Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Kampenhout en Aarschotherdenking Eerste Wereldoorlog

Posted on ma, 12/17/2018 - 00:00 by Monique Swinnen

 

Onder de titel “Verhakkeld doch niet Overwonnen” organiseerde Heemkring Campenholt uit Kampenhout een overzichtstentoonstelling over Kampenhout in de Eerste Wereldoorlog. Met deze overzichtstentoonstelling werd de honderdste verjaardag, het einde van de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 afgesloten.

posticon Provincie blijft tegen verbrandingsoven Kampenhout-Sas

Posted on wo, 06/10/2015 - 11:29 by Monique Swinnen

Naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over de afvalverbrandingsoven op de het bedrijventerrein van Kampenhout-Sas, herneemt de provincie Vlaams-Brabant haar standpunt: een verbrandingsoven op die locatie is strijdig met een goede ruimtelijke ordening.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft onlangs een uitspraak gedaan over het voornemen voor een afvalverbrandingsoven op het bedrijventerrein in Kampenhout-Sas. Volgens het rechtscollege kon de weigering van de stedenbouwkundige vergunning niet standhouden omdat het ruimtelijk plan van de provincie Vlaams-Brabant niet langer van kracht was. De stedenbouwkundig ambtenaar van Vlaanderen moet nu een nieuwe beslissing nemen.
 
We hebben in een brief aan de Vlaamse overheid nogmaals gewezen op de onwenselijkheid van afvalverbranding in Kampenhout-Sas. We benadrukken hierin de strijdigheid met de goede ruimtelijke ordening, zoals ook in het eerder ingediende bezwaarschrift tegen het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning.
 
Daarnaast maakt de provincie duidelijk dat in februari van dit jaar een nieuw ruimtelijk plan voorlopig vastgesteld is.

posticon Provincie stimuleert teelt grondwitloof

Posted on di, 06/24/2014 - 09:23 by Monique Swinnen

Grondwitloof is een typische Vlaams-Brabantse groente. Maar grondwitlooftelers worden steeds schaarser. Om de jonge generatie te stimuleren deze stiel verder te zetten, voerden de provincie Vlaams-Brabant en de Nationale Proeftuin voor Witloof, met Europese steun, een project uit om hen de teelttechnieken aan te leren.

Provincie stimuleert teelt grondwitloofGrondwitloof erkend streekproduct

Grondwitloof is een typisch Vlaams-Brabantse seizoensgroente, verkrijgbaar vanaf september tot mei. Het grondwitloof kreeg twee erkenningslabels: het Europese label Beschermde geografische aanduiding voor Brussels grondwitloof en het Vlaamse label Streekproduct.BE voor Brabants grondwitloof. Deze labels staan garant voor de authentieke, ambachtelijke, duurzame teeltwijze.

Technieken doorgeven aan jonge telers

‘Om kennis en technieken van de oudere generatie telers niet verloren te laten gaan, startten de Nationale Proeftuin voor Witloof en de vzw Brussels Grondwitloof in 2012 het PDPO-project ‘Vlaams-Brabants grondwitloof.EU’. Dit is een plattelandsproject, gefinancierd met Europese, Vlaamse en provinciale financiering. Het project registreerde kennis, teeltmaatregelen en technieken die op de grondwitloofbedrijven zelf aanwezig zijn en moet ze doorgeven aan de jonge generatie grondwitlooftelers. Via interviews met een vijftiental jarenlang ervaren grondwitlooftelers werd informatie verzameld over de productiewijzen in al zijn facetten, zoals wortelteelt, machinepark, forcerie, energiebronnen en bewerkingen vanaf oogsten tot verpakken. De informatie werd verspreid naar startende witlooftelers via een infomomen. Eeen draaiboek komt weldra online’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw.

Witloofquiz

In het Witloofmuseum van Kampenhout kunnen groepen, klassen, gezinnen alles ontdekken over de witloofteelt. In kader van het project ‘Vlaams-Brabants grondwitloof.EU’ werd een interactieve quiz gemaakt die bezoekers al spelenderwijs de teelt van witloof leert kennen. Vragen zoals: Waarom plaatst de teler de wortels in het donker? Wat is het ideale zaaitijdstip voor witloof? en Wat is een witloofhybride? zijn slechts enkele vragen die  bezoekers kunnen beantwoorden. Test je kennis en misschien schuilt er in jou wel een witloofteler in spe?

Telen van grondwitloof erkend als Immaterieel Cultureel erfgoed

‘Grondwitloof is reeds erkend als streekproduct, maar via het afgelopen project is het telen van grondwitloof nu ook erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed in Vlaanderen. Een goede zaak, want zo bereiken we opnieuw een ruim publiek’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Het project werd uitgevoerd door de Nationale Proeftuin voor Witloof, de vzw Brussels Grondwitloof, de provincie Vlaams-Brabant, het Witloofmuseum, de gemeente Kampenhout, BelOrta, het Centrum voor Agrarische Geschiedenis, de Vlaamse overheid, de Provinciale Landbouwkamer, de Vakgroep witlooftelers Vlaams-Brabant (Boerenbond) en het Kenniscentrum duurzame tuinbouw.

Meer info:  www.proeftuinherent.be