Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Pedagogisch raamwerk

Posted on vr, 11/21/2014 - 14:12 by Monique Swinnen

Het pedagogisch raamwerk voor de kinderopvang van baby's en peuters.

​Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van baby's en peuters. Medewerkers in de kinderopvang zetten hier nu al volop voor in. Het zopas ontwikkelde pedagogische raamwerk biedt een gemeenschappelijk kader voor de kinderopvang, verduidelijkt de verwachtingen tegenover de kinderopvang, het ondersteunt en het inspireert. ​

Minister van Welzijn, volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, nodigde alle leden van het Raadgevend Comité van Kind en Gezin uit om het raamwerk mee te ondersteunen en te implementeren in de kinderopvang voor baby's en peuters.

Tags: 

posticon Een seniorenweek in uw Gemeente?

Posted on do, 11/20/2014 - 10:57 by Monique Swinnen

Provincie inspireert senioren.

Seniorenweek_Elewijt141120_foto sgentens_3.jpg

​De provincie Vlaams-Brabant maakte een nieuwe inspiratiegids voor senioren. Met ‘Uw seniorenweek, een succes!’ kunnen seniorenraden aan de slag om een succesvolle ‘Week van de Senioren’ te organiseren. In Zemst wordt voor het eerst een seniorenweek georganiseerd.

Tags: 

posticon Workshops met streekproducten

Posted on do, 11/20/2014 - 10:31 by Monique Swinnen

Kinderen met streken. Workshops met streekproducten.

Tijdens de Week van de Smaak organiseren de provincie Vlaams-Brabant, de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant, stad Leuven en Brasserie Improvisio workshops voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar met streekeigen groenten.

Week van de Smaak /ImprovisioDe Week van de Smaak is een tiendaags evenement in november rond smaak en eetcultuur en vindt plaats in heel Vlaanderen en Brussel. Het thema van dit jaar is duurzame voeding.

In het kader hiervan hebben de provincie Vlaams-Brabant, de vzw Streekproducten Vlaams-Brabant, stad Leuven en Brasserie Improvisio de handen in elkaar geslagen. Ze organiseerde op 18 en 19 november educatieve workshops voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de Leuvense scholen met lokale voeding.
 
In deze workshops staan de streekproducten centraal. Zo leerden de leerlingen meer over het duurzame aspect van producten uit eigen regio en krijgen ze een beter zicht op de levensloop van een product van in het veld tot op het bord. Zo komen ze veel meer te weten over de witloofteelt en het grondwitloof.

posticon Rattenbestrijding in Vlaams-Brabant

Posted on do, 11/20/2014 - 10:07 by Monique Swinnen

Rattenbestrijding in Vlaams-BrabantDe provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Milieumaatschappij hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over rattenbestrijding . Deze twee waterloopbeheerders staan samen in voor het onderhoud van 1.750 km rivieren en beken.

Op 1 december neemt de provincie Vlaams-Brabant 500 kilometer waterlopen over van de gemeenten. Er blijven dan nog twee grote beheerders van onbevaarbare waterlopen over. De provincie zorgt voor bijna alle lokale waterlopen, de Vlaamse Milieumaatschappij voor de bovenlokale. 

Omdat de rattenbestrijding langs waterlopen best gebiedsdekkend wordt aangepakt, hebben de twee grote waterloopbeheerders beslist om hiervoor een samenwerkingsovereenkomst te sluiten.
Voor de muskusratbestrijding bestonden er al sinds 2005 samenwerkingsovereenkomsten tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie en de gemeenten. 
De gebiedsdekkende aanpak die daarin afgesproken werd, heeft duidelijk resultaat gehad: uit onze regelmatige controles blijkt dat er nog nauwelijks muskusratten voorkomen.

Tags: 

posticon Kunstroute Noord-Oost Hageland zet ateliers kunstenaars open

Posted on vr, 11/14/2014 - 10:14 by Monique Swinnen

Kunstroute noord oost hageland ​Kunstroute Noord-Oost Hageland is aan haar derde editie toe. ‘De Kunstroute’ is een initiatief van de Intergemeentelijke Culturele Samenwerking’, IGCS. De Kunstroute nodigt uit om ateliers van Noord-Oost Hagelandse kunstenaars te bezoeken. Deze derde editie heeft haar naam reeds gemaakt en trekt terecht de aandacht van buiten de regio. Een nieuwe toeristische troef die de provincie Vlaams-Brabant niet willen laten liggen en met haar steun dit project nog wil versterken.

Kunstroute Noord-Oost Hageland sinds deze editie een biënnale. Door een biënnale te maken van De Kunstroute, kunnen ze nog meer de kwaliteit van het initiatief waarborgen. Het is belangrijk dat de deelnemende kunstenaars de nodige tijd krijgen om nieuw werk te scheppen. Naar de bezoekers toe is dat evenzeer van belang. Hun nieuwsgierigheid blijft geprikkeld. Het zal hen er toe brengen om telkens opnieuw naar de kunstenaarsateliers te komen. Doorheen de jaren zal er een band ontstaan tussen de kunstenaar en zijn of haar publiek”.

Kunstroute noord oost hageland

Die band tussen kunstenaar en publiek is een hoofddoel van De Kunstroute. Van meet af wilden ze een laagdrempelig kunstproject. Een project waarbij de kunstenaar en hetpubliek zich goed voelen en zich zeker niet geremd weten omdat ze aan iets onbekends deelnemen. Daarin is me geslaagd. De voorbij edities konden ze toch rekenen op zowat 20.000 bezoekers aan ruim 60 ateliers. Het aantal deelnemende kunstenaars zal dit jaar zeker niet minder zijn. Ze kunnen opnieuw rekenen op 100 kunstenaars in heel wat disciplines, verspreid over ruim 60 locaties.

De deelnemende kunstenaars kan u hier terug vinden.

Kunstroute kaart

posticon Begraafpark crematorium hofheide

Posted on wo, 10/29/2014 - 13:43 by Monique Swinnen

Inhuldiging begraafpark rond crematorium hofheide.  
Begraafpark Hofheide​Rond het crematorium Hofheide in Nieuwrode werd een begraafpark aangelegd voor asbestemming. De aanleg werd meegefinancierd vanuit het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER Hageland.   Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Hofheide speelt in op een groeiende trend van crematie voor de inwoners van de gemeenten van het Hageland en bij uitbreiding het gehele arrondissement Leuven.   In het begraafpark zijn er verschillende mogelijkheden voor asbestemming, zoals een strooiweide, columbarium, begraafbos, strooibos en urnenveld.

Een jaar geleden werd het begraafpark aangelegd. Nu hebben de planten hun vorm gekregen zodat ze kunnen zorgen voor de nodige sereniteit en intimiteit van de site.

Tags: 

posticon Steun waardevol erfgoed

Posted on ma, 07/07/2014 - 16:24 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant geeft in totaal 54.287 euro steun aan 9 erfgoedprojecten uit Aarschot, Grimbergen, Halle, Leuven, Tervuren en Tienen.

In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog in Vlaams-Brabant worden volgende projecten gesubsidieerd:

- De Werkgroep voor Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie (Wagdi vzw) krijgt 4.000 euro voor de eerste uitgave in de driedelige reeks over 'Aarschot tijdens de woelige oorlogsjaren 1914-1918’. De gebeurtenissen in Aarschot bij het begin van de oorlog, van augustus 1914 tot januari 1915 komen aan bod: de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog, de doortocht van de Duitsers in ons land, de Slag van Aarschot, de bezetting van de stad met brandstichting en moordpartijen en de ontgraving van de slachtoffers. 
- Voor het boek over ‘De burgerslachtoffers en hun families van Aarschot in de Eerste Wereldoorlog’ ontvangt deHertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde vzw een bedrag van 4.000 euro. 

Op 9 augustus worden beide boeken in Aarschot voorgesteld.

posticon Stad Aarschot realiseert motorhomeparking

Posted on ma, 07/07/2014 - 15:42 by Monique Swinnen

Al jaren werd er bij het stadsbestuur op aangedrongen een motorhomeparking te realiseren in Aarschot. Enerzijds om deze vorm van toerisme te activeren in onze stad en anderzijds om over wettelijke standplaatsen te kunnen beschikken.

Motorhomeparking telt 8 staanplaatsenStad Aarschot realiseert motorhomeparking
Al in 2012 werden de nodige vergunningen aangevraagd en verkregen. Nu twee jaar later zijn de werken op het terrein achter de rug. De motorhomeparking bevindt zich op de site van Parking Centrum ter hoogte van de stedelijke sporthal. De parking telt 8 ruime staanplaatsen, waaronder 2 plaatsen voor kleinere campers.

De campertoeristen kunnen beschikken over elektriciteit tot maximum 2 ampère. Er is ook een lozingsput. Het gebruik van deze faciliteiten is gratis.

Toerisme in Aarschot in opmars
Schepen van Toerisme Steven Omblets: “Toerisme is aan een opmars bezig in onze stad. Steeds meer groepen vinden de weg naar Aarschot. Elk jaar tellen we bovendien ook meer individuele bezoekers. De steeds groeiende groep van campertoeristen willen we alleszins niet mislopen. Toerisme geeft immers ook economische impulsen. Zeker met de ambitieuze herdenkingen rond WO I willen we onze Aarschotse gastvrijheid in de verf zetten.”

Omgevingswerken
Later dit jaar worden ook de omgevingswerken afgerond, waarbij een haag de motorhomeparking zal scheiden van de parking voor personenwagens.

Motorhomeparking is gratis
Het gebruik van de motorhomeparking is gratis en uitsluitend bedoeld voor motorhomes. Ze mogen er maximum 48 uur blijven staan.

posticon Wachtbekken Grimbergen werkt.

Posted on ma, 06/30/2014 - 13:59 by Monique Swinnen

Tijdens de zware regenval van zaterdag bewees het wachtbekken ‘Nekkerbos’ in Grimbergen haar dienst. De Maalbeek, die in het verleden voor heel wat wateroverlast gezorgd heeft, overstroomde hierdoor niet.

Tijdens de onweersbui van zaterdagnamiddag lieten de schuiven van ons wachtbekken in Grimbergen maar een beperkt debiet door. Hierdoor bleef de Maalbeek deze keer wel binnen haar oevers. Na het onweer gingen de schuiven weer open en stroomde het gebufferde water weer weg. Het wachtbekken is nu duidelijk klaar en kan tijdens de volgende onweersbuien opnieuw Grimbergen beschermen.

De beperkte wateroverlast die er zaterdag toch was, had niets te maken met overstromingen vanuit de Maalbeek, maar met water dat afstroomt van velden en wegen.
Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst ook minder modder van de velden stroomt, werkt onze provinciale erosiecoördinator samen met de gemeente Grimbergen, maatregelen uit, onder andere voor het knelpunt 'Hof ter Weerde'.

posticon Gemeenten kiezen voor klimaatneutraal

Posted on vr, 06/27/2014 - 11:58 by Monique Swinnen

57 VLAAMS-BRABANTSE GEMEENTEN KIEZEN VOOR KLIMAATNEUTRALITEIT.

gemeenten kiezen voor klimaatneutraal.

EERSTE KEER IN EUROPA DAT ZO’N GROTE GROEP GEMEENTEN BURGEMEESTERSCONVENANT TEKENT.

De burgemeesters van 57 Vlaams-Brabantse gemeenten ondertekenden gisteren het Europese Burgemeestersconvenant. Met het Burgemeestersconvenant engageren gemeenten zich mee voor de Europese en regionale inspanningen om de CO2-uitstoot van hun gemeenten met minstens 20% te verminderen tegen 2020.

Het convenant is een initiatief van de Europese Commissie en heeft aldus een belangrijke Europese uitstraling. Het is een mooie vlag om het hele lokale energiebeleid focus en systematiek te geven en zichtbaar te maken voor de bevolking. Sedert de aftrap begin 2009 hebben 5753 Europese gemeenten getekend. In die gemeenten wonen samen meer dan 180 miljoen inwoners.

Voor een overzicht van alle ondersteuning en meer info over klimaatneutraliteit kan u surfen naar:www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal

Pagina's