Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon Op de kar in Vlaams-Brabant

Posted on di, 05/29/2018 - 10:13 by Monique Swinnen

Vijf huifkartochten met Brabantse trekpaarden

De provincie Vlaams-Brabant heeft van 25 tot 27 mei op vijf locaties huifkartochten met Brabantse trekpaarden aangeboden. Met het evenement ‘Op de kar’ zette de provincie het Brabants trekpaard, onlangs erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed, op een leuke wijze in de kijker. ‘Op de kar’ vindt plaats in het kader van de Week van de Korte Keten. 

Op de kar met Brabantse trekpaarden

De 5 activiteiten waren:

 • Lokale producten proeven op de Vinnemarkt in Zoutleeuw
 • Rabarberkok-wedstrijd in Ternat
 • Bezoek aan de Papiermolen van Herisem in Alsemberg
 • Bezoek aan unieke karren en antieke meubels in De Botermolen van Keerbergen
 • Lekker Lokaal in Hof ten Dormaal en Porky Farm in Tildonk

Tags: 

posticon 250.000 euro per gemeenten die werk maken van kernversterking

Posted on ma, 05/28/2018 - 09:20 by Monique Swinnen

De provincie Vlaams-Brabant geeft 250.000 euro aan vernieuwende projecten van de gemeenten Dilbeek, Geetbets, Bekkevoort, Tielt-Winge, Zoutleeuw, Bertem, Bierbeek, Huldenberg, Rotselaar en Zemst om hun dorpskernen kwalitatiever te maken en hun ruimtegebruik te verbeteren.

In het huidige landschap van verspreide wijken, verkavelingen, woningen en de nog beschikbare bouwgronden is het geen eenvoudige opgave om de open ruimte en het landelijk karakter te bewaren. Nochtans kunnen aangename en herkenbare dorpskernen met dagelijkse voorzieningen, voldoende woningen, goede wandel- en fietspaden en het openbaar vervoer er voor zorgen dat het platteland terug écht landelijk, leefbaar en levendig wordt.

posticon Sponsoring WK wielrennen 2021

Posted on vr, 05/25/2018 - 00:00 by Monique Swinnen

De deputatie heeft principieel beslist om de organisatie van het WK wielrennen in 2021 naar Vlaanderen en meer in het bijzonder naar Vlaams-Brabant te halen. Het provinciebestuur is rechtstreeks partner in dit project met een rechtstreekse bijdarge van 800.000 euro aan het organisatiecomité. De UCI neemt in september een beslissing of Vlaanderen als locatie voor dit evenement weerhouden wordt.

Tags: 

posticon Werken overstromingsgebied.

Posted on do, 05/24/2018 - 10:10 by Monique Swinnen

Werken overstromingsgebied vallei van Birrebeek en Grote Heidebeek bijna klaar.

Om de wateroverlast in het stroomgebied van de Birrebeek en Grote Heidebeek in Kapelle-op-den-Bos en Meise te verminderen, laat de provincie Vlaams-Brabant in Nieuwenrode een gecontroleerd overstromingsgebied aanleggen.

Binnen het stroomgebied van de Birrebeek treedt geregeld wateroverlast op. Het natuurlijke overstromingsrisico wordt vergroot door de versnelde en toegenomen hoeveelheid afstromend water als gevolg van bebouwing. Samen met de relatief grote hellingsgraad in het meest stroomopwaartse deel van het bekken, zorgt dit voor grote volumes oppervlakte-afvoer en hoge piekdebieten. Met wateroverlast, onder meer in het centrum van Nieuwenrode, tot gevolg.
In Nieuwenrode zijn er vooral wateroverlastproblemen ter hoogte van de Schriekdreef, Kerkstraat, Meiselaan, Driestraat, Molenstraat en Vroonbaan. Ook verder stroomafwaarts komen overstromingen voor in de omgeving van de Molenstraat en Birrebeekstraat.

De aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de vallei van de Birrebeek kan de dorpskern van Nieuwenrode vrijwaren van overstromingen.

Het overstromingsgebied ligt ten westen van het centrum van Nieuwenrode tussen de Birrebeek en de Grote Heidebeek en wordt stroomopwaarts begrensd door het Velaartbos. Het overstroombare

gebied bevindt zich hoofdzakelijk tussenbeide waterlopen en deels op de rechterover van de Grote Heidebeek. Dit overstromingsgebied heeft een maximale bergingscapaciteit 60.000 m³.

Het gecontroleerd overstromingsgebied wordt bekomen door de aanleg van een nieuwe dijk met een totale lengte van 1.300 meter.

Verder worden volgende werken uitgevoerd: 

 • Een gedeeltelijke verlegging van de beekloop van de Grote Heidebeek in de beoogde retentiezone en dit over een lengte van 180 m direct stroomafwaarts van de Prinsendreef; de beek wordt binnendijks verlegd. De overwelving van de Grote Heidebeek wordt enkel uitgevoerd om de dijk rondom het GOG te dwarsen en blijft beperkt tot de breedte van de voet van de dijk
 • Er wordt eveneens een gracht buitendijks aangelegd om de afwatering van de percelen die hier ten oosten van liggen te kunnen garanderen
 • Twee afstroomvoorzieningen in de Birrebeek en de Grote Heidebeek, bestaande uit een automatische klepstuw in de Birrebeek en een schuif in de Grote Heidebeek
 • Een koppeling tussen de beeklopen in de retentiezone, waarmee overtollig water uit de Grote Heidebeek richting Birrebeek gestuurd kan worden
 • Een tweede koppeling tussen de beeklopen stroomafwaarts van de klepstuw, waarmee het afstromende water ook weer richting Grote Heidebeek gestuurd kan worden
 • Een toegangsweg vanaf de Meiselaan tot de dijk met klepstuw
 • Ruimingswerken aan beide waterlopen.
Tags: 

posticon Herman Van Rompuy bezoekt haikuboom in Tildonk

Posted on do, 05/24/2018 - 09:56 by Monique Swinnen

Vanaf 16 mei kan men in de kloostertuin van de Engelenburcht in Tildonk een haikuboom ontdekken. Herman Van Rompuy en gedeputeerde Monique Swinnen bezochten de haikuboom in Tildonk. De kloostertuin van de Engelenburcht in Tildonk is een ideale plek om stil te staan bij oorlog en vrede. 100 jaar geleden werd het klooster ingenomen door de Duitse bezetter. De start van een woelige periode van 4 jaar voor zowel de kloosterzusters als de plaatselijke bevolking. Enkele jaren geleden werd de kloostertuin terug in ere hersteld en werd dit een stiltetuin.

Met dit project willen we van de kloostertuin niet enkel een plek voor rust maken, maar ook een plek die aanzet tot reflectie en actie. We willen dit doen met een herdenkingsboom, naar de sfeer van een Japanse tuin, waar haiku’s in worden opgehangen rond het thema vrede en hoop. De boom die als haikuboom geselecteerd werd, is een treurwilg met een unieke vorm, die zich midden in de tuin bevindt.
Onder de boom staat een zitbank waarop bezoekers kunnen plaatsnemen om een haiku te schrijven, of de opgehangen haiku’s te lezen. De haiku’s kunnen gepost worden waarna ze door Den Ateljee uit Wezemaal, een bedrijf voor sociale economie, in duurzame plaatjes gegraveerd worden en aan de boom worden bevestigd. Ondertussen werden reeds een 100-tal haiku’s  ingestuurd.

Peter van deze haikuboom is Herman Van Rompuy, de  meest begenadigde haikuschrijver van Vlaams-Brabant rijk. Ook een haiku van zijn hand siert de boom.

Tags: 

posticon Werken in Vlaams-Brabant

Posted on do, 05/24/2018 - 09:36 by Monique Swinnen

De Vlaams-Brabantse arbeidsmarkt onder de loep.

Hoeveel werknemers en zelfstandigen telt Vlaams-Brabant? In welke sectoren zijn ze aan de slag? Werken zij dan voornamelijk binnen de provinciegrenzen of pendelen ze naar (ver) daarbuiten? En wat met de groep van de niet-werkenden? Het antwoord op deze vragen vindt u in het nieuwste dossier van het Steunpunt Data & Analyse ‘Werken in Vlaams-Brabant.

Steunpunt Data & Analyse ondersteunt beleid met cijfers

Steunpunt Data & Analyse is gespecialiseerd in het maken van analyses en onderzoek ter ondersteuning van beleidsplanning van lokale besturen en andere organisaties.

We maken uitgebreide dossiers waarin relevante cijfers over een thema of doelgroep verzameld worden. Na dossiers over minderheden, armoede, gezondheid en welzijnsvoorzieningen legt dit meest recente dossier de focus op de tewerkstelling en de werkenden in Vlaams-Brabant. De gebruikte indicatoren worden hierbij duidelijk gekaderd in de realiteit van de gemeenten in onze provincie en zijn zo een nuttig hulpmiddel voor een onderbouwd beleid.

De cijfers worden regelmatig geactualiseerd en zijn online beschikbaar via www.provincies.incijfers.be

We maken uitgebreide dossiers met relevante cijfers over een thema of doelgroep, in tabellen, grafieken en kaarten. Men vindt in deze studies over bijvoorbeeld welzijn, armoede of gezondheid, ook een interpretatie van de gebruikte indicatoren en een beschrijving van de situatie in de gemeenten of deelgemeenten van Vlaams-Brabant. Zo zijn ze nuttige hulpmiddelen voor een onderbouwd beleid.

De cijfers zijn ook terug te vinden in databases die te raadplegen zijn via www.provincies.incijfers.be
 

posticon Monique Swinnen als lijsttrekker, met sterke ploeg naar provincieraadsverkiezingen

Posted on za, 05/19/2018 - 20:01 by Monique Swinnen

Gedeputeerde Monique Swinnen uit Aarschot trekt de CD&V-lijst in het kiesdistrict Leuven voor de provincieraadsverkiezingen op 14 oktober, geflankeerd door provincieraadsleden Marc Wijnants, Manu Claes, provincieraadsvoorzitter Chris Taes en een pak andere sterke kandidaten.

 

 

posticon Subsidie ‘de Merode prinsheerlijk platteland’

Posted on di, 05/15/2018 - 13:04 by Monique Swinnen

Subsidie ‘de Merode prinsheerlijk platteland’ - Oproep 2018

Waarvoor indienen?

Het gebiedsprogramma de Merode heeft als doel de omgevingskwaliteit in de Merode op een duurzame, gebiedsgerichte en samenhangende manier te ontwikkelen. De leidraad daarvoor is het integraal plan de Merode 2012 – 2017. De subsidie ‘de Merode prinsheerlijk platteland’ is een impuls voor projecten of evenementen in het Merodegbebied die via samenwerking tussen verschillende actoren uitvoering geven aan  de pijlers beschreven in het integraal plan de Merode. De algemene en inhoudelijke criteria zijn vastgelegd in het subsidiereglement.

Voor projecten en evenementen in het Merodegebied die één van de vier pijlers van het integraal plan de Merode ontwikkelen of versterken, bedraagt de toegekende subsidie maximum 10.000 EUR.

Tags: 

Pagina's