11.670 euro voor activiteiten met trekpaarden.

De provincie Vlaams-Brabant geeft  11.670 euro aan 15 projecten uit Aarschot, Grimbergen, Herne, Kampenhout, Kortenaken, Londerzeel, Opwijk, Sint-Pieters-Leeuw en Vilvoorde voor publieksactiviteiten met het Brabantse trekpaard. Daarnaast ontwikkelt de provincie Vlaams-Brabant, met Europese steun, nieuwe bestemmingen voor het Brabants trekpaard zodat zijn toekomst verzekerd is.

De provincie Vlaams-Brabant is de #streekmotor voor de herwaardering van het Brabants trekpaard. Ze wil dit ras een nieuwe toekomst geven.

Hiervoor moeten we een stevig draagvlak hebben en nog versterken bij het grote publiek. Publieksactiviteiten en vormingen zijn hiervoor een ideale gelegenheid. Daarom steunen we ze met provinciale subsidies.

De provincie Vlaams-Brabant keurde 15 aanvragen tot subsidies voor publieksgerichte activiteiten met Brabantse trekpaarden goed. Hiermee wil ze het functioneel en recreatief gebruik van deze paarden aanmoedigen. Drie soorten activiteiten kwamen in aanmerking voor de subsidie: stoeten, vormingen of publieksevenementen.

Volgende activiteiten ontvingen een subsidie van de provincie:

 • Vorming boomslepen met trekpaarden in Aarschot, vzw Voermannen van Nu

 • Vorming werken met trkpaarden in de landbouw in Kampenhout, vzw De Brabander

 • Jaarmarkt in Vilvoorde, Stad Vilvoorde

 • Sint-Genovevaprocessie in Steenhuffel, Processiecomité Sint-Genoveva

 • Jaarmarkt in Herne, vzw Jaarmarktcomité Herne 

 • Sint-Pauluspaardenprocessie in Opwijk, vzw Sint-Pauluspaardenprocessie

 • Bekwaamheidsproef met trekpaarden in Opwijk, vzw De Vlaams-Brabantse Kwekers

 • Koetsentocht in Humbeek, vzw Den Brabander

 • Demonstratie landbouwtechnieken met trekpaarden, vzw Den Brabander

 • Vorming ploegen op het veld met trekpaarden in Aarschot, vzw Voermannen van nu

 • Pluk De Dag in Kortenaken, Gemeente Kortenaken

 • Provinciale wedstrijd aangespannen en bereden rijden in Kampenhout, vzw De Vlaams-Brabantse Kwekers

 • Trekpaardendag in Sint-Pieters-Leeuw, Cultuurcentrum Coloma

 • Landbouwdag in Aarschot, vzw Voermannen van nu

 • Sint-Hubertusviering in Berg, vzw Den Brabander

Provincie maakt werk van nieuwe toekomst voor Brabants trekpaard

De provincie Vlaams-Brabant werkt momenteel, met Europese subsidies uit het programma voor plattelandsontwikkeling, aan een nieuwe toekomst voor het Brabantse trekpaard.

‘Na het wegvallen van de landbouwfunctie van het trekpaard zoeken we naar nieuwe bestemmingen om dit erfgoed op lange termijn in stand te houden. We gaan ervoor zorgen dat er drie toekomstgerichte trekpaardentechnieken overgedragen worden aan volgende generaties en aan nieuwe gebruikers. We gaan ook op zoek naar hedendaagse toepassingen om het trekpaard een plaats te geven in de huidige maatschappij’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

De drie technieken zijn mennen op kordeel, ploegen met een Brabantse wentelploeg en het voortrekken van een trekschuit, ook wel jagen genoemd.

De provincie Vlaams-Brabant bekijkt momenteel of trekpaarden kunnen ingezet worden in de sociale zorg en bij openbare diensten, zoals afvalophaling of groenbeheer.

De provincie wil ook een bekwaamheidsproef in het leven roepen. Hierdoor worden de paarden niet meer alleen gekeurd op hun uiterlijk, zoals tijdens de prijskampen, maar ook op hun functionele nut.
De eerste officiële proef vindt plaats tijdens de Dag van het Brabants trekpaard op 21 oktober 2018.

Tenslotte gaat de provincie  een kruispuntplatform creëren dat innoverende projecten, vormingen of activiteiten met Brabantse trekpaarden verzamelt. Potentiële aanbieders en afnemers van trekpaarddiensten komen via deze weg met elkaar in contact.

Tags: