Gedeputeerde Vlaams-Brabant

posticon (H)Op Smaak

Posted on di, 08/28/2018 - 12:54 by Monique Swinnen

Van 26 augustus tot 30 september trakteren Affligem, Asse, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Opwijk en Aalst hun gasten op fietstochten, wandelingen, bierproeverijen, hoppluksessies en dorpsfeesten onder de noemer (H)Op Smaak.

Het land van de hop

Wie in de zomermaanden de heuvelachtige streek van  Affligem, Asse, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Opwijk en Aalst, de oudste hopregio van Vlaanderen, doorkruist, ziet er overal de groene hopstaken op de velden.

Dankzij de vruchtbare leemgronden bloeide de hop er weelderig. Sinds de 14de eeuw ontstond er een rijke hopcultuur. Men ontdekte dat bier beter bewaard kon worden door toevoeging van hop. Vandaar dat hop en bier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Als de metershoge hopranken hun geur over de streek verspreidden, was de tijd rijp voor de pluk. Deze traditie zette ooit hele dorpen aan het werk. En net zoals toen wordt er tijdens en na de pluk vrolijk gefeest.
 

(H)Op Smaak

De (H)Op Smaak-campagne is een initiatief van Toerisme Vlaams-Brabant, in samenwerking met de hopgemeenten. Hop kent geen grenzen en groeit over de provinciegrenzen tussen Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Voor de promotie van de activiteiten wordt daarom nauw samengewerkt met Toerisme Scheldeland. 

Dit erfgoed, dat mensen hier nog koesteren en vieren, mag niet verloren gaan. Zeker tijdens deze hopmaand komt de hele regio (H)Op Smaak. De campagne start op 26 augustus met de feestelijke hoppluk in Londerzeel en wordt afgesloten op 30 september met de Erembald Kravaalbos Happening in Asse.

Tussendoor staat er ieder weekend iets (h)op het programma: de Hopduvelstoet, Duvelsverzen, Hopduvelfeesten, open brouwerijbezoeken bij Palm en Den Triest, maar er zijn ook hoppige wandelingen en fietstochten.
In de (H)Op Smaak folder vindt men een overzicht van de hopvelden op het fiets- en wandelknooppuntennetwerk.
Tijdens de hoppige feesten worden (H)Op Zakken, bierviltjes en leuke hoptattoos uitgedeeld.

Tags: 

posticon Gemeend landelijk

Posted on di, 08/28/2018 - 12:50 by Monique Swinnen

Ik engageer mij om de vragen en actiepunten uit de inspiratiefiches van de Landelijke Beweging op te nemen.
Ik ijver voor de erkenning van en het respect voor het Vlaamse platteland en zijn bewoners. Ik erken daarbij de onvervangbare rol van land- en tuinbouw als economische drager en beheerder van het landschap en de leefomgeving.

Tags: 

posticon Bouw scoutslokalen Averbode van start

Posted on di, 08/28/2018 - 12:35 by Monique Swinnen

Het gebouw zal de scouts van Averbode, maar ook andere verenigingen en de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem een volwaardige ontmoetingsplaats bieden. Verenigingen zijn de hoekstenen van het gemeenschapsleven. Een goede accommodatie voor hen bevordert de dynamiek in onze dorpen. Dit project valt onder het thema Leefbare dorpen, één van de pijlers van het plattelandsbeleid in het Hageland.

In 2018 verdwijnt immers de populaire zaal Familia in Averbode. De gebouwen in de Prelaatstraat werden verkocht. Slecht nieuws voor de inwoners en talloze verenigingen, want zij moeten hierdoor op zoek naar een nieuw onderkomen. Ook de scouts van Averbode hebben nood aan een nieuwe accommodatie. Ze behuizen in de Boonstraat een lokaal dat niet voldoet op vlak van comfort, veiligheid en capaciteit.

Het scoutscomité stelde in samenspraak met de verenigingen van Averbode een plan op voor een nieuwbouw die zowel de eigen noden, als die van de verschillende verenigingen dekt.
De hiervoor opgerichte vzw Weefbosch zal het bouwproject in goede banen leiden en nadien instaan voor het beheer en de uitbating van de lokalen.

De verouderde scoutslokalen maken plaats voor een duurzaam multifunctioneel gebouw met vaste stek voor de Scouts Averbode. Hierbij zal ook ingezet worden op de ontwikkeling van jeugdvakanties en verblijfstoerisme in het Hageland.Met het wegvallen van de zaal Familia zorgen de nieuwe lokalen ook voor continuïteit in de werking van heel wat andere verenigingen. Verder vormt deze site een versterking van het bredere de Merode-project en zal het kunnen ingezet worden bij piekmomenten voor tal van activiteiten om en rond de abdij van Averbode.

De school De Vlindertuin wordt één van de vele gebruikers van het nieuwe gebouw. Zij zullen de nieuwe lokalen gebruiken voor tal van schoolactiviteiten, thematische natuuractiviteiten en workshops.

De bouwwerken worden eind 2019 afgerond. Het multifunctionele gebouw in de Boonstraat zal een oppervlakte hebben van 650m². Op het gelijkvloers zijn een keuken en vier polyvalente zalen die van elkaar gescheiden kunnen worden. Op de eerste verdieping komen acht lokalen voor de scouts.

Het bouwproject wordt gedragen door de hele dorpsgemeenschap en krijgt dan ook de steun van heel wat partners en sympathisanten; financiële steun van de Norbertijnenabdij en de parochie, crowdfunding door lokale verenigingen, ouders die hun steentje bijdragen, een inbreng van 150.000 euro door het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem.

Het initiatief werd ook als plattelandsproject door de vzw Weefbosch ingediend bij het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER in het Hageland en ontvangen LEADER-subsidies van 75.000 euro.

Met de stad  Scherpenheuvel-Zichem sloot de vzw een erfpachtovereenkomst af voor de gronden waarop de lokalen komen. 

posticon Programma provincieraadverkiezingen 14 oktober 2018

Posted on wo, 08/22/2018 - 15:55 by Monique Swinnen

 

De provincie Vlaams-Brabant, jouw stuwende partner naar een plaats waar het goed leven, werken en genieten is

 Als provincie staan we tussen het lokale en het Vlaamse niveau. We zijn daarom de ideale regisseur van het streekbeleid. Door partners te verbinden en expertise samen te brengen, pakken we complexe en regionale uitdagingen aan. Met een beleid op maat geven we een passend antwoord op verschillende regionale noden. Want wat een gemeente niet alleen kan, pakken we samen aan.

Onze strijdpunten voor de komende provincieraadsverkiezingen zijn:

  • Maximale investeringen in veilig FIETSverkeer & toerisme
  • Woningen op maat in een veilige buurt
  • Slim waterbeheer
  • Lokaal innovatief ondernemen en klimaatbeleid
  • Betere zorg en meer levenskwaliteit

Daarnaast blijven we ons verder engageren in innovatieve en lokale projecten, zorgen we ervoor dat onze inwoners kunnen onthaasten in eigen streek, en investeren we in veiligheid, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Kortom: we bouwen aan de toekomst van onze provincie. Aan een toekomst met meer levenskwaliteit in een samenleving waar iedereen mee is.

posticon Aarschot wandelt

Posted on wo, 08/22/2018 - 15:01 by Monique Swinnen

Attentiestenen op verschillende plaatsen in het stadscentrum. 

  • Wanneer: zondag 26 augustus om 14 uur 
  • Waar: vertrek Grote Markt 
  • Toegang: gratis

Het project omvat de plaatsing van attentiestenen met foto’s in een wandelparcours door de stad Aarschot. De foto’s geven een beeld van de stad voorafgaand aan de verwoestingen tijdens de Eerste Wereldoorlog en bieden een confrontatie met naoorlogse wederopbouw. Dit project past in het kader van de expo “Wederopbouw” in het Stedelijk Museum. De subsidie hiervoor bedraagt 3.768 euro.

Tags: 

posticon Druiventro(t)s

Posted on vr, 07/13/2018 - 13:59 by Monique Swinnen

Een seizoen vol pittige activiteiten

Toerisme Vlaams-Brabant werkte, samen met de gemeenten Tervuren, Hoeilaart, Huldenberg en Overijse, het project ‘Druiventro(t)s , een seizoen vol pittige activiteiten’ uit.

De Druivenstreek heeft talrijke troeven. Het seizoen van de tafeldruif loopt immers van augustus tot oktober. De Druiventro(t)s-activiteiten variëren van thematische druivenwandelingen, fietstochten en bezoeken bij de serristen tot de befaamde jaarlijkse druivenfeesten.

Toerisme Vlaams-Brabant wil met ‘Druiventro(t)s’ de nodige impulsen geven aan de lokale economie. Zo worden logiesuitbaters, fietscafés, serristen en verkooppunten van streekproducten nauw betrokken bij dit project.

In een handige folder kan de bezoeker tips en informatie vinden over waar hij/zij kan logeren op basis van speciale druivenarrangementen.  Naast wandelingen en fietsentochten geeft de folder ook aan waar en wanneer de serristen bezocht kunnen worden en waar er streekproducten kunnen gekocht worden.

De themafolder ligt gratis ter beschikking in de diensten voor toerisme, bij de fietscafés en logiesuitbaters.

posticon Wandelen op het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels erg populair

Posted on do, 07/12/2018 - 11:25 by Monique Swinnen

Profiel en populairste trajecten in kaart gebracht

Toerisme Vlaams-Brabant vernieuwde de kaart en de infogids van het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels en voerde een grootschalig onderzoek uit bij de wandelaars op het netwerk. Het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels heeft heel wat mooie plekjes en deze worden ook erg gewaardeerd door de wandelaars. Vooral het landschap en de aantrekkelijke omgeving is een motivatie om het gebied al wandelend te verkennen.

Heruitgave van kaart en infogids wandelnetwerk Hagelandse Heuvels

De kaart en de infogids van het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels dateren van 2012 en waren na 5 jaar aan een herziening toe. In deze periode zijn 10.000 exemplaren van de infogids met kaart verkocht en 5.000 exemplaren van de aparte kaart. De gids en de kaart werden geactualiseerd en kregen een nieuwe lay-out. Een screening van het netwerk resulteerde in enkele bijkomende trajecten in Aarschot, Leuven, Bekkevoort en Tielt-Winge. Enkele daarvan zijn recent geopende trage wegen. In totaal zijn 15 km extra trajecten toegevoegd.

Verder maakt het vernieuwde netwerk verschillende aansluitingen op bestaande en te realiseren wandelnetwerken. Zo wordt knooppunt 4 in het provinciedomein Kessel-Lo verbonden met knooppunt 69 van het wandelnetwerk Zuid-Dijleland aan de Abdij van het Park. In Gelrode loopt een nieuw traject van knooppunt 708 tot  knooppunt 247 van het wandelnetwerk de Merode aan het station van Aarschot. In Holsbeek, Rotselaar en Aarschot worden extra knooppunten ingepast, waar het nieuwe wandelnetwerk Demer en Dijle vanaf november op aantakt. De vernieuwde wandelkaart en infogids van het wandelnetwerk Hagelandse Heuvels is te koop aan 9 euro in de toeristische diensten en de boekhandels.

 

posticon (Sp)rankelend Hageland

Posted on di, 07/10/2018 - 11:51 by Monique Swinnen

3 weekends boordevol wijn

​Toerisme Vlaams-Brabant organiseert, samen met 7 Hagelandse gemeenten, ‘(Sp)rankelend Hageland’. Drie weekends lang, tussen 18 augustus en 2 september, openen de Hagelandse wijndomeinen hun deuren.  

In het Hageland is het glas altijd goed gevuld. Het succes van de Hagelandse wijn, een bijzonder streekproduct met speelse kleuraccenten en lekkere afdronk, is te danken aan het klimaat, de ondergrond van ijzerzandsteen en de zacht zuiderse wijnhellingen van de Hagelandse heuvels.

Om de Hagelandse wijnbouw extra in de kijker te plaatsen organiseert Toerisme Vlaams-Brabant, samen met de gemeenten Aarschot, Bekkevoort, Geetbets, Holsbeek, Rotselaar, Tielt-Winge, en Tienen van zaterdag 18 augustus tot en met zondag 2 september ‘(Sp)rankelend Hageland’, de Hagelandse wijnweekends.
Tijdens 3 weekends serveren de wijnbouwers hun wijnen en kan men een kijkje nemen achter de schermen of de sfeer opsnuiven op één van de activiteiten op de wijndomeinen.
Ook blinde, slechtziende en dove mensen kunnen via diverse workshops genieten van de Hagelandse wijnen.

Drie nieuwe wijnfietsroutes werden ontwikkeld om de bezoekers vanuit Leuven kennis te laten maken met de Hagelandse wijndomeinen.

>>>meer via www.toerismevlaamsbrabant.be/wijn

Tags: 

posticon AARSCHOT HULDIGT ‘DE SEIZOENARBEIDER’ EN OPENT SPEELTUIN ‘DE STAPSTEEN’

Posted on ma, 07/09/2018 - 14:58 by Monique Swinnen

De Hagelandse seizoenarbeider

Nieuw speelterrein aan Huis Theyskens

De speeltuin aan Huis Theyskens, de plaats waar ‘De Seizoenarbeider’ 16 jaar lang stond, was aan vernieuwing toe. Om de speeltuin een nieuwe invulling te geven, legde de stad haar oor te luisteren bij Aarschotse kinderen, dé experten wat spelen betreft. Op een speelse manier dachten de kinderen van de Landelijke Kinderopvang in Rillaar na over de invulling van het speelterrein. Ze wilden meer uitdaging en speelelementen voor verschillende leeftijden. Zo kozen ze voor een kabelbaan, een klimtoren en een parcours. Ook wilden ze een ruimte om te voetballen, een glijbaan en een zandbak.

1

Als eerbetoon aan de Hagelandse seizoenarbeider wordt de speeltuin omgedoopt tot ‘De Stapsteen’. In de speeltuin komt een kindvriendelijke verwijzing naar de economische geschiedenis van Rillaar en het Hageland met een beeldhouwwerk van Jan Storms.

Pagina's