Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Opening Zorgcirkels Jongdementie

Posted on do, 06/16/2016 - 10:16 by Monique Swinnen

Er zijn 7 zorgcirkels jongedementie, die samen inspelen op de ondersteuningsnood van gezinnen die getroffen worden door jongdementie. Het ontmoetingshuis is er één van. De andere zijn: sterke eerstelijnszorg, zorgbegeleider, dagcentrum, woonunit, buddy-werking, vorming en een ontmoetingsgroep.  Bij dit initiatief zijn 13 partners betrokken.

Het ontmoetingshuis vormt "de lijm" tussen deze zorgcirkels en wordt de centrale en gemakkelijk toegankelijke plaats waar de zorgbegeleider aan huis, de buddywerking, de casusbesprekingen met familie en professionals, de lotgenotencontacten, de mantelzorggroepen, de activiteiten voor en door personen met jongdementie en alle vormingsinitiatieven een plaats vinden. Voor families met dementie wordt het ontmoetingshuis dé plaats waar ze terecht kunnen voor activiteiten, informatie, ondersteuning, begeleiding en ontmoeting. Door de deelnameprijs voor een dag vol zinvolle activiteiten zeer laag te houden, verlagen we de drempel en beogen we dat personen met jongdementie veel sneller toegang vinden tot het zorgaanbod.
Provincie Vlaams-Brabant heeft voor dit project een subsidiebedrag van 24.750 € gegeven.

Meer info kan je vinden in de brochure Dementie, u staat er niet alleen voor
De uitgebreide adressen en info over de diagnosestelling en hulpverlening konden we niet in een brochure opnemen, maar bevinden zich wel in de sociale kaart. Als aanvulling op de brochure is er een webapplicatie ontwikkeld die alle sociale kaart fiches bundelt en op een overzichtelijke manier presenteert: www.vlaamsbrabant.be/wegwijsdementie

posticon Nieuwland-Meetshoven goedgekeurd

Posted on ma, 06/13/2016 - 14:52 by Monique Swinnen

Plan voor modernisering bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven goedgekeurd

 

De provincieraad Vlaams-Brabant keurde het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Optimalisatie bedrijventerrein Aarschot’ definitief goed. Hierdoor kan het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven gemoderniseerd worden.

Het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven is toe aan een modernisering. Er is een betrekkelijke leegstand en de infrastructuur is verouderd. Het provinciebestuur Vlaams-Brabant, de stad Aarschot, de intercommunale Interleuven, VOKA en POM werkten samen met de bedrijven een toekomstvisie uit. 

De visie wordt door concrete acties en investeringen uitgevoerd. 
Een belangrijk knelpunt was een verouderde stedenbouwkundige visie waardoor in principe enkel milieuvervuilende industrie een plaats kon hebben op dit bedrijventerrein. Met de goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan komt daar verandering in. Het gewestplan dat de basis was voor stedenbouwkundige vergunningen wordt vervangen door dit nieuwe plan.
De bedrijven krijgen meer flexibiliteit naar bouwmogelijkheden. Het wordt een bedrijventerrein bestemd voor gemengde bedrijvigheid. Dit wil zeggen dat er ruimte is voor zowel grote als kleinere bedrijven. De bouwhoogte en afstandsbepalingen worden versoepeld zodat er op dezelfde ruimte meer bedrijven een plaats kunnen vinden. Een zuinig ruimtegebruik moet ertoe leiden dat de bestaande bedrijventerrein beter gebruikt worden. Kwaliteitseisen moeten ervoor zorgen dat de zone wordt ingepast in haar omgeving, dat er aandacht komt voor materiaalgebruik en groenaanplantingen.

Met dit plan kan er een nieuwe impuls gegeven worden aan het bedrijventerrein door de concrete bouwdossiers van de ondernemers op basis van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan. We hopen dat door de concrete plannen van ondernemers de vernieuwing van het bedrijventerrein en behoud van tewerkstelling in de regio rond Aarschot verzekerd zijn.

Tags: 

posticon Nieuwe samenwerking, nieuwe krachten

Posted on ma, 06/06/2016 - 10:47 by Monique Swinnen

Puuur werft nieuwe huishoudhulpen aan na succesvolle samenwerking mer VDAB in de regio Landen.

VDAB organiserde in mei, onder impuls van projectverantwoordelijke Johan Van Hecke, in een exclusive samenwerking met puuur en de steun van gemeente Landen de mobiele opleiding "Schoonmaken bij mensen thuis". Op die manier wil men aan iedere werkzoekende de kans geven om op een laagdrempelige manier in te stappen in de job als huishoudhulp.

posticon Inhuldiging Eddy Merckx route

Posted on do, 06/02/2016 - 15:34 by Monique Swinnen

Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde vanuit Meensel-Kiezegem, het geboortedorp van Eddy Merckx, twee fietsroutes.

Comité 525 stippelde twee fietsroutes uit, genaamd naar wielerlegende Eddy Merckx vanuit zijn geboortedorp Meensel-Kiezegem. 

We hebben onze schouders mee onder dit project gezet en investeerden 9.000 euro aan nieuwe bewegwijzering van de lange route, een overzichtsbord bij de startplaats, een folder en de promotie.

Er is een korte, recreatieve route van 30 km, die de knooppuntbewegwijzering van het Fietsnetwerk Vlaams-Brabant, gebruikt.

Verder is er een lange route van 70 km voor sportieve fietstoeristen. Deze route heeft een eigen, nieuwe bewegwijzering gekregen. 

Beide routes vertrekken aan wielercafé Het Boerenhof, Binkomstraat 12 in Meensel-Kiezegem en voeren door het Hageland. De routes bevatten enkele pittige hellingen en gaan onder meer langs het standbeeld van Eddy Merckx, de Vlooybergtoren, het kasteel van Horst en de Hagelandse fruit- en wijngaarden. 

Meer info en downloaden: www.toerismevlaamsbrabant.be/hagelandse-eddy-merckx-route

posticon Het Vinne opent ‘bijenkorf’

Posted on do, 06/02/2016 - 10:09 by Monique Swinnen

 

Provinciedomein Het Vinne heeft er een nieuwe attractie bij. Op 3 juni wordt een bijenkorf ingehuldigd. Dit kunstwerk moet bezoekers samenbrengen rond verhalen over bijen.

Dit kunstwerk werd gemaakt door de leerlingen schrijnwerkerij en metaal van Buso Zonnegroen in Zoutleeuw.

Tijdens Zoemmmdag, op zondag 5 juni van 14 tot 18 uur, kan het publiek kennismaken met de bijenkorf. Op deze dag staat alles wat zoemt centraal. Er zijn workshops, spelletjes, poppenkast en lezingen over bijen en andere zoemers.

posticon Pop-Up een Hoeve voorjaar 2017

Posted on wo, 06/01/2016 - 11:25 by Monique Swinnen

Onder de naam Pop-up een Hoeve organiseert de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant in het Dijleland vijf belevingsweekends. Een unieke hoeve wordt in de lente 2017 omgetoverd tot een tijdelijke  belevingsrestaurant waar een heerlijk lokaal menu wordt aangeboden met hoeve- en streekproducten. We leggen de nadruk op het gemoedelijke, gezellige en natuurlijke kader waarin de consument en producent elkaar vinden.

Enkel de inwoners uit de gemeente en omliggende gemeente kunnen zich inschrijven om te komen genieten. Door de organisatie van Pop-Up een Hoeve trachten ze de korte keten te dynamiseren, het contact tussen consument en producent te bevorderen, enz...

Streekproducten Vlaams-Brabant is daarvoor op zoek naar vijf geschikte locaties voor deze belevingsdagen en doet een oproep naar de verschillende hoeves in het Dijleland. 

posticon Mobiele infoborden

Posted on wo, 06/01/2016 - 10:13 by Monique Swinnen

Langs de akkers en landbouwbedrijven in Asse prijken nu mobiele borden. Deze borden vertellen de voorbijgangers over de land- en tuinbouw in de regio.

Bedrijfsgilde Asse plaatst binnenkort mobiele borden langs akkers en landbouwbedrijven van haar leden.

Voor dit project krijgt de Bedrijfsgilde van Asse 2.500 euro van de Provinciale Landbouwkamer van Vlaams-Braban. De Provinciale Landbouwkamer zet graag in op het verbeteren van het imago van land- en tuinbouw. Door infoborden over de verschillende teelten, zoals aardappelen, graan, prei, witloof, varkens, fruitteelt, melk- en vleesvee, komen voorbijgangers meer te weten over deze land- en tuinbouw.

posticon Parkeerplaatsen voor mensen met handicap verbeteren

Posted on di, 05/31/2016 - 11:09 by Monique Swinnen

Provincie stimuleert gemeenten om parkeerplaatsen voor mensen met handicap te verbeteren
In Vlaams-Brabant zijn 45% van de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap korter dan wettelijk voorzien, 16% van de parkeerplaatsen heeft geen uitstapzone. On Wheels bracht, op vraag van de provincie, de parkeerplaatsen voor mensen met een handicap in kaart.

Een grote groep van personen met een handicap heeft een ‘blauwe parkeerkaart’. Hiermee hebben ze recht om te parkeren op de voor hen voorziene parkeerplaatsen. Voor velen zijn deze parkeerplaatsen erg belangrijk omdat ze zonder wagen maar korte afstanden kunnen afleggen.
Maar de info over de locatie van deze parkeerplaatsen en de mate waarin ze aangepast zijn voor een bepaalde handicap zijn niet of onvoldoende gekend.
Daarom liet de provincie Vlaams-Brabant, als eerste provincie in Vlaanderen, de organisatie On Wheels  2.000 aangepaste openbare parkeerplaatsen opmeten en in kaart brengen.
In elke gemeente moet wettelijk minstens 6 % van de parkeerplaatsen aangepast zijn voor personen met een handicap. Maar in de praktijk loopt het soms wat mis.

Met vrij beperkte inspanningen kan de situatie zeer snel verbeteren. On Wheels bezorgde elke gemeente een overzicht van de gescreende parkeerplaatsen. Dankzij de provincie krijgen de gemeenten gratis advies door Inter als ze verbeteringen  willen aanbrengen. Met wat goede wil ziet de situatie er straks dus veel rooskleuriger uit.

Tags: 

posticon Provincie herstelt waardevol erfgoed in volle glorie

Posted on di, 05/31/2016 - 09:58 by Monique Swinnen

Het gerestaureerde kruis op het Ourodenbergkerkhof in Aarschot werd ingehuldigd. Alsook de Grote Kapel in Alsemberg. Beide kregen de steun van de provincie Vlaams-Brabant in het kader van de 360°-erfgoedprojecten.

Met de restauratie van het kruis in Aarschot en de kapel in Alsemberg zorgen we voor een herwaardering van het niet-beschermd klein historisch erfgoed in het omringende landschap, dat meestal onlosmakelijk met het erfgoed verbonden is. 

Opnieuw kruis op Ourodenbergkerkhof in Aarschot
 
In 2014 werd het gietijzeren kruis op het kerkhof van Ourodenberg weggehaald. Het kruis verkeerde immers in zo’n slechte staat dat het een potentieel gevaar betekende voor de bezoekers. Ondertussen werd het kruis gerestaureerd en  prijkt het weer als nieuw op zijn sokkel.

De vele mooie kerken van het Hageland bezitten vaak pareltjes van orgels en zijn omgeven door unieke plattelandskerkhoven. Om dit unieke 'kleinere' erfgoed extra in de kijker te plaatsen, heeft een projectgroep op initiatief van de Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Wolfsdonk en met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant een nieuwe fietstocht uitgewerkt "Langs kerken, kerkhoven en orgels tussen Leuven en Averbode". Met twee lussen (en een Leuvense uitbreiding) worden 20 sites met waardevolle orgels en kerkhoven met elkaar verbonden. Een rijk geïllustreerde publicatie brengt de verhalen van deze sites verder tot leven. Via QR-bordjes langsheen het traject wordt nog extra informatie aangereikt.

Op zondag 5 juni, de laatste zondag van de Week van de begraafplaatsen en Open Kerkendagen, wordt deze nieuwe fietsroute ingereden. Kaarten en een gedetailleerde routebeschrijving zijn die dag gratis te verkrijgen in de deelnemende kerken.

posticon Eén logo voor alle fietssnelwegen in Vlaanderen

Posted on ma, 05/30/2016 - 11:43 by Monique Swinnen

De vijf Vlaamse provincies maken hun fietsostrades op dezelfde manier herkenbaar

110 fietssnelwegen in Vlaanderen ofwel 2400 kilometer rechtlijnige routes die je met de fiets vlot en comfortabel naar je werk, school, winkel of hobby brengen. De fietsostrades gaan bij voorkeur over vrijliggende fietswegen of jaagpaden. Waar er ruimtegebrek is, lopen ze over fietspaden, door fietsstraten of over autoluwe wegen. Door die verschillende soorten infrastructuur zijn de fietssnelwegen niet altijd even gemakkelijk te volgen en te herkennen. De vijf Vlaamse provincies ontwikkelden daarom een uniek systeem om de fietsostrades op het terrein herkenbaar te maken: een uniforme beeldtaal voor het volledige Vlaamse fietssnelwegennetwerk, die bestaat  uit een logo, een routezuil, bewegwijzering  en een unieke nummering voor elke fietssnelweg.

 

Pagina's