De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het grondinnemingsplan goed voor de inrichting van een overstromingsgebied op de Stambeek in Opwijk.

Als het fel regent, is er geregeld wateroverlast in de vallei van de Stambeek. In Opwijk zijn er vooral problemen in de omgeving van de spoorweg, ter hoogte van de Molenbeekstraat, en achter de huizen van Klei. In Merchtem zijn de problemen het grootst aan de Sint-Janstraat en in de buurt van het OCMW-rusthuis, tussen de August de Boeckstraat en de Gasthuisstraat. In januari waren er daar nog overstromingen.

Het overstromingsgebied dat de provincie Vlaams-Brabant  gaat aanleggen, is het eerste in een reeks van drie. Het weiland, dat ingeschakeld wordt om water op te bufferen, is vorig jaar bij ministerieel besluit afgebakend als over­stromings­gebied. Deze afbakening houdt in dat de provincie het terrein niet aankoopt, maar een vergoeding betaalt voor het opbrengstverlies als het weiland overstroomt.

De grond waarop de dwarsdijk gebouwd wordt, zal de provincie deels aankopen en deels een opstalrecht op vestigen. Het gaat over een oppervlakte van 7 are.

De uitvoering van de werken worden toegewezen aan de bvba Alonco Aannemingen uit Verrebroek voor een bedrag van 51.000 euro. We willen het nieuwe over­stromings­gebied snel in gebruik kunnen nemen.