Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Aarschot klaar met erosieplan.

Posted on wo, 12/20/2017 - 11:25 by Monique Swinnen

WATERSCHADE  VOORKOMEN. AARSCHOT IS 45E GEMEENTE DIE KLAAR IS MET EROSIEPLAN.

De gemeenteraad van Aarschot beslist vandaag over de samenwerkingsovereenkomst erosie met de provincie Vlaams-Brabant. Aarschot is daarmee de 45e gemeente die een erosieplan klaar heeft. Hiermee is bijna het volledige werkschema (50 gemeenten) in onze provincie afgerond. Er wordt nu volop ingezet op de uitvoering van deze plannen.

De provincie Vlaams-Brabant zet vier medewerkers in om de gemeenten te helpen met erosiebestrijding. Daarnaast heeft ze reeds 700.000 euro uitgegeven aan de aanleg van erosiedammen en poelen. De bedoeling is om goeie grond op de akkers te houden en modderstromen uit de riolen en huizen.

‘We trekken volgend jaar 700.000 euro uit om individuele woningen en gebouwen te kunnen beschermen tegen waterschade. Scholen en collectieve gebouwen kunnen tot 10.000 euro ontvangen. Private woningen of bedrijven tot 7.500 euro’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. ‘Een voorbeeld is Garage Feyaerts in Aarschot. Deze garage heeft reeds zware werken uitgevoerd om de waterellende buiten te houden.

Tags: 

posticon Eerste hemelwaterplan in Herent

Posted on ma, 10/09/2017 - 12:07 by Monique Swinnen

Herent heeft als eerste Vlaams-Brabantse gemeente een hemelwaterplan.

De gemeente Herent heeft het eerste afgewerkte hemelwaterplan van de provincie Vlaams-Brabant. Hiervoor krijgt ze van de provincie een financiële steun van 19.638 euro.

Onze provincie kreeg de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast. De provincie Vlaams-Brabant hecht veel belang aan de bestrijding van wateroverlast en overstromingen.

Hemelwaterplan voor strijd tegen wateroverlast

De aanleg van overstromingsgebieden en bufferbekkens is hierbij niet voldoende. Er zijn meer maatregelen nodig. Zo gaan we gemeenten aanmoedigen om via de opmaak van een hemelwaterplan een integrale visie uit te werken om het water maximaal ter plaatse te houden en niet versneld af te voeren.

Bij de opmaak van het hemelwaterplan onderzoekt de gemeente hoe het water, afkomstig van bestaande en geplande wegen, woningen en (on)verharde oppervlakten, kan ter plaatse gehouden worden, infiltreren en vertraagd afgevoerd worden.

Herent heeft eerste hemelwaterplan

Herent heeft als eerste Vlaams-Brabantse gemeente een afgewerkt plan. Zij ontvangen daarvoor een tussenkomt van 19.638 euro.

Het hemelwaterplan van Herent omvat een beknopte omschrijving van de waterhuishouding in de gemeente. Verschillende aspecten zoals de situering van de waterlopen, de afstromingskaart, reliëf en erosie met verwijzing naar het gemeentelijke erosiebestrijdingsplan, en infiltratiepotentieel komen hierbij aan bod.
Daarnaast duidt het hemelwaterplan een aantal deelzones aan waarvoor de waterhuishouding verder wordt toegelicht en een aantal maatregelen ter remediëring van de bestaande knelpunten in Herent-centrum, Diependaal, Winksele, Veltem-Beisem en Winksele-Delle worden voorgesteld. Het gaat hierbij onder andere om het plaatselijk bufferen van afstromend water om instroom in het rioleringsstelsel te verminderen, inrichten van overstromingszones, aanpassingen aan het rioleringsstelsel, aanleg van gescheiden rioleringsstelsels en aanpassingen aan grachtenstelsels en waterlopen om het waterbufferend vermogen te verhogen.

Ook Diest, Leuven, Sint-Pieters-Leeuw, Aarschot, Kortenaken en Zemst zijn bezig met de uitwerking van zo’n hemelwaterplan.

Tags: 

posticon Herstel van Leigracht

Posted on di, 10/03/2017 - 16:42 by Monique Swinnen

Herstel van Leigracht zorgt voor betere afstroming van Leigracht in Zoutleeuw.

De provincie Vlaams-Brabant laat werken uitvoeren aan de Leigracht in Budingen. De onderdoorgang onder de Grote Gete wordt er hersteld waardoor de Leigracht terug kan afstromen zoals ze vroeger deed.

De Leigracht loopt in Budingen (Zoutleeuw), ter hoogte van het knooppunt van de Steengrachtstraat en de Molenstraat, onder de Grote Gete door. 
Deze onderdoorgang is reeds enkele jaren in slechte staat. Hierdoor komt het water van de Leigracht niet meer onder maar ín de Grote Gete terecht. Anderzijds komt er, bij hoge waterstanden, water van de Grote Gete in de Leigracht terecht. De Leigracht is hier echter niet op voorzien, en het water kan hierdoor buiten haar oevers treden, met (plaatselijke) overstromingen tot gevolg. 

Het beheer van de Leigracht wordt uitgevoerd door de Watering van de Grote Gete. Omdat het herstel van deze sifon technisch niet zo eenvoudig is, vroeg de Watering hulp aan de provincie Vlaams-Brabant. 

Daarop hebben we de noodzakelijke werken gegund aan aannemer E.T.H. uit Geldenaken. De werken zijn half augustus gestart en zullen 40 werkdagen duren. Eind september zijn de werken klaar. De kostprijs bedraagt 80.500 euro.

 

Tags: 

posticon Hakseldammen

Posted on vr, 07/14/2017 - 11:33 by Monique Swinnen

Hakseldammen houden water en modder tegen in Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Galmaarden.

Het glooiende Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw zijn erg gevoelig voor erosie en wateroverlast. Daarom investeerde de provincie in houthakseldammen in beide gemeenten. Ze voorkomen erosie van de vruchtbare grond en houden modderstromen tegen.

Door haar reliëf is onze provincie erg gevoelig  voor erosie van akkers en de bijbehorende modderstromen. Houthakseldammen vormen een goede barrière. De provincie financiert daarom in de aanleg van houthakseldammen in Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Genesius-Rode en Galmaarden die de schadelijke gevolgen van erosie beperken.

Houthakseldammen ter hoogte van Kouterstraat in Dilbeek

Ter hoogte van de Kouterstraat in Dilbeek veroorzaken onweersbuien regelmatig modderoverlast op de Ninoofsesteenweg en sedimentafzetting in een gracht die uitmondt in de Zierbeek. 

 

De sterk erosiegevoelige akker, vanwaar de modder afkomstig is, kreeg,  in overleg met de landbouwer, grasstroken en drie houthakseldammen met een totale lengte van 130m. Deze erosiebestrijdende maatregelen reduceren de sedimentconcentratie in de waterloop en houden de vruchtbare bodem op de akker.

Voor de aanleg van de houthakseldammen kreeg de gemeente 90% subsidie van de provincie, goed voor 11.663,19 euro.

 

Houthakseldammen aan Bellestraat Sint-Pieters-Leeuw

Ook Sint-Pieters-Leeuw had vorig jaar te kampen met zware modderoverlast. Samen met de erosiecoördinator werden er intussen verschillende maatregelen uitgewerkt. Zo werd er een prioritair knelpunt ter hoogte van de Bellestraat opgelost. 

Twee landbouwpercelen, die gescheiden worden door een veldweg, kregen elk een houthakseldam. Ze zorgen ervoor dat  modder op de akker blijft en niet meer in de riolering terecht komt. Het water wordt wel nog vertraagd afgevoerd doorheen de dammen.

 

Voor de aanleg van de houthakseldammen kreeg de gemeente 90% subsidie van de provincie, goed voor een bedrag van 12.539,47 euro.

 

 

Houthakseldammen voor Sint-Genesius-Rode en Galmaarden

Om modderoverlast door erosie te voorkomen in Sint-Genesius-Rode en Galmaarden trekt de provincie ook geld uit voor houthakseldammen in die gemeenten.

Zo gaat er ongeveer 7.500 euro naar een houthakseldam op een perceel langs de Ninoofsesteenweg in Galmaarden en 3.200 euro naar een houthakseldam langs de Priorijlaan in Sint-Genesius-Rode.

Tags: 

posticon Hemelwaterplannen

Posted on di, 04/25/2017 - 16:00 by Monique Swinnen

Strijd tegen wateroverlast. Subsidies voor hemelwaterplannen

De raad van de provincie Vlaams-Brabant heeft een nieuw reglement goedgekeurd waarbij gemeenten subsidies kunnen krijgen voor de opmaak van een hemelwaterplan. Hiermee wil de provincie de strijd tegen wateroverlast versnellen.

Verschillende gemeenten kregen de laatste jaren af te rekenen met ernstige wateroverlast. De provincie Vlaams-Brabant hecht veel belang aan de bestrijding van wateroverlast en overstromingen.

De aanleg van overstromingsgebieden en bufferbekkens is hierbij niet voldoende. Er zijn meer maatregelen nodig. Zo gaan we gemeenten steunen die via de opmaak van een hemelwaterplan een integrale visie uitwerken om het water maximaal ter plaatse te houden en niet versneld verder stroomafwaarts af te voeren. 

Bij de opmaak van het hemelwaterplan onderzoekt de gemeente hoe het water, afkomstig van bestaande en geplande wegen, woningen en (on)verharde oppervlakten, kan ter plaatse gehouden worden, infiltreren en vertraagd afgevoerd worden.

Op dit ogenblik hebben nog maar weinig gemeenten een hemelwaterplan, onder andere omdat de kosten volledig ten laste van de gemeenten zijn.

Daarom willen we de opmaak van hemelwaterplannen versnellen de opmaak van hemelwaterplannen te subsidiëren. Een gemeente die een hemelwaterplan opstelt kan nu 6 euro per hectare plangebied subsidie ontvangen, met een maximum van 90% van de totale studiekost voor de opmaak van het plan.

Tags: 

posticon Watertoerisme id kanaalregio

Posted on ma, 04/24/2017 - 11:37 by Monique Swinnen

Nieuwe impulsen voor watertoerisme in Kanaalregio

 

Vernieuwd vaaraanbod

Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Kanaaltochten Brabant vzw en de kanaalgemeenten Vilvoorde, Zemst en Kapelle-op-den-Bos geven nieuwe impulsen aan het vaartoerisme in de regio. 

Deze intensieve samenwerking resulteert voor 2017 in een doorgedreven toeristische productontwikkeling met een groter aanbod aan cruises binnen de regio.  Via een vernieuwd aanbod aan Groene Gordel aperitief- en zondagscruises kan de toerist de regio verkennen. Vilvoorde profileert zich hierbij als ankerpunt vanwaar deze cruises naar Kapelle-op-den-Bos zullen plaatsvinden.  Ook vanuit Brussel vaart de waterbus met een opgedreven frequentie, tijdens de zomer zelfs dagelijks, naar Vilvoorde dat ook het startpunt is voor de verkenning van de streek per fiets.

Watertrappen, kanaal- en fietsroutes met verfrissingsvoordelen

Toerisme Vlaams-Brabant ontwikkelde met de toeristische diensten van de gemeenten Vilvoorde, Meise, Grimbergen, Zemst, Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel het concept “watertrappen” met talrijke “verfrissingsvoordelen”.  Watertrappen is een open aanbod aan suggestieroutes op het fietsroutenetwerk rondom het kanaal.  

Met een “verfrissingspakket” willen de partners de combinatie fiets/boot stimuleren en de lokale economie verder ondersteunen. Concreet kunnen de fietsers gebruik maken van meer dan 100 euro aan voordelen bij deelnemende attracties en handelaars langsheen het fietsnetwerk.  De kortingsbonnen worden aangeboden op de achterzijde van “Watertrappen”; een inspirerende fietssuggestie kaart.

Meer infowww.vilvoorde.be/vilvoordswaterfeest

 

posticon Erosiebestrijdingswerken te Linter

Posted on wo, 02/22/2017 - 15:20 by Monique Swinnen

Erosiebestrijdingswerken hand in hand met natuur- en landschapsversterking.

In samenwerking met RL Zuid-Hageland, gemeente Linter en IGO_LeuvenIGO Leuven worden meer dan 300 meter steilranden of ‘taluds’ langs landbouwwegen dezer dagen beplant om toekomstige erosieschade te beperken. Hier passeert ook het Getevallei-wandelnetwerk en het is beheergebied voor akkervogels: een ‘win-win-win’ dus.


@Kruispunt Bonastraat en Negenbunderweg te Linter

posticon Overstromingsgebied Nekkerbos in Grimbergen breidt uit

Posted on wo, 02/08/2017 - 15:43 by Monique Swinnen

De raad van de provincie Vlaams-Brabant heeft de uitbreiding  van het gecontroleerde overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ in Grimbergen goedgekeurd. Met de extra buffercapaciteit worden de structurele problemen van wateroverlast in het stroomgebied van de Maalbeek verder aangepakt.

Bij hevige of langdurige regen treden de waterlopen in Grimbergen geregeld buiten hun oevers. Vooral het gebied tussen de ’s Gravenmolen en de Wolvertemsesteenweg, en in het bijzonder het laagst gelegen gedeelte van de Bruinborrebeekvallei, heeft dan af te rekenen met wateroverlast vanuit de Maalbeek en de Bruinborrebeek. 

In 2009 legde de provincie Vlaams-Brabant het gecontroleerde overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ in Grimbergen met een buffercapaciteit van 45.000 m³ aan. En het meer stroomopwaarts gelegen overstromingsgebied ‘Beverbos’ in Wemmel met een buffercapaciteit van 10.000 m³. 

Ondanks deze overstromingsgebieden blijft het stroomgebied van de Maalbeek voor wateroverlast zorgen. Zowel in geval van langdurige regenval als bij felle onweersbuien volstaat de bestaande  buffercapaciteit niet en loopt het overstromingsgebied over. Om de kans op overstromingen verder te beperken, gaan we de buffercapaciteit van het bestaande gecontroleerd overstromingsgebied ‘Nekkerbos’ uitbreiden’.

Om de bijkomende buffercapaciteit te realiseren wordt een deel van de voormalige stortplaats afgegraven en wordt het ecologisch minst waardevolle deel van de natuurzone Nekkerwei mee ingeschakeld als tijdelijk overstroombaar gebied.
Met dit project wordt een extra buffercapaciteit van 10.000 m³ gecreëerd en blijft het ecologisch meest waardevolle gebied van de Nekkerwei stroomafwaarts het overstromingsgebied volledig gevrijwaard.

De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit het afgraven van het gedeelte van de bestaande langs- en dwarsdijk, gelegen op de linkeroever van de Maalbeek, en de aanleg van een nieuwe dijk tussen de bestaande dwarsdijk ter hoogte van de knijpconstructie en de Roostbaan.

De kostprijs wordt geraamd op 135.000 euro. De werken starten zo snel mogelijk na het verkrijgen van de bouwvergunning, vermoedelijk tegen eind 2017.
 

Tags: 

posticon Oplossing voor het overstromingsgevaar in Gelrode?

Posted on ma, 02/06/2017 - 11:27 by Monique Swinnen

Bij hevige regenval dreigt de dorpskom van Gelrode te overstromen. Een bufferbekken in het Kloesbos kan wellicht al een belangrijke maatregel zijn om de overlast in het dorp te beperken . Een werkgroep kwam samen op mijn voorstel, en we brachten een plaatsbezoek.

In het centrum van Gelrode veroorzaken hevige of langdurige regenbuien vaak wateroverlast. De Vennebeek die op dat moment al overvol zit, kan het water dat van de hellingen van ’s Hertogenheide via het Kloesbos naar beneden stroomt niet bergen met als gevolg dat de beek buiten haar oevers treedt en percelen en huizen onder water dreigen te lopen. Bij de hevige regenval van juni 2016 moest zelfs de school ontruimd worden. 

Naast aandacht voor individuele beveiliging van woningen, het onderhoud van bestaande bufferbekkens, …. zou een oplossing er in kunnen bestaan om het water te bufferen in een bufferbekken in het Kloesbos. De plotse grote toestroom van water naar de Vennebeek zou zo gespreid kunnen worden in de tijd. 

Op vraag van enkele dorpsbewoners onder leiding van Caroline Van den bergh en Frans Deboes, brachten enkele specialisten samen met burgemeester André Peeters van Aarschot een plaatsbezoek. Zij onderzochten er de mogelijkheden voor de aanleg van een bufferbekken en van houthakseldammen. De technische dienst van Aarschot zal nu samen met medewerkers van de dienst waterlopen van de provincie en van Aquafin de nodige berekeningen maken en de haalbaarheid onderzoeken.

Tags: 

posticon Naar een duurzaam beheer van de Getevallei

Posted on vr, 02/03/2017 - 12:55 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant start samen met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en ECO², een loket voor het onderhoud van het buitengebied in de Getevallei. Het loket is een middel om het landschap duurzamer te beheren.

Met het ‘Loket Onderhoud Buitengebied’ (LOB)  Getevallei zetten we in op een duurzaam beheer van onze hagen, heggen en houtkanten, maar ook van waterlopen en toeristisch aantrekkelijke routes. Het LOB is als bovenlokale samenwerking een eerste realisatie van de groeiende Gete-dynamiek.

In de eerste plaats legt dit project de focus op kleine landschapselementen, recreatieve routes en waterlopen op het openbaar domein. Door de landschapselementen te inventariseren brengt het project in kaart wie wat beheert en met welke technieken en machines. Dan bekijkt het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, de ‘trekker’ van het loket, welke problemen en uitdagingen er hierin spelen. Zo gaan we naar een effectief, duurzaam en efficiënt beheer van ons landschap.

We schakelen de eigen bevolking, zoals landbouwers en vrijwilligers, in voor het beheer van het landschap. Zo ontstaat er ook een breder draagvlak voor onze Getevallei.

Herstel van hagen
Een mooi voorbeeld is het landschappelijk hagenerfgoed van Zoutleeuw. Nu liggen heel wat hagen er onbeheerd bij wat ze zeer kwetsbaar maakt. Door de samenwerking verhoogt het draagvlak voor deze cultuurhistorische elementen.
De Agrobeheergroep ECO² zal met zijn hagendorser instaan voor het onderhoud van een deel van de hagen. ECO² zal ook onderzoeken of de restfracties in de vorm van houtsnippers kunnen ingezet worden als brandstof of als droge fractie in compost.
Waar uitgegroeide hagen passen in het historische landschap zullen ze bijdragen tot een ‘bloeiend Hagenland’ waar ook zeer veel bestuivers, noodzakelijk voor plantages, maar ook toeristen van zullen kunnen genieten.

 

Bacterievuur aanpakken
We bekijken ook het risico op en de beheersing van bacterievuur, bijvoorbeeld in de buurt van plantages. Met de opstart van een ‘eerste hulp bij bacterievuur-team’ met werknemers uit de sociale economie en een opleiding rond dit thema te geven, hopen we de infectiehaarden uit 2016 in te perken en zelfs op te lossen.

Samenwerken loont
In de voorbije jaren is er een samenwerkingsverband opgebouwd met de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland, de 6 gemeenten van de Getevallei, Boerenbond, Natuurpunt, Provinciedomein Het Vinne, het bekkensecretariaat en de wateringen uit de regio. Daarbij werd gekozen om stapsgewijs en via een bottom-up benadering te werken aan draagvlak en vertrouwen tussen de betrokken actoren.
Deze samenwerking heeft al geleid tot het  wandelnetwerk Getevallei in vier gemeenten en de herwerking van het wandelaanbod in de resterende gemeenten en een versnelling van acties die moeten leiden tot landschapsherstel in de Getevallei, zoals de lancering van een hagencampagne in Zoutleeuw en de opening en inrichting van trage wegen.. 

 

Het werkingsgebied van dit loket omvat de Getevallei-gemeenten Tienen, Landen, Linter, Zoutleeuw, Geetbets en Hoegaarden en gebeurt met de steun van Vlaanderen, de Europese Unie en de provincie Vlaams-Brabant.

LOB Getevallei is gefinancierd binnen het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling. Op een totale projectkost van 199.506 euro is er een Europese, provinciale en Vlaamse subsidie van 129.679 euro.

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/platteland

 

Pagina's