Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Twaalf senioren geven hun seniorenraad vleugels

Posted on wo, 12/02/2015 - 10:32 by Monique Swinnen

Twaalf senioren ontvingen afgelopen maandag een getuigschrift na het volgen van de vierdaagse opleiding ‘Waarderende benadering’ van de provincie Vlaams-Brabant. Dat  is een vertaling van ‘ appreciative inquiry’, een werkmethode die groepsprocessen op een waarderende manier nieuw leven inblaast.

Als een lid of voorzitter van een seniorenraad meer goesting en geestdrift in zijn seniorenraad wil  brengen, moet hij zeker deze cursus volgen. De cursisten zijn erg enthousiast.

In de cursus wordt dieper ingegaan op wat mensen bindt, waar ze samen naartoe willen, wat hun dromen zijn, hun realisaties, waar ze trots op zijn enz. Leden worden aangemoedigd in die termen te spreken. Deze aanpak werkt enthousiasmerend en belonend. Het verhoogt de motivatie en verbetert de groepsdynamiek. In plaats van te vragen ‘wat gaat hier fout en ‘wiens schuld is dat’, vertrekt men van ‘wat willen we’ en ‘hoe gaan we dit realiseren’.

Cursisten die hierin slagen hebben hun getuigschrift verdiend. En ze zijn vertrokken voor een nieuwe wind en een constructievere samenwerking in de seniorenraad in Asse, Bierbeek, Haacht, Zemst, Landen en Bertem.

Tags: 

posticon 30 jaar Amber

Posted on vr, 11/27/2015 - 15:21 by Monique Swinnen

 

Amberfeest ter gelegenheid van 30 jaar Amber en verhuis naar de
Tiensesteenweg 88 te Korbeek-Lo.
 

 

 

Donderdag 26 november vierde vzw Amber, Ambulante begeleidingsdienst regio Leuven, zijn 30-jarig bestaan. We zijn erkend als organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg: 53 gezinnen of jongeren worden begeleid. Amber profileert zich als een organisatie die zich specialiseert in mobiele begeleidingen en streeft naar het differentiëren van het aanbod.
 
Tegelijkertijd kunnen jullie kennis maken met ons recent aangekochte gebouw, waarvoor we van het Impulsfonds van de Provincie Vlaams-Brabant financiële middelen hebben ontvangen voor de aankoop.
Meer info: www.ambervzw.be
Als vzw Amber willen we blijven innoveren en experimenteren met nieuwe modules.
Wij bieden vanaf 1 januari 2015 volgende modules aan:
  • 12 modules ContextBegeleiding breedsporig (CB)
  • 12 modules ContextBegeleiding laag intensief (CB25)
  • 5 modules Kortdurende intensieve ContextBegeleiding (CBi)
  • 19 modules ContextBegeleiding in functie van autonoom wonen, midden intensiteit (CBAW)
  • 5 modules ContextBegeleiding in functie van autonoom wonen, basisintensiteit (CBAW+)
 
De modules ContextBegeleiding breedsporig (CB) en ContextBegeleiding laag intensief (CB25) zijn vanaf 1 januari 2015 rechtstreeks toegankelijk. Dit betekent dat eerste-lijnsdiensten rechtstreeks naar ons kunnen doorverwijzen of dat cliënten zelf één van deze begeleidingen kunnen aanvragen. Het werkgebied betreft in eerste instantie het bestuurlijk arrondissement Leuven, in tweede instantie aanpalende bestuurlijke arrondissementen.
Ook te vermelden waard, amber is een innoverende organisatie. In het verleden lagen we mee aan de grondslag van de uitbouw van begeleid zelfstandig wonen binnen het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, de opstart van de intensieve babymobiele begeleiding, nu bij Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning de schommel, en recent de oprichting van Centrum voor Integrale Gezinszorg De Shelter, samen met De Wissel en Monte Rosa.
Tags: 

posticon Intersectorale samenwerking jeugdhulp

Posted on do, 11/26/2015 - 12:05 by Monique Swinnen

135.000 euro voor intersectorale samenwerking jeugdhulpverlening

 
De provincie Vlaams-Brabant geeft 135.000 euro aan voorzieningen uit de jeugdhulpverlening om intersectoraal samen te werken. Het gaat om De Wissel in Leuven voor het project LiNK, Jongerencentrum Cidar in Kortenberg voor het project Netwerk Leerrecht,  Groep Intro in Halle voor het project Leerrecht Asse-Halle-Vilvoorde en stad Halle voor het project Schooltime-out. Door samen te werken kan men bijzondere problemen aanpakken.

 
De provincie Vlaams-Brabant geeft 135.000 euro subsidies aan vier projecten voor intersectorale samenwerking rond jeugdhulpverlening.

Deze subsidies zijn een steun voor projecten die gemeenschappelijke problemen in de jeugdhulpverlening aanpakken. Voorwaarde is dat minstens drie organisaties uit minstens drie welzijnssectoren samenwerken om een probleem gezamenlijk aan te pakken. Het is ook een stimulans om over de sectoren heen samen te werken, wat de dienstverlening ten goede komt.

Tags: 

posticon 20 jaar Panal vzw

Posted on ma, 11/23/2015 - 13:26 by Monique Swinnen

20 jaar vzw Panal

 

Panal vierde haar 20 jarige werking in het arrondissement Leuven, ter ondersteuning van palliatieve patiënten. Panal nam ook afscheid van haar voorzitter Jos Dens die overleed op 30 oktober.

 

Tags: 

posticon 150.000 euro voor jongeren in bijzondere jeugdbijstand

Posted on do, 11/12/2015 - 11:49 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant geeft aan voorzieningen uit de bijzondere jeugdbijstand in totaal 150.000 euro voor 5 time-outprojecten. Het gaat om De Wissel uit Leuven, Alba uit Herent, Sporen uit Heverlee  en Tonuso uit Anderlecht. Een time-out wordt gevraagd als het gedrag van een jongere in een leefgroep te moeilijk wordt.

Wanneer het gedrag van een jongere in een voorziening voor bijzondere jeugdbijstand ontregelend werkt voor de rest van de groep, is het tijd voor een time-out. Vroeger werden jongeren die storend gedrag vertoonden  als straf een tijdje naar huis gestuurd of overgeplaatst naar een andere voorziening. Gelukkig is daar verandering in gekomen, niet in het minst omdat we verschillende projecten ondersteunen.
 
Een time-out biedt de jongere, zijn leefgenoten en de begeleiders, een afkoelingsperiode. Daarna kan de jongere met een schone lei starten. De begeleiders engageren zich om de begeleiding van deze jongeren verder te zetten.
 
Vanuit de time-out groeiden nieuwe initiatieven. (zie lees meer)

Tags: 

posticon Uitnodiging Inspiratiedag WOI

Posted on di, 11/03/2015 - 11:27 by Monique Swinnen
 
 
WOI in de kijker. Verras je publiek
vrijdag 27 november | Academie Regio Tienen (ART), Tienen

 

© Stadsarchief/HHD Tienen

Organisaties nemen met talrijke initiatieven deel aan de herdenking van de ‘Groote Oorlog’ (2014-2018). De militaire en politieke aspecten van de Eerste Wereldoorlog komen hierbij aan bod. Ook zijn er meer activiteiten die het dagelijkse leven tijdens de bezetting, de voedselsituatie en de ontwikkeling van de landbouw en visserij in woord en beeld brengen. Dit thema biedt een waaier aan leuke mogelijkheden en spreekt zowel jong als oud aan. Het is echter niet evident om altijd het juiste publiekte bereiken, en natuurlijk wil je ook heel wat mensen op jouw activiteit ontvangen.

De Inspiratiedag over landbouw, voeding en Eerste Wereldoorlog staat deze keer in het teken van ontsluiting en beleving. Tijdens deze dag reiken experts tips en hulpmiddelen aan om van jouw WOI-activiteit een succes te maken. Wil je inspiratie opdoen? Enkele organisaties stellen hun prikkelende publieksactiviteit aan jou voor. Bezoek nadien mee de expo’s ‘Boter bij de vis’ en ‘De smaak van de oorlog’ in de Erfgoedsite Tienen, en kom meer te weten over het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Graag verwelkomen we jou op deze Inspiratiedag, een uitgelezen moment om te netwerken en ervaringen en tips uit te wisselen. We richten ons op lokale verenigingen voor jongeren en ouderen, heemkundigen, personen actief in de natuur-, de onderwijs-, de voedings- of de landbouwsector, bibliotheken, musea en andere geïnteresseerden.

Deze Inspiratiedag is een organisatie van CAG, Erfgoedsite Tienen, Departement Landbouw en Visserij, provincie Vlaams-Brabant, Belevingscentrum ’14-’18 Tildonk en de leden van het samenwerkingsverband ‘Boter bij de vis’ (www.boterbijdeviswo1.be).

Praktisch

Vrijdag 27 november 2015

Academie Regio Tienen (ART) | Bachzaal | Grote Markt 3 | 3300 Tienen

Gelieve in te schrijven vóór 23 november via kristel.janssens@cagnet.be.

Tags: 

posticon 84.000 euro voor Martine Van Camp

Posted on za, 10/31/2015 - 11:12 by Monique Swinnen

Provincie investeert 84.000 euro in Martine Van Camp
De provincie Vlaams-Brabant investeert jaarlijks in infrastructuurwerken en/of uitrustingskosten van voorzieningen en diensten voor opvang en ondersteuning van personen met een handicap. Provincie. Zo ontvangt de vzw Martine Van Camp 30.000 euro voor een huis in Zichem om te bouwen tot 7 studio’s voor meerderjarige personen met een mentale beperking en 54.000 euro voor de renovatie van het hoofdgebouw in Molenstede (Diest).  

Om personen met een handicap toegang te geven tot kwaliteitsvolle zorg- en woonondersteuning is het belangrijk dat het aanbod voldoende gespreid is en dat het aanbod voldoet aan de noden. Maar de bouw of verbouwing van een voorziening zorgt voor heel wat kosten. Om deze organisaties te stimuleren om toch de stap te zetten, steunen we ze met investeringssubsidies en een eenmalige subsidie van 30.000 euro voor voorzieningen die een aanbod realiseren op een nieuwe locatie.

Tags: 

posticon Reglement sociaal wonen

Posted on ma, 10/26/2015 - 12:17 by Monique Swinnen

Provincie past steun voor sociaal wonen aan. 10 jaar tegemoetkomingen en renteloze leningen
 
De provincie Vlaams-Brabant heeft haar reglement voor de stimulering van sociale woningen via sociale huisvestingsmaatschappijen na 10 jaar werking grondig aangepast. Met het geactualiseerde reglement speelt de provincie in op de noden op het terrein.
Niet iedereen heeft het geld om een eigen woning te kopen of te huren. Bovendien is het in onze provincie ook nog eens moeilijker om een eigen woning te kopen of te huren. Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren in onze dure regio zijn de sociale woningen. De realisatie van kwaliteitsvolle en bijkomende sociale huurwoningen is immers een prioriteit in ons beleid. Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn hierin onze partners omdat ze zorgen voor een aanbod aan woningen voor mensen die het niet zo breed hebben.

Tags: 

posticon Generation 3000 wint Prijs

Posted on za, 10/17/2015 - 13:36 by Monique Swinnen

Generation 3000 wint Prijs Jeugdhulp

Generation 3000, een project van vzw Alba en vzw Arktos, heeft de Prijs van de Jeugdhulp 2015 gewonnen. Jongeren van 17 tot 25 jaar die een moeilijk parcours achter de rug hebben, geven hun leven een nieuwe wending. Ze doen dit o.a. door positieve acties op te zetten voor anderen in de buurt waar ze anders voornamelijk negatief worden bekeken. 

 

“Jongeren tussen 17 en 25 jaar, waarvan een deel omwille van hun verleden gekend staat bij politie en gerecht, komen nu wekelijks samen en krijgen de kans om positieve acties op te zetten voor anderen in de buurt waar ze anders voornamelijk negatief worden bekeken”, legt Rik Michiels, van vzw Alba uit.

 

“Zo organiseerden ze een voetbaltoernooi in de krokusvakantie, een zoektocht voor paaseitjes voor kinderen uit een achtergestelde buurt, hadden ze een barbecuestandje op Levensloop waarvan de opbrengst naar de organisatie ging”, vult Tim Vermeiren van vzw Arktos aan.

De jongeren komen vrijwillig samen. 

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunde dit project.

Tags: 

posticon Zorgteamformulier

Posted on vr, 10/16/2015 - 11:06 by Monique Swinnen

Zorgteamformulier ziekenhuisopnameZorgteamformulier zorgt voor betere zorgafstemming na ziekenhuisopname.

De provincie Vlaams-Brabant en de Vlaams-Brabantse Eerste Lijnsgezondheidszorgdiensten lanceren het eerste zorgteamformulier in Vlaams-Brabant. Hiermee kan de zorg van patiënten na een ziekenhuisopname verbeteren.

Primeur in Vlaams-Brabant

Het zorgteamformulier is een initiatief en het resultaat van een samenwerking tussen SEL GOAL, het Eerstelijnsgezondheidszorginitiatief in het arrondissement Leuven, SEL Zorgdienstnetwerk Zenneland, de Vlaams-Brabantse ziekenhuizen en de provincie Vlaams-Brabant.
We stelden vast dat er vaak fouten optreden bij de overdracht van informatie tussen thuis en ziekenhuis en omgekeerd, zowel wat het zorgteam van de patiënt betreft,  als de medicatie die hij neemt. Het zorgteamformulier moet dit euvel verhelpen. 

Tags: 

Pagina's