Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Vierde servicepunt zorg

Posted on do, 10/02/2014 - 17:24 by Monique Swinnen
Vierde Vlaams-Brabantse servicepunt zorg opent in Diest

Zo bieden ze een antwoord aan de groeiende vraag naar zorgjobs. Met de opening van het servicepunt krijgt Vlaams-Brabant er een vierde servicepunt bij.

Mensen leven langer, het aantal chronische zieken neemt toe en een deel van de zorgverleners gaat met pensioen. Er is nood aan extra beroepskrachten in de gezondheids- en welzijnssector. De Servicepunten Zorg van de VDAB moeten een antwoord bieden op de groeiende vraag aan zorgjobs.

De VDAB creëert in zijn werkwinkels in heel Vlaanderen een aantal Servicepunten voor de zorgsector. 

In Vlaams-Brabant werden eerder drie servicepunten zorg geopend: in Leuven, Vilvoorde en Halle. Hier kunnen werkzoekenden en werkgevers terecht voor meer informatie over de zorgsector en de knelpuntberoepen in deze sector. Werklozen, mensen die van beroep willen veranderen, thuiswerkende ouders, huisvrouwen-en mannen, of mensen zonder eerdere ervaring in de zorg worden er ook begeleid in hun zoektocht naar een nieuwe job in de zorgsector.

We zijn heel blij met dit initiatief van de VDAB. Want enerzijds moeten we meer voorzieningen uitbouwen om de achterstand in het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaams-Brabant in te halen. Anderzijds moeten we ook zorgen dat er genoeg mensen zijn om in die organisaties te werken en dat ze een kwaliteitsvolle opleiding krijgen. Daarom registreren we de uitdagingen in de zorg en brengen we partners uit de zorg- en welzijsector en de VDAB samen in een platform om zorgberoepen aantrekkelijk te maken.

De provincie Vlaams-Brabant is het centrale aanspreekpunt voor de promotie van zorgberoepen. 

Samen met de sector startte de provincie in 2011 in Vlaams-Brabant het Provinciaal Platform Promotie Zorgberoepen op. 

Met dit platform willen we de vele verschillende initiatieven die zich in de provincie ontwikkelen of ontwikkeld hebben ter promotie van tewerkstelling in de zorg samenbrengen en stroomlijnen. Door samen te werken, leren we niet enkel meer van elkaar, maar kunnen we financiële middelen efficiënter inzetten om deze beroepen te promoten.

Zo ondersteunde de provincie Vlaams-Brabant de voorbije jaren inleefmomenten voor personen die van een job in de zorg willen proeven. Ze steunde ook de oprichting van sTimul, een zorgethisch lab waar zorgverleners ‘aan den lijve’ ondervinden hoe patiënten de zorg ervaren.

posticon Een nieuw gezicht voor Diest

Posted on di, 06/17/2014 - 09:43 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant en de stad Diest geven een brochure uit over de citadel van Diest. De bedoeling is de mogelijkheden van de site te schetsen met het oog op een herbestemming.Citadel Diest

De citadel staat sinds het vertrek van het eerste bataljon parachutisten in 2011 leeg. De provincie Vlaams-Brabant en de stad Diest zoeken naar een nieuwe invulling voor de site. Deze kan, met haar grote historische en landschappelijke waarde, bijdragen aan het imago van de stad Diest als cultuurhistorische stad en toeristische trekpleister. Daarom moet de nieuwe invulling zorgen voor voldoende publiek en levendigheid.

Onze haalbaarheidsstudie toont aan dat er een groot ontwikkelingspotentieel is op de site. Per deelgebied is onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor concrete ruimtelijk invullingen. Zo wordt het paradeplein behouden als grootschalige publieke ruimte. De ligging op wandelafstand van de Grote Markt en de bijzondere schaal bieden tal van mogelijkheden zoals markten, concerten en theatervoorstellingen. De omliggende historische gebouwen bieden ongeveer 10 000 m² die ingevuld kan worden met nieuwe functies. Momenteel wordt er onderzocht of er een jeugdherberg, OCMW-kantoren met een Sociaal Huis en de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst in ondergebracht kunnen worde.

Het verdwenen stadsbastion is door zijn strategische ligging tussen het paradeplein en de stadszijde een belangrijke projectzone. Het uitgangspunt hier is de afbraak van de niet-originele gebouwen en de ontwikkeling van kwaliteitsvolle nieuwe bebouwing die het verdwenen stadsbastion terug in herinnering brengt. De projectzone van het stadsbastion wordt voorbehouden voor het Algemeen Ziekenhuis Diest, waardoor de twee campussen M. Theysstraat en Hasseltsestraat kunnen ondergebracht worden in één campus.

Het stedelijk front is de belangrijkste schakel tussen de historische stadskern en de citadel. Het wachtlokaal zou kunnen dienen als toegangsgebouw en in de toren zouden publieke functies kunnen worden ondergebracht.

Het parkgebied rondom de citadel vormt een belangrijk groengebied in het stadscentrum. Het uitgangspunt is de historische landschapsstructuur te herstellen en het bos om te vormen tot een toegankelijk parkgebied. Er komen routes voor fietsers en voetgangers tussen de citadel met het park en het stadscentrum.

De brochure is onder meer te verkrijgen in het stadhuis van Diest. Men kan ze ook online raadplegen of downloaden via www.vlaamsbrabant.be/de-citadel-van-diest