Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Meer natuur voor pittiger fruit.

Posted on ma, 01/25/2016 - 16:42 by Monique Swinnen

Alternatief voor bestuiven met een penseeltje 

Meer dan 100 fruittelers, gemeenten en inwoners ondernemen actie 

Op een nooit eerder geziene schaal worden acties genomen voor bestuivers in de belangrijkste fruitregio’s van Vlaanderen en Nederland. Op maandag 25 januari geeft het Regionaal Landschap Zuid-Hageland samen met 6 internationale projectpartners het startschot van het project ‘meer natuur voor pittig fruit’. Interreg Vlaanderen-Nederland keurde het goed voor een bedrag van 1,3 miljoen euro. In vier Nederlandse en Vlaamse provincies (Belgisch en Nederlands Limburg, Vlaams-Brabant en Zeeland) zullen de projectpartners samenwerken met meer dan 100 fruittelers. Het Proefcentrum Fruitteelt en de Universiteit Gent volgen de acties wetenschappelijk op. Zo voorkomen we een scenario waarbij loonwerkers bloesems bestuiven met een penseeltje. 

 

posticon Nieuwe landbouwkamer Vlaams-Brabant van start

Posted on do, 01/21/2016 - 11:43 by Monique Swinnen

Op 20 januari werd de nieuwe provinciale landbouwkamer van Vlaams-Brabant geïnstalleerd. Deze raad is het belangrijkste adviesorgaan voor de land- en tuinbouwsector. 

In de provinciale landbouwkamer zijn alle sectoren uit de land- en tuinbouw vertegenwoordigd. In de raad zetelen ook vertegenwoordigers van gespecialiseerde landbouwverenigingen, zoals Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat, Vlaamse Rundveeteeltvereniging, Diergezondheid Vlaanderen, Vlaams-Brabants Verbond van Imkersverenigingen, Covavee, BelOrta, BFV, Koninklijk Nationaal Verbond voor Aardbeikwekers, Belgisch Warmbloedpaard, ECO2 (agrobeheercentrum), Brussels Grondwitloof en de praktijkcentra Vlaams Centrum voor de Bewaring van Tuinbouwproducten en Nationale Proeftuin voor Witloof.

Hoofddoel van de raad is het tijdig opsporen van de actuele problemen in de land- en tuinbouw en de ondersteuning van de landbouwers waar nodig. De landbouwkamer wil deze informatie snel doorspelen aan de provincie, zodat tijdig maatregelen kunnen genomen worden.

De landbouwkamer meet als het ware de polsslag van de land- en tuinbouw en kan zo de maatregelen voorstellen die we kunnen nemen. Landbouwkamer en provincie gaan samen voor een dynamische land- en tuinbouw in Vlaams-Brabant.

posticon In de bres voor het Brabants trekpaard

Posted on di, 01/19/2016 - 15:45 by Monique Swinnen

Het Brabants trekpaard is de trots van Vlaams-Brabant. Als eigenaar, menner, gepassioneerde, fokker, … koester je dit prachtig en krachtig stukje levend erfgoed dag in dag uit. 

Samen met jou wil de provincie Vlaams-Brabant zich inzetten om dit rijke immaterieel cultureel erfgoed levend te houden en door te geven aan volgende generaties. Om een blijvende erfgoedzorg te garanderen kan de opname van het Brabants trekpaard op de Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed het sluitstuk zijn.

Het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) kreeg de opdracht om in 2016-2017 dit erfgoed in kaart te brengen, de levende technieken te documenteren en een erfgoedzorgplan op te stellen. Dit onderzoek vormt de basis voor de opmaak van een erkenningsdossier. 

In dit traject is het essentieel dat alle betrokkenen mee aan deze kar trekken om zo samen de toekomst van het Brabants trekpaard vorm te geven. 

De provincie en het CAG nodigen je daarom graag uit op het startmoment van dit traject.

PROGRAMMA

Het Brabants trekpaard en immaterieel erfgoed

Onderzoek en traject       

Doelstellingen, acties en timing

Oproep voor deelname aan de ‘Raad van het Brabants Trekpaard’: een klankbordgroep die het veilig stellen van de trekpaardencultuur opvolgt, begeleidt, coördineert en inspireert. 

Vragenronde

Afsluitende receptie

WAAR EN WANNEER?

Zaterdag 6 februari 2016 van 13.30 tot 16.30 uur

PIVO, Poverstraat 75, 1731 Asse

INSCHRIJVEN

Voor 1 februari 2016 via erfgoed@vlaamsbrabant.be

INFO

Provincie Vlaams-Brabant, Dienst erfgoed                 

Provincieplein 1, 3010 Leuven

016-26 76 81

erfgoed@vlaamsbrabant.be                           

www.vlaamsbrabant.be

 

posticon Opening van de Ons-campus in Bilzen

Posted on vr, 01/15/2016 - 00:00 by Monique Swinnen

Ons, dat zijn in Limburg
                            KVLV, Vrouwen met vaart, onze vrouwen organisatie,

            Landelijke Thuiszorg en Kraamzorg Landelijke Thuiszorg

        Landelijke Kinderopvang en Stekelbees

        Puuur, ons dienstenchequebedrijf

        En Ons Zorgnetwerk, Zorg.Saam, Steunpunt Groene Zorg, en Ons Praktijkatelier.
 

Ons kiest ervoor om DICHTBIJ de mensen te staan. 
Onthaalouders vangen kindjes op bij hen thuis, onze verzorgenden gaan aan huis zorg bieden, onze huishoudhulpen poetsen het huis van de mensen enz.
Ze zijn onzichtbaar maar wel onmisbaar!  

Samen zijn we in Limburg met 1800 werknemers op een totaal van meer dan 8000 voor heel Vlaanderen. 
Ook al zullen we hier in Bilzen op kantoor ‘slechts’ 45 personeelsleden huisvesten  (  Dat zijn de leidinggevenden die de werking organiseren) zijn we een grote werkgever en als werkgever hebben we ook een belangrijke opdracht. Een opdracht die kort omschreven is in onze merkwaarden:

  • Warme zorg voor onze cliënten én ons personeel,
  • Eigenkracht , ieder mens heeft in zichzelf een eigen kracht!  Hij is autonoom en dat willen we volledig tot zijn recht laten komen
  • Doorgaan en groeien : wij zijn een belangrijke speler in onze werkdomeinen en dat willen we blijven. Daar waar mogelijk ook groeien!
  • En ten slotte willen we ‘samen zijn  in verscheidenheid’ zijn: dat beteken dat we aandacht hebben voor iedereen, onafhankelijk van afkomst of andere achtergrond.  

En dat allemaal overgieten we  met dikke laag ‘duurzaamheid’.  We zijn geen hoogvliegers, geen hype, we zijn blijvers!  We zijn in bijna ieder kerkdorp aanwezig en proberen vandaar uit in te spelen op de noden van het platteland.  Want daar liggen onze roots.

Wij bouwen niet in Hasselt maar in een kleine meer landelijke stad: Bilzen.  Wij bouwen duurzaam en samen met onze bouwondernemer de Firma Gijbels hopen we hier niet alleen een uitvalsbasis te creëren voor onze organisaties maar ook een warm huis waar iedereen die opzoek is naar dienstverlening in de zorg of ontmoeting welkom is!

Tags: 

posticon Kinderdagverblijf Beigem verwelkomt 9 extra kindjes

Posted on wo, 01/13/2016 - 00:00 by Monique Swinnen

Het kinderdagverblijf Stekelbees in Beigem breidde vanaf januari uit met 9 nieuwe plaatsen. 

Uitbreiding naar 23 voltijdse plaatsen 

Het kinderdagverblijf Stekelbees is een vaste waarde in Beigem. Vier jaar geleden op 1 september 2011 opende het kinderdagverblijf Stekelbees zijn deuren in de pastorie van Beigem. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de gemeente, het OCMW van Grimbergen en de Abdijgemeenschap van Grimbergen. Tot voor kort beschikte Stekelbees over 14 opvangplaatsen op het gelijkvloers van de pastorie van Beigem. 

Sinds 2013 droomden we van extra plaatsen op de eerste verdieping van de pastorie. Het OCMW bracht alle partijen terug samen. Een akkoord om bijkomende plaatsen aan te vragen was snel gesloten, de Abdijgemeenschap was bereid om ook de eerste verdieping van de pastorie af te staan. 

Het OCMW bood de vzw Stekelbees de nodige ondersteuning om bij Kind en Gezin het dossier rond te krijgen voor bijkomende kinderopvangplaatsen en zorgt verder voor de juridische ondersteuning bij de opmaak van contracten e.d. 

Kind en Gezin gaf groen licht voor 9 extra plaatsen. 

Uitbouw van een warm kinderdagverblijf 

Op 27 juli 2015 werd volop gestart met de aanpassingswerken. Nieuwe ramen, een noodtrap, nieuwe vloerbekleding, fris geschilderde muren en nog een batterij aan andere werken. 

De technische dienst van de gemeente Grimbergen werkte met man en macht om de eerste verdieping om te toveren tot een warm kinderdagverblijf. De vzw Stekelbees financierde de materiaalkosten. 

Op 4 januari 2016 konden men de eerste nieuwe kindjes verwelkomen. Via het kinderdagverblijf Stekelbees kunnen we hier nu 30 kindjes een warme opvangplaats bieden.

posticon Kraamzorg in de kijker

Posted on vr, 01/08/2016 - 13:27 by Monique Swinnen

Landelijke Thuiszorg zet kraamzorg in de kijker

Mama’s die zonder complicaties in het ziekenhuis bevallen komen steeds sneller naar huis. Dit is niet enkel een maatschappelijke trend, maar past ook in het huidige ziekenhuisbeleid.

Landelijke Thuiszorg zag in het afgelopen jaar de vraag naar kraamzorg met 15% stijgen. 2.445 tevreden geholpen kraamgezinnen, dat willen we in de kijker plaatsen.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, bracht vrijdag een bezoek aan een jong kraamgezin. „Kraamzorg is een belangrijk onderdeel van het pre- en perinatale zorgaanbod dat we in Vlaanderen uitbouwen. Ik apprecieer dan ook dat aan de deskundigheid van de verzorgenden aandacht wordt besteed“, aldus Jo Vandeurzen.

Ter gelegenheid van dit bezoek vraagt Landelijke Thuiszorg blijvende aandacht voor de noden en wensen van het jonge  gezin, alsook voor groeimogelijkheden voor de kraamzorg aan huis. „Voldoende ondersteuning van jonge gezinnen in de kraamzorgperiode thuis is immers belangrijk zowel voor ouders als kind. Daarom moeten jonge ouders goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden van kraamzorg thuis tijdens en/of na de bevalling én moet er voldoende capaciteit beschikbaar blijven om de toenemende vraag te beantwoorden“.

Moeder Lieve en Minne (3 weken oud) bleven er rustig bij, onder het waakzame oog van de verzorgende.

posticon Platteland plus projecten goedgekeurd

Posted on wo, 01/06/2016 - 10:03 by Monique Swinnen

Vijf Vlaams-Brabantse plattelandsprojecten krijgen via het Platteland Plus programma samen 446.000 euro provinciale en Vlaamse subsidies. Het gaat om projecten in Averbode, Asse, Langdorp, de 5 Demergemeenten, Zuid-Dijleland en de Hagelandse heuvels.

We hechten veel belang aan het behoud en de verdere ontwikkeling van het platteland. Niet alleen landbouw, maar ook recreatie en plattelandstoerisme, handel, historisch erfgoed, cultuur en ecologie zorgen voor  een dynamisch platteland. Het Platteland Plus programma is hiervoor een belangrijke hefboom. 

Volgende plattelandsprojecten krijgen steun van de provincie en Vlaanderen:

  • Abdij Averbode: versterken toeristisch-educatieve plattelandsbeleving Merode door Averbodium vzw
  • Hoeve Heierveld door MPC Sint-Franciscus in Asse
  • Langdorpse babbelzolder door het Hof van Vlaanderen vzw
  • Ontmoet de Demer door Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw
  • Wandelen (net)werkt. Een streekplatform voor toeristische ambassadeurs op het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels en Zuid-Dijleland door Toerisme Vlaams-Brabant vzw

Voor de uitleg van de projecten zie lees meer >>> 

Tags: 

Pagina's