Gedeputeerde Vlaams-Brabant

U bent hier

posticon Overvloedige regenval mei & juni erkend als ramp.

Posted on do, 12/01/2016 - 15:08 by Monique Swinnen

Op vrijdag 7 oktober 2016 erkende de Vlaamse Regering de overvloedige regenval tussen 27 mei en 26 juni 2016 in Vlaanderen als algemene ramp. Alle 308 gemeenten  uit Vlaanderen komen  daardoor in aanmerking  voor een financiële tussenkomst. De erkenningsbesluiten werden op 31 oktober 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Getroffenen kunnen tot 31 januari 2017 een individueel dossier indienen.

Schadedossier landbouwers

Landbouwers (Boerenbond-leden) kunnen terrecht op zitdagen voor het opmaken van hun schadedossier. Meer info over de zitdagen kunnen ze verkrijgen bij de provinviale kantoren.

Dien je dossier per aangetekend schrijven in: Vlaams Rampenfonds - Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus 48

Tags: 

posticon Provincie geeft 29.700 euro aan Watering van de Acht Beken

Posted on vr, 11/25/2016 - 12:05 by Monique Swinnen

Provincie geeft 29.700 euro aan Watering van de Acht Beken voor onderhoud beken

De provincie Vlaams-Brabant geeft een dotatie van 29.700 euro aan de Watering van de Acht Beken. De Watering van de Acht Beken is een lokaal bestuur dat beken en sloten beheert in een regio met daarin de Vlaams-Brabantse gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.

Goed waterbeheer is essentieel om er voor te zorgen dat het water in beken en sloten niet te hoog en niet te laag komt te staan. Dat is geen eenvoudige klus, des te meer omdat de bevoegdheid versnipperd zit bij meerdere besturen. Om het waterlopenbeheer verder te professionaliseren willen we de lokale actoren, zoals gemeenten en wateringen, ondersteunen. In 2012 zijn we gestart  met een proefproject waarbij we een werkingsdotatie geven aan een watering, zodat deze geen belastingen meer hoeft te innen.

Een watering is een openbaar bestuur in Vlaanderen met als opdracht haar ambtsgebied te beveiligen tegen wateroverlast en een gunstige waterhuishouding tot stand te brengen voor de landbouw en de algemene volksgezondheid. Naast de landbouw zijn ook natuurbehoud, visserij, toerisme, drinkwatervoorziening belangrijke onderdelen van het beleid van wateringen. Wateringen zijn dus belangrijke actoren in het Integraal Waterbeheer.
In Vlaanderen zijn er zo’n 104 wateringen en polders die samen een gebied van 307.063 ha beheren.

De Watering van de Acht Beken ontstond in 2014 als een samenvoeging van de Watering der Middelbeek, de Watering der Twee Leyen en de Watering van Zichem.

Deze Watering is onder meer actief in de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.

De totale lengte van de waterlopen waarvoor de provincie Vlaams-Brabant een dotatie geeft, bedraagt 54 kilometer.

Tags: 

posticon Nieuwe werken om Merchtem te beschermen tegen wateroverlast

Posted on ma, 09/26/2016 - 14:29 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant trekt 260.000 euro uit om Merchtem beter te beschermen tegen wateroverlast. Er komt een nieuw overstromingsgebied langs de Puttenbeek in Opwijk en het bestaand overstromingsgebied op de Grote Molenbeek aan de Smidsestraat in Mollem wordt dubbel zo groot. De werken starten op 26 september.

De Stambeek en de Grote Molenbeek zorgen in Merchtem regelmatig voor problemen. Vooral de Maurits Sacrestraat en de wijk Gasthuis hebben te maken met wateroverlast. 
Al enkele jaren investeert de provincie Vlaams-Brabant in de aanleg van buffergebieden. Die houden bij hevige regenval het overschot aan water tegen. 

'Tot nu toe konden we 46.000 m3 water opvangen in vier aangelegde overstromingsgebieden', zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. 'De afgelopen paar jaar werd die capaciteit al een paar keer volledig aangesproken. Daarom breiden we die capaciteit nu uit met 28.000 m3. De kans dat straten en huizen in Merchtem nog onder water komen wordt daarmee

een heel stuk kleiner’.

Het bestaand overstromingsgebied Smidsestraat op de Grote Molenbeek in Mollem wordt uitgebreid door het afgraven van een langsliggend perceel. Met een deel van de uitgegraven grond legt de provincie een langs- en dwarsdijk aan in de vallei van de Puttenbeek in Mansteen. Op die manier ontstaat er een nieuw buffergebied langs de Puttenbeek, een zijloop van de Stambeek.

Tags: 

posticon NIEUWE MELDINGSPERIODE VOOR WATERSCHADE

Posted on ma, 07/04/2016 - 15:15 by Monique Swinnen

 NIEUWE MELDINGSPERIODE VOOR WATERSCHADE VOOR DE PERIODE VAN 20 TOT EN MET 26 JUNI 2016 

De stad Aarschot dient een aanvraag in om ook de hevige regenval in de periode van 20 tot en met 26 juni 2016 als algemene ramp te erkennen. Opnieuw moeten mensen hun schadegevallen uit deze periode aangeven aan de milieudienst van de stad. Ze hebben hiervoor de tijd tot maandag 8 augustus 2016. Om deze waterschade aan te geven, volg je dezelfde procedure als bij de vorige wateroverlast. 

Tags: 

posticon WAAR KAN JE TERECHT VOOR DE GELEDEN WATERSCHADE IN GROOT-AARSCHOT?

Posted on do, 06/16/2016 - 10:48 by Monique Swinnen

Stap 1: Geef je waterschade aan aan je brandverzekeraar
Sinds 1 maart 2007 moeten alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico’s) een dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen omvatten. Je brandverzekering moet dus natuurrampen dekken. Het is dan ook van groot belang dat je de opgelopen waterschade aangeeft aan je brandverzekeraar. De brandverzekeraar zal je mogelijks vergoeden voor de schade die werd aangericht.

Stap 2: Meld je waterschade aan de stad Aarschot
Naar aanleiding van de vele schadegevallen in Groot-Aarschot ten gevolge van de wateroverlast, wil de stad Aarschot een aanvraag indienen om de overvloedige regenval van 27 mei tot 7 juni als algemene ramp te laten erkennen. De stad Aarschot wil alle schadegevallen verzamelen om op basis van deze gegevens de erkenning tot ramp te kunnen indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Heb je een schadegeval en heb je dit aangegeven bij je brandverzekeraar? Meld dit dan ook vóór zaterdag 25 juni 2016 aan de milieudienst van de stad Aarschot. Stuur een mailtje naar milieudienst@aarschot.be met als onderwerp ‘Waterschade’ of meld je aan het loket van de milieudienst aan (derde verdieping van het stadhuis, Ten Drossaarde 1 – 3200 Aarschot).

In deze melding neem je de volgende gegevens op:

1. Het schadefenomeen (hevige regenval, overstroming, hagel, ...),
2. De soort schade (schade aan gewassen, gebouwen, voertuigen, infrastructuur, ...),
3. Een raming van de kostprijs van de totale geleden schade,
4. Jouw contactgegevens.
Op basis van de door de inwoners ingediende meldingen maakt de stad Aarschot een globale raming van de schade die werd geleden op het grondgebied Aarschot. De stad dient deze globale raming in bij het Vlaams Rampenfonds samen met de aanvraag tot erkenning van algemene ramp.

Opgelet:
momenteel verzamelt de stad Aarschot alleen meldingen over de waterschade. Pas nadat het Vlaams Rampenfonds de ramp heeft erkend, kan je een definitief schadedossier indienen.

posticon Nieuw infopunt voor vragen over waterlopen

Posted on ma, 05/30/2016 - 10:59 by Monique Swinnen

 De provincie Vlaams-Brabant opende een infopunt waar men terecht kan met vragen of klachten over waterlopen.

Vind je zwerfvuil in een beek? Of belemmert een overmatige plantengroei het stromen van het water?  Welke beek stroomt er achter mijn tuin en wie beheert die? De beek is dichtgegroeid. Er is een boom in de waterloop gevallen. Er is een aannemer begonnen aan de waterloop in de straat: wat gaat die doen? Tot waar mag ik mijn afrastering van de tuin zetten? Hoever van de oever moet mijn tuinhuis staan? Aan wie moet ik toelating vragen om mijn oprit over de beek aan te leggen? Voortaan kan men met klachten of vragen over waterlopen terecht bij het ‘infopunt waterlopen’ van de provincie Vlaams-Brabant.

We beheren bijna 1500 kilometer waterlopen in onze regio. Daar komt heel wat bij kijken: onderhoud, aanleggen van overstromingsgebieden, erosiebestrijding. Uit onze ervaring blijkt dat ook burgers vaak met vragen zitten over de onderhoudswerken die de provincie uitvoert, en wat er allemaal wel of niet kan op de oever van een beek. 

In de brochure 'Wonen langs een waterloop' werd al heel wat informatie gebundeld. Met het nieuwe infopunt waterlopen wil de provincie nog korter op de bal spelen.

Het infopunt waterlopen is te bereiken via:
www.vlaamsbrabant.be/infopuntwater
infopuntwater@vlaamsbrabant.be
tel.: 016 26 75 02 (Ingrid Lansloot en Jan Blockx)

Tags: 

posticon Werken Tangebeek

Posted on wo, 05/04/2016 - 08:52 by Monique Swinnen

Werken aan de Tangebeek in Grimbergen en Vilvoorde.

De provincie Vlaams-Brabant verhoogt de buffercapaciteit van het overstromingsgebied in de vallei van de Tangebeek ter hoogte van de Haneveldlaan. Tegelijk voert de gemeente Grimbergen rioleringswerken uit. 

Bij felle regenbuien wordt de vallei van de Tangebeek in Grimbergen en Vilvoorde sterk getroffen, met als gevolg schade aan privé-eigendommen en aan de bedding van de waterloop door uitschuring en overstroming.

Om meer water op te vangen in de bedding van de waterloop en tegelijk de woningen in de Haneveldlaan beter te beschermen, leggen we een dijk aan langs de linker­oever van de Tangebeek.

De gemeente Grimbergen laat tegelijkertijd in de tuin van de woningen in de Haneveldlaan een dienstriolering aanleggen en private afkoppelingswerken uitvoeren.

Tags: 

posticon Molenbeek in Huizingen wordt visvriendelijke beek

Posted on di, 05/03/2016 - 13:19 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant en de POM maken van de Molenbeek aan de Manchestersite in Huizingen een natuurlijke beek zonder hindernissen voor de vissen.

Toen de Provinciale Ontwikkelings­maatschappij Vlaams-Brabant (POM) ons enkele jaren geleden liet weten dat ze de verlaten papierfabriek Catala in Huizingen wilde omvormen naar een duurzame bedrijven­zone voor KMO's, zagen we daar kansen in om ook de Molenbeek, die langs de site stroomt, te herwaarderen.

De hele omgeving is immers zeer overstromingsgevoelig. De restanten van de watercaptatie van het vroegere papierbedrijf vormen bovendien een hindernis voor de vissen in de beek.

Op vraag van de provincie Vlaams-Brabant heeft de POM een ontwerp bureau aangesteld om de nieuwe inrichting van de waterloop uit te tekenen.
De bestaande overwelvingen en bodemvallen worden uit de bedding van de beek verwijderd. Tegelijk krijgt de Molenbeek een bredere bedding met een grotere buffercapaciteit. In de meanders van de nieuwe bedding komen vistrappen.

Het creëren van bijkomende berging in de verbrede bedding heeft een gunstig effect voor het bedrijventerrein. Het verwijderen van de oude overwelvingen en het herinrichten van de beek in open bedding verbeteren de structuurkenmerken van de waterloop.

 De werken zullen uitgevoerd worden door aannemer Van Raak L. bvba uit Weelde.

Zowel het bedrijventerrein als de waterloop varen wel bij deze werken. Daarom voeren de provincie en de POM de werken samen uit. De totale kostprijs van de werken bedraagt 430.000 euro, waarvan we elk de helft zullen betalen.

Tags: 

posticon Wateroverlast en erosie langs de Motte

Posted on ma, 03/14/2016 - 14:45 by Monique Swinnen

Overstromingen en wateroverlast in het stroomgebied van de Motte

Het stroomgebied van de Motte is bijzonder gevoelig voor overstromingen en wateroverlast. Telkens als het fel regent, staan niet enkel de weilanden in de vallei onder water, maar ook verschillende straten. In de voorbije natte januarimaand was dat opnieuw het geval.

Een viertal jaar geleden hebben we de betrokken partijen samengebracht. Samen met de stad Aarschot, de gemeente Tielt-Winge en de watering van de Motbeek hebben we verschillende alternatieven onderzocht en de meest efficiënte geselecteerd.

Een aantal voorbereidende werken heeft de provincie in de voorbije jaren al uitgevoerd. Nu ligt het ontwerp van het eerste grote project op tafel.

>>> LEES MEER

Tags: 

posticon Inhuldiging eerste microwaterkrachtcentrale in Europa

Posted on wo, 02/24/2016 - 14:36 by Monique Swinnen

Met de waterkrachtturbine van Turbulent kan er energie uit rivieren gehaald worden met lagere hoogteverschillen - van 1,5 tot 3 meter - dan gebruikelijk is. De start-up inspireerde zich hiervoor op de manier waarop draaikolken in de natuur werken.

Deze eerste microwaterkrachtcentrale van Turbulent werd vandaag plechtig in gebruik genomen op een historische site in Tielt-Winge. Jasper Verreydt van Turbulent: “Doordat wij de dynamiek van een vortex goed begrijpen, kunnen wij het formaat van onze turbines aanzienlijk verkleinen. Dat is een uniek kenmerk en zorgt voor minder civiele werken en minder impact op het ecosysteem. Minder ingrijpende werken maakt dat dit type technologie toegankelijker is voor meer mensen. Naast de specifieke propeller en de software die wij voorzien kan deze centrale door zo goed als iedereen geïmplementeerd worden.

Pagina's