Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Uitnodiging Inspiratiedag WOI

Posted on di, 11/03/2015 - 11:27 by Monique Swinnen
 
 
WOI in de kijker. Verras je publiek
vrijdag 27 november | Academie Regio Tienen (ART), Tienen

 

© Stadsarchief/HHD Tienen

Organisaties nemen met talrijke initiatieven deel aan de herdenking van de ‘Groote Oorlog’ (2014-2018). De militaire en politieke aspecten van de Eerste Wereldoorlog komen hierbij aan bod. Ook zijn er meer activiteiten die het dagelijkse leven tijdens de bezetting, de voedselsituatie en de ontwikkeling van de landbouw en visserij in woord en beeld brengen. Dit thema biedt een waaier aan leuke mogelijkheden en spreekt zowel jong als oud aan. Het is echter niet evident om altijd het juiste publiekte bereiken, en natuurlijk wil je ook heel wat mensen op jouw activiteit ontvangen.

De Inspiratiedag over landbouw, voeding en Eerste Wereldoorlog staat deze keer in het teken van ontsluiting en beleving. Tijdens deze dag reiken experts tips en hulpmiddelen aan om van jouw WOI-activiteit een succes te maken. Wil je inspiratie opdoen? Enkele organisaties stellen hun prikkelende publieksactiviteit aan jou voor. Bezoek nadien mee de expo’s ‘Boter bij de vis’ en ‘De smaak van de oorlog’ in de Erfgoedsite Tienen, en kom meer te weten over het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Graag verwelkomen we jou op deze Inspiratiedag, een uitgelezen moment om te netwerken en ervaringen en tips uit te wisselen. We richten ons op lokale verenigingen voor jongeren en ouderen, heemkundigen, personen actief in de natuur-, de onderwijs-, de voedings- of de landbouwsector, bibliotheken, musea en andere geïnteresseerden.

Deze Inspiratiedag is een organisatie van CAG, Erfgoedsite Tienen, Departement Landbouw en Visserij, provincie Vlaams-Brabant, Belevingscentrum ’14-’18 Tildonk en de leden van het samenwerkingsverband ‘Boter bij de vis’ (www.boterbijdeviswo1.be).

Praktisch

Vrijdag 27 november 2015

Academie Regio Tienen (ART) | Bachzaal | Grote Markt 3 | 3300 Tienen

Gelieve in te schrijven vóór 23 november via kristel.janssens@cagnet.be.

Tags: 

posticon 84.000 euro voor Martine Van Camp

Posted on za, 10/31/2015 - 11:12 by Monique Swinnen

Provincie investeert 84.000 euro in Martine Van Camp
De provincie Vlaams-Brabant investeert jaarlijks in infrastructuurwerken en/of uitrustingskosten van voorzieningen en diensten voor opvang en ondersteuning van personen met een handicap. Provincie. Zo ontvangt de vzw Martine Van Camp 30.000 euro voor een huis in Zichem om te bouwen tot 7 studio’s voor meerderjarige personen met een mentale beperking en 54.000 euro voor de renovatie van het hoofdgebouw in Molenstede (Diest).  

Om personen met een handicap toegang te geven tot kwaliteitsvolle zorg- en woonondersteuning is het belangrijk dat het aanbod voldoende gespreid is en dat het aanbod voldoet aan de noden. Maar de bouw of verbouwing van een voorziening zorgt voor heel wat kosten. Om deze organisaties te stimuleren om toch de stap te zetten, steunen we ze met investeringssubsidies en een eenmalige subsidie van 30.000 euro voor voorzieningen die een aanbod realiseren op een nieuwe locatie.

Tags: 

posticon Reglement sociaal wonen

Posted on ma, 10/26/2015 - 12:17 by Monique Swinnen

Provincie past steun voor sociaal wonen aan. 10 jaar tegemoetkomingen en renteloze leningen
 
De provincie Vlaams-Brabant heeft haar reglement voor de stimulering van sociale woningen via sociale huisvestingsmaatschappijen na 10 jaar werking grondig aangepast. Met het geactualiseerde reglement speelt de provincie in op de noden op het terrein.
Niet iedereen heeft het geld om een eigen woning te kopen of te huren. Bovendien is het in onze provincie ook nog eens moeilijker om een eigen woning te kopen of te huren. Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren in onze dure regio zijn de sociale woningen. De realisatie van kwaliteitsvolle en bijkomende sociale huurwoningen is immers een prioriteit in ons beleid. Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn hierin onze partners omdat ze zorgen voor een aanbod aan woningen voor mensen die het niet zo breed hebben.

Tags: 

posticon Generation 3000 wint Prijs

Posted on za, 10/17/2015 - 13:36 by Monique Swinnen

Generation 3000 wint Prijs Jeugdhulp

Generation 3000, een project van vzw Alba en vzw Arktos, heeft de Prijs van de Jeugdhulp 2015 gewonnen. Jongeren van 17 tot 25 jaar die een moeilijk parcours achter de rug hebben, geven hun leven een nieuwe wending. Ze doen dit o.a. door positieve acties op te zetten voor anderen in de buurt waar ze anders voornamelijk negatief worden bekeken. 

 

“Jongeren tussen 17 en 25 jaar, waarvan een deel omwille van hun verleden gekend staat bij politie en gerecht, komen nu wekelijks samen en krijgen de kans om positieve acties op te zetten voor anderen in de buurt waar ze anders voornamelijk negatief worden bekeken”, legt Rik Michiels, van vzw Alba uit.

 

“Zo organiseerden ze een voetbaltoernooi in de krokusvakantie, een zoektocht voor paaseitjes voor kinderen uit een achtergestelde buurt, hadden ze een barbecuestandje op Levensloop waarvan de opbrengst naar de organisatie ging”, vult Tim Vermeiren van vzw Arktos aan.

De jongeren komen vrijwillig samen. 

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunde dit project.

Tags: 

posticon Zorgteamformulier

Posted on vr, 10/16/2015 - 11:06 by Monique Swinnen

Zorgteamformulier ziekenhuisopnameZorgteamformulier zorgt voor betere zorgafstemming na ziekenhuisopname.

De provincie Vlaams-Brabant en de Vlaams-Brabantse Eerste Lijnsgezondheidszorgdiensten lanceren het eerste zorgteamformulier in Vlaams-Brabant. Hiermee kan de zorg van patiënten na een ziekenhuisopname verbeteren.

Primeur in Vlaams-Brabant

Het zorgteamformulier is een initiatief en het resultaat van een samenwerking tussen SEL GOAL, het Eerstelijnsgezondheidszorginitiatief in het arrondissement Leuven, SEL Zorgdienstnetwerk Zenneland, de Vlaams-Brabantse ziekenhuizen en de provincie Vlaams-Brabant.
We stelden vast dat er vaak fouten optreden bij de overdracht van informatie tussen thuis en ziekenhuis en omgekeerd, zowel wat het zorgteam van de patiënt betreft,  als de medicatie die hij neemt. Het zorgteamformulier moet dit euvel verhelpen. 

Tags: 

posticon 20 jaar WIGWAM

Posted on zo, 10/11/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

20 JAAR WIGWAMTijdens het feest wordt het nieuwe Wigwam-boekenpakket - gecreëerd in samenwerking met Kind en Gezin, UGent, Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven, het Huis van het Kind Leuven en de provincie Vlaams-Brabant - voorgesteld: een kinderboekje “Feest je met ons mee?” met feesten van over de hele wereld, samen met een informatief boekje over de Wigwam-werking.

Tags: 

posticon 575.368 euro voor bijzondere jeugdbijstand

Posted on wo, 10/07/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

De sector van de bijzondere jeugdbijstand kent de grootste achterstand en kampt met plaats tekort, een gebrekkige infrastructuur, maar ook met te weinig diensten die de jeugdhulpverlening kunnen opnemen. 

Door financiële steun te bieden aan deze sector willen we de hulpverlening voor jongeren die zich in een complexe leefsituatie zitten verder helpen uitbouwen. Zulke initiatieven zijn broodnodig om kwetsbare jongeren te helpen groeien in een veilige omgeving en hen een kans te geven in onze samenleving.

Tags: 

posticon 1.000ste woning voor sociale verhuurkantoren

Posted on do, 10/01/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

1.000ste woning voor sociale verhuurkantoren in Vlaams-Brabant. 15 jaar provinciale inzet voor betaalbaar wonen

 
De provincie Vlaams-Brabant steunt sociale verhuurkantoren (SVK) die private woningen inhuren en verhuren aan sociale voorwaarden. De 1.000ste huurwoning kwam onlangs in het beheer van Vlaams-Brabantse SVK’s. De provincie gaf de voorbije 15 jaar 12.621.748,49 euro subsidies aan deze SVK’s. Ze konden dit geld gebruiken voor de opstart van hun werking, renteloze leningen voor onderhoudswerken en renovatieploegen.

Niet iedereen heeft het geld om een eigen woning te kopen of te huren. Een belangrijk middel om het recht op wonen toch voor iedereen te vrijwaren zijn de sociale huurwoningen. Sociale verhuurkantoren huren woningen op de private huurmarkt en verhuren deze woningen met voldoende kwaliteit aan mensen die het niet zo breed hebben tegen een betaalbare prijs. Daarom ondersteunen wij hun werking al 15 jaar.

Tags: 

posticon Minder welzijn in vlabra

Posted on ma, 09/21/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

 

Nog steeds minder welzijn in Vlaams-Brabant. Analyse welzijnsaanbod

Het volledige rapport vindt u via www.vlaamsbrabant.be/welopweg

 

Wel op Weg?Heeft een inwoner van Vlaams-Brabant bij tegenslag evenveel kans op goede hulpverlening als elders in Vlaanderen? Is de aangeboden hulp gelijkwaardig in de arrondissementen Halle-Vilvoorde en Leuven? De provincie Vlaams-Brabant pakt uit met cijfers uit haar nieuwste rapport ‘Wel op weg? Een analyse van het welzijnsaanbod’. 

De belangrijkste cijfers:

  • 8 modules kreeg Vlaams-Brabant er sinds 2012 bij voor de bijzondere jeugdbijstand. De 4 andere provincies samen kregen er…429
  • 7,4 euro subsidie krijgt het CAW Halle-Vilvoorde per inwoner in het werkingsgebied. In Vlaanderen is dat gemiddeld 12,34 euro per inwoner
  • 90% van de toegekende uren gezinszorg worden in het arrondissement Leuven ingevuld. In het arrondissement Halle-Vilvoorde is dat net geen 50%
  • 150 euro subsidie per inwoner van Vlaams-Brabant geeft het VAPH jaarlijks aan de ondersteuning van personen met een handicap. In Vlaanderen is dit gemiddeld bijna 200 euro per inwone

 

Lees meer >>>

Tags: 

posticon 81.000 euro voor bezigheidstehuis

Posted on do, 08/27/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

81.000 euro voor bezigheidstehuis voor personen met een handicap in Tienen

 
Huis in de Stad vzw liet een bezigheidstehuis voor mensen met een handicap bouwen. De provincie Vlaams-Brabant gaf hiervoor 81.000 euro. Op vrijdag 28 augustus om 15 uur wordt de nieuwbouw officieel geopend in aanwezigheid van Vlaams minister Jo Vandeurzen.

De provincie Vlaams-Brabant investeert jaarlijks in infrastructuurwerken en/of uitrustingskosten van voorzieningen en diensten voor opvang en ondersteuning van personen met een handicap.
 
Zo ontving Huis in de Stad vzw uit Tienen 81.000 euro voor de bouw van een bezigheidstehuis voor 36 personen met een handicap. Het gaat om 6 plaatsen voor werkenden en 30 plaatsen voor niet werkenden.
 
Om personen met een handicap toegang te geven tot kwaliteitsvolle zorg- en woonondersteuning is het belangrijk dat het aanbod voldoende gespreid is en dat het aanbod voldoet aan de noden. Maar de bouw of verbouwing van een voorziening zorgt voor heel wat kosten. Om deze organisaties te stimuleren om toch de stap te zetten, steunen we ze met investeringssubsidies om een aanbod te realiseren op een nieuwe locatie.

Tags: 

Pagina's