Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Thuis in de samenleving. Provincie beloont innovatieve welzijnsprojecten

Posted on vr, 02/27/2015 - 11:39 by Monique Swinnen

welzijnsprojecten provincie Vlaams-BrabantDe provincie Vlaams-Brabant geeft  280.250 euro aan 16 vernieuwende projecten in de welzijnssector uit Asse, Galmaarden, Landen, Lennik, Leuven, Tienen, Vilvoorde en Zemst.

‘We ondersteunen welzijnsorganisaties die vernieuwende projecten uitwerken. Dit zijn kleinschalige, experimentele projecten die met onze duw in de rug kunnen doorgroeien naar een grotere schaal of uitbreiden naar de hele sector. Deze projecten moeten ofwel uniek zijn voor hun sector ofwel elders verworven inzichten toepassen in Vlaams-Brabant’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor welzijn.
 
Thuis in de samenleving 

Iedereen wil  deelnemen aan het maatschappelijk leven en zo weinig mogelijk afzonderlijk en uitzonderlijk behandeld worden. Om dit te bereiken kan extra ondersteuning  nodig zijn. 
Soms gaat het over zorg, andere keren gaat het over ondersteuning bij vrijetijdsinvulling, wonen, werken, relaties, enz. Daarom gingen we voor 2015 op zoek naar zorg- en welzijnsprojecten die ervoor ijveren dat de samenleving een thuis is voor iedereen.
Concreet gaat het dan om projecten die de deelname van personen en/of zorgvragers aan het maatschappelijke leven op een duurzame manier verhogen zodat ze zich thuis voelen in hun leefomgeving. Of die nieuwe woon-, leef- of opvangvormen voor doelgroepen willen uitproberen. Ook projecten die het netwerk rond de zorgvrager, zoals vrienden, mantelzorgers, vrijwilligers, buren en familie, activeren komen in aanmerking.
 
14 van de 16 projecten deden mee met het jaarthema van 2015, Thuis in de samenleving:

posticon Koninklijk bezoek voor 20ste verjaardag Vlaams-Brabant

Posted on vr, 02/27/2015 - 10:27 by Monique Swinnen

Koninklijk Bezoek Foto Radio2Vandaag ontvangen de gemeentebesturen van Haacht en Kampenhout samen met de provincie Vlaams-Brabant, Hunnen Majesteiten de Koning en de Koningin. Aanleiding voor dit koninklijk bezoek is de 20ste verjaardag van de provincie Vlaams-Brabant.

Ontstaan uit Brabant in 1995

De provincie Vlaams-Brabant is de jongste provincie in het Vlaams Gewest. Ze ontstond op 1 januari 1995 als gevolg van de splitsing van de unitaire provincie Brabant in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze splitsing was het gevolg van het St.-Michielsakkoord van 1992 waarbij de Belgische staat formeel werd omgevormd tot een federale staat.

Sinds 1995 hebben we als provincie een hele weg afgelegd. Eerst was het wat zoeken en aftasten maar al snel groeiden we uit tot een zelfverzekerde provincie met unieke troeven.

Permanent in evolutie

Door de jaren heen is er heel wat veranderd. Het Vlaams regeerakkoord zorgt voor een nieuwe toekomst. Zo zullen de persoonsgebonden instellingen zoals welzijns-, cultuur- en sportinstellingen overgedragen worden dragen gemeenten, zoals Haacht en Kampenhout.

Maar het regeerakkoord bevestigt alleszins ook de belangrijke rol van de provincie in grondgebonden beleid. Ons beleid rond water, ruimtelijke ordening, mobiliteit en noem maar op wordt de komende jaren verder versterkt. Ook in onze provinciedomeinen blijven we investeren.

posticon De Stad HALLE heeft nu een eigen afdeling voor Pleegzorg

Posted on vr, 02/27/2015 - 09:25 by Monique Swinnen

Sinds kort heeft de regio Halle een eigen afdeling voor Pleegzorg. “Door het oprichten van een antennepunt in Halle, komen we heel wat dichter bij de mensen met hulpvragen te staan en kunnen we nog gerichter de aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in onze regio,“ zegt Dominique Vervaet, afdelingsverantwoordelijke van Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel.

Er zijn momenteel al 4000 pleeggezinnen in Vlaanderen. Er bestaan veel verschillende vormen van pleegzorg, zoals weekendopvang, vakantieopvang, crisisopvang, pleegzorg voor korte of lange termijn. Spontaan denken we bij pleegzorg meestal aan de opvang van kinderen, maar ook volwassenen met een handicap of een psychiatrische problematiek kunnen bij Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel ondersteuning aanvragen.

posticon De Gouden Jaren van Rillaar

Posted on di, 02/24/2015 - 11:54 by Monique Swinnen

De Gouden Jaren van Rillaar is een tentoonstelling in het stedelijk Museum Aarschot die loop van 7 februari tot 19 april. 
Geopend van dinsdag tot vrijdag van 9u. tot 12u. en van 13u. tot 16.30u. Op zaterdag en zondag van 14u tot 18u. Gesloten op maandag en feestdagen.
Onderstaande foto's zijn van tijdens de opening. 

De Gouden Jaren van Rillaar tentoonstelling 

De Gouden Jaren van Rillaar tentoonstelling 

posticon Provincie zoekt Speurneus

Posted on di, 02/24/2015 - 10:45 by Monique Swinnen

Speurneus is een gratis on line wedstrijd over de Europese Unie voor leerlingen van de derde graad basisonderwijs. De wedstrijd loopt van 22 februari tot en met 30 maart.

Vlaams-Brabant zoekt SpeurneusSpeurneus is een on line wedstrijd die leerlingen op een leuke manier veel leert over de geschiedenis, de lidstaten en de realisaties van de Europese Unie. De klassen met het beste resultaat worden ‘Europese klas van het jaar’ en winnen een daguitstap

Speurneus 2015 is een initiatief van de Europe Directs van de Vlaamse provinciebesturen. Dit zijn de lokale informatiecentra van de Europese Commissie. Het concept werd ontwikkeld door Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap.

Meer info: 
Bekijk hiervoor de oproep van Herman Van Rompuy op https://vimeo.com/115972436 
Leerkrachten kunnen zich inschrijven om samen met hun leerlingen het spel te ontdekken via www.speurneus-webquest.be

Tags: 

posticon Voorstelling Huis van het Kind

Posted on ma, 02/23/2015 - 14:34 by Monique Swinnen

Elke dag zetten verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. Met de Huizen van het Kind willen we de krachten bundelen zodat meer gezinnen beter ondersteund worden. Onderstaande foto's zijn van de voorstelling van het Huis van het Kind en het project kinderarmoedebestrijding in Asse.

 

posticon Provincie keurt masterplan Rock Werchter goed

Posted on zo, 02/22/2015 - 00:00 by Monique Swinnen

Provincie keurt toekomstige activiteiten festivalweide Rock Werchter goed
De provincie Vlaams-Brabant keurde het masterplan voor de activiteiten op en naast de festivalweide van Rock Werchter goed.

Naar aanleiding van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Rock Werchter (2006) en de herziening ervan (2012), werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeentebesturen van Rotselaar en Haacht, Live Nation Festivals, Altsien/Werchter Park, Stage Invest en de provincie Vlaams-Brabant. Hierin werd ondermeer afgesproken om een masterplan op te stellen waarin de toekomstige activiteiten voor de omgeving van de festivalweide worden uitgewerkt.
 
De bedoeling van dit masterplan is een afsprakenkader op te stellen om de activiteiten op en naast de Rock Werchter-site maximaal te verzoenen met de wensen van bezoekers en de omgeving. Zo worden er voorstellen gedaan voor een efficiëntere organisatie van de randactiviteiten of voor een verminderde milieubelasting.  Thema’s die aan bod komen zijn onder meer de localisatie en uitbating van camping- en parkeervoorzieningen, standen, publiciteit, mobiliteit, buurtwegen en afval(water).

De uitvoering van het plan zal stapsgewijs gebeuren en er zijn direct geen grote veranderingen. Er is zowel een visie voor de huidige werking als voor de (middel)lange termijn. Een actieplan legt daarbij concrete afspraken vast over taakverdeling en verantwoordelijkheden.
 
De opmaak van het masterplan werd toevertrouwd aan een werkgroep met vertegenwoordigers van de gemeentebesturen van Rotselaar en Haacht, Live Nation Festivals, Altsien/Werchter Park, Stage Invest,de provincie Vlaams-Brabant, Agentschap Natuur en Bos en van de Vlaamse Landmaatschappij. Ze staat ook in voor de jaarlijkse evaluatie en bijsturing van het masterplan.
 
In maart wordt het masterplan voorgelegd aan de gemeenteraad van Rotselaar en Haacht en tenslotte opnieuw aan de deputatie. Tenslotte zullen de goedgekeurde principes van het masterplan omgezet worden in gemeentelijke politieverordeningen.
 
Op maandag 2 maart 2015 om 20.30 uur wordt het masterplan in het Cultuurhuis ‘de Jack-Op’ (Amerstraat 1 in Werchter) voorgesteld aan het publiek.

posticon Veel interesse voor 'Tatertaal'

Posted on do, 02/12/2015 - 10:25 by Monique Swinnen

 25-tal ouders, grootouders, leerkrachten en studenten verzamelde in Kinderdagverblijf 't Zonnetje om er te luisteren naar een interactieve lezing over 'Tatertaal'. Aan de hand van filmpjes en cartoons kregen de aanwezigen concrete tips om baby's en peuters al van de eerste weken na de geboorte te prikkelen met taal. Dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant kan je vanaf 13 februari gratis een goedgevuld 'Tatertaal-rugzakje' ontlenen in de bib van Ternat. Het pakket bevat een DVD, een boekje met liedjes en rijmpjes, een knuffel met fotoboek, een waaier aan voorlees- en doeboekjes

Pagina's