Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon #vrouwendag #cravattendag

Posted on di, 03/08/2016 - 15:52 by Monique Swinnen

De Vrouwen van de fractie CD&V in de provincieraad van Vlaams-Brabant roepen op om te werken aan een vrouwvriendelijke politie, met Tom Dehaene, gedeputeerde bevoegd voor de opleidingsschool voor politie in het PIVO te Asse en de burgemeesters of schepenen van Herne, Linter, Asse, Londerzeel, Scherpenheuvel-Zichem en Kortenberg.

Op 8 maart viert de wereld Internationale Vrouwendag. Op die dag wordt de balans inzake gendergelijkheid opgemaakt. Net als afgelopen jaren organiseert Vrouw & Maatschappij – CD&V politica daarom de Cravattendag. De cravatte is hét symbool bij uitstek van macht. Bij uitbreiding is de stropdas ook het symbool van de oververtegenwoordiging van mannen aan de top van onze maatschappij. Want de basis vervrouwelijkt, maar de hoogste regionen zijn nog steeds voor mannen voorbehouden.
Dit blijkt ook bij de politie het geval te zijn.

Tags: 

posticon Filmvoorstelling: Sven het laatste jaar

Posted on di, 03/08/2016 - 14:16 by Monique Swinnen

De naam Sven Nys is er één die nog tientallen jaren zal blijven nazinderen in het wielermilieu. Dat hij zijn fans een blik achter de schermen biedt van zijn laatste seizoen als veldrijder, is het mooiste cadeau dat hij hen kon geven. Regisseur Jan Vandermotte volgde Sven Nys overal en had volledige toegang tot Svens leven. Het gevarieerde landschap van het Hageland is waar Sven Nys zich thuis voelt. Daar is provincie Vlaams-Brabant ook trots op. Net als op het Sven Nys Cycling Center dat dit jaar zijn deuren zal openen op de top van de legendarische Balenberg.

posticon Eén geoloket Trage Wegen voor heel Vlaanderen

Posted on wo, 03/02/2016 - 16:03 by Monique Swinnen

In dit portaal, dat aangestuurd wordt vanuit het geoloket Vlaams-Brabant, vindt de bezoeker de inventarissen van de trage wegen uit heel Vlaanderen. Deze informatie werd aangeleverd dankzij de inzet van honderden vrijwilligers op het terrein, die trage weg per trage weg afliepen om de gegevens te verzamelen.

Meer infohttp://geo.vlaamsbrabant.be/tragewegen

posticon Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

Posted on wo, 03/02/2016 - 15:48 by Monique Swinnen

Interreg-project 2B Connect helpt 70 bedrijven hun terreinen natuurgericht in te richten

Bedrijventerreinen natuurgericht inrichten en beheren

Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat, speelt een belangrijke rol als (grensoverschrijdende) natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor een betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten. 

Stad Aarschot en RLNH aan de slag in park Elzenhof

De stad Aarschot en het Regionaal Landschap Noord Hageland vzw gaan in het kader van dit project aan de slag in het park Elzenhof, langs het bedrijventerrein Nieuwland. Dit stadspark ligt aan de rand van het bedrijventerrein en vormt een groene buffer tussen bedrijven en biodiversiteit (Demervallei). Er wordt een nieuw inrichtings- en beheerplan opgemaakt voor het park. Daarin staat de relatie met de onmiddellijke omgeving - de Demervallei enerzijds en de stationsomgeving anderzijds - centraal. De visienota ‘Herontwikkeling bedrijventerrein Aarschot’, opgemaakt in opdracht van de dienst Ruimtelijke Ordening Vlaams-Brabant, vormt de basis van de uitwerking van dit plan.

Tags: 

posticon 1.127 beeldjes en wensen ter nagedachtenis van gesneuvelden in WOI

Posted on ma, 02/29/2016 - 15:32 by Monique Swinnen

Het Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk was van 20 tot 28 februari gastheer voor het project ‘ComingWorldRememberMe’ en de CosmoGolem. CWxRM wil tussen 2014 en 2018  600.000 beeldjes in klei laten maken als symbool voor de 600.000 gesneuvelden op Belgisch grondgebied tijdens de Eerste Wereldoorlog. Meer dan 1.000 bezoekers maakten in Tildonk de voorbije week een beeldje. Ook de CosmoGolem mocht tientallen wensen in ontvangst nemen. 

1.127 Vlaams-Brabantse beeldjes voor gesneuvelden

CWxRM zet van 2014 tot 2018 de Eerste Wereldoorlog op een creatieve manier in de kijker. Curator  Jan Moeyaert en kunstenaar Koen Vanmechelen willen op 4 jaar tijd 600.000 beeldjes in klei laten maken als symbool voor de 600.000 gesneuvelden op Belgisch grondgebied. Die beeldjes worden in 2018 in Ieper op een stuk niemandsland geplaatst in een ‘land art’ installatie van Koen Vanmechelen. De beeldjes worden in vaste ateliers gemaakt, verspreid over heel België.

‘De organisatie beschikt ook over een mobiel atelier waardoor de Engelenburcht in Tildonk van 20 tot 28 februari werd omgetoverd tot een heuse werkplaats’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. ‘Meer dan 1.000 bezoekers maakten in Tildonk de voorbije week een beeldje en droegen zo letterlijk hun steentje bij aan het project. Een resultaat om trots op te zijn’.  

Mooie wensen in het hart van de Cosmogolem

De voorbije weken vond de CosmoGolem een plekje in de kloostertuin van het Belevingscentrum. De Cosmogolem is een 4 meter hoge houten reus van kunstenaar Koen Vanmechelen. Iedereen die dit wilde, kon via een klepje bij het hart van het beeld zijn of haar wensen voor een betere wereld in de reus deponeren.

‘In het hart van de reus werden tientallen wensen gedropt’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme. ‘De mooiste wensen kan je in de maand maart in het Belevingscentrum bezichtigen’.  

Meer info: www.vlaamsbrabant14-18.be/cwrm

Tags: 

posticon Getevallei is Belgische Wandelroute van het jaar

Posted on ma, 02/29/2016 - 11:36 by Monique Swinnen

Het Wandelnetwerk Getevallei van Toerisme Vlaams-Brabant werd  op de Fiets- en Wandelbeurs in Antwerp Expo, samen met de Streek-GR Haspengouw,  tot Belgische Wandelroute van het jaar bekroond.

Vorig jaar werkten Toerisme Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de gemeenten Geetbets, Linter, Tienen en Zoutleeuw een nieuw wandelnetwerk van 250 km in de Getevallei uit.
Het wandelnetwerk bevindt zich in het oostelijk gedeelte van het Hageland.  Het is een gebied met eindeloze akkers en weiden, afgeboord met populieren en tal van fruitaanplantingen. Deze fruitgaarden sieren in de lente de streek met een overweldigende bloesemweelde en bieden in de herfst een rijkdom aan appels en peren. 

Tijdens de Fiets- en Wandelbeurs werd dit wandelnetwerk meteen bekroond met de titel ‘Belgische Wandelroute van het jaar’.

De jury prees op de prijsuitreiking de kwaliteit van het netwerk: een mooi gebied, een goede bewegwijzering op het terrein, een leesbare kaart, duidelijke teksten in het bijhorende boekje met suggesties voor wandelingen, een overzichtelijke website met gratis downloadbare themaroutes en een overzicht van bijzondere plekjes.

Wij zijn heel fier dat ons wandelnetwerk in de Getevallei deze titel gekregen heeft. Het is een beloning voor het harde werk dat we, samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de gemeenten, geleverd hebben. Ook vorig jaar hebben we deze titel veroverd, toen voor het Wandelnetwerk Pajottenland. Dit bewijst toch dat Vlaams-Brabant beschikt over mooie wandelgebieden met goed uitgewerkte wandelroutes.

Toerisme Vlaams-Brabant zal, ter gelegenheid van deze bekroning,  het netwerk in de komende dagen bijzonder in het licht stellen, o.m. op onze site www.verliefdopvlaamsbrabant.be . Daar wordt vanaf dinsdag 1 maart een wedstrijd gelanceerd waarmee vijftig wandelkaarten kunnen gewonnen worden. 

Meer info: http://www.fietsenwandelbeursvlaanderen.be/index.php/nl/home/vlaanderen/activiteiten-kop/wandelroute-van-het-jaar

Tags: 

posticon Liv, een nieuw infopunt voor land- en tuinbouwsters

Posted on za, 02/27/2016 - 14:54 by Monique Swinnen

Op de vierjaarlijkse Nationale Dag van de Agravrouw lanceerden nationaal KVLV-voorzitster Nik Van Gool en minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege een gloednieuw infopunt voor onderneemsters in de land- en tuinbouwsector. 
In het bijzijn van honderden Agravrouwen werd Liv, wat staat voor Landelijk infopunt voor vrouwen, in Oudenaarde op feestelijke wijze boven het doopvont gehouden. Minister Schauvliege aanvaardde hiermee ook het meterschap van Liv, een eer die haar te beurt viel als dank voor haar steun bij de opstart van dit project.

WAAROM LIV?

In haar dagelijkse werking wordt KVLV-Agra geconfronteerd met problemen die vrouwen in de land- en tuinbouwsector ondervinden. Vragen rond hun juridische en financiële positie op het bedrijf, de combinatie arbeid en gezin, de zoektocht naar en het evenwicht met een (extra) job buitenshuis, … komen vaak aan bod. Met verschillende studiedagen, vormingen en dossiers zoals ‘Kaas met gaatjes’ probeert KVLV-Agra hier alvast zo goed mogelijk op in te spelen. 

Helaas bestaat er niet één globaal pakket van adviezen dat voor alle boerinnen of tuiniersters van toepassing is. Met de steun van de Vlaamse overheid komt Liv aan dit probleem tegemoet door o.a. individuele vragen te beluisteren, eerstelijnsadvies te geven en indien nodig door te verwijzen naar de gepaste expert. 

WAT BIEDT LIV?

Liv wordt hét aanspreekpunt voor alle land- en tuinbouwsters in Vlaanderen.

Liv geeft eerstelijnsadvies over juridische, financiële en sociale thema’s met aandacht voor de unieke situatie van land- en tuinbouwsters. Zit je met een erg specifieke vraag, dan brengen we je in contact met de juiste expert.

Liv is een kenniscentrum over vrouw zijn in de land- en tuinbouw. Op de website 

www.e-liv.be vind je vanaf 1 maart 2016 informatie over de huidige wetgeving rond juridische, financiële en sociale thema’s, een overzicht van publicaties en vormingen, verschillende modelbrieven en tal van interessante links.

Liv is ook een meldpunt voor problemen in de praktijk, knelpunten in reglementering of vrouwonvriendelijke praktijken. Enkel als we weten wat er leeft en waar het schoentje wringt, kunnen we ijveren voor verandering. 

Via telefoon of e-mail staat een vertrouwenspersoon tijdens de kantooruren paraat om vrouwen hierover met raad en daad bij te staan. 

MEER INFO

Op kvlv.be/pers vind je meer info zoals de speech van minister Joke Schauvliege, de speech van nationale KVLV-voorzitster Nik Van Gool en de KVLV-factsheet.
Voor concrete vragen over Liv mag je contact opnemen met An Deneffe via adeneffe@ons.be,

Tags: 

posticon Inhuldiging eerste microwaterkrachtcentrale in Europa

Posted on wo, 02/24/2016 - 14:36 by Monique Swinnen

Met de waterkrachtturbine van Turbulent kan er energie uit rivieren gehaald worden met lagere hoogteverschillen - van 1,5 tot 3 meter - dan gebruikelijk is. De start-up inspireerde zich hiervoor op de manier waarop draaikolken in de natuur werken.

Deze eerste microwaterkrachtcentrale van Turbulent werd vandaag plechtig in gebruik genomen op een historische site in Tielt-Winge. Jasper Verreydt van Turbulent: “Doordat wij de dynamiek van een vortex goed begrijpen, kunnen wij het formaat van onze turbines aanzienlijk verkleinen. Dat is een uniek kenmerk en zorgt voor minder civiele werken en minder impact op het ecosysteem. Minder ingrijpende werken maakt dat dit type technologie toegankelijker is voor meer mensen. Naast de specifieke propeller en de software die wij voorzien kan deze centrale door zo goed als iedereen geïmplementeerd worden.

Pagina's