Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon 20.000ste bezoeker voor Belevingscentrum ’14-’18 in Tildonk

Posted on ma, 11/21/2016 - 15:21 by Monique Swinnen

Naar aanleiding van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog bouwde de provincie Vlaams-Brabant een Belevingscentrum uit in het Ursulinenklooster van Tildonk. 

Sinds de opening in juni 2014 vinden groepen en individuele bezoekers vlot de weg naar het Belevingscentrum over het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. In het centrum ligt de aandacht dan ook op mensen, emoties en het leven tijdens de bezetting, naast de oorlogsfeiten. Er wordt gebruik gemaakt van interactie en veel geluids- en beeldmateriaal. De tentoonstelling wordt hoog gewaardeerd.

Een leerling van de Sint-Pietersschool van Korbeek-Lo was de 20.000ste bezoeker van het Belevingscentrum en werd in de bloemetjes gezet.

Tags: 

posticon Houwaartse wijnfeesten

Posted on wo, 11/16/2016 - 11:32 by Monique Swinnen

Houwaart viert wijnfeesten

Op zaterdag 12 november organiseerde de Houwaartse Wijngaard vzw, met medewerking van de provincie Vlaams-Brabant, haar vierde wijnfeesten. Tijdens de Houwaartse wijnfeesten kunnen de deelnemers Hagelandse wijnen proeven en kennismaken met  de wijnbouwers.

De Hagelandse wijn is één van de grote toeristische troeven van het Hageland. De streek beschikt over een mooi aanbod van toeristisch ontsloten wijndomeinen.Daarom gaat Toerisme Vlaams-Brabant de Hagelandse wijndomeinen meer promoten.
Dit jaar werden voor het eerst een reeks van 6 wijnweekends georganiseerd en werd een nieuwe wijnbrochure uitgegeven. 

We ondersteunen de Houwaartse wijnfeesten organisatorisch en financieel met een subsidie van 1.000 euro. Bovendien is er nu een overeenkomst goedgekeurd waarbij we ook de volgende jaren gaan samenwerken.
Deze samenwerking geldt ook voor de vzw Stenen Muur die de wijnfeesten in Wezemaal organiseert.

Meer info: www.houwaartsewijngaard.be

posticon Visietekst van het (Sigma)project Demervallei

Posted on di, 11/08/2016 - 12:16 by Monique Swinnen

 

Werken aan een veilige, natuurlijke en mooie  toekomst voor Demer en Laak

De provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw werken, samen met het Bekkenbestuur, de Vlaamse overheid en gemeentebesturen, aan een veilige, natuurlijke en recreatieve herinrichting van de Demer- en Laakvallei. Vandaag ondertekenen ze symbolisch de visietekst van het (Sigma)project Demervallei.

Met het (Sigma)project Demervallei werken de Demerpartners samen aan een veilige, natuurlijke en recreatief aantrekkelijke Demer en Laak tussen Diest en Werchter. Het project, één van de belangrijkste integrale projecten binnen het Demerbekken, maakt deel uit van het Sigmaplan.
Het Sigmaplan, een actieprogramma van Waterwegen en Zeeknaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos, moet ervoor zorgen dat de Schelde en haar zijrivieren, waaronder de Demer, meer ruimte krijgen om wateroverlast in kwetsbare gebieden te voorkomen en dat zeldzame natuur terug alle kansen krijgt.

De Demervallei kampt met twee hardnekkige problemen: wateroverlast en verdroging. Bovendien gaat de ecologische waarde van de vallei erop achteruit. De voornaamste oorzaken zijn de rechttrekking, indijking en verdieping van de Demer en de verregaande verharding van de oppervlakte door gebouwen en wegen.

De bedoeling van het integraal project Demervallei is om de natuurlijke relatie tussen Demer en Laak en hun valleien te herstellen. Dat kan doordat in het Sigmaproject de 30 oude bochten van de Demer opnieuw aangesloten worden op de rivier. Door de stroom als vanouds te laten kronkelen, zullen hoge waterpeilen op een natuurlijke manier gebufferd worden en zal er in droge periodes minder verdroging optreden. Deze semi-natuurlijke en gecontroleerde overstromingen worden gecombineerd met nieuwe veiligheidsdijken. We hebben deze visie met alle demerpartners via een strategisch project vorm gegeven waardoor er veel enthousiasme is om met de uitvoering te beginnen.

Uiteindelijk zullen we ervoor zorgen dat er een overstroombare oppervlakte komt die 11,5 miljoen m³ water, dat zijn 4.400 Olympische zwembaden, kan bufferen. We gaan de biodiversiteit van de regio herstellen en versterken door kansen te creëren voor de dier- en plantensoorten. De meanders worden terug broed- en leefgebieden voor waterdieren en vogels. En we zetten in op nieuwe toeristisch-recreatieve mogelijkheden voor de regio. We denken dan onder meer aan bivakzones voor kampeerders en kanovaren op de Demer.

 

Tags: 

posticon Dag van het Brabants Trekpaard

Posted on di, 10/18/2016 - 10:21 by Monique Swinnen

Toerisme Vlaams-Brabant en het Comité Vollezele Leeft organiseerde op zondag 16 oktober op het Oudstrijdersplein in Vollezele de zesde editie van de Dag van het Brabants Trekpaard.

 

Vanaf 10 uur stond de dorpskern van Vollezele volledig in het teken van het Brabants Trekpaard. 

 

De bezoekers maakten via doorlopende demonstraties en activiteiten kennis met de talrijke mogelijkheden en het zachte karakter van onze Brabantse trots.
Meer infowww.vollezeleleeft.eu

posticon Wandelaars erg tevreden over wandelnetwerk

Posted on di, 10/11/2016 - 10:19 by Monique Swinnen

Wandelaars erg tevreden over wandelnetwerk Pajottenland.  Profiel en populairste trajecten in kaart gebracht

Toerisme Vlaams-Brabant voerde een grootschalig onderzoek uit bij de wandelaars op het wandelnetwerk Pajottenland. Het wandelnetwerk Pajottenland heeft heel wat mooie plekjes en deze worden ook erg gewaardeerd door de wandelaars. De wandelaars komen voor natuur en rust en hebben dit gevonden. Belangrijk is dat het wandeltoerisme, net als het fietstoerisme, voor een economische meerwaarde zorgt bij de toeristische uitbatingen op en langs het wandelnetwerk  Het onderzoek biedt ook heel wat informatie voor toekomstige ontwikkelingen van het wandelproduct. De bedoeling is het toeristisch beleid aan te passen aan de noden van de wandelaars. 

Toerisme Vlaams-Brabant startte in 2015 met de uitbouw van een permanent monitoringsysteem om het aantal wandelaars op het wandelnetwerk Pajottenland te meten. Daarvoor werden 10 wandeltellers geplaatst. De resultaten van de wandeltellers werden nu aangevuld met een grootschalige enquête.

Met de resultaten kunnen we aan de slag. Zo zal er werk gemaakt worden van kwaliteitsbewaking en het toeristisch potentieel van het wandelnetwerk, door wandelaars langer in onze regio te laten verblijven.

Profiel van de wandelaar in  het Pajottenland

Het wandelnetwerk Pajottenland trekt wandelaars aan uit heel Vlaanderen. 52% van de wandelaars komt uit Vlaams-Brabant, 23% uit Oost-Vlaanderen, 11% uit Antwerpen en 6,5%  uit Brussel. Eén op vijf van de ondervraagde wandelaars was alleen op stap, een kleine helft waren met 2 personen (koppel zonder kinderen), 12% wandelde in een vriendengroep en 5% ondernam een wandeling met de kinderen. 

Qua leeftijd is  20% tussen de 30 en 49 jaar en 2 op 3 wandelaars ouder dan 50+. Opvallend is dat de gemiddelde leeftijd van de wandelaars in het Pajottenland met 51 jaar een stuk hoger ligt dan de leeftijd van de wandelaars op het wandelnetwerk Zuid-Dijleland (41 jaar), waar in 2014 een gelijkaardig onderzoek werd gevoerd. Daar waar het wandelnetwerk Dijleland met de vele bosgebieden meer kinderen aantrekt, is het wandelnetwerk Pajottenland hét gebied voor de meer geoefende wandelaar.

 

Tags: 

posticon Provincie investeert in fietstellers. Recreatief en functioneel fietsverkeer in kaart gebracht

Posted on ma, 10/03/2016 - 10:19 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant plaatste automatische, vaste fietstellers op fietspaden in de Groene Gordel. Deze dienen voor de opmeting van het aantal fietsers op het toeristisch én functioneel fietsroutenetwerk.

Innovatieve fietstellers
De provincie Vlaams-Brabant investeert opnieuw in vaste fietstellers en maakte 80.000 euro  vrij voor het uitbreiden van het fietstelsysteem.
In 2011 werden reeds 5 vaste fietstellers geïnstalleerd in het Hageland en nu werden nog 12 glasvezeltellers geïnstalleerd in de Groene Gordel. Deze vaste tellers zijn voorzien van een zonnepaneel en tellen 24 op 24 uur.

Fietstoerisme in kaart gebracht
Het fietsnetwerk bestrijkt de hele provincie  en zorgt ervoor dat fietsers eenvoudig van knooppunt naar knooppunt door het landschap kunnen fietsen. Jaarlijks maken duizenden fietsers gebruik van dit eenvoudig systeem om de batterijen even op te laden en de streek te ontdekken.
Met de fietstellers van de Belgische firma Flow kunnen we een inschatting maken van het volume aan recreatieve fietsers op de netwerken. Het is belangrijk om te weten hoeveel recreatieve fietsers er zijn op de netwerken in onze provincie.

Zowel fietsers als horeca zijn tevreden

Bovenop het fietsmeetsysteem loopt ook nog een toeristisch fietsonderzoek.
Uit de tussentijdse resultaten kunnen we alvast meegeven dat 95% van de recreatieve fietsers tevreden tot uiterst tevreden zijn over het fietsnetwerk Vlaams-Brabant. Vooral het mooie landschap en de rust op het fietsnetwerk scoren erg goed.

Ook de horeca op en langs het netwerk is erg tevreden want de recreatieve fietsers spenderen gemiddeld € 10,69 per fietstocht. In het Hageland fietsen zo’n 535.000 recreatieve fietsers wat jaarlijks zo’n  € 5.700 opbrengt voor de lokale economie.
Dankzij de fietstellers in de Groene Gordel zal de economische waarde nu ook berekend kunnen worden voor de volledige provincie.

Woon-werkverkeer met de fiets zit in de lift

Verschillende delen van het fietsknooppuntennetwerk vallen samen met de fietssnelwegen die recent werden uitgetekend. Die plaatsen zijn zeer interessant om het fietsverkeer permanent te meten. Zo kan het succes van de fietssnelwegen over de jaren heen gevolgd worden.
Zo komen er meetpunten op de fietssnelwegen Leuven-Mechelen, Halle-Brussel, Brussel-Mechelen en de Leirekensroute.

In 2014 werd op het jaagpad in Zemst een eerste keer fietsverkeer geteld. Toen werden in mei en juni gemiddeld 413 fietsers per dag geteld. Het lijkt erop dat het fietsverkeer in de regio flink in de lift zit, want sinds begin september werden er gemiddeld 582 fietsers geteld. Met de toekomstige investeringen rekenen we erop dat dat aantal nog zal toenemen.

posticon Parking voor kampeerwagens

Posted on ma, 09/26/2016 - 16:01 by Monique Swinnen

Het ontbreken van een plaats voor campers in Leuven werd al een aantal keren aangehaald door verschillende politieke partijen.

Schepen Dirk Vansina: “Ik werd ook al herhaaldelijk aangesproken door eigenaars van mobilhomes die aangaven dat toerisme met mobilhomes erg populair is en dat er een reële nood is aan enkele camperplaatsen in Leuven.”

Die behoefte blijkt ook uit het feit dat de parking aan de abdij Vlierbeek vaak gebruikt wordt door mobilhomes, hoewel deze parking hier niet voor bedoeld of uitgerust is. Maar bij gebrek aan een vergunde parkeerplaats voor campers in Leuven geven eigenaars die locatie aan elkaar door via gespecialiseerde websites.

Toerisme Leuven heeft herhaaldelijk gezocht naar een geschikte plaats voor zo’n parkeerplaatsen, wat geen evidentie was. Een camperparking moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Ze moet gesitueerd zijn in een rustige en veilige omgeving en best in de nabijheid van openbaar vervoer. De plaatsen moeten ook uitgerust zijn met voorzieningen zoals water, elektriciteit en een loospunt voor afvalwater.

In het budget van Toerisme Leuven is dan ook een investeringsbedrag ingeschreven indien zich een opportuniteit zou voordoen.

Dirk Vansina is optimistisch: “Ik kan goede vooruitzichten aankondigen. Momenteel zijn er onderhandelingen bezig met de provincie Vlaams-Brabant om in het provinciedomein Kessel-Lo op de parking aan de Eénmeilaan een aantal camperplaatsen in te richten. Het domein plant een heraanleg van de parking en in dat project zouden op vraag van stad Leuven acht kampeerautoplaatsen opgenomen worden. De stad zou mee investeren in de aanleg, de provincie Vlaams-Brabant zou de uitbating voor zich nemen.”

Ook gedeputeerde Monique Swinnen, bevoegd voor Toerisme Vlaams-Brabant, onderkent de behoefte aan dergelijke staanplaatsen. In Vlaams-Brabant zijn er slechts drie vergunde locaties: in Rotselaar, Aarschot en aan de Halve Maan in Diest. Leuven als vierde vergunde plaats voor campers zou een mooie aanvulling zijn voor het  toeristisch aanbod en eindelijk een antwoord bieden op een vraag die al lang leeft.

Tags: 

posticon Peters en meters wandel- en fietsroutes gaan digitaal

Posted on ma, 09/12/2016 - 11:32 by Monique Swinnen

Toerisme Vlaams-Brabant bedankte op zondag 11 september haar Peters en Meters.

Deze peters en meters zijn vrijwilligers die drie keer per jaar de fiets- , ruiter- en wandelroutes in onze provincie inspecteren. Momenteel zijn er 695 actief, 169 voor de fietsroutes, 545 voor de wandelingen en 19 voor de ruiterpaden.

Onze peters en meters bezorgen hun opmerkingen en suggesties aan een medewerker van de provincie, die alles bundelt en doorgeeft aan de onderhoudsploegen van IGO-W voor het arrondissement Leuven en 3Wplus voor het arrondissement Halle-Vilvoorde.  Deze voeren dan de nodige werkzaamheden uit om de routes en hun bewegwijzering en infrastructuur in optimale toestand te houden.
Vanaf nu kunnen ze hun opmerkingen rechtstreeks in het digitale GIS-systeem inbrengen.

Tags: 

posticon Grootste gewezen meisjeskostschool opent deuren tijdens Open Monumentendag

Posted on wo, 09/07/2016 - 12:19 by Monique Swinnen

Tijdens de Open Monumentendag van zondag 11 september zet de provincie Vlaams-Brabant de deuren open van de kloosterschoolsite van de zusters ursulinen in Tildonk.

Het imposante voormalige klooster- en scholencomplex van de zusters ursulinen in Tildonk (Haacht) was destijds één van de grootste meisjeskostscholen in België. De site omvat een klooster, internaat, dorpsschool, boerderij en nuts- en siertuinen binnen een ommuurde omheining. Het succes van deze internationaal gerenommeerde onderwijsinstelling is af te lezen uit de rijke bouwgeschiedenis. Ondanks de variatie aan bouwstijlen straalt het geheel toch een bijzondere harmonie uit.

Dit complex maakt deel uit van het beschermd dorpsgezicht van Tildonk, met de pastorie en de Sint-Jan-de-Doperkerk.

Tijdens de Open Monumentendag krijgen de bezoekers de unieke gelegenheid om de grotendeels intact gebleven gebouwen met vaak originele aankleding en meubilair te bezoeken. Het is een unieke gelegenheid om de volledige site te kunnen bezoeken.

>>>

Tags: 

posticon Vlaams-Brabantse logies trakteren

Posted on wo, 09/07/2016 - 11:53 by Monique Swinnen

Vlaams-Brabantse logies trakteren tijdens de Nacht van de Gast op 24 september

Voor de tweede keer op rij slaan Unizo en Logeren in Vlaanderen Vakantieland de handen in elkaar om hun klanten extra in de watten te leggen. In het weekend van de Dag van de Klant (24 september) krijg je niet enkel een bedankje van de handelaars, ook de logiessector verwent met een speciale editie van de ‘Nacht van de Gast’. Dit jaar krijg je naast je overnachting ook een unieke beleving cadeau, aangeboden door de gastheren- en vrouwen van Vlaanderen. De speciale pakketten variëren van een workshop chocolade maken tot een aperitiefconcert en van relaxerende voetmassage tot een workshop pottenbakken. Het aanbod is beperkt en alleen te reserveren via de website http://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/nl/nacht-van-de-gast/ 

“De Vlaams-Brabantse logiessector blijft niet achter en bedankt haar klanten dit jaar door een unieke beleving aan te bieden. Speciaal voor de Nacht van de Gast stelden onze gastheren- en vrouwen een pakket samen dat alleen te reserveren is in het weekend van 24 september” zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor toerisme.

De Vlaamse-Brabantse deelnemers pakken uit met de volgende unieke pakketten:

Tags: 

Pagina's