Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Sociaal restaurant Het Beverbeekhuis, het vroegere zaal Poelske, in Diest opent haar deuren.

Posted on di, 11/29/2016 - 11:34 by Monique Swinnen

Zaal Poelske in de wijk van de parochie Sint-Jan te Diest stond al een tijd leeg. Vzw De Vlaspit bouwde de verlaten parochiezaal om tot een sociaal project.

Sociale initiatieven, zoals een sociaal restaurant zijn vitaal om het platteland leefbaar te houden.

Via het buurtrestaurant willen ze gezonde en betaalbare maaltijden aanbieden voor personen in armoede en mensen die omwille van leeftijd, fysieke of mentale problemen moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij. Door het bieden van ontmoetingskansen streven we naar een uitbreiding en versterking van hun sociale relaties. Door informatieverstrekking en samenwerking met vrijwilligers en andere verenigingen trachten ze hulp en dienstverlening toegankelijk te maken. Dit in combinatie met sociale tewerkstelling. De accommodatie zal ook ter beschikking gesteld worden aan diverse verenigingen en de buurt om eigen activiteiten in te organiseren. Aldus hopen ze de buurt nieuw leven in te blazen en kansarmoede tegen te gaan.  

Dit plattelandsproject van vzw De Vlaspit krijgt een cofinanciering van 30.000 euro uit het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER Hageland Plus.

 

posticon Provincie geeft 29.700 euro aan Watering van de Acht Beken

Posted on vr, 11/25/2016 - 12:05 by Monique Swinnen

Provincie geeft 29.700 euro aan Watering van de Acht Beken voor onderhoud beken

De provincie Vlaams-Brabant geeft een dotatie van 29.700 euro aan de Watering van de Acht Beken. De Watering van de Acht Beken is een lokaal bestuur dat beken en sloten beheert in een regio met daarin de Vlaams-Brabantse gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.

Goed waterbeheer is essentieel om er voor te zorgen dat het water in beken en sloten niet te hoog en niet te laag komt te staan. Dat is geen eenvoudige klus, des te meer omdat de bevoegdheid versnipperd zit bij meerdere besturen. Om het waterlopenbeheer verder te professionaliseren willen we de lokale actoren, zoals gemeenten en wateringen, ondersteunen. In 2012 zijn we gestart  met een proefproject waarbij we een werkingsdotatie geven aan een watering, zodat deze geen belastingen meer hoeft te innen.

Een watering is een openbaar bestuur in Vlaanderen met als opdracht haar ambtsgebied te beveiligen tegen wateroverlast en een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen voor de landbouw en de algemene volksgezondheid. Naast de landbouw zijn ook natuurbehoud, visserij, toerisme, drinkwatervoorziening belangrijke onderdelen van het beleid van wateringen. Wateringen zijn dus belangrijke actoren in het Integraal Waterbeheer.
In Vlaanderen zijn er zo’n 104 wateringen en polders die samen een gebied van 307.063 ha beheren.

De Watering van de Acht Beken ontstond in 2014 als een samenvoeging van de Watering der Middelbeek, de Watering der Twee Leyen en de Watering van Zichem.

Deze Watering is onder meer actief in de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.

De totale lengte van de waterlopen waarvoor de provincie Vlaams-Brabant een dotatie geeft, bedraagt 54 kilometer.

Tags: 

posticon Dringende herstellingswerken aan beken in Bever

Posted on wo, 11/23/2016 - 15:04 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant geeft.40.000 euro uit voor het herstel van de oeverbescherming van de Beverbeek (Plasbeek) en de Poreelbeek in Bever.

Op 7 juni kreeg de gemeente Bever te kampen met zware wateroverlast als gevolg van zeer intense regenval die de streek toen trof. Hierbij werd een deel van de oeverbescherming van de Beverbeek ter hoogte van Plaats nr. 9 B weggeslagen.

Omdat de stabiliteit van een woning hierdoor in het gedrang kwam, beslisten we onmiddellijk tot een herstelling over te gaan. Over een lengte van 47 meter werd nieuwe oeverversteviging geplaatst zodat de betrokken bewoners weer gerust kunnen zijn.

Ook de oevers van de Poreelbeek, net afwaarts de lange overwelving onder het centrum van Bever, werden zwaar getroffen.
Over een lengte van 50 meter wordt hier nieuwe oeverbescherming voorzien. Door deze werken wordt de stabiliteit van de oevers en de bestaande tuinafsluitingen weer gegarandeerd. Tegelijkertijd wordt er ook een nieuw vuilrooster geplaatst dat minder gevoelig is voor verstoppingen. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast sterk af.

Beide waterlopen werden in december 2014 in kader van de herklassering van de onbevaarbare waterlopen overgedragen aan de provincie Vlaams-Brabant. 

Met deze herstellingswerken wordt weer een stap gezet in het uniform en regelmatig onderhoud van de onbevaarbare waterlopen in onze provincie. ‘We overleggen met de gemeente om te kijken welke maatregelen nog verder kunnen genomen worden aan de beken en voor de bestrijding van erosie.

posticon Opvang zorgbehoevende ouderen in Londerzeel

Posted on di, 11/22/2016 - 10:06 by Monique Swinnen

CADO Londerzeel is geopend, met provinciale steun, een opvang voor zorgbehoevende ouderen.

Meer plaats voor ouderenzorg in Vlaams-Brabant


De provincie Vlaams-Brabant stimuleert dagopvanginitiatieven voor ouderen. Zo steunt ze nieuwe lokale dienstencentra, en  dagopvang met investeringssubsidies. Kleinschalige buurtgerichte dagbestedingsinitiatieven of projecten die dagbesteding bevorderen krijgen projectsubsidies. 

Met de investeringssubsidies creëren we bijkomende plaatsen zodat elke oudere in Vlaams-Brabant toegang heeft tot kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning in zijn of haar buurt.

Hulp voor thuiswonende ouderen in Londerzeel

Eén van de initiatieven die provinciale steun krijgt is de Collectieve Autonome Dagopvang voor Ouderen (CADO), een organisatie van Landelijke Thuiszorg Londerzeel. In de CADO kunnen thuiswonende hulpbehoevende ouderen terecht voor een babbel en begeleiding bij activiteiten van het dagelijkse leven. 

Dagopvang is een verzamelnaam voor  de diensten van een dagverzorgingscentrum (DVC) of de CADO (Collectieve Autonome Dagopvang voor Ouderen).

  • In een DVC kan men een halve dag of een volledige dag verblijven en betaalt men een dagprijs.  Deze centra zijn altijd verbonden aan een woonzorgcentrum.
  • Een CADO wordt  uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en staat open voor het thuiszorgcliënteel. Hier betaalt men een prijs per uur.

Dagopvang biedt opvang en verzorging overdag en neemt dus tijdelijk de opvang en zorg over van de mantelzorgers of thuiszorgpersoneel.  Het personeel helpt bij de verzorging en verpleging en staat klaar voor een babbel en activiteiten. 

Omdat CADO een leemte invult in de ouderenzorg en vernieuwend is in deze sector, steunen we dit project met een subsidie van 50.000 euro. In Vlaams-Brabant zijn er nu 44 dagopvangcentra  voor ouderen in Vlaams-Brabant, terwijl er in 2010, bij de start van het provinciaal subsidiereglement slechts 12 waren.  Met deze campagne willen we mantelzorgers beter informeren, sensibiliseren, over de drempel helpen zodat men gebruik maakt van dagopvang  als dat nodig is.

Tags: 

posticon 20.000ste bezoeker voor Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk

Posted on ma, 11/21/2016 - 15:21 by Monique Swinnen

Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog bouwde de provincie Vlaams-Brabant een Belevingscentrum uit in het Ursulinenklooster van Tildonk. 

Sinds de opening in juni 2014 vinden groepen en individuele bezoekers vlot de weg naar het Belevingscentrum over het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. In het centrum ligt de aandacht dan ook op mensen, emoties en het leven tijdens de bezetting, naast de oorlogsfeiten. Er wordt gebruik gemaakt van interactie en veel geluids- en beeldmateriaal. De tentoonstelling wordt hoog gewaardeerd.

Een leerling van de Sint-Pietersschool van Korbeek-Lo was de 20.000ste bezoeker van het Belevingscentrum en werd in de bloemetjes gezet.

Tags: 

posticon Oogst eerste zoete aardappel in Vlaams-Brabant

Posted on wo, 11/16/2016 - 12:28 by Monique Swinnen

In Proefcentrum Herent werden dit najaar de eerste zoete aardappelen geoogst. Ondanks zijn naam is de zoete aardappel geen familie van de aardappel. De knollen van de zoete aardappel of bataat zijn langwerpig van vorm, met een witte, rode, oranje of paarse schil. Het vruchtvlees varieert van wit tot oranje en is lichtzoet van smaak. De interesse voor de zoete aardappel is de laatste tijd fors gestegen.

Eerste oogst zoete aardappelen

De interesse voor de zoete aardappel, een zetmeelhoudende knol, is de laatste tijd sterk toegenomen bij consumenten en landbouwers.
Van oorsprong komt de knol uit Zuid-Amerika. Momenteel wordt hij vooral ingevoerd uit de VS, Honduras, Israël, Egypte en Spanje.

In ons Proefcentrum Herent lieten we veldproeven uitvoeren om na te gaan of dit gewas ook in onze regio kan geteeld worden. De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend. Deze proeven kaderen in het onderzoek rond innovatieve teelten waarbij verder ook hennep, miscanthus, quinoa en goudsbloem onder de loep worden genomen.

 

Proefcentrum blijft inzetten op witloof

Proefcentrum Herent blijft verder dé referentie op het vlak van praktijkonderzoek rond witloof. Deze traditioneel Vlaams-Brabantse teelt vormt een unieke uitdaging omdat het eigenlijk over twee teelten gaat: de witloofwortelteelt en de witloofforcerie.

‘Momenteel is de rooi van witloofwortels volop aan de gang. Met deze nieuwe wortels worden onmiddellijk al de eerste rassenproeven opgezet. Verder vormen deze witloofwortels de basis voor alle verdere proeven in 2017’, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Op lange termijn is het voor de witloofsector belangrijk om ook aan verjonging te werken. Zo is er in Herent een nauwe samenwerking met provinciale tuinbouwschool De Wijnpers, waarbij leerlingen uit het 5de secundair het intafelen en oogsten van witloof in de praktijk zetten.

 

1.000 witloofboxen voor scholen

Het blijft ook een uitdaging om witloof in de smaak te laten vallen bij jonge consumenten. De gratis witloofbox, het pakket met alle teeltmateriaal voor witloof,  wordt voor de 7de keer aan scholen uitgedeeld. Deze box zal op 23 november verspreid worden naar de leerlingen van bijna 1000 lagere schoolklassen.

posticon Provincie huldigt Olympische atleten

Posted on wo, 11/16/2016 - 12:10 by Monique Swinnen

Provincie Vlaams-Brabant Huldigde Marieke Vervoort, Kris Bosmans en Sebastien Dockier, de Vlaams-Brabantse atleten die aan de Olympische Spelen en Paralympics in Rio de Janeiro hebben deelgenomen.

Drie Vlaams-Brabantse sportlui namen deze zomer deel aan de Olympische Spelen en Paralympics in Rio.
Het gaat om:
- Marieke Vervoort uit Diest. Ze behaalde als rolstoelatlete zilver op de 400 meter en brons op de 100 meter
- Kris Bosmans uit Overijse. Hij behaalde als G-wielrenner zilver in de wegrit
- Sebastien Dockier uit Keerbergen. Als hockeyspeler behaalde hij met de nationale ploeg zilver tijdens de Olympische Spelen

posticon Houwaartse wijnfeesten

Posted on wo, 11/16/2016 - 11:32 by Monique Swinnen

Houwaart viert wijnfeesten

Op zaterdag 12 november organiseerde de Houwaartse Wijngaard vzw, met medewerking van de provincie Vlaams-Brabant, haar vierde wijnfeesten. Tijdens de Houwaartse wijnfeesten kunnen de deelnemers Hagelandse wijnen proeven en kennismaken met  de wijnbouwers.

De Hagelandse wijn is één van de grote toeristische troeven van het Hageland. De streek beschikt over een mooi aanbod van toeristisch ontsloten wijndomeinen.Daarom gaat Toerisme Vlaams-Brabant de Hagelandse wijndomeinen meer promoten.
Dit jaar werden voor het eerst een reeks van 6 wijnweekends georganiseerd en werd een nieuwe wijnbrochure uitgegeven. 

We ondersteunen de Houwaartse wijnfeesten organisatorisch en financieel met een subsidie van 1.000 euro. Bovendien is er nu een overeenkomst goedgekeurd waarbij we ook de volgende jaren gaan samenwerken.
Deze samenwerking geldt ook voor de vzw Stenen Muur die de wijnfeesten in Wezemaal organiseert.

Meer info: www.houwaartsewijngaard.be

posticon Opening doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners in Asse

Posted on di, 11/15/2016 - 11:00 by Monique Swinnen

 

De provincie Vlaams-Brabant opende een doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners op de PIVO-site in Asse.

 

Woonwagenbewoners vormen een maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroep, vooral op het vlak van wonen en welzijn. In Vlaanderen trekken er jaarlijks een duizendtal families rond. 

Om betaalbaar wonen, ook voor maatschappelijk kwetsbare groepen, in Vlaams-Brabant mogelijk te maken, hebben we op onze PIVO-site een doortrekkersterrein aangelegd met 10 standplaatsen.

Pagina's