Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon De VVP-Ambitienota

Posted on zo, 12/04/2016 - 00:00 by Monique Swinnen

Op 3 december 2016, tijdens het VVP-Colloquium lanceerde de VVP haar ambitienota. De VVP-ambitienota wil een antwoord geven op de uitdagingen waar we  - na het project 'Afslanking provincies' - voor staan. 

Onze ambitienota is geen eindpunt, maar een dynamisch document dat de komende maanden nog verder uitgewerkt en verfijnd zal worden. Tijdens het VVP-Colloquium deed gedeputeerde Luk Lemmens, voorzitter van de VVP, een oproep om ons te blijven openstellen voor nieuwe inzichten, nieuwe behoeften en nieuwe samenwerkingsverbanden, om nieuwe overlegfora tot te stand brengen en om onze ambitienota ter beschikking te stellen van de buitenwereld.

Zo maken we van onze ambitienota een levend, evoluerend en groeiend verhaal, en kan ze een eerste symbool worden van het flexibele en proactieve bestuursniveau dat we met de provincies voor ogen hebben.

U kan de ambitienota hier downloaden.

posticon Hou ons niet aan het lijntje

Posted on za, 12/03/2016 - 00:00 by Monique Swinnen

De Lijn verplicht rolstoelgebruikers om hun rit 24 uur vooraf te reserveren. Of anders geformuleerd: adieu spontane bezoekjes. Bye bye vlotte verplaatsing naar je werk. Vaarwel ongepland terrasje bij mooi weer. En weg… je bus als je doktersbezoek langer duurt dan voorzien.

KVG verzet zich tegen deze beperkende reserveringsplicht. En dat laten we massaal weten aan Roger Kesteloot, CEO van De Lijn. Steun onze actie en doe vandaag (maandag 28 november 2016) mee. Onze campagne kan maar slagen als zoveel mogelijk mensen deelnemen. We rekenen dus ook op jou!

posticon Vrijwilliger op een kruispunt van vele werelden.

Posted on vr, 12/02/2016 - 10:56 by Monique Swinnen

18 organisaties ontvangen prijs op Internationale dag van de vrijwilliger 

18 organisaties uit  Asse, Boortmeerbeek, Diest, Grimbergen, Halle, Herent, Leuven, Liedekerke, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem,  Tielt-Winge, Tienen en Vilvoorde winnen de vrijwilligerscampagne ‘Vrijwilligers, kruispunt van vele werelden’. Op 2 december krijgen ze een prijs van de provincie Vlaams-Brabant. 

In maart van dit jaar startte de provincie Vlaams-Brabant haar zoektocht naar de organisaties die een kruispunt van vele werelden zijn. De bedoeling was om de diversiteit van het vrijwilligerswerk in al haar facetten in de kijker te zetten.

Vrijwilligers vind je in alle maten en gewichten en komen van overal. Hun professionele en persoonlijke achtergrond is even divers als hun talenten. Ze werken bijvoorbeeld als verpleger of postbode, maar zijn vrijwilligers in een sportclub of sociale organisatie.  Ze zijn een boeiende mix van jong geweld en krasse knarren, sprankelende creatievelingen en ingetogen doorzetters. Elke vrijwilligersorganisatie mocht ons vertellen hoe hun organisatie een kruispunt van vele talenten en mensen is.

De provincie Vlaams-Brabant selecteerde de 18 meest diverse organisaties.
Het gaat om: >>>

Tags: 

posticon Overvloedige regenval mei & juni erkend als ramp.

Posted on do, 12/01/2016 - 15:08 by Monique Swinnen

Op vrijdag 7 oktober 2016 erkende de Vlaamse Regering de overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016 in Vlaanderen als algemene ramp. Alle 308 gemeenten  uit Vlaanderen komen  daardoor in aanmerking  voor een financiële tussenkomst. De erkenningsbesluiten werden op 31 oktober 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Getroffenen kunnen tot 31 januari 2017 een individueel dossier indienen.

Schadedossier landbouwers

Landbouwers (Boerenbond-leden) kunnen terrecht op zitdagen voor het opmaken van hun schadedossier. Meer info over de zitdagen kunnen ze verkrijgen bij de provinviale kantoren.

Dien je dossier per aangetekend schrijven in: Vlaams Rampenfonds - Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus 48

Tags: 

posticon Streekproducten in de lift. Opening stokerij in Pepingen

Posted on wo, 11/30/2016 - 11:22 by Monique Swinnen

 

Streekproducten zitten in de lift. De vzw Streekproducten Vlaams-Brabant mocht onlangs haar 306de lid verwelkomen. Met Herent zijn nu 55 van de 65 gemeenten ook Straffe Streek Gemeente. De communicatie staat niet stil met een opgefriste huisstijl, een eindejaarsactie en de kalender voor 2017. In Pepingen opent OPEN UP Farm Distillery een nieuwe stokerij met ontvangstzaal.

Het doet ons plezier om te zien dat streekproducten steeds meer populair worden. Met 178 producenten, 93 streekhoekjes, 30 horecazaken, 13 logies en 55 straffe streek gemeenten telt onze vereniging nu 306 leden. We staken onze huisstijl dan ook in een nieuw fris kleedje. Die zal je kunnen bewonderen via de vitrinekasten in de gemeentehuizen en de straffe streek verpakkingen.

Om onze streekproducten op een straffe manier in de kijker te zetten geven we voor 2017 een nieuwe streekproductenkalender uit. De foto’s doen alvast goesting krijgen. Bovendien organiseren we een eindejaarsactie ‘Ontdek een doos vol straffe streek’ waarbij men een pakket streekproducten aan een flink verminderde prijs kan kopen, om als cadeau te geven tijdens de eindejaarsfeesten.

Drie jaar geleden bliezen we een oeroude traditie uit onze streek terug nieuw leven in: een echte warme stokerij bouwen, met echte Holstein koperen ketels, om vanaf echte grondstoffen, door echte mensen, (h)eerlijke distillaten als (Ground Control) gin, jenever, vodka en whiskey te maken. Na drie jaar werd het tijd voor een volgende stap en verwelkomen we iedereen van harte in onze nieuwe stokerij.

posticon 525.000 euro voor personen met een handicap

Posted on wo, 11/30/2016 - 11:14 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant investeert dit jaar 525.005,39 euro in infrastructuurwerken en uitrustingskosten van voorzieningen en diensten voor opvang en ondersteuning van personen met een handicap. Zo kregen 19 projecten uit Aarschot, Asse, Diest, Halle, Herent, Heverlee, Lennik, Leuven, Meise, Rotselaar, Tielt-Winge en Tienen deze steun.

Om personen met een handicap toegang te geven tot kwaliteitsvolle zorg- en woonondersteuning is het belangrijk dat het aanbod voldoende gespreid is en dat het aanbod voldoet aan de noden. Maar de bouw of verbouwing van een voorziening zorgt voor heel wat.

 

Dit jaar investeerde de provincie 525.005.39 euro in de sector voor personen met een handicap. 

Overzicht gesubsidieerde projecten: >>>

Tags: 

posticon Hageland inspireert Polen

Posted on wo, 11/30/2016 - 09:47 by Monique Swinnen

Een Poolse delegatie van de regio Wielkopolska bracht een bezoek in het Hageland.  Zij zochten inspirerende projecten die het sociaal kapitaal van hun regio kunnen versterken.

Een Poolse delegatie van de regio Wielkopolska, de Local Action Group „Trakt Piastów” and representatives of The Department of Rural Development and Wielkopolska Region Brussels Office from Marshal Office of Wielkopolska Region, bracht een bezoek aan het Hageland.

Ze werden ontvangen door LEADER-Hageland, de organisatie voor plattelandsontwikkeling LEADER-Hageland. 
De Polen zochten inspiratie voor projecten die het sociaal kapitaal van een regio kunnen versterken. 

Ze bezochten enkele toonaangevende Hagelandse sociale economieprojecten, zoals het Hof van Vlaanderen in Langdorp met herberg, dorpswinkel en bakkerij, de Abdij van Averbode met belevingscentrum Het Moment, De Schommel met woonwagenvakanties en crisisopvang in Averbode en het sociale tewerkstellingsinitiatief De Vlaspit met kaarsenatelier in Scherpenheuvel.

Het Hageland kent heel wat sociale economieorganisaties en  ondernemers, die een ruime groep medeburgers aan zinvol en duurzaam werk helpen. Hun initiatieven zijn al jaren een inspiratie bron voor organisaties in binnen en buitenland

posticon Vacature, De Nationale Proeftuin voor Witloof vzw

Posted on wo, 11/30/2016 - 08:00 by Monique Swinnen

Wetenschappelijk coordinator witloofonderzoek voor de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw

 

De Nationale Proeftuin voor Witloof vzw (NPW vzw) is het onderzoeks- en voorlichtingscentrum voor de witloofteelt. Er wordt kennis verzameld en ontwikkeld via praktijkgericht onderzoek en dit wordt vertaald en gecommuniceerd naar de witloofsector. De Nationale Proeftuin voor Witloof vzw is gehuisvest in het Proefcentrum Herent. De wetenschappelijk coördinator staat in voor de coördinatie van de proefveldwerking van de vzw Nationale Proeftuin voor Witloof met een team van 5 medewerkers. Meer info: www.proeftuinherent.be

 

Inhoud van de job

Je voert teelttechnisch proefveldonderzoek en projecten rond gewasbescherming en rendabiliteit uit.

Je communiceert de resultaten via de vakpers, nieuwsbrieven en infomomenten. Je bereidt onderzoeksvoorstellen voor op basis van vraag gestuurde input door het technisch comité witloof, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke evoluties in de landbouwsector.

Je bent verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, coördineren, controleren, rapporteren en budgetteren van de algemene proefveldwerking en de projecten rond de witloofteelt. Je motiveert de medewerkers en de stakeholders om de vastgelegde doelstellingen te realiseren en je begeleidt de werking van het CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting ) in Vlaams-Brabant.

 

Profiel

Opleidingsniveau: master Iandbouwkundig ingenieur, master bio-ingenieur, industrieel ingenieur land- en tuinbouw of gelijkwaardig door ervaring.

Minimum 5 jaar aantoonbare ervaring in de landbouwsector in het algemeen en het praktijkgericht onderzoek in het bijzonder (kennis van de witloofteelt is een pluspunt). Kennis van landbouwonderzoek, meer bepaald proefaanleg, rassenproeven, gewasbescherming, bodem en bemesting, teelttechnieken, statistische verwerking en rapportering van resultaten. Kennis en/of affiniteit met financieel beheer en personeelsmanagement.

 

Aanbod

Tags: 

posticon De vernieuwde en uitgebreide parking in de Kouterstraat te Tildonk geopend

Posted on di, 11/29/2016 - 12:30 by Monique Swinnen

Eerst was er het probleem van de putten op de met steenslag verharde parking die zeer regelmatig dienden gevuld te worden. Vervolgens was er het probleem van de beperkte capaciteit, zeker na de opening van Engelenburcht.
De school en Engelenburcht zijn grote gebruikers van de beperkte parkeerplaatsen in en rond de school. Provincie Vlaams-Brabant, via Toerisme Vlaams-Brabant en de school hebben een substantiële bijdrage geleverd in een investering van uiteindelijk meer dan 350.000 €.

117 parkeerplaatsen zijn een meer dan verdubbeling tov de oude situatie. 7 parkeerplaatsen zijn voorzien voor mensen met een beperking. Tenslotte werd een kiss&ride-zone is voorzien voor de ouders. Verkeersveiligheid in de schoolomgeving staat voorop.

Tags: 

posticon Sociaal restaurant Het Beverbeekhuis, het vroegere zaal Poelske, in Diest opent haar deuren.

Posted on di, 11/29/2016 - 11:34 by Monique Swinnen

Zaal Poelske in de wijk van de parochie Sint-Jan te Diest stond al een tijd leeg. Vzw De Vlaspit bouwde de verlaten parochiezaal om tot een sociaal project.

Sociale initiatieven, zoals een sociaal restaurant zijn vitaal om het platteland leefbaar te houden.

Via het buurtrestaurant willen ze gezonde en betaalbare maaltijden aanbieden voor personen in armoede en mensen die omwille van leeftijd, fysieke of mentale problemen moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij. Door het bieden van ontmoetingskansen streven we naar een uitbreiding en versterking van hun sociale relaties. Door informatieverstrekking en samenwerking met vrijwilligers en andere verenigingen trachten ze hulp en dienstverlening toegankelijk te maken. Dit in combinatie met sociale tewerkstelling. De accommodatie zal ook ter beschikking gesteld worden aan diverse verenigingen en de buurt om eigen activiteiten in te organiseren. Aldus hopen ze de buurt nieuw leven in te blazen en kansarmoede tegen te gaan.  

Dit plattelandsproject van vzw De Vlaspit krijgt een cofinanciering van 30.000 euro uit het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER Hageland Plus.

 

Pagina's