Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Wandelaars erg tevreden over wandelnetwerk

Posted on di, 10/11/2016 - 10:19 by Monique Swinnen

Wandelaars erg tevreden over wandelnetwerk Pajottenland.  Profiel en populairste trajecten in kaart gebracht

Toerisme Vlaams-Brabant voerde een grootschalig onderzoek uit bij de wandelaars op het wandelnetwerk Pajottenland. Het wandelnetwerk Pajottenland heeft heel wat mooie plekjes en deze worden ook erg gewaardeerd door de wandelaars. De wandelaars komen voor natuur en rust en hebben dit gevonden. Belangrijk is dat het wandeltoerisme, net als het fietstoerisme, voor een economische meerwaarde zorgt bij de toeristische uitbatingen op en langs het wandelnetwerk  Het onderzoek biedt ook heel wat informatie voor toekomstige ontwikkelingen van het wandelproduct. De bedoeling is het toeristisch beleid aan te passen aan de noden van de wandelaars. 

Toerisme Vlaams-Brabant startte in 2015 met de uitbouw van een permanent monitoringsysteem om het aantal wandelaars op het wandelnetwerk Pajottenland te meten. Daarvoor werden 10 wandeltellers geplaatst. De resultaten van de wandeltellers werden nu aangevuld met een grootschalige enquête.

Met de resultaten kunnen we aan de slag. Zo zal er werk gemaakt worden van kwaliteitsbewaking en het toeristisch potentieel van het wandelnetwerk, door wandelaars langer in onze regio te laten verblijven.

Profiel van de wandelaar in  het Pajottenland

Het wandelnetwerk Pajottenland trekt wandelaars aan uit heel Vlaanderen. 52% van de wandelaars komt uit Vlaams-Brabant, 23% uit Oost-Vlaanderen, 11% uit Antwerpen en 6,5%  uit Brussel. Eén op vijf van de ondervraagde wandelaars was alleen op stap, een kleine helft waren met 2 personen (koppel zonder kinderen), 12% wandelde in een vriendengroep en 5% ondernam een wandeling met de kinderen. 

Qua leeftijd is  20% tussen de 30 en 49 jaar en 2 op 3 wandelaars ouder dan 50+. Opvallend is dat de gemiddelde leeftijd van de wandelaars in het Pajottenland met 51 jaar een stuk hoger ligt dan de leeftijd van de wandelaars op het wandelnetwerk Zuid-Dijleland (41 jaar), waar in 2014 een gelijkaardig onderzoek werd gevoerd. Daar waar het wandelnetwerk Dijleland met de vele bosgebieden meer kinderen aantrekt, is het wandelnetwerk Pajottenland hét gebied voor de meer geoefende wandelaar.

 

Tags: 

posticon BELEVINGSMARKT EN OOGSTFEEST in de Engelenburcht

Posted on vr, 10/07/2016 - 21:56 by Monique Swinnen

KVLV, Vrouwen met vaart en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant zetten zich al vele jaren in voor het ondersteunen en promoten van streek- en hoeveproducten vers van de boerderij. Op zondag 9 oktober sloegen ze de handen in elkaar en organiseerden een Belevingsmarkt. Bezoekers maakten er kennis met het verrassende aanbod van meer dan 25 land- en tuinbouwers en andere streekproducenten uit het Dijleland en omstreken.

De speelplaats van de school Sint-Angela Tildonk deed dankbaar dienst als marktplaats voor deze verse kwaliteitsproducten, maar bood ook ruimte voor leuke randanimatie, workshops en standen van o.a. VELT en Tildonk Bloemendorp. Op de KVLV-ShareFair kregen tuinspulletjes die je niet meer gebruikt een tweede leven en konden bezoekers naar hartenlust delen en geven.

In de sfeervolle kloostertuin organiseerde Nieuwe Kloostertuin Tildonk vzw een Oogstfeest waar je o.a. eetappels, valappels en ter plaatste geperst sap kon kopen. Bij De Sapmobiel kon je je eigen appeloogst laten persen.

Vind het volledige programma en het overzicht van de standhouders terug op www.kvlv.be/belevingsmarkt. Voor meer info over dit initiatief, contacteer Ann Detelder, coördinator van het Steunpunt Hoeveproducten, via adetelder@ons.be of 0473/20 85 46.

Wist je dat…
de Belevingsmarkt één van de vele ambitieuze initiatieven is van het project ‘Hoeve proeven in het Dijleland’?
Met dit project (2015 - 2017) wil het Steunpunt Hoeveproducten in samenwerking met de Dienst Landbouw van de provincie Vlaams-Brabant en vzw Streekproducten de korte ketenverkoop in de regio Dijleland een boost geven. Het project ondersteunt hoeveproducenten en andere ondernemers in korte keten, verkent nieuwe mogelijkheden van vermarkting en zet consumenten aan om voor deze lokale producten te kiezen in hun dagdagelijkse voeding.

het Dijleland 85 hoeveproducenten, 21 streekproducenten en 44 korte keten-verkooppunten zoals voedselteams, buurderijen, verkoopspunten en markten telt?

KVLV en Nieuwe Kloostertuin Tildonk vzw de huidige samentuin verder uitbouwen zodat nog meer mensen kunnen genieten van de tuin?
In de kloostertuin van Engelenburcht worden ecologische speeltuigen voor kinderen, rustbanken, een vossen- en marterbestendig kippenhok en verhoogde vierkantemeterbakken geplaatst. In de toekomst zullen cliënten uit de aangrenzende dagopvang CADO dankzij de verhoogde bakken mee kunnen werken in de tuin. Ook KVLV-groepen kunnen voor allerlei activiteiten terecht in de tuin, gaande van bijenarrangementen tot een picknick. Dit wordt mogelijk gemaakt door een driejarig VLM-project.

Tags: 

posticon Officiële opening grondwitloofseizoen

Posted on do, 10/06/2016 - 11:18 by Monique Swinnen

 

 

De VZW Brussels Grondwitloof trapte het nieuwe grondwitloofseizoen af bij de familie Gille uit Tildonk die op hun beurt haar deuren open zette tijdens de jaarlijkse Open Bedrijvendag.

In samenwerking met de VZW Brussels Grondwitloof, gemeente Haacht en VOKA Open Bedrijvendag verwelkomde de familie Gille iedereen die iets meer wou te weten komen over het telen van Brussels grondwitloof. Het telen van grondwitloof behoort immers tot ons Vlaams immaterieel erfgoed en is herkenbaar in de winkelrekken aan het Europees label of streeklabel. Het is een lekkernij van september tot mei, die als het ware op diverse manieren bereid kan worden. Wist je trouwens dat er zelfs al witloofbier, witloofijs en witloofjenever op de markt is?

Tags: 

posticon Stijgende vraag naar gezondheidszorg

Posted on ma, 10/03/2016 - 10:54 by Monique Swinnen

Hoe is het gesteld is met de gezondheid  van de Vlaams-Brabanders? En met het zorgaanbod in onze provincie? Zijn er verschillen met de rest van Vlaanderen? Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? De provincie Vlaams-Brabant bundelt alle gegevens over gezondheid in Vlaams-Brabant in een nieuwe publicatie.

Toegang tot een goede gezondheidszorg is voor elke Vlaams-Brabander een basisrecht. Het wegwerken van de gezondheidskloof is daarom één van de speerpunten van ons gezondheidsbeleid.
Maar om een goed beleid te kunnen voeren, moet men voldoende gegevens en cijfers verzamelen over de situatie. De provincie Vlaams-Brabant bracht daarom de cijfers over gezondheid samen in een nieuw dossier.
Deze cijfers brengen duidelijk in kaart waar de uitdagingen liggen. Door beleidsmakers en zorgverstrekkers hiervan bewust te maken, kunnen gerichte stappen gezet worden om gezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen. 

 

De belangrijkste cijfers zijn:

  • In Vlaams-Brabant wordt een man gemiddeld 78,5 jaar en een vrouw 81,1 jaar. 
  • De belangrijkste doodsoorzaken zijn hart-en vaatziekten, en kanker, samen goed voor 60% van alle sterftes. 
  • Bij 75-plussers zijn hart-en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaken, bij de jongere leeftijdsgroepen is dat kanker.
  • Er zijn relatief weinig sterftes door kanker in residentiële gemeenten zoals Kraainem, Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem. 
  • Er is opvallend veel sterfte door kanker in gemeenten als Liedekerke, Machelen en Kappelle-op-den-Bos, vaak gemeenten met een industrieel verleden. 
  • 15% van de kinderen kampt met overgewicht. In sommige gemeenten van Oost-Brabant loopt dit aandeel op van één op de vijf onderzochte leerlingen. Deze cijfers lijken sterk samen te gaan met de cijfers van het gemiddelde opleidingsniveau: hoe lager het opleidingsniveau, hoe hoger de kans op overgewicht
  • 40% van de kinderen en jongeren gaat geregeld naar de tandarts
  • 10% van de 75-plussers gaat geregeld naar de tandarts 

 

Stijgende en veranderende vraag

In de eerste plaats wordt verwacht dat de vraag naar gezondheidszorgen in de komende jaren nog sterk zal toenemen. 

De belangrijkste reden hiervoor is de vergrijzende bevolking: het aandeel 75-plussers in Vlaams-Brabant zal tussen 2015 en 2030 toenemen met 30% en het aandeel 65-plussers met 33,3%. Terwijl de totale bevolking maar met 7% zal stijgen. Daarenboven stijgt de levensverwachting nog steeds. De afgelopen 20 jaar steeg de levensverwachting met twee jaar voor vrouwen en drie jaar voor mannen. De levensverwachting neemt dan wel toe, maar dit betekent niet dat het hier automatisch om gezonde levensjaren gaat. Meer dan vier op de tien 75-plussers beschouwen hun gezondheid als slecht tot redelijk. Meer dan de helft van de 75-plussers lijdt bovendien aan een chronische aandoening. 

Niet alleen zal de vraag naar zorg dus toenemen, maar de veranderende samenstelling van de bevolking zal ook zorgen voor een verandering van de vraag. Aan de ene kant zal binnen de curatieve geneeskunde de nadruk meer en meer komen te liggen op ouderdomsgebonden ziekten en de noden waar ouderen mee kampen. Aan de andere kant kan dit leiden tot een grotere focus op gezond ouder worden. Ook de preventieve zorg zal dus aan belang winnen.

 

Nood aan arbeidskrachten

De federale erkenningsgegevens geven aan dat momenteel het aantal huisartsen, specialisten, tandartsen en kinesitherapeuten die in Vlaams-Brabant wonen iets hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. Zorgkundigen en verpleegkundigen wonen op hun beurt gemiddeld iets minder in Vlaams-Brabant. 

 

Tegelijk met de toenemende vraag naar gezondheidszorg, zal ook de vraag naar arbeidskrachten in de sector stijgen. Meer nog dan deze vraag naar uitbreiding, zal ook de vervangingsvraag toenemen. Ook de werknemers in de zorgsector verouderen immers en naderen de pensioneringsleeftijd snel. Volgens de gegevens zal in het komende decennium ongeveer de helft van de huisartsen en tandartsen, een derde van de apothekers en verpleegkundigen en een kwart van de kinesitherapeuten en zorgkundigen uit Vlaams-Brabant de arbeidsmarkt verlaten. Om aan deze nood naar arbeidskrachten te voldoen is het dus van belang dat de instroom in de sector voldoende hoog blijft. Het aantal studenten dat momenteel een opleiding in een zorgrichting volgt, stijgt. Volgens de schoolverlatersonderzoeken van de VDAB vinden de afgestudeerden uit deze richtingen ook vlot werk.

 

Oog voor socio-economische verschillen

Studies tonen telkens opnieuw aan dat personen die lager op de sociale ladder staan, een slechtere gezondheid hebben. Ook in dit dossier vonden we een verband tussen gemeenten met een lager gemiddeld opleidingsniveau of inkomen en meer chronische aandoeningen, een slechtere gezondheid en een kortere levensverwachting.

Tags: 

posticon Provincie investeert in fietstellers. Recreatief en functioneel fietsverkeer in kaart gebracht

Posted on ma, 10/03/2016 - 10:19 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant plaatste automatische, vaste fietstellers op fietspaden in de Groene Gordel. Deze dienen voor de opmeting van het aantal fietsers op het toeristisch én functioneel fietsroutenetwerk.

Innovatieve fietstellers
De provincie Vlaams-Brabant investeert opnieuw in vaste fietstellers en maakte 80.000 euro  vrij voor het uitbreiden van het fietstelsysteem.
In 2011 werden reeds 5 vaste fietstellers geïnstalleerd in het Hageland en nu werden nog 12 glasvezeltellers geïnstalleerd in de Groene Gordel. Deze vaste tellers zijn voorzien van een zonnepaneel en tellen 24 op 24 uur.

Fietstoerisme in kaart gebracht
Het fietsnetwerk bestrijkt de hele provincie  en zorgt ervoor dat fietsers eenvoudig van knooppunt naar knooppunt door het landschap kunnen fietsen. Jaarlijks maken duizenden fietsers gebruik van dit eenvoudig systeem om de batterijen even op te laden en de streek te ontdekken.
Met de fietstellers van de Belgische firma Flow kunnen we een inschatting maken van het volume aan recreatieve fietsers op de netwerken. Het is belangrijk om te weten hoeveel recreatieve fietsers er zijn op de netwerken in onze provincie.

Zowel fietsers als horeca zijn tevreden

Bovenop het fietsmeetsysteem loopt ook nog een toeristisch fietsonderzoek.
Uit de tussentijdse resultaten kunnen we alvast meegeven dat 95% van de recreatieve fietsers tevreden tot uiterst tevreden zijn over het fietsnetwerk Vlaams-Brabant. Vooral het mooie landschap en de rust op het fietsnetwerk scoren erg goed.

Ook de horeca op en langs het netwerk is erg tevreden want de recreatieve fietsers spenderen gemiddeld € 10,69 per fietstocht. In het Hageland fietsen zo’n 535.000 recreatieve fietsers wat jaarlijks zo’n  € 5.700 opbrengt voor de lokale economie.
Dankzij de fietstellers in de Groene Gordel zal de economische waarde nu ook berekend kunnen worden voor de volledige provincie.

Woon-werkverkeer met de fiets zit in de lift

Verschillende delen van het fietsknooppuntennetwerk vallen samen met de fietssnelwegen die recent werden uitgetekend. Die plaatsen zijn zeer interessant om het fietsverkeer permanent te meten. Zo kan het succes van de fietssnelwegen over de jaren heen gevolgd worden.
Zo komen er meetpunten op de fietssnelwegen Leuven-Mechelen, Halle-Brussel, Brussel-Mechelen en de Leirekensroute.

In 2014 werd op het jaagpad in Zemst een eerste keer fietsverkeer geteld. Toen werden in mei en juni gemiddeld 413 fietsers per dag geteld. Het lijkt erop dat het fietsverkeer in de regio flink in de lift zit, want sinds begin september werden er gemiddeld 582 fietsers geteld. Met de toekomstige investeringen rekenen we erop dat dat aantal nog zal toenemen.

posticon Parking voor kampeerwagens

Posted on ma, 09/26/2016 - 16:01 by Monique Swinnen

Het ontbreken van een plaats voor campers in Leuven werd al een aantal keren aangehaald door verschillende politieke partijen.

Schepen Dirk Vansina: “Ik werd ook al herhaaldelijk aangesproken door eigenaars van mobilhomes die aangaven dat toerisme met mobilhomes erg populair is en dat er een reële nood is aan enkele camperplaatsen in Leuven.”

Die behoefte blijkt ook uit het feit dat de parking aan de abdij Vlierbeek vaak gebruikt wordt door mobilhomes, hoewel deze parking hier niet voor bedoeld of uitgerust is. Maar bij gebrek aan een vergunde parkeerplaats voor campers in Leuven geven eigenaars die locatie aan elkaar door via gespecialiseerde websites.

Toerisme Leuven heeft herhaaldelijk gezocht naar een geschikte plaats voor zo’n parkeerplaatsen, wat geen evidentie was. Een camperparking moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Ze moet gesitueerd zijn in een rustige en veilige omgeving en best in de nabijheid van openbaar vervoer. De plaatsen moeten ook uitgerust zijn met voorzieningen zoals water, elektriciteit en een loospunt voor afvalwater.

In het budget van Toerisme Leuven is dan ook een investeringsbedrag ingeschreven indien zich een opportuniteit zou voordoen.

Dirk Vansina is optimistisch: “Ik kan goede vooruitzichten aankondigen. Momenteel zijn er onderhandelingen bezig met de provincie Vlaams-Brabant om in het provinciedomein Kessel-Lo op de parking aan de Eénmeilaan een aantal camperplaatsen in te richten. Het domein plant een heraanleg van de parking en in dat project zouden op vraag van stad Leuven acht kampeerautoplaatsen opgenomen worden. De stad zou mee investeren in de aanleg, de provincie Vlaams-Brabant zou de uitbating voor zich nemen.”

Ook gedeputeerde Monique Swinnen, bevoegd voor Toerisme Vlaams-Brabant, onderkent de behoefte aan dergelijke staanplaatsen. In Vlaams-Brabant zijn er slechts drie vergunde locaties: in Rotselaar, Aarschot en aan de Halve Maan in Diest. Leuven als vierde vergunde plaats voor campers zou een mooie aanvulling zijn voor het  toeristisch aanbod en eindelijk een antwoord bieden op een vraag die al lang leeft.

Tags: 

posticon Provincie start onderzoek warmtenet voor bedrijventerrein in Aarschot.

Posted on ma, 09/26/2016 - 15:44 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant start een onderzoek naar het nut van de aanleg van een warmtenet op het bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven in Aarschot.

Sommige bedrijven of andere grootschalige functies genereren, bijvoorbeeld uit het productieproces, een grote hoeveelheid warmte die niet gebruikt wordt en dus verloren gaat. Een warmtenet is een netwerk van leidingen dat andere bedrijven of mogelijk zelfs huishoudens kan verbinden met deze potentiële aanbieders van restwarmte en zo op een duurzame manier voor verwarming en energie-uitwisseling zorgen. Bij deze oriënterende screening willen we via een snelle scan onderzoeken of er op dit moment veel restwarmte verloren gaat en of zo’n warmtenet dus rendabel zou zijn om deze warmte te recupereren.

Nieuwland had nood aan modernisering
In 2012 startten de provincie Vlaams-Brabant, stad Aarschot, Interleuven, POM Vlaams-Brabant en VOKA een optimalisatietraject voor het verouderde bedrijventerrein Nieuwland-Meetshoven op. Dit resulteerde in een gedragen visie op de modernisering, verduurzaming en intensivering ervan. Op 7 juni keurde de provincieraad het ruimtelijke uitvoeringsplan voor het bedrijventerrein goed.

Nieuwland blijft niet bij de pakken zitten
Sindsdien werden verscheidene projecten, die het uitvoeringsplan moeten concretiseren, opgestart.

In de loop van de komende maanden moet een bedrijventerreinvereniging opgericht worden en vanaf 2017 start een eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein. Ook wordt verder gewerkt aan de realisatie van de ‘Kop van Nieuwland’ en wordt een inrichtingsproject voor het naastgelegen Elzenhof, met steun van het Europese INTERREG-programma, uitgevoerd.

 

posticon Nieuwe werken om Merchtem te beschermen tegen wateroverlast

Posted on ma, 09/26/2016 - 14:29 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant trekt 260.000 euro uit om Merchtem beter te beschermen tegen wateroverlast. Er komt een nieuw overstromingsgebied langs de Puttenbeek in Opwijk en het bestaand overstromingsgebied op de Grote Molenbeek aan de Smidsestraat in Mollem wordt dubbel zo groot. De werken starten op 26 september.

De Stambeek en de Grote Molenbeek zorgen in Merchtem regelmatig voor problemen. Vooral de Maurits Sacrestraat en de wijk Gasthuis hebben te maken met wateroverlast. 
Al enkele jaren investeert de provincie Vlaams-Brabant in de aanleg van buffergebieden. Die houden bij hevige regenval het overschot aan water tegen. 

'Tot nu toe konden we 46.000 m3 water opvangen in vier aangelegde overstromingsgebieden', zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. 'De afgelopen paar jaar werd die capaciteit al een paar keer volledig aangesproken. Daarom breiden we die capaciteit nu uit met 28.000 m3. De kans dat straten en huizen in Merchtem nog onder water komen wordt daarmee

een heel stuk kleiner’.

Het bestaand overstromingsgebied Smidsestraat op de Grote Molenbeek in Mollem wordt uitgebreid door het afgraven van een langsliggend perceel. Met een deel van de uitgegraven grond legt de provincie een langs- en dwarsdijk aan in de vallei van de Puttenbeek in Mansteen. Op die manier ontstaat er een nieuw buffergebied langs de Puttenbeek, een zijloop van de Stambeek.

Tags: 

posticon Ons zet medewerkers aan tot meer duurzame verplaatsingen!

Posted on do, 09/22/2016 - 11:14 by Monique Swinnen

Samen sterk! Fiets naar het werk! 

Ons en Landelijke Thuiszorg, onder impuls van het Pendelfonds, moedigden de afgelopen 4 jaar hun medewerkers aan om zich duurzamer naar het werk te verplaatsen. 

Het project werd door Landelijke Thuiszorg (maakt deel uit van Ons) ingediend en getrokken.  Het Pendelfonds financierde voor 50% mee (subsidiebedrag: € 235 628,00).   

Tags: 

posticon Inclusieve kinderopvang "De Bal" voor kindjes met en zonder handicap

Posted on wo, 09/21/2016 - 22:47 by Monique Swinnen

Balanske, het Activiteitencentrum voor kinderen met een handicap in Sint-Joris-Winge, is een nieuwe afdeling geopend. Het kinderdagverblijf De Bal streeft naar een mix van gezonde kinderen en kinderen met een extra zorg.


 

Over de kinderopvang van kinderen met extra zorg werd door de directie van Het Balanske heel lang nagedacht. Nu kan, na een proefperiode van enkele maanden, gestart worden met de opvang van 22 kinderen in een daarvoor speciaal ingerichte ruimte in het centrum. Er is plaats voor twee derde gezonde kinderen en een derde kinderen die bijzondere zorg en opvang nodig hebben.

“De weg naar deze opening was lang. We zochten naar een professionele omkadering om de opvang zoveel mogelijk gesubsidieerd te krijgen”, zegt Bert Van der Stappen, directeur van het centrum.

De provincie Vlaams-Brabant heeft hiervoor een cofinanciering van 30.000 euro voorzien.

Tags: 

Pagina's