en buren dan ook betrekken bij dit beleid. Ze voerden daarom zelf een participatietraject uit met de betrokkenen. Kinderen, tieners en buurtbewoners kwamen aan bod.

Pagina's