Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon 860.000 euro voor de bijzondere jeugdbijstand

Posted on vr, 12/23/2016 - 15:15 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant geeft dit jaar 860.000 euro subsidies voor bijzondere jeugdbijstand. Zo krijgt Huize Levenslust in Linter 24.535 euro voor de renovatie van het begeleidingstehuis. 11 andere organisaties kregen steun voor hun projecten in Aarschot, Halle, Herent, Holsbeek, Kortenberg, Leuven en Vilvoorde.

Uit het provinciaal rapport over welzijn blijkt dat er in Vlaanderen 437 plaatsen en begeleidingen  in de bijzondere jeugdbijstand bijgekomen zijn. Slechts 8 daarvan zijn gelegen in Vlaams-Brabant.

We wijzen al jaren op een tekort aan welzijnsvoorzieningen in Vlaams-Brabant en werken aan een dringende inhaalbeweging. De sector van de bijzondere jeugdbijstand kent de grootste achterstand en kampt met plaats tekort, een gebrekkige infrastructuur, maar ook met te weinig diensten die de jeugdhulpverlening kunnen opnemen. Door financiële steun te bieden aan deze sector willen we de alternatieven, voor jongeren die zich in een complexe leefsituatie zitten, verder helpen uitbouwen. Zulke initiatieven zijn broodnodig om kwetsbare jongeren te helpen groeien in een veilige omgeving en hen een kans te geven in onze samenleving.

Daarom geeft de provincie Vlaams-Brabant dit jaar 860.000 euro subsidies aan 13 projecten: >>>

Tags: 

posticon KVLV, vrouwen met vaart verwelkomt nieuwe directeur

Posted on ma, 12/19/2016 - 09:26 by Monique Swinnen

Vanaf 5 januari komt Monique De Dobbeleer in dienst als nieuwe directeur KVLV, Vrouwen met vaart. Voor Monique is KVLV geen onbekende gezien ze actief is als voorzitster in een plaatselijke KVLV-groep. Vanuit een uitgesproken engagement en maatschappelijke bewogenheid was en is ze daarnaast een trekkende kracht in andere verenigingen en organisaties. De laatste 6 jaar was Monique directeur in De Vlaspit, een maatwerkbedrijf in Scherpenheuvel met meer dan 120 medewerkers.

"Na 10 jaar opnieuw een Monique als directeur van KVLV. Bedankt Chris Van Hoof die het al die jaren in goede banen leidde."

Tags: 

posticon Uitreiking koninklijke brevet voor Aarschotse vereniging.

Posted on do, 12/15/2016 - 13:40 by Monique Swinnen

Op 24 september 1951 zag vereninging Natuur in Huis Aarschot het levenslicht in café René De Leender in de Amerstraat. Het was toen nog een vereniging voor planten- en dierenliefhebbers. Sinds 1964 richt de vereniging zich enkel nog op vogelliefhebbers. Al in  het prille begin organiseerde Natuur in Huis Aarschot tentoonstellingen, vogelbeurzen, voordrachten en uitstappen om de vogelliefhebberij te promoten.

Internationale belangstelling voor de vogelbeurzen.
De vogelbeurzen van Natuur in Huis Aarschot worden bij de grootste van België gerekend. Dit omwille van hoge kwaliteit en grote vatiatie van de vogels die er aangeboden worden. De vogelbeurzen genieten zelfs internationale belangstelling. Er worden autobussen vanuit Frankrijk, Italië en Duitsland ingelegd voor vogelliefhebbers die de vogelbeurzen van Natuur in Huis Aarschot willen bezoeken.

Als letterlijke kroon op hun werk diende ze onlangs een aanvraag in om erkend te worden als een koninklijke vereniging en op 15 december 2016 hebben ze hun titel van koninklijke maatschappij mogen ontvangen.

posticon In de bres voor het Brabants trekpaard…

Posted on ma, 12/12/2016 - 09:46 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant voert een geïntegreerd beleid voor het behoud en de promotie van het Brabants trekpaard.

Het Brabants trekpaard is de trots van Vlaams-Brabant.  De provincie Vlaams-Brabant trekt sinds enkele jaren aan de kar om dit prachtig en krachtig stukje levend erfgoed in ere te herstellen en te vrijwaren voor toekomstige generaties.
Een geïntegreerd beleid  zet in op het continueren van lopende initiatieven en het opzetten van nieuwe projecten met als doel het behoud en de promotie van het Brabants trekpaard.
De acties van de betrokken beleidsdomeinen - toerisme, erfgoed en provinciedomein Huizingen - zijn de volgende: >>>

 

Tags: 

posticon Hoveniers BOKASHI

Posted on zo, 12/11/2016 - 00:00 by Monique Swinnen

Mario Van Hellemont uit Meensel-Kiezegem en Raf Thomassen uit het Limburgse Nieuwerkerken hebben elkaar als partners gevonden bij een nieuwe vorm van afvalverwerking. Hun onverkoopbaar fruit en tuinafval zijn goed voor de bekroning tot laureaat van de Innovatiecampagne 2016.

Mario Van Hellemont en zijn zakenpartner Raf Thomassen zijn met hun verwerking van afval tot plantenvoeding een van de tien laureaten geworden in de Innovatiecampagne 2016 van het Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland. Ze krijgen een premie van 2.500 euro die kan helpen om hun project te realiseren. Het duo legt zich toe op de productie van Bokashi. Dat is de Japanse term voor volledig gefermenteerd organisch materiaal dat kan gebruikt worden als bodemverbeteraar en meststof in de boomgaarden van Mario en de tuinen van Raf.

Tags: 

posticon Nieuwe oproep voor innovatieve plattelandsprojecten

Posted on wo, 12/07/2016 - 14:27 by Monique Swinnen

Het Vlaams-Brabantse platteland is heel divers. De belevenis gaat van werken en wonen tot ontspannen en genieten. Een smeltkroes van activiteiten én inspiratiebron voor nieuwe ideeën! Samen met Europa en Vlaanderen zorgt de provincie Vlaams-Brabant voor dat extra financiële duwtje in de rug. Daarom lanceren wij een nieuwe oproep voor het indienen van innovatieve plattelandsprojecten

Subsidies voor plattelandsontwikkeling

De nieuwe projectoproep focust op volgende thema’s: 

 • Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit op het platteland door investeringen of samenwerking

o.a. proefprojecten, plattelandstoerisme, voedsel/korte keten, klimaat/milieu, diversificatie landbouwactiviteiten, erfgoed en armoede

 • Platteland Plus

o.a. landbouwverbreding, toeristische regiowerking/streekidentiteit, Vlaamse projecten en complementair aan omgevingskwaliteit 

Raadpleeg hiervoor het plattelandsloket!

 

Voor wie?

 • VZW’s, gemeenten, diensten, instellingen en hun samenwerkingsverbanden

 

Let op:

 • De ingediende projecten tonen duidelijk hun link aan met landbouw en/of platteland.
 • Investeringsprojecten in het versterken van omgevingskwaliteit kunnen enkel door rurale gemeenten (donkergroen op de kaart, kijk hiervoor op de website) ingediend worden. 
 • Investeringen en steunverlening bij privépersonen kunnen niet gesubsidieerd worden.
 • Studies zonder concrete projectrealisaties komen niet in aanmerking.
 • Projecten die zich afspelen in de provincie Vlaams-Brabant, uitgezonderd Leuven, en die het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland vooropstellen, kunnen max. 65% van de projectkost terugbetaald krijgen. 
 • Eens het project is goedgekeurd, kan het starten in het najaar van 2017.

 

Aan de slag!

 • Meld je projectidee aan vóór woensdag 1 maart 2017
 • Uiterste indiendatum: maandag 27 maart 2017 om 16 uur
 • Dit jaar verloopt de indiening voor het eerst volledig digitaal via het e-loket.

Wens je uitgenodigd te worden voor onze workshop hierover op 2 februari 2017 (voormiddag)? Geef ons dan een seintje via platteland@vlaamsbrabant.be  

 

Heeft u een interessant idee? Bent u op zoek naar partners voor samenwerking?

Of wilt u gewoon meer weten over de oproep? Contacteer dan de provinciale plattelandscoördinator.

Tags: 

posticon Provincie steunt opvang zorgbehoevende ouderen in Begijnendijk

Posted on di, 12/06/2016 - 10:16 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant geeft 50.000 euro aan Landelijke Thuiszorg Begijnendijk voor de opvang van zorgbehoevende ouderen.

Meer plaats voor ouderenzorg in Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant stimuleert dagopvanginitiatieven voor ouderen. Zo steunt ze nieuwe lokale dienstencentra, en  dagopvang met investeringssubsidies. Kleinschalige buurtgerichte dagbestedingsinitiatieven of projecten die dagbesteding bevorderen krijgen projectsubsidies. 

Met de investeringssubsidies creëren we bijkomende plaatsen zodat elke oudere in Vlaams-Brabant toegang heeft tot kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning in zijn of haar buurt.

Hulp voor thuiswonende ouderen in Londerzeel

Eén van de initiatieven die provinciale steun krijgt is de Collectieve Autonome Dagopvang voor Ouderen (CADO), een organisatie van Landelijke Thuiszorg in Begijnendijk. In de CADO kunnen thuiswonende hulpbehoevende ouderen terecht voor een bad of een kappersbeurt, maar ook voor een babbel of een ontspannende activiteit. CADO’s  werken het sociaal contact in de hand en verhogen zo de levenskwaliteit van deze groep. Als zorgbehoevende ouderen overdag in de buurt terechtkunnen voor opvang of activiteiten,  betekent dit bovendien een adempauze voor de mantelzorger. Op die manier kan de zorg langer volgehouden worden, waardoor ouderen langer in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Tags: 

posticon 380.904,05 euro voor nieuwe fietspaden in Herne

Posted on di, 12/06/2016 - 09:36 by Monique Swinnen

Provincie investeert 380.904,05 euro voor nieuwe fietspaden in Herne.

De nieuwe vrijliggende fietsinfrastructuur is 2 kilometer lang en 1,75 meter breed en werd aangelegd in grijze beton.  De Van Cauwenberghelaan en de Lindestraat maken deel uit van de functionele fietsroute tussen het centrum van Herne en het gehucht Kokejane.
Tot voor kort waren er op deze route geen fietspaden. Het gedeelte waar er fietspaden zijn aangelegd ligt buiten de bebouwde kom.

Fietsfonds helpt gemeenten

De subsidies voor deze fietspaden komen uit het Fietsfonds. Fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, die voldoet aan een aantal normen rond comfort, breedte en inrichting, kan daardoor tot 80% gesubsidieerd worden. Het Fietsfonds is een overeenkomst tussen de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams Gewest. De provincie subsidieert 40 % van de kosten van de fietsinfrastructuur. Vlaanderen stelt hier nog eens 40 % tegenover.

posticon Officiële overdracht kinderdagverblijf _ Het wespenestje

Posted on ma, 12/05/2016 - 16:31 by Monique Swinnen

Officiële overdracht  kinderdagverblijf en initiatief buitenschoolse kinderopvang Het wespenestje 30 november  2016

Op 01/07/2016 hebben vzw Landelijke Kinderopvang (IBO) en vzw Stekelbees (kinderdagverblijf) de vzw Wespenestje overgenomen op vraag van hun raad van bestuur. De leden van de raad van bestuur zagen omwille van hun leeftijd geen nieuw mandaat zitten. Men zocht dus naar een degelijke overnemer die voldoende garanties kan bieden voor de continuïteit van hun project dat met zoveel zorg en inspanningen is opgezet.

We geven u graag enkele feiten en cijfers over de huidige toestand.

Kinderdagverblijf:

In het kinderdagverblijf tellen ze 23 personeelsleden: 16 kinderbegeleiders, 2 logistiek medewerkers, 3 vrijwilligers en 2 verantwoordelijken.

Voor het kinderdagverblijf hebben we erkenning van  Kind en Gezin voor voltijdse 66 plaatsen.
Er zijn momenteel 78 kinderen ingeschreven, waarvan er  sommigen deeltijds komen.

We werken horizontaal. Dat betekent dat we werken in  5 leeftijdsgroepen. 
Iedere leeftijdsgroep heeft een lokaal aangepast aan de behoeften van  die kinderen.

Kinderen kunnen op elk moment instappen, afhankelijk van wanneer er een plaatsje vrijkomt.

Tags: 

Pagina's